Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

      

Dagens DB-tråd.


2034 collersteen 5/2 2009 10:42
Oversigt

Så kom regnskabet.
Kun 1 mia i overskud i 2008.
Vil hente 26mia vha bankpakke 2.
12 mia i nedskrivninger

Og se så lige disse forventninger til 2009. Det er jo umuligt at læse noget som helst ud af dem...

Forventninger til 2009
Recession i realøkonomien og den finansielle uro
medfører sværere indtjeningsbetingelser for den
finansielle sektor.

Henset til den generelle økonomiske udvikling, ventes niveauet for nedskrivninger på udlån fortsat at være højt i 2009. De turbulente forhold i 4. kvartal 2008 forventes dog at være ekstraordinære.

Udgiften til den danske statsgarantiordning og det forventede ansvarlige lån reducerer tillige den samlede resultatforventning for 2009.

Resultatet af de kapitalmarkedsrelaterede forretningsområder
Danske Markets, Danske Capital og Danica Pension vil i betydelig grad afhænge af udviklingen på de finansielle markeder, herunder
kursniveauerne ultimo 2009.

Det antages, at 2009 bliver et særdeles udfordrende
år for den finansielle sektor. De robuste bankaktiviteter,
nødvendig udvidelse af rentemarginalen i 2008, stram omkostningsstyring samt fortsat stærk fokus på risiko-, likviditets- og kapitalstyring medvirker til, at koncernen har et godt fundament for
fremtiden.5/2 2009 10:49 Solsen 02036RD som er en del af koncernen komme til at miste makedsandele i 2009 - de har sendt massebreve ud til alle erhvervslåntagere, hvor bidraget på eksisterende lån nærmest fordobles.

Jeg arbejder som landbrugskonsulent og mange landbrugskunder vil droppe RD fremover pga fremgangsmåden og det forhold at Nordea og Nykredit ikke går så hårdt til værks imod også særdeles gode kunder uden tabsrisiko.5/2 2009 10:57 akademikeren 02037Det er slet ikke godt. Jeg har hele tiden haft bange anelser med danske bank. Niveauet for nedskrivninger på lån venstes at være højt i 20095/2 2009 10:58 akademikeren 02038hov røg lige midt i en tråd. Afskrivningerne i 2009 tyder heller ikke godt. Puha de bankaktier skal man holde sig fra. Jeg lærte det på den hårde måd i 20075/2 2009 11:02 stengård 02041det var godt nok en gyser.... Danske BAnk kommer til at lægge beslag på en tredjedel af bankpakke II...

ydrk..

stengård5/2 2009 11:04 akademikeren 02043Den pakke er lavet og bestilt til Danske Bank. Det er jeg ret sikker på.5/2 2009 11:08 Mr. Buffet 02044Godt man er kommet af med dem i tide, men det er da tankevækkende, at Danmarks største bank klarer sig så ringe - det tegner bestemt ikke godt for branchen generelt.5/2 2009 13:44 JørgenVarnæs 02054Uha - se lige den har udtalelse fra Straarup. Mon den er udtryk for dybden af hans forståelse af den risiko, han har på bøgerne?

Danske/CEO: Vi kunne have købt alle irske banker - pr-møde

11:40
Danske Bank havde ikke forudset den finansielle krise. Derfor har banken betalt en temmelig høj pris for sine opkøb i Irland og Finland, erkender topchef Peter Straarup på et pressemøde efter regnskabsfremlæggelsen.
- Det er jo tankevækkende, at hvis vi havde gemt de penge, som vi gav for National Irish Bank, kunne vi i dag have købt hele Irlands finansielle sektor, siger Peter Straarup.
Bankdirektøren håber ikke, at koncernen kommer til at nedskrive goodwill på sin finske forretning som det er sket i Irland, hvor Danske Bank har nedskrevet goodwill for 3 mia. kr. Men Peter Straarup forudser samtidig, at den finske økonomi er på vej ned i vækst.

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )
© RB-B5/2 2009 13:54 collersteen 02055Den allersidste sætning her synes jeg også er lidt kryptisk...

