Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

      

Nu kan det vel kun gå frem ?


55075 Bryan 31/3 2012 10:07
Oversigt

Jeg sad lige og læste i den seneste årsrapport fra Schouw & Co.

http://issuu.com/schouwco/docs/schouw_annual_report_2..

Det gav anledning til nogle tanker omkring selskabets aktiebeholdning i Vestas. Noget der tidligere har været til debat. Man kan sige at aktierne kun udgør en mindre del af selskabets samlede værdi, men aktiens store Volatilitet medfører alligevel en betragtelig påvirkning af årets resultat.

Er man interesseret i at læse om Schouw & Co kan man jo starte med at læse Kristensens fremragende tråd her :

http://www.proinvestor.com/boards/40848/SOTP-analyse-..

Den er baseret på årsrapporten for 2010.

Årsrapporten for 2011 viser fortsat fremgang for porteføljeselskaberne, men desværre igen et stort tab på Vestasaktierne ( og også et tab på Lerøyaktierne). Et positivt samlet resultat for porteføljeselskaberne bliver vendt til et negativt resultat p.g.a. de finansielle investeringer i primært Vestas.

I 2010 bidrog Vestasbeholdningen (4 mill. stk.) med et minus på 554 mill.
I 2011 bidrog Vestasbeholdningen med et minus på 456,4 mill.
Ved udgangen af 2011 havde Vestasbeholdningen en værdi af 248 mill.

I 2012 kan værdien altså maksimalt falde 248 mill. i tilfælde af Vestaskonkurs hvilket de færreste vel tror på. Selv om man har negative forventninger til Vestaskursen må det altså påvirke regnskabet væsentligt mindre negativt næste år. Dermed er der (næsten) garanti for et markant bedre resultat for Schouw.

Selskabets egne forventninger til EBIT 2012 :

Portefølgeselskaberne 660-740 mill. mod 646 i 2011.
Finansielle investeringer 0 mod - 556 mill. i 2011. (Heraf ca 456 i Vestas og 100 i Lerøy)
Resultat før skat 530-610 mill mod minus 41 i 2011.

De sætter afkastet på Vestas til 0, men selv en halvering af Vestaskursen vil altså give et pænt positivt resultat. Og skulle Vestas ligefrem begynde at stige, bliver det jo helt fantastisk. Man kan vel tale om en investering i Vestas med meget lav risiko i forhold til at investere direkte i aktien. Vestas kan svinge meget i kurs, og gør det som regel.

Vestas kan gå begge veje, men for Schouw kan det vel næsten kun gå frem ?
Ps. Dette er tænkt som en tråd som primært handler om Schouw og ikke specielt om Vestas. Jeg ser altså gerne at man skriver rene Vestasindlæg i en af de eksisterende tråde om denne Aktie.31/3 2012 18:51 Mumtaz 055089Godt indlæg

Hvorfor er Schouw faldet fra knap 140 til 122 har der været nogen nyheder

Fik ikke selv købt mens den var under 100.. Hvornår skal man købe Schouw ?sent from iPhone31/3 2012 20:23 Bryan 055091Den steg omkring offentliggørelsen af årsregnskabet 8/3 og er nu faldet tilbage igen. Jeg kan ikke finde specifikke nyheder i perioden som kan forklare det. Det er nu heller ikke noget jeg tænker så meget på, da jeg er mere langsigtet.

Jeg er lige begyndt at læse en bog om Valueaktier og Benjamin Grahams strategi, så jeg vil da lige bringe et citat herfra :

"Don´t gamble on market swings. With securities, Value determines price in the long run."

Det passer nu meget godt med min strategi hidtil. Jeg har forlængst opgivet at time mine køb efter forventninger til den kortsigtede markedsudvikling. Jeg køber løbende når jeg har midler til rådighed og jeg finder "et godt tilbud" udfra FA. Schouw handles til K/I = 0,68 og en forward P/E under 10 jvnf. mit indlæg.

Jeg har haft aktien i pensionsdepot i et par år, og har lige købt til det frie depot fredag (kurs 122).

Men der er nok andre herinde der handler mere på TA, som måske har et bedre svar på dit sidste spørgsmål.1/4 2012 17:52 cfrimodt 055109Hej Bryan, jeg er altså bange for at det du skriver med: "De sætter afkastet på Vestas til 0, men selv en halvering af Vestaskursen vil altså give et pænt positivt resultat." en en røver.

