Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

      

Tryg A/S – 1.-3. kvartalsrapport 2016

11-10-16 kl. 11/10 2016 05:30

Trygs bestyrelse har i dag godkendt 1.-3. kvartalsrapport for 2016.

Solvens ratio på 217. Markant forbedring i resultatet før skat primært drevet
af et højere investeringsafkast.

Finansielle højdepunkter 3. kvartal 2016

-- Solvens ratio på 217 inklusive Skandia børneforsikringsportefølje, som blev
integreret 1. september 2016.
-- Resultat før skat på 923 mio. DKK (186 mio. DKK) og efter skat på 732 mio.
DKK (110 mio. DKK).
-- Forbedret forsikringsteknisk resultat på 744 mio. DKK (647 mio. DKK), men
på niveau med 3. kvartal 2015 når der korrigeres for engangseffekter i 3.
kvartal 2015.
-- Combined ratio på 83,7 (86,1) på niveau med 3. kvartal 2015 korrigeret for
engangseffekter.
-- Omkostningsprocent på 14,5 (16,3) på niveau med 3. kvartal 2015 korrigeret
for engangseffekter.
-- Præmieudvikling på 0,0 % (0,6 %) i lokal valuta sammensat af vækst i
Danmark og et fald i Norge.
-- Investeringsresultat på 191 mio. DKK (-441 mio. DKK) drevet af højt afkast
i den fri portefølje primært drevet af aktiemarkeder.

Finansielle højdepunkter 1.-3. kvartal 2016

-- Resultat før skat på 2.420 mio. DKK (1.565 mio. DKK) og efter skat på 1.911
mio. DKK (1.215 mio. DKK).
-- Forsikringsteknisk resultat på 2.076 mio. DKK (1.901 mio. DKK).
-- Combined ratio på 84,4 (86,3) som følge af et lavere niveau af vejr- og
storskader, men også et lavere afløb og et højere underliggende
skadeniveau.
-- Lavere omkostningsprocent på 14,9 (15,7) påvirket af engangseffekter i
2015.
-- Negativ præmieudvikling med 0,4 % (-0,5 %) i lokal valuta.
-- Investeringsresultat på 389 mio. DKK (-264 mio. DKK).

Kundemål og højdepunkter 3. kvartal 2016

-- NPS på 24 (20).
-- Kundefastholdelsesprocent på 88,0 (88,1).
-- Kunder med 3 eller flere produkter var 57,0 % (56,7 %).

Koncernchef Morten Hübbe udtaler:
I 3. kvartal 2016 leverede vi et resultat før skat på 923 mio. DKK, hvilket var
markant højere end samme periode 2015. Det forsikringstekniske resultat var
væsentlig højere, men var, når der korrigeres for engangsomkostninger i 3.
kvartal 2015, stort set uændret. Som forventet var der fortsat et lidt højere
underliggende erstatningsniveau, men mindre prisjusteringer og skadeinitiativer
vil bidrage til en forbedring i løbet af 2017. Der arbejdes i alle områder med
at planlægge nye initiativer, som sammen med de allerede gennemførte
initiativer skal sikre, at Tryg får en omkostningsprocent på eller under 14 i
2017.

Investeringsresultatet var med 191 mio. DKK på et markant højere niveau end
samme periode sidste år.

1. september 2016 blev Skandias børneforsikringsportefølje implementeret i
Trygs forretning, hvilket er meget positivt, da det dels er et lønsomt
forretningsområde, men også et produktområde, hvor vi på tværs af de nordiske
lande ser store muligheder.

Konverteringen til de nyeste forsikringsprodukter fortsatte med yderligere
95.000 kunder, således at i alt 325.000 kunder nu er konverteret til nye
opdaterede produkter.

Den positive udvikling i præmieindtægten for Privat Danmark fortsatte i 3.
kvartal 2016 med en vækst på 2,2 %, hvilket er meget tilfredsstillende og er en
udvikling som også nyder godt af kundernes kendskab til medlemsbonus, som
TryghedsGruppen udbetalte 1. juni til Trygs danske kunder.

Telekonference
Tryg afholder telekonference kl. 10:00 CET på offentliggørelsesdagen, hvor
koncernchef Morten Hübbe og koncernfinansdirektør Christian Baltzer vil
præsentere resultatet, hvorefter der vil være mulighed for at stille spørgsmål.
Telekonferencen foregår på engelsk. En on-demand version er tilgængelig kort
efter telekonferencen.

Telekonference detaljer:

Danske deltagere: +45 35 44 55 83
UK deltagere: +44 (0) 203 194 0544
US deltagere: +1 855 269 2604

Kvartalsmaterialet vil kunne downloades på tryg.com/dk/Investor/Downloads kort
efter offentliggørelsestidspunktet.
Der er endnu ikke skrevet nogen kommentarer til denne artikel.

Log ind for at skrive kommentarerer til denne artikel