Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

Q&A med Genmabs CEO, 4 March Kl. 16 Læs mere her
      

Delårsrapport 1. halvår 2016/17

15-09-16 kl. 15/9 2016 06:46 | TK Development 9,40 (0,00%)

Selskabsmeddelelse nr. 9/2016

Aalborg, Danmark, 2016-09-15 08:46 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

RESUMÉ

Resultater i første halvår 2016/17

Resultat før skat i første halvår 2016/17 udgør DKK -9,3 mio. mod DKK -3,2 mio.
i første halvår 2015/16. Resultat efter skat udgør DKK -9,8 mio. mod DKK -7,2
mio. i første halvår 2015/16.

Balancen udgør DKK 2.925,6 mio. mod DKK 2.808,8 mio. pr. 31. januar 2016.
Koncernens egenkapital udgør DKK 1.273,9 mio. og svarer til en soliditet på
43,5 %.

Segmentfordeling:

DKK mio. Development Asset Ikke
management fordelt
--------------------------------------------------------------------------------
Resultat
--------------------------------------------------------------------------------
Resultat før skat 3,0 -7,2 -5,1
--------------------------------------------------------------------------------
Balance
--------------------------------------------------------------------------------
Udviklingsprojekter 769,8 - -
--------------------------------------------------------------------------------
Færdigopførte ejendomme i asset - 1.174,3 -
management
--------------------------------------------------------------------------------
Øvrige asset management-projekter - 130,2 -
--------------------------------------------------------------------------------
Øvrige aktiver 474,3 295,1 81,9
--------------------------------------------------------------------------------
Aktiver i alt 1.244,1 1.599,6 81,9
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
Egenkapitalbinding 637,7 569,8 66,4
--------------------------------------------------------------------------------

Forventninger til 2016/17

Ledelsen forventer fortsat et samlet koncernresultat før skat i 2016/17 på DKK
10-30 mio.

Heri indgår forventninger om at en række igangværende, mindre og mellemstore
projekter gennemføres inden regnskabsårets udløb. Der er god fremdrift i de
enkelte projekter. Tidsprofilen for projekterne indebærer at hovedvægten af
disse forventes færdiggjort, overdraget til investor og dermed indtægtsført i
Q4 2016/17. Koncernens væsentligste development-projekter forventes først at
bidrage til koncernens resultat i efterfølgende regnskabsår.

Development

Resultat før skat i første halvår 2016/17 for dette forretningsområde udgør DKK
3,0 mio. Balancen udgør pr. 31. juli 2016 DKK 1.244,1 mio., og
egenkapitalbindingen udgør DKK 637,7 mio.

TK Development har i første halvår 2016/17 bl.a. realiseret et salg af en ca.
2.150 m² storbutik i Rødekro, solgt et grundstykke og opnået honorarindtægter
på flere projekter.

TK Development har herudover indgået aftaler om salg af flere projekter hvor
disse salg vil få positiv resultateffekt i Q3 2016/17. Salgene underbygger
ledelsens resultatforventninger til 2016/17.

Større udviklingsprojekter:

-- Byggeriet af det nye shoppingcenter, BROEN Shopping, i Esbjerg, Danmark,
forløber planmæssigt, og åbning forventes i foråret 2017. Aktuel
udlejningsgrad udgør 75 % af arealet.

-- Efter problemer med skader på en naboejendom i forbindelse med opstarten af
byggeriet af Strædet i Køge, Danmark, og med en betydelig forsinkelse til
følge, er der nu kommet fremdrift i byggeriet, og dette forventes fortsat
færdigt i efteråret 2017. Retailprojektet er 74 % udlejet og er sammen med
parkeringsdelen betinget solgt til finske Citycon. Salget til Citycon
forventes fortsat at få en væsentlig positiv resultateffekt i regnskabsåret
2017/18 i forbindelse med aflevering af det færdige byggeri til investor.

-- Byggeriet af boligprojektet Amerika Have, København, Danmark, forløber
planmæssigt. Den sidste del af lejlighederne er netop udbudt til salg, og
der er samlet solgt 65 lejligheder ud af 121.

-- I Bielany i Warszawa, Polen, er byggeriet af anden etape af boligprojektet
afsluttet. 97 % af enhederne er solgt, og overdragelse af de enkelte
enheder til køberne er i gang.

-- I juni 2016 er byggeriet af tredje etape af boligprojektet i Bielany,
Warszawa, Polen, påbegyndt. Forhåndssalget forløber tilfredsstillende, og
19 % af enhederne er solgt.

-- I Arninge i Stockholm, Sverige, har kommunen valgt TK Development som
foretrukken samarbejdspartner til udvikling af et projekt på ca. 60.000 m²,
primært butikker og med mulighed for kontorer.

Projektpipelinen er i god fremdrift som følge af solid lejer- og
investorinteresse. Konkret forhandles om salg af flere projekter hvilket
underbygger de fremtidige indtjeningsforventninger i koncernen.

Grundbeholdningen i koncernen er siden 31. januar 2016 reduceret med yderligere
DKK 84 mio. og udgør pr. 31. juli 2016 DKK 477 mio.

Fra og med regnskabsåret 2017/18 forventes egenkapitalafkastet fra
forretningsområdet development at udgøre 15-20 % p.a. før skat.

Asset management

Resultat før skat i første halvår 2016/17 for dette forretningsområde udgør DKK
-7,2 mio. Balancen udgør pr. 31. juli 2016 DKK 1.599,6 mio., og
egenkapitalbindingen udgør DKK 569,8 mio.

Porteføljen af færdigopførte ejendomme i dette forretningsområde består af
156.200 m² og udgør pr. 31. juli 2016 DKK 1.586,9 mio., inkl. projekter i joint
ventures. Den årlige nettoleje ved aktuel udlejning svarer til en forrentning
af bogført værdi på 4,5 %. Forrentning af bogført værdi ved fuld udlejning
forventes at udgøre 6,1 %.

Der er udarbejdet detaljerede udviklings- og driftsplaner for hver enkelt
ejendom, og der er på en række punkter god fremdrift i realiseringen heraf.

De forventninger der er omtalt i denne delårsrapport, herunder forventninger
til indtjeningen, er i sagens natur forbundet med risici og usikkerheder
hvilket kan medføre afvigelser i forhold til det forventede. Forventningerne
påvirkes bl.a. af faktorer generelle for branchen samt faktorer som nævnt under
Risikoforhold og i koncernregnskabets note 2, Regnskabsmæssige skøn og
vurderinger, i koncernens årsrapport 2015/16, herunder vurderingen af
værdiansættelsen af koncernens projektportefølje.

Spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til Frede Clausen, adm. direktør,
tel. +45 8896 1010.
Der er endnu ikke skrevet nogen kommentarer til denne artikel.

Log ind for at skrive kommentarerer til denne artikel

Kursinfo - TK Development

PRIS 9,40
ÆNDRING 0,00 (0,00%)
ÅBEN 9,45
SIDSTE LUK 9,40
DEBAT Analyse af TK Development i...
OMX Børsmeddelelser

RELATEREDE NYHEDER