2/5/2009 11:42:15 - RB-Borsen
Danske/CEO: Nedskriv. på 2. mia. relateret til finans - intw
I tillæg til alle individuelle sager har Danske Bank følt, at det var
nødvendigt at tage en generel hensættelse på 3,3 mia. kr. - en såkaldt porteføljenedskrivning. To tredjedele er relateret til finansielle ting. Det oplyser topchefen Peter Straarup i et interview med RB-Børsen/ritzau.
- I store træskolængder er 2 mia. kr. relateret til finansielle ting -
finansielle virksomheder, banker f.eks. conduits m.m. - og over 1 mia. kr. til forskellige brancher. Det kan være transportbranchen, ejendomsbranchen, salg af luksusvarer m.m., siger Peter Straarup.
Eksponeringen på finansielle værktøjer er trods en størrelse på 10 mia. kr. ikke voldsom.
- Vi har en samlet størrelse på det på omkring 10 mia. kr. Det kan lyde voldsomt, men i forhold til Danske Banks størrelse, mener vi ikke, at det er voldsomt, vurderer topchefen, der også oplyser det er bragt ned fra omkring 60 mia. kr.
- Der er nogle værdipapirer, som er blevet lagt ned som sikkerhed - som vi kan være lidt nervøse for. Og vi har også et enkelt subprime-lån fra en vores kunder, som vi så har belånt - og det kan vi ikke forudse skæbnen på, understregfer han.
Selvom eksponeringen er 10 mia. kr., så regner han med, at 2 mia. kr. i hensættelse er nok.
- Det tror vi (at hensættelsen er stor nok, Red.). Der må jo komme noget ro på det, så vi får et overblik, lyder det fra topchefen.5/2 2009 14:55 akademikeren 02065n beslutning om at reklassificere ca. 30 pct. af sin obligationsportefølje til at være såkaldte "finansielle aktiver disponible for salg" , har reddet Danske Bank fra et underskud i 2008. Reklassificeringen betyder nemlig, at et urealiseret kurstab på 1,9 mia. kr. på den del af porteføljen i fjerde kvartal er ført direkte på egenkapitalen i stedet for at påvirke bundlinien. Hvis reklassificeringen ikke var foretaget, ville årets overskud på 1 mia. kr. være vendt til et minus på knap 0,9 mia. kr. Heri er dog ikke taget højde for en eventuel skattemæssig effekt af omplaceringen af det urealiserede kurstab.

Baggrunden for at Danske Bank valgte at reklassificere i alt 17 mia. kr. af sin handelsportefølje var "den betydelige prisforvridning i markedsværdifastsættelsen af en række obligationer", som koncernen så. Reklassificeringen skete med virkning fra 1. oktober 2008.5/2 2009 14:58 collersteen 02066Det mener jeg at de meldte ud allerede ved 3.kvt. rapportering.
Måske ikke lige den eksakte størrelse på 30%.5/2 2009 14:58 JørgenVarnæs 02067jeg tænkte nok at der var noget lusket med det resultat. Bemærkelsesværdigt tæt på 0 og så endda lige på den rigtige side.

Minder det ikke lidt om Fionias nedskrivninger, der stoppede lige før de dykkede under soliditetskravet...5/2 2009 15:01 akademikeren 02068Ja det lyder lidt for mistænkeligt. Ved ikke om det er en nyhed, men det er da bestemt betænkeligt. Det virker nemlig som om de har "cooked the books"5/2 2009 15:08 collersteen 02071ja, de er jo ikke ene om det. Sådan er bogføring/regnskabsprincipper så taknemmelige. Man snakkede jo også om at det var en af muligheder for bankerne i USA at komme igennem krisen - ved at fjerne markedsværdivurderingskravet (i GAAP?) af visse af aktiverne og istedet ansætte dem til den værdi de vil have hvis de blev holdt til udløb.
Hvorfor er mig stadig lidt en gåde - enhver analytiker med lidt omløb i hovedet vil jo kunne gennemskue det hele.... og vil så korrigere aktiverne tilbage til markedsværdi i hans/hendes analyse.
Et skridt frem og et tilbage.....5/2 2009 15:13 JørgenVarnæs 02073den slags "løsninger" bliver vores undergang - hvis ikke der bliver ryddet op i systemet vil tilliden ikke komme tilbage. Banker med den slags møgbeskidte aktiver på bøgerne vil ingen fornuftig investor jo ikke have tillid til. Hvordan skal vi få gang i økonomien igen, når alle ved at motoren i økonomien er et sminket lig?5/2 2009 15:17 collersteen 02076Jeg tror jeg har fundet ud af hvorfor. Det er vist noget med at Finanstilsynet og SEC så vil se at solvensen på papiret overholder lovkravet og alt er dermed i den skønneste orden... og middagsluren kan fortsætte.5/2 2009 15:30 akademikeren 02081tag nu bare din chokerende info om alm. brand pantebreve igår. De kan jo i princippet defacto være insolvente, illikvide og konkurs!5/2 2009 16:02 JørgenVarnæs 02092Har i set den her artikel på business.dk omkring slankning af op til dkk 350 MIA!!! på Danske Bank balancen? Godt nok mest værdipapirer og ikke så meget lån, men alligevel...

