Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

      

Scandinavian Tobacco Group A/S: Indkaldelse til ordinær generalforsamling

18-03-19 kl. 18/3 2019 08:00

Selskabsmeddelelse 3/2019

København, 18. marts 2019

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I scandinavian tobacco group A/S

I henhold til vedtægternes § 7 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Scandinavian Tobacco Group A/S ("Selskabet") til afholdelse

Onsdag den 10. april 2019 kl. 16.30
på Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V

Dagsorden
I henhold til vedtægternes § 8.2 er dagsordenen som følger:

 1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

 2. Godkendelse af den reviderede årsrapport

  Den reviderede årsrapport findes på www.st-group.com.

 3. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

                  Bestyrelsen foreslår, at Selskabet udbetaler et udbytte for regnskabsåret 2018 på DKK 6,00 pr. aktie à DKK 1.

 1. Godkendelse af bestyrelsens og bestyrelsesudvalgenes honorar

                  Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2019 fastsættes som følger (uændret i forhold til 2018):

 • Ordinære bestyrelsesmedlemmer vil modtage et årligt basisvederlag på DKK 400.000
 • Formanden vil modtage et vederlag svarende til tre gange det årlige basisvederlag
 • Næstformanden vil modtage et vederlag svarende til 1,75 gange det årlige basisvederlag
 • Formanden for revisionsudvalget vil modtage et vederlag svarende til 75 % af det årlige basisvederlag
 • Øvrige medlemmer af revisionsudvalget vil modtage et vederlag svarende til 37,5 % af det årlige basisvederlag
 • Formanden for hhv. vederlagsudvalget og nomineringsudvalget vil modtage et vederlag svarende til 25 % af det årlige basisvederlag
 • Medlemmer af hhv. vederlagsudvalget og nomineringsudvalget vil modtage et vederlag svarende til 12,5% af det årlige basisvederlag

                              
Vederlaget til formændene for og medlemmerne af udvalgene er i tillæg til deres vederlag som formand, næstformand eller medlem af bestyrelsen. I tillæg til ovenstående kan selskabet betale sociale afgifter og lignende pligtige afgifter, der opkræves selskabet af udenlandske myndigheder i relation til bestyrelsesmed­lemmernes honorar. Selskabet kan endvidere betale eventuelle udlæg og rejseomkostninger, der måtte være forbundet med bestyrelsesmedlemmernes arbejde i bestyrelsen.

                

            5.    Valg af bestyrelsesmedlemmer

                  I henhold til vedtægternes § 11.1 er alle generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer valgt for en periode på ét år. Bestyrelsen har modtaget meddelelse om, at Søren Bjerre-Nielsen ikke modtager genvalg.
Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende bestyrelsesmedlemmer:
Nigel Northridge (formand), Henrik Brandt (næstformand), Dianne Neal Blixt, Luc Missorten og Anders Obel. Bestyrelsen foreslår, at Marlene Forsell og Claus Gregersen vælges som nye bestyrelsesmedlemmer.
Oplysninger om kandidaterne er vedlagt denne meddelelse og findes også på Selskabets hjemmeside (www.st-group.com).

 1. Valg af revisor(er)

                  I henhold til vedtægternes § 16.1 er den generalforsamlingsvalgte revisor på valg. Bestyrelsen foreslår, at PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvælges som Selskabets revisor i overensstemmelse med revisionsudvalgets anbefaling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af nogen tredjepart, og udvalget har ikke været underlagt nogen kontraktlige klausuler med tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg af visse revisorer eller revisionsfirmaer.

 1. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne

                  Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag fra aktionærerne.

VEDTAGELSESKRAV

Vedtagelse på generalforsamlingen af forslag til dagsordenens pkt. 2, 3, 4, 5 og 6 kræver simpelt flertal, jf. vedtægternes § 10.2.


registrERING, ADGANG OG FULDMAGT

Registreringsdato
I henhold til vedtægternes § 9.4 fastsættes en aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og det antal stemmer, som aktionæren kan afgive, i forhold til antallet af aktier, som aktionæren besidder den 3. april 2019 kl. 23.59 (registreringsdatoen). De aktier, som den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af aktionærens aktiebeholdning som noteret i ejerbogen samt i henhold til meddelelser om ejerforhold, som Selskabet har modtaget med henblik på indføring i ejerbogen, men som endnu ikke er indført på registreringsdatoen.


Tilmeldingsfrist
En aktionær eller dennes fuldmægtig, som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal tilmelde sig og bestille adgangskort på Investorportalen på Selskabets hjemmeside (www.st-group.com) eller ved at printe tilmeldingsblanketten på hjemmesiden og sende den til Computershare A/S, Lottenborgvej 26D, 2800 Kongens Lyngby, telefax +45 4546 0998, e-mail gf@computershare.dk senest den 5. april 2019 kl. 23.59.

