Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

Q&A med Zealand Pharma, 29 Maj kl 16.00 Læs mere her
      

Zealand Pharma Q&A spørgsmål/svar


63511 IR Moderator 16/1 2013 20:05
Oversigt

Som lovet tidligere kommer her svar på de spørgsmål som Hanne Hillman ikke nåede at svare på.

Vedhæftet finder i de spørgsmål/svar vi nåede på dagen.

God læselyst!

Vh
Team ProInvestor


Sukkeralf,
Hvis EMA giver grønt lys for Lyxumia, hvorledes ser i så mulighederne for prissætning i EU landende set i forhold til andre GLP1 lægemidler ?

Zealand svar:
Den kommercielle strategi for Lyxumia og herunder beslutninger vedr. prissætning ligger hos Sanofi. Når den Europæiske Kommission efter al sandsynlighed endeligt godkender Lyxumia her inden for den nærmeste fremtid, vil næste skridt være endelige prisforhandlinger med de enkelte landes sundhedsmyndigheder.

Sukkeralf,
For tiden tales der meget om, at den største bekymring er forhandlinger om sygeforsikringer/tilskudordning er blevet et større problem. Hvis Lyxumia bliver godkendt hvorledes står i så med henblik på disse forhandlinger

Zealand svar:
Igen må jeg referere til, at prissætning og diskussioner om tilskud ligger hos Sanofi, men det vil være en rimelig forudsætning at antage samme tilskudsmæssige kategorisering for Lyxumia som for Victoza og Bydureon.

investor1989,
Vedrørende Elsiglutide: Hvornår i 2013 forventer i at Helssinn præsenterer phase IIa data? Vil næste step blive et godkendelsesstudiet (phase III / phase IIb) og der vil være milestone knyttet til opstart heraf ?? Eller hvad er jeres fornemmelse af hvilken vej Helsinn vil ?

Zealand svar:
Det igangværende fase IIa-studie forventes ganske rigtigt afsluttet i 2013, men vi kan ikke give nogen nærmere guidance for, hvornår data her fra vil blive præsenteret. Når de primære/overordnede resultater foreligger, kan offentliggørelse forventes i form af en selskabsmeddelelse fra Zealand. Afhængigt af resultaterne af fase IIa-studiet vil Helsinn beslutte, om næste skridt skal være et fase IIb- eller et fase III-studie. Deres overvejelser går i retning af, om elsiglutid kan blive mere end en paliativ behandling til at afhjælpe en alvorlig bivirkning ved kemoterapi og dermed forbedre livskvaliteten for kræftpatienter. Hvis elsiglutid kan reducere diarré så overbevisende, at en afledt effekt kan være en mere effektiv dosering af kemoterapien og dermed et bedre behandlingsmæssigt udfald - og forlænget levetid kan der blive tale om et helt andet perspektiv og en sandsynligvis langt højere prissætning.
Jeg kan anbefale på vores hjemmeside under Investor/Calendar events at se Helsinns præsentation fra vores Kapitalmarkedsdag 4. sept. 2012, hvor de meget åbent diskuterede de muligheder, de ser for elsiglutid og også klart udtrykte deres høje prioritering af dette program. Under vores aftale med Helsinn er vi berettiget til i alt op til 140 mio. EUR i milepælsbetalinger, hvoraf vi har modtaget 14 mio. EUR. Vi kan ikke sige, hvordan de resterende 126 mio.EUR fordeler sig, men der er yderligere kliniske milepæle, som vil udløse en betaling.

Plextoren,
Er man hos Zealand Pharma skuffet/bekymret over den beskedne interesse for aktien/lave omsætning?

Zealand svar:
Eftersom lav omsættelighed kan være til hindring for en effektiv prisfastsættelse af vores Aktie, er det naturligvis i vores interesse af hensyn til vores aktionærer, at likviditeten øges. For en del store, udenlandske investorer er lav likviditet også en begrænsende faktor for at kunne investere. Når det er sagt, er vores likviditet forbedret betydeligt i løbet af 2012, så den daglige omsætning i dag ligger omkring 10x højere end i slutningen af 2011.

Sukkeralf,
De store pharmaselskaber vil gerne være med fra den tidlige fase - er det også jeres ønskescenarie eller hvor langt ønsker i at tage kommende kandidater ?

troldmanden,
Vil Zealand fremadrettet gå efter nye partneraftaler hvor der bibeholdes flere rettigheder. F.eks geografiske områder hvor man selv vil stå for salget. Det kunne også være co development i en eller anden grad for at bibeholde en større del af indtjeningen. Eller vil i fortsat udelukkende gå efter rene royalties/milestones aftaler?

Zealand svar (samlet for de to ovenstående spørgsmål):
Zealand er en partnerorienteret virksomhed med kernekompetencer inden for opfindelse og udvikling af nye peptid-lægemidler. Vi har ingen planer om at opbygge en egen salgsstyrke, og når vi i vores aftaler med Helsinn og Boehringer Ingelheim har bevaret kommercielle rettigheder i visse lande, er det alene for at bevare en større del af den forventede værditilvækst i selskabet. Jo længere en lægemiddelkandidat kommer i udviklingen og dermed jo nærmere kommercialisering, jo mere værdi får kommercielle rettigheder, der på et senere tidspunkt kan sælges fra til en højere pris.

Hvis Lyxumia og senere Lixilan bliver den succes, vi håber og tror, vil Zealand stå til at modtage betydelige royaltyindtægter. Under et sådan scenarie, vil det klart give mening at indgå partneraftaler, hvor vi antager en mere aktiv rolle og/eller co-finansierer en del af den kliniske udvikling for derved at bære en del af risikoen og bevare en større del af værditilvæksten i form af en større andel af de kommercielle rettigheder til vores peptid-kandidater i længere tid og/eller gennem højere royalties.

Generelt sker der i disse år betydelige skred hos de store medicinalselskaber i deres tilgang til at indgå partneraftaler. For manges vedkommende er egne forskningsorganisationer skåret ned til trods for, at der er udsigt til et vedvarende stort behov for at sikre tilgangen af nye produkter til deres pipelines. Det betyder, at der hos flere store medicinalselskaber åbnes op for en accept af nye måder at samarbejde med attraktive biotek-selskaber på.


troldmanden,
I havde overskud i 2011, får det også i 2012. Og 2013 ser ud til at ende med et overskud op mod 100 mio dkk. Vil i begynde at betale udbytte efter Lyxumia er blevet godkendt?

Zealand svar:
Zealand var lønsom i 2011 og vi forventer et overskud også i 2012 - for begge år baseret på milepælsbetalinger under vores partneraftaler. Vores finansielle guidance for 2013 vil blive offentliggjort i forbindelse med vores årsrapport for 2012, der udsendes 15. marts i år. Der forventes en godkendelse af Lyxumia i Europa i starten af 2013, men i Europa ligger der herefter pris- og tilskudsforhanlinger i de enkelte lande, så Sanofis lancering vil ske gradvist i løbet af året. Hvis Lyxumia bliver et betydelig success, vil det på sigt kunne generere betydelige indtægter til Zealand Pharma. Hvordan disse indtægter vil blive anvendt i relation til at sikre fortsat værditilvækst i vores pipeline og forretning - og om en andel vil blive udbetalt til vores aktionærer er det endnu for tidligt at sige.
pdfzealand_pharma_qa_januar_2013-v2.pdf17/1 2013 09:59 Plextoren 063514Denne er bestemt også værd at læse:

http://medwatch.dk/secure/Mennesker/article4983601.eceTRÅDOVERSIGTSENESTE NYHEDER