Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

      

Bioporto: Aftale med Dako er bare starten


36345 Hegu 23/11 2010 15:22
Oversigt

Signalværdien af nedenstående aftale med Dako skal man ikke tage fejl af:


Bioporto/CEO: Aftale med Dako er bare starten


11:56
KØBENHAVN (Direkt) Bioporto har tirsdag indgået en aftale med danske Dako, der skal distribuere selskabets NGAL-tests, der skal kunne måle akutte nyreskader. Aftalen med Dako er dog blot et skridt på vejen, fortæller administrerende direktør Thea Olesen.

Vi syntes, det kunne være en rigtig god id, at vi kom så bredt ud som muligt her i starten. Der mener vi, at Dako har noget ekspertise inden for vores område og i det hele taget med klinisk-kemiske reagenser. Så det mente vi kunne danne et godt makkerpar som en starter, siger hun til nyhedsbureauet Direkt.

Men Bioporto skal have flere partnere for at få det optimale salg ud af sine tests.

Den optimale sammensætning for sådan et produkt her vil være, at man blandt andet også indgår partnerskaber med nogle af de store diagnostiske selskaber, som så vil anvende vores produkt, når de direkte leverer til kunderne, der samtidig har disse store selskabers instrumenter. Dako leverer ikke instrumenter, men har et meget fint distributionsnet under sig, forklarer Thea Olesen.

NGAL-testene blev prælanceret i begyndelsen af november, og frem til årsskiftet vil testen blive afprøvet på hospitaler på strategisk vigtige markeder. Bioporto regner med, at den første godkendelse vil falde på det europæiske marked i løbet af de første måneder næste år.

Vi forventer, at der sker en registrering i Europa i starten af 2011. Dako får mulighed for i første omgang at sælge testene til forskningsbrug og studiebrug og til validering, og så snart vi har det registreret, bliver det solgt via Dako til diagnostisk brug, forklarer Thea Olesen og uddyber:

Det er distributørkontrakt på helt sædvanlige vilkår på den måde, at man køber vores produkt med en rabat.

Hun vurderer dog, at det er for tidligt at give et bud på, hvor stor en omsætning Bioporto kan få fra sine NGAL-tests næste år.

Det er svært at sige på grund af de registreringsprocesser, som vi ikke selv er herrer over. En stor del af salget er forbundet med at kunne sælges til hospitaler til diagnostisk anvendelse. Så meget vil afhænge af, hvor hurtigt vi kan få registreret produktet, siger hun til nyhedsbureauet Direkt.Mette Mandrup +45 33 300 600

Nyhedsbureauet Direkt23/11 2010 16:24 troldmanden 236348Ja det er helt sikkert først reelle indikation på de er på vej ud på det store marked. Og derfor er det et rigtig vigtigt signal.

Det RIGTIG spændende bliver når en af udstyrs producenterne laver en deal med BioPorto. Og der kan man godt forstille sig BioPorto gerne vil afvente CE godkendelse idet det måske kan betyde en anelse bedre aftale end her inden testet er blevet godkendt. Så et bud kunne være Q2 2011 for en eller flere af disse aftaler

Spændende hvad BioPorto har at fortælle på torsdag24/11 2010 12:38 sl65amg 136402Det begynder at se lidt lysere ud. Som om at BioPorto har opdaget at det gælder om at sælge og etablere partnerskaber. Ikke at male sig op i et hjørne og lege konge fordi man har "verdens bedste" og patenter og hvis de andre ikke vil lege, så må de bare gå.

Jeg forudser dog fortsat at BioPortos aktionærer må til lommerne igen til næste år, for som trolmanden er inde på, så tager det tid, og BioPorto er som jeg tidligere har nævnt (og ment) alt for sent ude. De har brugt alt for megen energi på patentslagsmål, og dette kan stadig give bagslag.

Om der er andre producenter af Ngal til nyreskade test der er på vej på markedet er fortsat uvist, og ikke fokus for de fleste der følger her. Men det er et relevant spørgsmål I kan stille.