http://www.business.dk/article/20090205/finans/902051..

Det kan man da kalde de-leveraging5/2 2009 16:09 akademikeren 02093Værdipapirbeholdninger skal reduceres
Tonny Thierry Andersen understreger, at fokus er på bankens værdipapirbeholdninger, og ikke på udlånet til bankkunderne når balancen skal reduceres.


Det ser ud til at det er rd-obligationer der skal sælges, men hvem skal køber dem? Og hvad kommer det til at betyder hvis 350 mia i værdipapirer skal sættes i spil nu være det sig obligationer eller aktier??6/2 2009 16:49 collersteen 02200Så er Goldman på banen..... Av av av nogle år vi kan se frem til.
Er de mon for sortsynede? 223,3 mia. kr.? Det må da vist være (endnu) en journalistisk skrivefejl...
(iøvrigt lidt sjovt at det tilsyneladende igår i USA-handlen var ændring af "mark-to-market" reglerne der bl.a. var katalysator for stigningerne... ovenpå vor snak om DB's reklassificering)

2/6/2009 14:41:11 - RB-Borsen
Danske/Goldman: Store tab i 2009, 2010 og 2011 - netmedie
Danske Banks tab på udlån vil blive fordoblet i år til godt 23 mia. kr. og der vil også være milliardtab i de kommende år, og banken vil få minus på bundlinjen for hele 2009, og fortsat få store udlånstab de næste tre år. Det vurderer storbanken Goldman Sachs, der fredag har fjernet Danske Bank fra købslisten. Det skriver business.dk.
Danske Bank hensatte i 2008 samlet 12,1 mia. kr. til tab på udlån, men det tal vil blive fordoblet i år, vurderer storbanken.
Danmarks største bank har selv oplyst, at andelen af nødlidende udlån steg fra 10 mia. kr. ved udgangen af 2007 til 33 mia. kr. ved udgangen af 2008, svarende til 1,6 pct. af udlånet.
- Ved udgangen af 2009 forventer vi, at andelen af nødlidende lån vil stige til 3,2 pct., og vi forventer tab på udlån på op mod 223,3 mia. kr. Den hurtige forringelse af kreditkvaliteten på tværs af Danske Banks vigtigste geografiske markeder så tidligt i kreditcyklussen er klart bekymrende, og vi forventer nu, at Danske Bank vil få underskud i 2009, skriver aktieanalytiker Aaron Ibbotson fra Goldman Sachs i en investornote.
Goldman Sachs venter nu, at Danske Bank i år vil få en pæn fremgang i de samlede indtægter til 46,1 mia. kr. fra 40,7 mia. kr. i 2008, og en nydelig fremgang i basisindtjeningen før nedskrivninger fra 16,4 mia. kr. i 2008 til 19,9 mia. kr. i år.
Men det hele bliver slået ned af de forventede gigantiske nedskrivninger, så Danske Banks nettoresultat ventes at blive et underskud på 3,6 mia. kr. for hele 2009, mod plus 1 mia. kr. i 2008 og plus 14,9 mia. kr. i 2007.
I 2010 ventes fortsat markante tab på udlån på 20,5 mia. kr. og et tab på 16,6 mia. kr. i 2011. Samlet set ventes dog et nettoresultat på knap en halv mia. kr. i 2010 og 5,8 mia. kr. i 2011.6/2 2009 16:51 akademikeren 02202aaah der må kommaet lige være smuttet i 223,3 mia !!! Ellers skal den da skylles ud i toilettet6/2 2009 16:53 collersteen 02203Ja, det falder pænt uden for de andre tal må man sige.TRÅDOVERSIGT

2034 Dagens DB-tråd.
5/2 10:42 collersteen 3


SENESTE NYHEDER