Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

      

Thin Film Electronics ASA


75007 mimoso 2/8 2016 18:24
Oversigt

Analyse af Thin Film Electronics
Thin Film Electronics ASA er et børsnoteret norsk selskab (OL: TYND; OTCQX: TFECY) med hovedkvarter i Oslo, Norge; produktudvikling og produktion i Linköping, Sverige; produktudvikling, produktion og forretningsudvikling i San Jose, Californien, USA; og salgskontorer i USA, Hong Kong og Singapore.

Thin Film Electronics ASA, kendt under betegnelsen "Thinfilm", er globalt førende inden for udvikling og kommercialisering af printet elektronik og intelligente systemer.
Thinfilm printer elektronik ved hjælp af processer og teknikker, som på mange måder ligner dem, der anvendes til at trykke aviser og blade. Denne fremgangsmåde muliggør det at producere elektroniske komponenter og integrerede systemer i enorme mængder ved lave enhedsomkostninger. Teknologien med printet elektronik anses for at være et alternativ til traditionel silicium.

Denne unikke kombination af omfang og overkommelige priser muliggør det for Thinfilm at ramme sin mission "to make everyday object just smart enough". Dermed er Thinfilm en væsentlig aktør i udvidelsen af de traditionelle grænser for tingenes internet, også kaldet Internet of Things (IoT). Ønskes yderligere information til IoT henvises til: http://tingenesinternet.dk/

I 2013 lancerede Thinfilm branchens første printet genskrivbar hukommelse - Thinfilm Memory™ - og to år senere licenserede de teknologien til Xerox Corp til masseproduktion.
Dette kan benyttes til at identificeret givne produkter, eksempelvis ægthed og sikkerhed.

Primo 2014 købte Thinfilm IP og aktiver hos Kovio Inc., en førende teknologivirksomhed, der fremstillede elektroniske enheder baseret på en proprietær trykt-silicium elektronik platform. Kort sagt købte Thinfilm Kovios teknologi, intellektuel ejendomsret og produktionsudstyr. Ligeledes annoncerede virksomheden Anti-Theft solutions - som gennem skjulte trykte tags skulle sikre mod butikstyveri og forfalskning.

Primo 2015 lancerede selskabet sin flagskib teknologi, NFC OpenSense ™, på Mobile World Congress 2015 og afslørede Johnnie Walker Blå Label® "smart flaske" i samarbejde med Diageo, verdens største spiritus selskab. NFC-etiketter vil ikke kun identificere og give oplysninger om produktet, men også videregive relevante oplysninger, kontrollere ægtheden og sikre friskhed samt forbedre kundeoplevelsen. Dette muliggøres idet NFC Tags forbinder produkter til internettet.

2016 samarbejder selskabet med mere end et dusin virksomheder fra Forbes 2000 (http://www.forbes.com/sites/liyanchen/2015/05/06/the-.. og tilsvarende mellemstore brand og emballage virksomheder. Herunder er organisationer fra blandt andet vin og spiritus, kosmetik, medicinsk udstyr, tobak og andre forbrugsgoder emballerede varer med høj volumen. Gennem selskabets førende position har de sikret sig utallige af patenter og har derfor en rigtig gunstig position i forhold potentielle markedsudfordrere.
Ligeledes har en investering på 42 mio USD fra Woodford Investment Management, givet den nødvendige finansiering til at få temperatur-sensor smart labels på markedet. Dette er dog forsinket, eftersom virksomheden ifølge CEO Sutija prioriterer NFC-Tags.

Temperatur-sensor smart labels vurderes at have et enormt potentiale, idet det kan benyttes til at analysere madvarers kvalitet samt forhold under transport. Samtidig arbejder Thinfilm på en platform således, at forbrugeren kommer i direkte kontakt med brandet ved eventuel scanning. Dette vurderes ligeledes til at have et stort potentiale , idet det kan være medvirkende til mersalg samt god kundeservice hos de anerkendte brands.

Ligeledes har Thinfilm, i samarbejde med et uidentificeret Fortune 500 farmaceutisk firma, primo juli 2016 offentliggjort lanceringen af kommunikationsplatformen til medicinsk udstyr med formålet, at hjælpe patienterne overholde behandlingsregimer og forbinde med leverandører af sundhedsydelser. CEO Sutija har fornyligt udtalt: NFC-Tags vil være kompatibel med omkring to milliarder smartphones i 2020, som en væsentlig aktør i IoT indtrædende i dagligdagen. Denne rækkevidde har Thinfilm til hensigt udnytte ved, at sammenkoble utalligt medicinsk udstyr til applikationer i lægemidler og forbrugsvarer.