**
Hvor mange andre kan levere det samme som BioPorto, og hvordan vil scenario være hvis BioPortos patent falder og de dermed er i fri konkurrence?
**

Jeg tænker, nu ser vi jo en leverandør som Dako der også laver antibodies. Så det er jo et tveægget sværd der er taget frem.24/11 2010 13:17 Hegu 136406sl65amg....Jeg forstår ikke rigtigt dit indlæg set i lyset af dine tidligere betragtninger omkring, at patentslagsmål nødvendigvis tager meget lang tid og mange kræfter.

Ligeledes ved vi jo ikke noget om, hvor længe Bioporto har kørt parløb med Dako og i hvilket omfang Bioporto selv er skyld i det langstrakte forløb frem til nu. Selv store Abott er nu 15 måneder udover den lancering, som de lovede skulle ske i august 2009.

Med venlig hilsen

Hegu24/11 2010 14:08 sl65amg 136408Kære Hegu - jeg synes selv jeg hele tiden har argumenteret for at fokus skulle lægges på at skabe indtjening. Hidtil har fokus udelukkende været på at lande nogle licensaftaler hvor licenstager betaler multi mange mio i licensafgift til BioPorto som til gengæld kun skal sørge for at holde bank kontoen åben.

Denne naive holdning og indstilling har længe været den der har været forsøgt solgt til markedet (aktionærene).

Ang. patent - så har BioPorto jo muligheden for at sælge Ngal selvom de ikke har noget patent. Og det er her man bør vurdere om BioPorto har en evt. værdi, for er der mange om buddet, så er indtjening jo tilsvarende beskeden.

Som det er dig bekendt er min tillid til ledelsen ret begrænset. Det er muligt der er handlet ud fra krav fra enkeltaktionærer, men jeg opfatter mest BioPorto som et produkt fra Lasse Lindblads og Christian Rovsings firmafabrikker. Forstået på den måde, at selv om der er et forretningsgrundlag, så skal det fremstilles som en fabrik der laver guld ud af luft.

Jeg mener fortsat at BioPorto burde have haft en mere fremmelig indstilling på evt. licensaftale (for deres egen skyld), og på den måde havde der muligvis været ro omkring teknologien og alle kunne tjene penge. Det der skete er jo, at BioPorto ville have en større andel af indtjeningen end hvad de øvrige parter fandt interessant (som jeg forstår det ud fra historien), og derfor er der nu flere patenter og indsigelser i spil, og jeg tror det er mere end spil for galleriet.

Som jeg opfatter sundhedsbranchen, så er der en "fælles" indstilling fra aktørene om at man skal maksimere indtjeningen. Det gøres så nogle gange ved at man måske accepterer et patent der ikke er helt efter bogen imod en andel af indtjeningen.

Det som nu sker er egentlig godt for alle brugere, for nu kommer der så konkurrence, og priserne vil dermed falde.

Ang. DAKO, så burde BioPorto vel melde ud hvis det var den "hemmelige" partner. Altså må man gå ud fra at samarbejdet er forholdsvist nyt.

Ang. Abott - så følger jeg ikke med i deres lancering, men det er naturligvis interessant for det samlede billede.

Jeg følger naturligvis med i patentsagen når folk herinde skriver om nye hændelser. Det er et meget interessant forløb. Men det koster mange penge og tager megen tid, og hvis det er en med til at sætte en prop i lanceingen af Ngal, så kommer det jo nok til at koste flere penge.

Jeg forventer som sagt at BioPorto må bede om flere penge efteråret 2011.

Jeg mener også fortsat at skal BioPorto lave nye forhandlinger, så må der udskiftes i ledelsen, ellers er det ikke troværdigt med et kursskifte.24/11 2010 14:33 Hegu 036409Tak, Dine gæt er er lige så plausible, som en masse andres.

Vi bliver måske alle sammen lidt klogere i morgen.

Med venlig hilsen

Hegu24/11 2010 15:09 collersteen 136411Regnskabet er ude og jeg er lidt bekymret over de manglende licensindtægter fra Abbott m.fl. nu vi har været stillet dem i udsigt i såååååå lang tid. Jeg er godt klar over at fokus nu udelukkende er på The NGAL Test og det er jo på sin vis ganske belejligt, når man nu ikke har kunnet levere på licensaftalerne. Jeg er i hvert fald ærgelig over det, da det jo i høj grad ville have været en validering fra Abbott m.fl. af Bioportos patent.
Jeg har derfor reduceret på kort sigt.

