Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

Q&A med Zealand Pharma, 29 Maj kl 16.00 Læs mere her
      

Ikke alt biotek giver underskud


54470 investor1989 15/3 2012 10:20
Oversigt

Zealand Pharma A/S
Selskabsmeddelelse

Zealand Pharma A/S offentliggør helårsresultat og årsrapport for 2011


København, 2012-03-15 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Selskabsmeddelelse
Nr. 7/2012


─ Omsætning og øvrige driftsindtægter steg med 94% til 171 mio. kr.

─ Overskud på 13 mio. kr.

─ Likvide midler på 428 mio. kr. pr. 31. december 2011

─ Væsentlige fremskridt i produktpipelinen, inklusiv Sanofis indsendelse af registreringsansøgning for lixisenatid (Lyxumia®1)) i Europa; første Zealand Pharma-skabte lægemiddel nu i registreringsfasen

─ Styrket position inden for diabetes/stofskiftesygdomme med indgåelsen af en global samarbejdsaftale med Boehringer Ingelheim

─ Resultatforventninger til 2012:

Omsætning på 120 mio. kr. fra milepælsbetalinger allerede modtaget i 2012 og med tilhørende royalty-omkostninger på 15 mio. kr. Der gives ikke yderligere guidance på omsætning fra milepælsbetalinger

Driftsomkostninger på mellem 180-200 mio. kr., hvoraf 30 mio. kr. ventes partnerfinansieret


København, 15. marts 2012 - Zealand Pharma A/S (NASDAQ OMX Copenhagen: ZEAL) rapporterer om høj vækst i omsætning og øvrige driftsindtægter, regnskabsmæssigt overskud, uændret niveau for likvide midler samt væsentlige fremskridt i sin udviklingsportefølje og forretningsaktiviteter for regnskabsåret 2011.

Regnskabsmæssige hovedpunkter for 2011
Omsætning på 142,3 mio. kr. (2010: 87,4 mio. kr.), der primært hidrører fra betalinger under aftalen med Boehringer Ingelheim.
Samlede driftsomkostninger på 161,8 mio. kr. (2010: 185,6 mio. kr.).
Øvrige driftsindtægter på 28,4 mio. kr. (2010: 0,8 mio. kr.).
Overskud på 13,4 mio. kr. (2010: underskud på 104,6 mio. kr.).
Likvide midler og værdipapirer udgjorde 427,7 mio. kr. pr. 31. december 2011 (2010: 433,0 mio. kr.).
Omsætning, andre driftsindtægter og driftsomkostninger er alle på niveau med selskabets finansielle guidance for 2011.

Forretningsmæssige højdepunkter for 2011
Vedvarende positive top-line resultater offentliggjort fra flere studier under det globale GetGoal fase III-program til evaluering af lixisenatid (Lyxumia® som en ny behandling af type 2-diabetes. Resultaterne viser lixisenatids behandlingseffekt og sikkerhed til at give forbedret blodsukkerkontrol hos voksne patienter med type 2-diabetes; som supplement til eksisterende anti-diabetes medicin, og herunder i kombination med basal insulin.
I juni 2011 blev indgået en global licens- og samarbejdsaftale med Boehringer Ingelheim om at udvikle nye dobbeltvirkende glukagon/GLP-1 agonister, herunder ZP2929, til behandling af patienter med type 2-diabetes og fedme. Type 2-diabetespatienter med fedme udgør et af de hurtigst voksende segmenter af diabetesmarkedet. I henhold til aftalen er Zealand Pharma berettiget til milepælsbetalinger for nye lægemidler, der udvikles under aftalen, og herunder potentielt op til 2,8 mia. kr. (EUR 376 mio.) alene vedrørende ZP2929, samt til royalties af det fremtidige salg. Boehringer Ingelheim finansierer alle aktiviteter under samarbejdet.
I 2011 generhvervede Zealand Pharma de fulde rettigheder til danegaptid, en lille peptid-agonist opfundet af Zealand Pharma, og der er identificeret yderligere udviklingsmuligheder for denne lægemiddelkandidat inden for hjerte-karsygdomme.

Højdepunkter i 4. kvartal 2011
Sanofi indgav en ansøgning om markedsføringstilladelse (MAA) til det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) for lixisenatid (Lyxumia® til behandling af type 2-diabetes. Der forventes indsendt registreringsansøgning til de amerikanske lægemiddelmyndigheder (FDA) i 4. kvartal 2012.
Etablering af et nyt klinisk og videnskabeligt Advisory Board bestående af internationalt anerkendte videnskabelige og kliniske eksperter til løbende at vurdere og rådgive angående Zealand Pharmas pipeline-produkter og projekter.
Positive top-line resultater rapporteret fra et fase IIIb-studie, GetGoal Duo 1, som viser lixisenatids behandlingseffekt og sikkerhed til at give forbedret blodsukkerkontrol i kombination med Lantus®.
Positive top-line resultater rapporteret fra GetGoal-M fase III-studiet, der viser at lixisenatid som tillægsbehandling til metformin signifikant forbedrer blodsukkerkontrollen og tåles godt af type 2-diabetespatienter.
Milepælsbetalinger på 22,3 mio. kr. (EUR 3 mio.) modtaget fra Helsinn Healthcare for udviklingen af elsiglutid, en ny GLP-2 agonist, som Zealand Pharma har skabt til forebyggelse af diarré hos kræftpatienter i kemobehandling.
Underskud på 19,2 mio. kr. i 4. kvartal 2011, hvilket er i overensstemmelse med forventningerne.