Når de i forventningerne skriver "Finansielle Investeringer 0", betyder det jo ikke at de forventer at værdien af Vestas- (og Lerøy-) aktierne er 0kr ultimo 2012. Det betyder, at de forventer at ændringen i værdien forventes at være nul kr og derved hverken bidrage positivt eller negativt til resultatet ;o)

Jeg er dog enig i, at Schouw giver en indirekte investering i Westas, men med den lave Vestas-kurs er Schouws beholdning af Vestas så lille, at det giver mere mening at investere direkte i Vestas. (Jeg har selv tidligere haft Schouw delvist pga Vestas eksponeringen, men er nu gået direkte over i Vestas).1/4 2012 19:01 Bryan 055110Ja, det er med på. Jeg taler jo netop om afkastet og ikke værdien. Afkast = 0 betyder uændret værdi.

Min pointe er netop at beholdningen nu er så lille (i kr.) at den ikke længere kan smadre regnskabet totalt som det har været tilfældet de sidste 2 år. Dermed vil regnskabet i højere grad afhænge af porteføljeselskaberne som alle er i fremgang. Det betyder næsten garanti for et væsentligt bedre resultat næste år.

Forestil dig en tænkt situation. Hvis vi antager at alle selskaberne klarer sig præcist som i 2011. Så vil porteføljeselskaberne igen give et pænt overskud, men en halvering af Vestaskursen vil kun bidrage negativt med 124mill. mod 456mill i 2011. Det vil betyde at det samlede resultat bliver pænt positivt mod et negativt resultat i år.

Ren matematik sikrer et markant bedre resultat uden at vi behøver gætte på udviklingen.

Hvis du har aktier i Vestas må du vel forvente en positiv udvikling i kursen. Prøv så at regne på hvad det vil betyde for Schouws resultat hvis de næste år får en kursgevinst på Vestas istedet for et altødelæggende tab. Det er muligt at beholdningen synes lille, men i en sammenligning af årsregnskaber betyder det utroligt meget at udgangspunktet er et minus på 456 mill.

Et andet spørgsmål er jo så også hvordan du ser på risikoen. Vi kan vel hurtigt blive enige om at risikoen ved den direkte investering i Vestas er langt større?

Men uanset hvad kan vi jo begge håbe på kursstigninger i Vestas.1/4 2012 20:44 Bryan 055112Det hjælper måske at sætte lidt tal på.

Anden kolonne er min tænkte situation fra før, altså uændret resultat for de øvrige selskaber og et fald på Vestasaktierne på 60% igen. Det er vel nærmest hvad man kan kalde "worst case" og giver alligevel en resultatændring fra -3 kr til + 16 kr pr Aktie.
pdfBook1.pdf1/4 2012 21:02 cfrimodt 055114Mjaaaa de 700mio kr er jo EBIT. Det jeg ville kalde "resultat" er resultatet efter skat. Og jeg synes umiddelbart de lader til at have en høj skatteprocent, men det er svært at gennemskue med alle de værdireguleringer og lignende, der myldrer rundt i regnskabet...
Så om det ville blive 400 eller 500mio efter skat skal jeg ikke lige kunne sige...1/4 2012 22:03 Bryan 055116Enig.
Det var også derfor jeg tidligere skrev en forward P/E under 10 og ikke prøvede at regne det præcise tal ud. Der er lidt usikkerhed omkring skatten.
Mine tal i skemaet er også kun cirkatal, og kun ment som en illustration af den omtalte effekt.1/4 2012 20:51 cfrimodt 155113Hej Bryan, jeg kan se at jeg må have misforstået din oprindelige formulering, når du skrev "men selv en halvering af Vestaskursen vil altså give et pænt positivt resultat", da du så har ment "men selv med en halvering af Vestaskursen vil Schouw som helhed få et pænt positivt resultat" ;o)

Schouw har pt en Egenkapital på ca 4.2 mia kr, så hvis Vestas fordobler kursen, så Schouws beholding stiger fra 250mio til 500mio, vil det kun øge schous indre værdi med (500-250)/4200*100% = 6%, hvilket alt andet lige må forventes at øge kursen med 6%.