Nedenstående billede illustrerer Thinfilms forretningsmodel herunder de nævnte produkter.

SE BILLEDE 2

Billedet er fra en præsentation af Thinfilm fra deres CEO Davor Sutija, juni 2016.


Virksomheden er i færd med at ændre fremstillingsprocessen fra S2S til R2R således, at processen effektiviseres ved at produktionen foregår i tre processer i stedet for otte. Dette vil reducere Thinfilms enhedsomkostninger.

Q1 - 2016:
Thinfilms omsætning og andre indtægter udgjorde 811 USD tusinde, en 16 procent stigning i forhold til samme kvartal i 2015 (Q1 2015: USD 698 tusind). Salgsomsætningen udgjorde USD 150 tusind i 1. kvartal 2016 sammenlignet med 253 USD tusinde i 1. kvartal 2015, og var i høj grad relateret til produktudviklings projekter, levering af prototyper og produkter til strategiske kunder og partnere, teknologiske overførselsindtægter samt produktsalg leverancer. Faldet i salgsindtægter år-til-år er primært et resultat af lavere produkt indtægter idet ingen EAS leverancer blev foretaget i løbet af kvartalet.
Omsætningen relateret til offentlige tilskud og andre finansierede projekter udgjorde
USD 557 tusind i første kvartal af 2016 (Q1 2015: USD 380 tusind). Stigningen på 47% er i høj grad forklares med nye støttede projekter og højere aktivitet i eksisterende projekter i begyndelsen af 2016 i forhold til 1. kvartal 2015. Øvrige indtægter udgjorde USD 104 tusind i første kvartal af 2016 (Q1 2015: 65 tusind) og var næsten udelukkende relateret til fremleje indtægter fra San Jose.

Driftsomkostninger (ekskl afskrivninger) udgjorde 9229 USD tusinde i de første tre måneder af 2016, herunder udgifter til aktiebaseret vederlæggelse på 186 USD tusinde. Det tilsvarende tal i 1. kvartal 2015 var USD 7142 tusinde. Stigningen i driftsomkostningerne i den første
kvartal af 2016 i forhold til samme periode i 2015 var USD 1.947 tusinde. Dette skyldtes blandt andet:
1) 1091 USD tusinde højere udgifter til lokaler og forsyninger, primært da omkostningerne til fremstilling forsyninger og udstyr, vedligeholdelse var højere end for et år siden.
2) 424 USD tusinde højere lønomkostninger, idet antallet af fuldtidsansatte er steget fra 95 i slutningen af marts 2015 til 103 et år senere.
3) 234 USD tusinde højere salgs- og marketingomkostninger. Stigningen skyldes primært det øgede aktivitetsniveau af salgsteamet globalt.

Koncernens kassebeholdning steget med 33.182 USD tusinde i de første tre måneder af 2016 (sammenlignet med et fald på 7314 USD tusinde i 1. kvartal 2015). Stigningen skyldes primært en USD 40.950 tusind indstrømning fra finansieringsaktivitet, primært som følge af udstedelsen af aktier til Woodford Investment Management
Den kontante balance den 31. marts 2016 udgjorde 49.122 USD tusinde.

Thinfilm præsenterede i Q1 et samlet tab på 10.236 USD tusinde i perioden.
Selskabet opererer med en egenkapital på 56.713 USD tusinde.

Ovenstående påviser at selskabet i nuværende forfatning ikke tjener penge, men har et enormt potentiale. Hvis ikke selskabet inden for nærmeste fremtid får forbedret deres resultat skal de ud og skaffe yderligere kapital. Dette kan ske gennem en aktieemission, som vil betyde udstedelse af flere aktier, som vi så tidligere på året, da Woodford Investment Management investerede i selskabet. Dette medførte dog en stigning i aktien, idet at det var et pejlemærke om, at Thinfilm var på sporet af noget stort.

