Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

Q&A med Zealand Pharma, 29 Maj kl 16.00 Læs mere her
      

Expedit - Turn Around?


54426 akademikeren 14/3 2012 16:49
Oversigt

Ja de siger det selv. Og det ser også ud som om det er der men lige med en hårsbredde.

Disclaimer: Jeg har den selv.
Disclaimer 2: Branchen er farlig og konkurrencepræget
Disclaimer 3: Aktien er illikvid. Meget illikvid

Fondsbørsmeddelelse nr 1.2012 Side 1 af 2 side(r)

Expedit har vendt udviklingen

Bestyrelsen for Expedit a/s har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2011:

• Expedit har med en omsætningsvækst i 2011 på 58,4 mio. DKK eller 14% vendt den negative
udvikling. Væksten er primært skabt gennem organisk vækst.
• Expedit Gruppen har realiseret et positivt driftsresultat (EBIT) på 0,4 mio. DKK mod et nega-
tivt driftsresultat på 6 mio. DKK i 2010.
• Den positive resultatudvikling er primært realiseret via en omsætningsvækst på 27% i moder-
selskabet.
• Moderselskabets driftsresultat er forbedret med 13,5 mio. DKK til et overskud på 1,6 mio.
DKK.
• Enhederne i Norge og Finland har realiseret tilfredsstillende resultater.
• Koncernresultatet er negativt påvirket af et samlet underskud før skat i de svenske selskaber på
5,9 mio. DKK, primært som følge af et omsætningsfald i Nässjö Inredningar på 30%.
• Den negative resultatudvikling i Nässjö Inredningar er primært realiseret i november og de-
cember måned 2011 og er årsagen til, at koncernresultatet ikke lever op til forventningerne i
periodemeddelelse fra oktober 2011, hvor der var forventet et mindre positivt resultat før skat.
• Resultat før skat for Gruppen er negativt med 4,4 mio. DKK, mod et negativt resultat før skat
på 9,5 mio. DKK i 2010.
• Realiseret pengestrøm fra driften er positiv med 15,2 mio. DKK mod en pengestrøm på 13,3
mio. DKK i 2010.
• Expedit Gruppens balancesum udgør 285,0 mio. DKK per 31. december 2011 mod 251,6 mio.
DKK sidste år. Stigningen kan primært henføres til højere varebeholdninger og tilgodehaven-
der afledt af højere aktivitetsniveau.
• Egenkapitalen udgør 98,9 mio. DKK pr. 31. december 2011, svarende til en soliditetsgrad på
34,7 %, mod en soliditetsgrad per 31. december 2010 på 40,9 %.
• Expedit Gruppen har i 2011haft fokus på planerne i den nye strategi. Gruppen har med succes
gennemført en kundeopdeling af alle salgsorganisationer, og hermed skabt et skærpet fokus på
kunderne.
• Opkøb i 2011, Aktiv Butikkutvikling samt aktiviteten fra Par No 1, er gennemført med succes,
og har styrket Expedits position på udvalgte kundegrupper i markedet.


Forventninger til fremtiden

Ved indgangen til 2012 er forventningerne positive, men med baggrund i et nervøst marked, er der
fortsat en vis usikkerhed forbundet med at forudse udviklingen i 2012.
Konkurrencen i branchen er fortsat stor, og på trods af konkurser blandt konkurrenterne i 2011, er
branchen stadig præget af overkapacitet i markedet, hvilket sammen med en stadig markant import fra
Østeuropa og Fjernøsten forventes at sætte indtjeningen på de enkelte projekter under pres også i
2012.
Expedit Gruppens ordrebeholdning er øget i starten af 2012, hvilket sammen med de gennemførte ini-
tiativer i 2011, herunder rationaler i egenproduktion samt sourcing af strategiske produkter, et øget
fokus på differentiering af produkter og ydelser samt flere nye kundeaftaler inden for eksisterende og
nye kundegrupper, skaber grundlag for en positiv forventning til udviklingen i 2012.
Samlet set forventes koncernens mål om en omsætning over 500 mio. DKK at blive realiseret i 2012
sammen med et positivt resultat for Expedit Gruppen.14/3 2012 18:20 collersteen 054434Ja, det ser da ok ud. Og jeg kan tilslutte mig de samme disclaimere. Indtil videre har det ikke været nogen prangende investering, men vi kan da fastholde vores håb om, at de snart begynder at tjene lidt flere penge på den ½ mia i omsætning. Jeg har da i hvert fald ikke midnre tiltro til det håb efter dagens overskrifter.14/3 2012 18:38 collersteen 054435Potentialet i de små illikvide aktier kan man ihvert fald sagtens se, og når market cap er sølle 30mio kr. kan ethvert selv en-cifret resultat jo gøre underværker. Downside er jo selvfølgelig også kurs 0 i en ret driftsmæssigt gearet forretning som den expedit kører på et marked hvor konkurrencen er hård og marginerne stadig er pressede.

Time will tell og så er det jo kun småpenge man skal putte i en sådan investering.TRÅDOVERSIGTSENESTE NYHEDER