http://www.proinvestor.com/aktienyt/517284/Q3-2010

Men læs selv i regnskabet eller her:
Licensadgang til BioPortos IP rettigheder
BioPorto har, siden de første positive tilbagemeldinger vedr. NGAL cutoffpatentet i 2007, udtrykt forventning
til indgåelse af licensaftaler for øvrige aktørers adgang til selskabets NGAL IP rettigheder. Med den
succesfulde udvikling af The NGAL Test, som selskabet kunne melde om i august 2009, blev den del af
rettighederne BioPorto vil give adgang til væsentligt reduceret. BioPortos nye strategiske retning er nu at nå
det rutinediagnostiske marked med en egen test, og testens format er her ganske afgørende: der er tale om
en homogen test, som kan tilpasses størstedelen af de fuldautomatiske systemer, som allerede står på
laboratorier og hospitaler verden over. De foreløbige estimater er at mere end halvdelen af samtlige NGAL
tests, der vil blive udført på hospitaler i fremtiden, vil være homogene tests. BioPorto har derfor den klare
forventning, at The NGAL Test vil få den afgørende markedsandel. Denne ændrede markedstilgang har
betydet, at indtjeningsforventningerne i høj grad er flyttet fra licensindtægter til indtægter fra salg af testen.
Samtidig er feltet af mulige licenstagere er snævret ind, eftersom BioPorto ikke ønsker at afgive rettigheder til
det homogene format.
Tilbage står testformaterne point-of-care (POC) og det heterogene format til fuldautomatiske systemer.
Sidstnævnte får konkurrence fra det homogene format, og begrænses af, at testen skal udvikles specifikt til
hver type apparat og ikke som den homogene kun kræver en tilpasning for at kunne fungere på forskellige
apparater. POC formatet har den fordel, at testen kan udføres tæt på patienten og ikke kræver væsentlige
laboratoriefaciliteter. Testen er typisk noget dyrere og tager længere tid at udføre per test, men formatet har
sin berettigelse i særlige behandlingssituationer.
Situationen omkring licensforhandlingerne er ændret yderligere efter selskaberne Abbott, Alere (tidl.
Inverness), Phadia og Getica har indgivet indsigelser mod BioPortos cutoffpatent. Eventuelle forhandlinger
med nævnte selskaber kan derfor tænkes at afvente en afklaring af patentsagen, som kan strække sig over
nogle år. BioPorto venter som ovenfor nævnt ikke at indsigelserne vil resultere i ændring af rettigheder for
selskabet, men kan notere sig en mere afventende holdning hos øvrige selskaber, der har udvist interesse for
POC formatet. På kort sigt er feltet af mulige licenstagere samt de oprindelige forventninger til licens dermed
reduceret.
Grundet de nævnte forhold samt at selskabets kapitalberedskab er på plads har BioPorto defor valgt
midlertidigt at ophøre med rapportering på de specifikke forventninger til indgåelse af licensaftaler, men
ændrer den primære rapportering til registrering og distribution af The NGAL Test.24/11 2010 15:35 collersteen 036414Man kan vel også så småt konkludere, at det er blevet mere oplagt at swingtrade aktien nu når "risikoen" for at være ude når licensaftalen skulle komme (og sende aktien op mod 20) stort set er væk. Medmindre vi ser en stor ordre på NGAL Test vil stigningen jo nok være mere stille og rolig frem imod en succesfuld launch af testen.

Det er i hvert fald min strategi nu og pt. har jeg færre end hvad jeg længe har haft.24/11 2010 16:03 fillandkill 036416Jeg tror du skal genoverveje Collersten, de skriver i meddelelsen at flere af de større globale selskaber ønsker at sælge testen, og at de netop nu er igang med den store validering på deres egne maskinserier.

det de venter på er CE registreringen, som også Beckmann Coulter nævner, (Jvf. druens spalte)

Så hvornår CE registreringen kommer, må vi jo se, det er ren formalia, men de skal blot bruge nogle data førend den kan registreres.