Adgangskort
Adgangskort vil udelukkende være elektroniske, og de vil derfor ikke blive udsendt med almindelig post. Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, bedes derfor registrere den e-mailadresse, som adgangskortet skal sendes til, på Investorportalen på Selskabets hjemmeside (www.st-group.com).

Aktionærer, der har bestilt adgangskort til generalforsamlingen, har følgende muligheder:

 • print adgangskortet og medbring det til generalforsamlingen,
 • medbring adgangskortet elektronisk på en smartphone eller tablet, eller
 • få adgangskortet udleveret på generalforsamlingen ved at fremvise ID.

Fuldmagt og brevstemmer
Hvis du er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan du give fuldmagt til at afgive de stemmer, der er knyttet til dine aktier. Fuldmagt kan afgives direkte på Investorportalen på Selskabets hjemmeside (www.st-group.com), eller du kan printe en fuldmagtsblanket fra hjemmesiden og sende den i underskrevet og dateret stand til Computershare A/S, Lottenborgvej 26D, 2800 Kongens Lyngby, telefax +45 4546 0998, e-mail gf@computershare.dk. Fuldmagten skal være modtaget senest den 5. april 2018 kl. 23.59.

Aktionærer har også mulighed for at afgive brevstemme direkte på Investorportalen på Selskabets hjemmeside (www.st-group.com) senest den 9. april 2019 kl. 23.59. Stemmesedlen kan også printes fra Selskabets hjemmeside og sendes i underskrevet og dateret stand til Computershare A/S, Lottenborgvej 26D, 2800 Kongens Lyngby, telefax +45 4546 0998, e-mail gf@computershare.dk. Brevstemmesedlen skal være Computershare A/S i hænde senest den 9. april 2019 kl. 23.59. Når brevstemmen er modtaget, kan aktionæren ikke trække den tilbage.

sprog

I henhold til vedtægternes § 9.7 vil sproget på generalforsamlingen være engelsk. Aktionærer kan vælge at tale på dansk eller engelsk.aktiekapitalens størrelse og stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør DKK 100.000.000 fordelt på 100.000.000 aktier à DKK 1. I henhold til vedtægternes § 9.1 giver hver aktie à nominelt DKK 1 én stemme på generalforsamlingen.

dagsorden m.v.

Den komplette, uforkortede tekst til de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder den reviderede årsrapport, dagsordenen, de fuldstændige forslag, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på tidspunktet for indkaldelsen, fuldmagtsblanketter og stemmesedler, findes på Selskabets hjemmeside (www.st-group.com).


spørgeret

I henhold til vedtægternes § 9.6 har aktionærerne ret til at stille skriftlige spørgsmål til Selskabets ledelse om forhold af betydning for bedømmelsen af årsrapporten og Selskabets stilling eller af betydning for andre forhold, der er til behandling på generalforsamlingen. Aktionærerne kan også stille spørgsmål til selskabets ledelse på generalforsamlingen.

Scandinavian Tobacco Group A/S

Bestyrelsen

For yderligere information kontakt venligst:

Forespørgsler fra investorer:
Torben Sand, Head of Investor Relations
telefon: +45 7220 7126 eller torben.sand@st-group.com

Forespørgsler fra medier:
Simon Mehl Augustesen, Director of Group Communications
telefon: +45 5084 7211 eller simon.augustesen@st-group.com


BESTYRELSESKANDIDATER

Nigel Northridge (Formand)
Uafhængig
Født 1956, irsk statsborger
Medlem af bestyrelsen siden 2016, næstformand i 2016 og formand i 2017. Formand for vederlagsudvalget og nomineringsudvalget.
Uddannelsesbaggrund:

 • HND i virksomhedsstudier fra Northern Ireland Polytechnic, Sullivan Upper School, Belfast

Kompetencer:

 • Omfattende erfaring som direktør i den internationale tobaksindustri
 • Erfaring som direktør og bestyrelsesmedlem i børsnoterede selskaber
 • Salg og markedsføring af hurtigt omsættelige forbrugsvarer (FMCG)

Udvalgte tidligere poster:

 • Administrerende direktør for Gallaher Group PLC 2000-2007
 • I en række stillinger inden for salg, marketing og generel ledelse i Gallaher Tobacco Ltd. koncernen (senere Gallaher Group PLC) i Storbritannien og udlandet, før han i 1993 blev udpeget til bestyrelsen, hvor han sad 1993-2000

Bestyrelsesposter og lignende:

 • Hogg Robinson Group PLC (Formand)
 • Belfast City Airport (Formand)
 • Inchcape PLC. (Senior Independent Director)


Henrik Brandt

Uafhængig
Født 1955, dansk statsborger
Medlem af bestyrelsen siden 2017, næstformand i 2017. Medlem af vederlagsudvalget og nomineringsudvalget.
Uddannelsesbaggrund:

 • MBA fra Stanford University
 • Cand.merc. i økonomi fra Copenhagen Business School

Kompetencer:

 • Omfattende erfaring med ledelse af internationale børsnoterede virksomheder og investeringsselskaber
 • Salg og markedsføring af hurtigt omsættelige forbrugsvarer (FMCG)
 • Strategisk forretningsudvikling

Udvalgte tidligere poster:

 • Administrerende direktør i Royal Unibrew A/S 2008-2017
 • Administrerende direktør i Unomedical a/s 2003-2008
 • Administrerende direktør i Sophus Berendsen A/S 1999-2002
 • Administrerende direktør i House of Prince A/S og koncerndirektør i Skandinavisk Tobakskompagni A/S 1992-1999
 • Administrerende direktør i Fritz Hansen A/S 1989-1992
 • Administrerende direktør i Kevi A/S 1987-1989

Bestyrelsesposter og lignende:

 • Toms Gruppen A/S (Formand)
 • Rockwool International A/S (Formand)
 • nemlig.com A/S (Formand)
 • Intervare A/S (Formand)
 • Uno Equity ApS (Formand) - og datterselskaber heraf
 • Danish Bake Holding ApS (Ole & Steen) (Formand)
 • Fritz Hansen A/S (Formand)
 • Ferd Holding as (medlem af bestyrelsen)
 • Gerda & Victor B. Strands Fond (medlem af bestyrelsen)
 • Gerda & Victor B. Strand Holding A/S (medlem af bestyrelsen)Dianne Neal Blixt

Uafhængig
Født 1959, amerikansk statsborger
Medlem af bestyrelsen siden 2016. Medlem af revisionsudvalget.
Uddannelsesbaggrund:

 • Kandidatgrad i virksomhedsledelse og økonomi fra University of North Carolina, Greensboro

Kompetencer:

 • Omfattende erfaring inden for forretningsanalyse
 • Ekspertise inden for økonomistyring og rapportering
 • Betydelig indsigt i den amerikanske tobaksindustri

Udvalgte tidligere poster:

 • Medlem af bestyrelsen i Lorillard, Inc. 2011-2015
 • Executive Vice President og økonomidirektør i Reynolds American, Inc. 2004-2007
 • Diverse stillinger i Reynolds American og dets datterselskaber 1988-2003
 • Executive Vice President og økonomidirektør i R. J. Reynolds Tobacco Holdings, Inc. 2003-2004

Bestyrelsesposter og lignende:

 • National Sports Media Association (formand)
 • Ameriprise Financial Services, Inc. (medlem af bestyrelsen)
 • Reynolda House Museum of American Art (medlem af bestyrelsen)

Marlene Forsell
Uafhængig
Født 1976, svensk statsborger
Uddannelsesbaggrund:

 • Kandidatgrad i økonomi fra Handelshögskolan i Stockholm

Kompetencer:

 • Omfattende erfaring med og indsigt i økonomiske forhold
 • Resultatstyret virksomhedsledelse
 • Rapporteringsprocesser i børsnoterede selskaber
 • Betydelig indsigt i tobaksindustrien

Udvalgte tidligere poster:

 • Senior Vice President og økonomidirektør i Swedish Match AB 2013-2018
 • Medlem af bestyrelsen i Scandinavian Tobacco Group A/S 2014-2017
 • Diverse stillinger i Swedish Match koncernen, herunder Vice President Group Reporting og Vice President Business Control 2004-2013
 • Analytiker i Ernst & Young 2001-2004

Bestyrelsesposter og lignende:

 • Kambi Group plc and Lime Technologies AB (medlem af bestyrelsen)

Claus Gregersen
Uafhængig
Født 1961, dansk statsborger
Uddannelsesbaggrund:

 • HD Finansiering

Kompetencer:

 • Bestyrelseserfaring fra private-, internationale- og offentlige virksomheder
 • Ledelseserfaring fra danske og internationale virksomheder
 • Omfattende erfaring med M&A, kapitalmarkeder, strategiudvikling, risikostyring og drift

Udvalgte tidligere poster:

 • CEO og landedirektør i Carnegie Investment Bank 2010-1017
 • Partner, Select Partners, Asset Management 2005-2010

Bestyrelsesposter og lignende:

 • Vækstfonden (formand)
 • Skandinavisk Holding A/S (formand)
 • Skodsborg Sundhedscenter A/S (formand)
 • Kurhotel Skodsborg A/S (formand)
 • Rungsted Sundpark A/S (formand)
 • Skodsborg Sundpark A/S (formand)
 • Jeudan A/S (næstformand)
 • Gyldendal A/S (medlem af bestyrelsen)
 • Fritz Hansen A/S (medlem af bestyrelsen)
 • Tivoli A/S (medlem af bestyrelsen)
 • Axcel Future (medlem af bestyrelsen)
 • Scandinavian Tobacco Group's Gavefond (medlem af bestyrelsen)
 • Søren Gyldendal Fonden (medlem af bestyrelsen)
 • Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab (CEO)
 • CAF Invest A/S (medlem af direktionen)
 • Ejendomme af 1. januar 2012 ApS (medlem af direktionen)
 • CG61 ApS (medlem af direktionen)

Luc Missorten
Uafhængig
Født 1955, belgisk statsborger
Medlem af bestyrelsen siden 2016. Medlem af revisionsudvalget.
Uddannelsesbaggrund:

 • Juridisk grad fra The Catholic University of Leuven
 • Diplom i Videregående Europæiske Studier ved Europakollegiet, Bruges
 • Master of Laws fra University of California, Berkeley

Kompetencer:

 • Erfaring som direktør og bestyrelsesmedlem
 • Omfattende erfaring inden for finansiel ledelse af internationale koncerner

Udvalgte tidligere poster:

 • Administrerende direktør i Corelio NV 2007-2014
 • Koncernøkonomidirektør og Executive Vice President for Finance i UCB S.A. 2004-2007
 • Executive Vice President og økonomidirektør i Inbev S.A. (nu ABI) 1995-2003

Bestyrelsesposter og lignende:

 • Ontex Group NV (Formand)
 • Barco NV (medlem af bestyrelsen)
 • Recitel NV/SA (medlem af bestyrelsen)
 • GIMV NV (medlem af bestyrelsen)
 • Mateco sarl (medlem af bestyrelsen)


Anders Obel

Uafhængig
Født 1960, dansk statsborger
Medlem af bestyrelsen siden 2018.
Uddannelsesbaggrund:

 • Bachelor i økonomi og virksomhedsledelse fra Copenhagen Business School

Kompetencer:

 • Omfattende erfaring med ledelse af industrielle virksomheder og investeringsselskaber
 • Strategisk forretningsudvikling
 • Økonomisk og finansiel ekspertise

Udvalgte tidligere poster:

 • Medlem af bestyrelsen i Forenet Kredit f.m.b.a., Nykredit Holding A/S og Nykredit Real-
  kredit 2009-2017
 • Medlem af bestyrelsen i Scandinavian Tobacco Group A/S 2010-2016
 • Vice President i Gemini Consulting/Cap Gemini 1996-2002
 • Diverse stillinger (blandt andet Manager) i Hambros Bank Plc. 1985-1996

Bestyrelsesposter og lignende:

 • C.W. Obel A/S (CEO)
 • C.W. Obel Bolig A/S (Formand)
 • C.W. Obel Ejendomme A/S (Formand)
 • Danfoss Semco A/S (Næstformand)
 • Semco Maritime A/S (Formand)
 • Semco Maritime Holding A/S (Formand)
 • Goodvalley A/S (Formand)
 • Obel-LFI Ejendomme A/S (Formand)
 • Skandinavisk Holding A/S (Næstformand)
 • Fritz Hansen A/S (Næstformand)
 • DMP Partners A/S (medlem af bestyrelsen)
 • Erhvervsinvest Management A/S (medlem af bestyrelsen)
 • Minkpapir A/S (medlem af bestyrelsen)
 • PAL-CUT A/S (medlem af bestyrelsen)
 • Safe Load A/S (medlem af bestyrelsen)
 • Haxholm v/ Anders Christen Obel (Formand)
 • Anders Christen Obel ApS (Formand)
 • C.W. Obels Fond (medlem af bestyrelsen)
 • Danmark-Amerika Fondet (medlem af bestyrelsen)
 • Fonden Det Obelske Jubilæumskollegium (medlem af bestyrelsen)
 • Mullerupgaard- og Gl. Estrupfonden (medlem af bestyrelsen)
 • Høvdingsgaard Fonden (medlem af bestyrelsen)
 • Skjørringefonden (medlem af bestyrelsen)
 • Woodmancott Fonden (medlem af bestyrelsen)
 • Scandinavian Tobacco Group's Gavefond (medlem af bestyrelsen)
Der er endnu ikke skrevet nogen kommentarer til denne artikel.

Log ind for at skrive kommentarerer til denne artikel