Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

Q&A med Zealand Pharma, 29 Maj kl 16.00 Læs mere her
      

Exepdit - Turnaround


60396 akademikeren 29/8 2012 13:45
Oversigt

Resumé

Overskud i Expedit Group igen

 I 1. halvår 2012 har Expedit Group realiseret en omsætning på 262,9 mio. DKK, hvilket er en
stigning på 26,4 mio. DKK eller 11,2 % i forhold til omsætningen i 1. halvår 2011.

 Alle gruppens enheder har oplevet en tilfredsstillende vækst bortset fra filialen i Finland. I
moderselskabet har fokuseringen på de forskellige kundegrupper, herunder kundegruppen
"Fashion and Lifestyle", givet resultater i form af øget aktivitet.

 Expedit Group sammenlagde pr. 1. januar 2012 aktiviteterne i de 3 svenske selskaber i Ex-
pedit AB. Integrationen har belastet den svenske organisation, primært i 1. kvartal, og været
medvirkende til, at der er realiseret i underskud i 1. halvår 2012 i det svenske selskab. I 2.
halvår forventes der en positiv effekt fra synergier ved sammenlægningen af selskaberne.

 Driftsresultatet i 1. halvår udgør 3,8 mio. DKK i 2012, hvilket svarer til en forbedring på 6,2
mio. DKK sammenlignet med 1. halvår 2011.

 Gruppens resultat før skat udgør et overskud på 1,0 mio. DKK i 1. halvår 2012, mod et under-
skud på 3,6 mio. DKK i 1. halvår 2011. Efter skat udgør koncernens resultat et overskud på
1,2 mio. DKK i 1. halvår 2012.
 Koncernens balancesum er øget med 25,4 mio. DKK siden 30. juni 2011 til 285,6 mio. DKK
pr. 30. juni 2012.
 Egenkapitalen udgør 101,3 mio. DKK pr. 30. juni 2012, svarende til en soliditetsgrad på
35,5%.
 Udviklingen i 1. halvår betyder, at forventningerne til gruppen for 2012 fortsat er en omsæt-
ning på mere end 500 mio. DKK med et positivt resultat før skat.TRÅDOVERSIGTSENESTE NYHEDER