Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

      

Garanti og solvens?


43234 Occam 20/6 2011 09:59
Oversigt

Er der nogen, der kan forklare forholdet mellem garanti og solvens?

http://epn.dk/brancher/finans/realkredit/article24669..

Jeg ville forvente, at udstedte garantier (ganget med en risiko sandsynlighed) indgik i en solvensberegning?

Hvis ikke, så kan der ligge mange tikkende bomber i bankregnskaber.20/6 2011 13:37 Occam 043238Svaret kan måske findes i denne note til opgørelsen af passiver i årsregnskabet:

"Koncernen har afgivet en række uigenkaldelige kredittilsagn og garantier m.v. Disse indregnes til den højeste af den modtagne præmie amortiseret over løbetiden og en eventuel hensættelse. Der indregnes en hensættelse, hvis det er sandsynligt, at kredittilsagnet eller garantien vil blive effektueret, og forpligtelsens størrelse kan opgøres pålideligt. Forpligtelsen indregnes da til nutidsværdien af de forventede betalinger."

Hvorefter vi står tilbage med det elastiske begreb "hensættelse".20/6 2011 15:52 Kristensen 043252I denne artikel står der lidt mere omkring emnet:

http://borsen.dk/nyheder/finans/artikel/1/209640/real..

"Det skyldes lovgivningen omkring de populære SDO-obligationer (særligt dækkede obligationer), der kræver, at realkreditselskaberne stiller sikkerhed krone for krone, når boligpriserne falder."20/6 2011 16:13 Occam 043256Jeg prøver at relatere de 33 mia til en eller anden størrelse i regnskabet.

Det er jo et ret stort beløb. Også set i forhold til bankens egenkapital (105 mia), overskud (3,7 mia) og nedskrivning på udlån sidste år (13,8 mia).

Og de har en risikochef, der siger, at solvens ikke påvirkes af øget sikkerhedsstillelse:

"Vi stiller ikke sikkerhed med afsæt i egenkapitalen, som jo er et passiv. Vi stiller sikkerhed med afsæt i obligationer, som er bogført på aktivsiden af balancen, så indtil videre er sikkerhederne taget fra egenbeholdningen af obligationer, som godt nok modsvares af egenkapitalen. Det påvirker altså ikke solvensopgørelsen,"20/6 2011 15:52 Kristensen 043253I denne artikel står der lidt mere omkring emnet:

http://borsen.dk/nyheder/finans/artikel/1/209640/real..

"Det skyldes lovgivningen omkring de populære SDO-obligationer (særligt dækkede obligationer), der kræver, at realkreditselskaberne stiller sikkerhed krone for krone, når boligpriserne falder."TRÅDOVERSIGTSENESTE NYHEDER