Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

      

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015/16

12-05-16 kl. 12/5 2016 06:55 | Rovsing 0,18 (-2,22%)

Meddelelelse nr. 232
Bestyrelsen for SSBV-Rovsing A/S (Rovsing) har i dag godkendt Selskabets
periodemeddelelse for 3. kvartal (1. januar 2016 – 31. marts 2016) for
regnskabsåret 2015/16. Periodemeddelelsen er ikke revideret.

I Q3 2015/16 udgjorde omsætningen DKK 6,4 mio. (Q3 2014/15: DKK 5,6 mio.) og
resultat fra primær drift (EBITDA) udgjorde i samme periode DKK 0,6 mio. (Q3
2014/15: DKK minus 0,4 mio.).

Omsætningen år til dato (1. juli 2015 – 31. marts 2016) udgjorde DKK 18,6 mio.
(ÅtD 2014/15: DKK 14,3 mio.) og resultat fra primær drift (EBITDA) udgjorde år
til dato DKK minus 1,1 mio. (ÅtD 2014/15: DKK minus 1,3 mio.).

Omsætning og resultatet år til dato er, som beskrevet i delårsrapporten for 1.
halvår 2015/16, negativt påvirket af omkostninger og forsinkelser grundet SSBV
Space & Ground BV’s (Holland) konkurs, samt udskiftning af administrerende
direktør.


Markedsudvikling

I januar 2016 indgik Rovsing en udviklings- og leveringsaftale med sin
amerikanske partner RT Logic om at levere det elektriske power test- og
simuleringssystem til Boeing Aerospace, Los Angeles USA. (Se meddelelse nr.
225). Rovsing leverer hovedparten af systemingeniørarbejdet og udstyr, og RT
Logic bidrager med egne produkter, lokal installation, træning og
vedligeholdelsesservice.

Rovsings andel af kontrakten har en værdi på 1,58m USD (1,37m EUR) og den
indeholder et anseeligt antal af selskabets Solar Array Simulator (SAS) og
Second Level Protection (SLP) produkter.

Kontrakten indeholder en option på at købe yderligere 15 systemer over the
næste to regnskabsår om levering af funktionelle testsystemer til Boeings
fabrikker for kommercielle kommunikationssatellitter og kontrakten indeholder
options som kan have en værdi på op til 8m USD (6,94 m EUR). Kontrakten anses
for værende et gennembrud i bestræbelserne på at åbne det amerikanske marked
for Selskabets produkter. Aktiviteterne på det amerikanske marked vil
komplementere Selskabets eksisterende forretning og bane vejen ind på det
største satellit marked i verden.


Produkter – udvikling og vedligehold

Som beskrevet i delårsrapporten for 1. halvår 2015/16 forventes udviklingen af
Solar Array Simulator (SAS) endeligt afsluttet og godkendt af ESA inden
udgangen af foråret 2016. Den aktuelle status er, at den sidste af tre
godkendelsesfaser aftalt med ESA, til at blive afsluttet i juni 2016 med
dokumenteret sikkerhed for at rettelser afledt af tidligere funktionstest er
blevet implementeret som aftalt.

Integration samt test af adskillige Power SCOE systemer er i fuld gang med
forventet leveringer i Q4 2015/16. Der forventes ikke større Power SCOE
kontrakter i Q4 2015/16.

Selskabet har indgået en aftale med en ny hollandsk partner, Celestia STS, som
har overtaget forretningen og know-how fra SSBV Space & Ground, omkring
videreførelse af igangværende samt fremtidige DSTE projekter. Aftalen indebærer
at der i Q4 2015/16 forventes en markant stigning i produktionsaktiviteter for
DSTE systemer.

Samtidig forventes Q4 2015/16 at være startskud for en markant SAS kontrakt
opgraderingsaktivitet hos ESA.


Forventninger til hele regnskabsåret 2015/16

For regnskabsåret 2015/16 fastholder Selskabet de tidligere udmeldte
forventninger til en omsætning i intervallet DKK 24-28 mio. samt et EBITDA
resultat i niveauet DKK 0 til minus 3 mio.Yderligere oplysninger

SSBV-Rovsing A/S, Christian Bank, CEO, telefon: +45 44 200 882, Dan Bång, CFO,
telefon: +45 20 305 320
Der er endnu ikke skrevet nogen kommentarer til denne artikel.

Log ind for at skrive kommentarerer til denne artikel

Kursinfo - Rovsing

RELATEREDE NYHEDER