Så mens de direkte Vestas-aktionærer ville få fordoblet deres investering, ville Schouw aktionærerne kun tjene 6% fra Vestas-stigningen (og så selvfølgelig også tjene på bidraget fra Schouws egen forretning). ;o)

Dog skal man selvfølgelig ikke kimse af Schouws egen indtjening - hvis man med et hurtigt overslag antager 420mio kr efter skat fordelt på ca 24mio aktier fås ca 17kr/aktie, dvs PE12 på ca 7, og det må jo siges at være udmærket :o)

Og ja, risikoen i Vestas er på kort sigt nok stadig større end i Schouw, selvom jeg ikke hører til dem, der mener, at en synderbombet Aktiekurs betyder stor risiko - tværtimod.1/4 2012 21:55 Bryan 155115Jamen vi er da helt enige. Hvis du tror på en fordobling af vestaskursen er det selvfølgelig den du skal satse på.
Min pointe er bare at Schouw får et forspring da ren matematik giver dem de første 19 kr pr Aktie i øget indtjening.Dertil kommer den forventede fremgang for porteføljeselskaberne og forhåbentligt et positivt bidrag fra Vestas. Der skal altså ret store stigninger til i Vestas før det vil være bedre at investere i den.

Det skal naturligvis også bemærkes at jeg taler om indtjening pr Aktie. Hvad det præcist vil betyde for kursen er svært at sige. Din direkte parallel mellem indre værdi og kurs holder ikke nødvendigvis. Schouw handles nu til K/I på 0,68 og med negativ P/E. Hvis P/E går fra negativ til 7 jvnf. dit regnestykke (jeg skrev under 10, så vi er vel enige) bør det vel også betyde at rabatten i forhold til indre værdi reduceres. Der er en verden til forskel på en negativ P/E og en ret lav P/E på 7, hvilket bør smitte mere af på kursen end en mindre stigning i indre værdi. Desuden kan man måske også forestille sig at en kraftig stigning til Vestas også vil smitte af på Schouw.

Umiddelbart er vi jo nok ret enige. Der er større risiko i Vestas og man siger jo normalt at der er en sammenhæng mellem risiko og muligt afkast. Det er vel også det vores regnestykker viser. Men meget handler om indtjening. Den er garanteret i Schouw (næsten)og sandsynligvis kraftigt stigende. Det helt afgørende spørgsmål er om det også vil lykkes for Vestas. Hvis de også begynder at tjene penge kan det medføre store stigninger. Hvis ikke hjælper det dem ikke at den allerede er "synderbombet". Den kan sagtens falde yderligere hvis de fortsat skuffer på indtjeningen.

Men det afhænger af vores strategi. Mange mener jo at det først og fremmest handler om at beskytte sin kapital, dernæst at opnå større afkast. Derfor ser jeg Schouw som det bedste valg p.t.

Når man snakker risiko er det faktisk sådan at de seneste års kraftige kursfald i Vestas har reduceret risikoen i Schouw (jvnf. min pointe i denne tråd) langt mere end i Vestas. Jeg mener at Vestas stadig er højrisiko.

2/4 2012 18:20 cfrimodt 155139Ja vi lader til at være stort set enige ;o)

Jeg opdagede dog en lidt kedelig ting, da jeg i dag kiggede lidt mere på 5års oversigterne i Schouws årsrapporter (den fra 2011 og den far 2006).

Selvom man kigger helt tilbage til 2002, har K/IV for Schouw ligget på et skuffende niveau (under 1.1) i hele perioden - i hvert fald baseret på ultimo-kurserne. Også PE har skuffet og har hele 3 ud af de 10 år ligget under 3.5.

Normalt ville jeg jo synes, at en PE på 7 og K/IV på ca 0.7 var et godt købssignal, men hvis det ligger i Schouws natur at være lavt prissat, så hjæper det desværre ikke så meget, at den også er billig nu...

Man kan dog håbe på, at de lave PE værdier fra fortiden skyldtes, at Schouw oftest har tjent meget på engangshændelser og stigning i Westas-aktier, og at PE således vil stige, når nu resultatet stammer fra driften og ikke al muligt udenoms-spas ;o)TRÅDOVERSIGTSENESTE NYHEDER