En aftale med Beckman, Siemens eller Roche, er mange gange mere værd end en licensaftale med Abbott, - og du har faktisk fået valideret patentet, idet "flere af de store globale selskaber har modtaget The Ngal test, og er igang med validering".24/11 2010 16:17 collersteen 136419Med validering af patentet mener jeg specifikt, at de "store" indgår en licensaftale og dermed bekræfter og respekterer bioportos patent. Det havde jeg som sagt meget gerne set, og det er jo principielt også det Thea har stillet os i udsigt i laaaaaaaaang tid. Derfor er jeg skuffet, fordi en sådan licensaftale ville have kunnet sende kursen langt op overnight.

Hvad der sker nu og fremover bliver efter min mening mere stille og roligt, da den helt store trigger i mine øjne er væk. Derfor vil jeg nu tillade mig at swinge med en større del af aktierne.

Hvad der ellers sker med testen osv osv. er spændende og der går tingene jo tilsyneladende efter planen og det er jo ganske fint.24/11 2010 16:31 BiopOrBust 236420Tror du skal omdefinere din definition af validering collersteen, hvis de store (indsæt selv Roche, Siemens med flere) skulle indgå en licensaftale, ville det jo betyde at de selv skulle producere en test der lå inden for Bioportos cutoff patent, og så betale royalties til Bioporto.
Det jeg ser som scenariet er snarere at de validerer Bioportos test på deres egne maskiner (det er den sådan set allerede blevet, mit gæt er at det er Dako der har stået for det også), men en validering fra producenten af maskinen vil naturligvis veje tungere end en tredjepartsvalidering.
Bioporto kan herefter, enten via Dako, eller direkte levere til disse maskiner med et "stempel" fra producenten om at The NGAL Test fungerer på den specifikke maskine.24/11 2010 16:59 collersteen 136424Ja, jeg er ikke i tvivl om potentialet for en NGAL test, men i min bog er udsigten til flere års retssager mod nogle rigtig store drenge bare ikke noget der isoleret set er befordrende for en aktiekursstigning... når vi nu var blevet stillet i udsigt at der ville komme en eller flere licensaftaler.

I modsat retning vil NGAL testen så trække, men den er jo på skinner som den har været det sidste mange mdr..... og det er da fint at den bliver valideret, men altså, vi er vel hvor vi kunne forvente at være.

Jeg er ikke i tvivl om at NGAL testen vil trække mere op når den tid kommer end retssagerne vil trække ned.... men på den korte sigt er det altså omvendt. I mine øjne. Og indtil videre også svagt i markedets øjne, men ikke meget.24/11 2010 17:10 troldmanden 036425Er faktisk relativt enig i din analyse collersteen. Uden evt relle licens aftaler så er det store BANG forsvundet.

I stedet for er det almindeligt uptake vi skal afvente. Og det tager tid. Så mit umiddelbare bud vil være at der ikke vil ske det vilde med kursen de kommende 3 mdr
24/11 2010 16:07 Hegu 036417For mig er dagens meddelelse kun en bekræftelse af, hvad vi har vist længe, nemlig at Bioporto IKKE går efter en licensaftale.

Jeg opfatter meddelelsen om, at maskinleverandører er i gang med validering, som værende dagens vigtigste nyhed og glæder mig til en eventuel uddybning af dette i morgen.


Med venlig hilsen

Hegu24/11 2010 16:51 oneofakind 036421Hej! Har ikke lige haft tid at regne på det, men hvis vi forudsætter at indtægter på THE NGAL-TEST først forventes i andet halvår af 2011...? Kommer BioPorto så ikke til at mangle cash igen??
mvh.24/11 2010 16:58 troldmanden 036423Jo der SKAL komme relle indtægter senest primo Q2. Ellers skal de ud med hatten igen. Her i Q3 brændte de 5,2 mio og havde 17,7 mio tilbage i kassen. Altså hvad der liniært svare til ca 10 mdr drift eller til og med juli mdr.

Så jo der SKAL en reel ekstra indtjening ind relativt hurtigt i 2011.....

Er rigtig spændt på at se deres præsentation i morgen hvor jeg håber de bla belyser ovenfor nævnte udfordring.24/11 2010 17:24 oneofakind 036426Hmm så har jeg på fornemmelsen, at der kommer billige aktier inden JUl!
Strækker de konvertible lån ikke, ja så er det ved at være slut med tålmodigheden hos investorerne!
En aftale med upfront SKAL falde meget hurtigt før aktien falder tilbage til tidl. billige niveauer.. i min optik!TRÅDOVERSIGTSENESTE NYHEDER