Vigtige begivenheder efter 31. december 2011
Positive top-line resultater offentliggjort fra GetGoal-P fase III-studiet, som viser, at lixisenatid signifikant sænker blodsukkerniveauet (HbA1c) hos patienter med Type 2 diabetes.
Modtaget milepælsbetaling på 112,5 mio. kr. (USD 20 mio.) som følge af Sanofis afslutning af det globale kliniske GetGoal-program med lixisenatid.
Start af fase IIa-studie med elsiglutid, foretaget af Helsinn, med patienter med tyktarmskræft, som modtager kemobehandling med 5-fluorouracil, og Zealand Pharma har modtaget en yderligere milepælsbetaling på 7,4 mio. kr. (EUR 1 mio.) vedrørende den fortsat positive udvikling af elsiglutid.

I en kommentar til årsrapporten udtaler David H. Solomon, adm. direktør i Zealand Pharma:

"2011 var et yderst succesrigt år for Zealand Pharma. Vores samarbejdspartner Sanofi indgav en ansøgning om markedsføringstilladelse (MAA) for lixisenatid i Europa, og vi kom et stort skridt nærmere vores mål om at generere en løbende omsætning fra lægemidler skabt af Zealand Pharma.

Til trods for store fremskridt i vores aktiviteter var vi i stand til at bevare vores stærke likviditetsmæssige stilling som følge af vores partnerskaber, og vi ser lyst på mulighederne for at nå vores målsætning om at skabe værdi for patienterne og vores aktionærer som et lønsomt næste-generations biotekselskab."

Resultatforventninger til 2012

Omsætning fra milepælsbetalinger allerede modtaget i 2012 fra Sanofi og Helsinn beløber sig til 120 mio. kr. med tilhørende royalty-omkostninger på 15 mio. kr. Tidspunktet for modtagelse af potentielt andre milepælsbaserede betalinger fra partnere er i udstrakt grad uden for Zealand Pharmas kontrol, og der gives derfor ikke yderligere omsætningsguidance for helåret.


Samlede driftsomkostninger forventes i niveauet 180-200 mio. kr. Heraf forventes 30 mio. kr. finansieret via driftsindtægter under partneraftaler, svarende til forventede netto-driftsomkostninger i niveauet 150-170 mio. kr.



15/3 2012 14:51 troldmanden 054479



Ja de er et utraditionelt biotech selskab i den forstand at de ikke blot levre gode kliniske data men også sorte tal på bundlinjen. Det er rete så udsædvaneligt.

Og mht deres guidens for 2012 så guider de altså lige nu for et underskud på 45-65 mio. Og det er uden evt godkendelse milestone for Lyxumia som må være pæn stor.

De har 17 mio Euro i milestones for ZP2929 som forventes udløst inden juli 2013. Spørgsmålet er om der både er en ved start af fase 1 og start af fase 2 eller upfront betalingen også dækkede start fase 1. Det får vi snart at se.



15/3 2012 14:55 troldmanden 154481



Deres telefon konference begynder om 5 min. Man kan følge den live her

http://livecast.se/stockontv/120315/zealandpharma/



15/3 2012 18:26 investor1989 254489



God CC

De svarede godt på spørgsmålene.

Syntes godt nok casen er god. Afhænger jo selvfølgelig af at Lyxumia bliver godkendt.

Jeg kan godt lide at de gør meget ud af at skrive og fortælle at de vil holde omkostningerne nede og skabe yderligere værdi for investorerne.

Salomon har flere gange givet udtryk for dette, at der skal bruges penge på aktionærerne = udbytter etc.

De mangler stadig 20 MEUR fra BI som kommer inden 30/6 2013. Kommer halvdelen i 2012 + milestone fra Lyx godkendelse kan Zealand tjene over 100 mio. på bundlinjen i 2012. og have godt 550-600 i cash ultimo.

Måske et aktietilbagekøb kunne blive aktuelt så :)



15/3 2012 18:38 troldmanden 254491



Jeg får det udestående beløb fra BI til 17 mio Euro.

De kan få 41 mio Euro juni 2011-juni 2013.

De fik 20 mio Euro upfront og 4 mio Euro som R&D betaling. Så er der 17 mio Euro tilbage til milestones. Og det er formentligt fordelt på opstart af fase 1 ( i år) og opstart af fase 2 (næste år)

Dog er der også den mulighed at BI skal bekræfte deres engangement på årsdagen for aftalen således der falder penge til juni 2012 og juni 2013.

Så selv uden godkendelse af Lyxumia så tror je de når et plus i år.....eller måske rettere igen i år



16/3 2012 11:29 investor1989 054516



Jeg får det også til 17. 20 var bare et dejligt rundt tal :)men kan godt være jeg havde overset de 4

Dejligt at se at markedet er enig i at der er en risk/reward case her som er meget meget god.






TRÅDOVERSIGT



SENESTE NYHEDER