Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

      

Schouw Q2


60065 Kristensen 16/8 2012 21:46
Oversigt

Schouw & Co. aflagde i dag regnskab for 2. halvår, som foregik uden megen dramatik, da det var helt i tråd med forventningerne (dog skal det også tilføjes at de opjusterede allerede efter Q1). Derfor reagerede, den forholdsvise illikvide Aktie, også minimalt. Til trods for at det var i tråd med forventningerne, kunne man dog prale af "bedste driftsresultat i første halvår nogensinde" - og det er da trods alt godt nyt for aktionærerne. Nendenfor en hurtig gennemgang, har kun skimmet regnskabet.

Schouw & Co. forventer for helåret 2012 at realisere en omsætning på ca. 13 mia. kr. mod 11,9 mia. kr. i 2011. Dog tilføjes det at omsætningen kan bevæge sig ganske meget, som følge af ændringer i råvarepriser uden nødvendigvis at medføre nogen større resultateffekt. EBIT forventes at blive i intervallet 720-800 mio. kr. mod 646 mio. kr. i 2011.

I 1. halvår realiserede man en omsætning på 6,1 mia. kr. (stigning 24% YoY)samt EBIT på 333 mio. kr. (112% YoY), hvilket er lidt under halvdelen af målet for helåret. Dette skal investorerne dog ikke være bekymrende for, da 1. halvår stort set altid har været svagest. Således har omsætnignen i 1. halvår historsik kun udgjort 40-45% af årsomsætningen, mens det fsva. EBIT har en væsentligt mindre andel i H1. Er vi dermed konservative og fastsætter 1. halvår til 45%, svarer det til en årsomsætning på 13,5 mia. kr. Gør vi det samme gældende for EBIT, kommer dette op på 740 mio. kr. Dermed er der ikke noget som tyder påat man, under de nuværende forhold og økonomiske forudsætnigner, ikke skulle kunne nå i mål for heltåret. På omsætning vurderer jeg de ligger foran "internt budget", og især på EBIT, da man historisk her har klaret sig væsentligt bedre i Q2, altså med en mindre andel i H1 end de beregnede 45%. Sker der ikke de store økonomiske ændringer i resten af året, tror jeg godt der kunne lure en opjustering mere. Periodens nettoresultat er positiv med 139,8 mio. kr., korrigeret for kurstab (VWS)på 90 mio. kr.

EBIT-margin er i halvåret forbedret til 5,4% fra 3,2% i samme periode 2011. For helåret 2011 landede EBIT-margin tilsvarende 5,4%, hvorfor der er indikationer på at denne også vil forbedres pænt i 2. halvår.

EPS i H1 udgør 5,91 kr. og indreværdi var 0,65 (beregnet ud fra kurs 118, ved skæringsdatoen), svarende til 0,75 ved dagskurs.

Vestas udgør næsten en for lille andel, til at jeg gider omtale den, men da den har en væsentligt psykologisk indvirkning på Schouw, får den spalteplads alligevel. Ved dagskurs (30,4 kr.), udgør beholdningen af VWS aktier 3,68% og negative kursreguleringer på aktien udgør i H1 118 mio. kr. VWS er i perioden ca. halveret (igen) fra kurs 62 til 32,42. Dvs. at den fremover maksimalt kan påvirke Schouw negativt med 130 mio. kr. (Når vi ser bort fra kommende emission). Lerøy er steget minimalt.

ALLE porteføljeselskaber viser fremgang i både top- og bundlinje i forhold til samme perioden 2011. Dette inkluderer Martin, som udviser et positivt nettoresultat på 3,2 mio. kr. Men nu går der 3 år igen, inden de skal levere til OL, så lad og se hvordan det går i 2. halvår.
pdfQ2_Schouw_og_Co..pdf17/8 2012 10:00 mlama 060070Hvad tænker du om Biomar? Vil de fortsætte med at løbe stærkt efter din mening?

På positiv-siden tæller at verden fattes fødevarer, at stigende velstand i Asien og sydamerika betyder at flere vil få råd til fisk, og at der er øget fokus på ernæringsnytten af det. Samtidig er det en af de billigste proteinkilder per kilo foder fordi fisk bruger mindre energi i vand end f.eks.

På negativ-siden tæller at verdens største fiskeopdrætselsskab norske Marine Harvest, Biomars største kunde, rygtes at selv ville gå ind i foderbranchen. Jeg ved dog ikke hvor meget kød der er på det rygte.

Jeg har ikke aktier i Schouw, men har det på listen over interessante kandidater.21/8 2012 19:40 Kristensen 060132Hej mlama!

Umiddelbart er jeg positivt på Biomar, de klarer sig meget godt og man udvider fortsat med nye fabrikker, senest i Costa Rica, hvor man netop indgik et joint-venture med en af regionens store fiskeopdrætter. Og hvis man frygter at de store fiskeopdrætsselskaber selv begynder at gå ind i forderbranchen, er det jo positivt at indgå et joint-venture med dem.

Jeg følger ikke MHG længere, så var faktisk ikke klar over at de overvejede at opstarte deres egen produktion. For Biomar er det selvfølgelig en trussel, men med den størrelse MHG har, vil det tage lang tid inden de er selvforsynet og hvor har de den nødvendige viden fra?17/8 2012 11:25 Bryan 060072Det var et godt regnskab (og et godt indlæg). Godt at se at fremgangen fortsætter for porteføljeselskaberne.

Jeg er enig i at Vestas efterhånden ikke fylder meget værdimæssigt, men beholdningen har dog stadig en betragtelig negativ indflydelse på resultatet. Et minus på 118 mio er meget i forhold til EBIT på 333 mio. Derfor er det væsentligt at det kun kan blive bedre i andet halvår medmindre Vestas går konkurs, og det er der vel ikke mange der forventer inden for et halvt år. Fortsat fald i Vestaskursen vil altså få stadigt mindre betydning for resultatet, mens det vil få stor betydning hvis Vestas begynder at stige.

333-118=215 (1.halvår)
333+0=333 (uændret Vestaskurs 2. halvår)
333+118=451 (Vestaskurs tilbage til årets start)

Vestas har altså mere end psykologisk betydning, men efterhånden kan det kun trække resultatet marginalt ned, hvorimod det vil trække voldsomt op hvis kursfaldet stopper, eller den ligefrem stiger.TRÅDOVERSIGTSENESTE NYHEDER