Thinfilms Fremtid:
Det bliver spændende at følge selskabet i fremtiden, og næste indikation om hvorvidt de har reguleret indtægter/omkostninger vil kunne ses i Q2 som offentliggøres d. 12 august 2016.
Min umiddelbare vurdering er, at der er et kæmpe uforløst potentiale i selskabet. Mange forlydender går på, at Thinfilm vil begynde at tjene penge i 2017 og aktien derfor vil have den store stigning til gode. Men det er umuligt at forudse næste store aftale for selskabet.
Thinfilm har en masse pilotprojekter i gang, og bliver nogle af disse til reelle købsordrer, kan det gå rigtig hurtigt for Thinfilm.

Ved investering af Thinfilm skal eventuelle aktionærer være opmærksomme på aktiens votalitet samt bevæbnet med tålmodighed. Som alle andre investeringer er denne ligeså udsat for forskellige risici, udover generelle makroøkonomiske forhold er Thinfilm udsat for forskellige risici af økonomisk og operationel karakter.
Selskabets dominerende risici er markeds- og forretningsmæssige risici bl.a.:
1) Udviklingen på nye markeder går for langsomt og selskabets salg stagnerer.
2) Afhængig af teknologi, materiale, og fremstillingspartnere.
3) Produkt-udviklingsrisici relateret til cost-funktionalitet
4) Langsigtet finansierings risiko, idet selskabet endnu ikke er likviditetsskabende og der er usikkerhed knyttet til generering af fremtidige pengestrømme.
5) Valutarisiko, eftersom virksomheden hæver penge i NOK og bruger i USD.

Eftersom Thinfilm endnu ikke tjener penge, er det en yderst risikabel investering. Det er derfor min opfattelse, at eventuelle aktionærer ikke bør investere mere end et 'frimærke' indtil selskabet får sorte tal på bundlinjen og derved sikrer deres fremtid.

Hvis Thinfilm begynder at få store aftaler i hus, kan det gå meget hurtigt. De spås blandt andre at være "den nye Fingerprint", om de bliver det skal jeg ikke vurdere, men potentialet er i hvert fald stort. Nedenstående link er fra Finans.dk og beskriver markedet Thinfilm opererer på - Internet of Things. http://finans.dk/live/it/ECE8722600/antallet-af-forbu..

Billede af Thinfilms potentielle marked:

SE BILLEDE 1

Billedet er fra en præsentation af Thinfilm fra deres CEO Davor Sutija, juni 2016.

Billedet er en stærkt indikation på hvor uendelig stort Thinfilms marked er. Derfor er virksomhedens potentiale enormt, hvis virksomheden formår at lukke aftaler med de store virksomheder. Thinfilm har, som nævnt tidligere, allerede flere pilotprojekter med anerkendte virksomheder og har for nylig ansat Tauseef Bashir som EVP Global Sale.
Mr. Bashir er blevet headhuntet fra Amazon.com. Han kommer dermed til Thinfilm med et enormt netværk, samt stor erfaring.

Andre kilder:
http://thinfilm.no/
http://www.otcmarkets.com/stock/TFECF/news?id=98451
http://www.meddeviceonline.com/doc/thinfilm-launches-..
https://www.nordnet.dk/mux/web/analys/nyheter/visaNyh..
http://www.edisoninvestmentresearch.com/research/repo..

Video af den omtalte præsentation.


11:00 præsenteres billede 2
8:20 præsenteres billede 1


NB: Ejer selv aktier i Thinfilm

For at se fremtidige analyser mm. følg mimoso:
https://www.facebook.com/mimosotrading/

Thinfilm

Thinfilm
2/8 2016 22:52 mimoso 675011TILFØJELSER

Kursmål:
Med forventningen om at Thinfilm fortsætter væksten ved løbende at starte nye pilotprojekter, hente nye aftaler samt levere deres produkter til diverse selskaber.
Samt realiteten at Thinfilm fortsat opererer med negative tal på bundlinjen, er det problematisk at fastsætte et konkret kursmål. Som jeg skriver er IoT et uendeligt stort marked og Thinfilm kan potentielt flerdoble aktiekursen inden for 1 år, hvis de store aftaler falder inden for et par måneder. Det er min opfattelse at dagens lukkekurs på 4,46 NOK ikke er tilstrækkeligt højt i forhold til potentialet. Jeg ser aktien som en high risk med mulighed for mere end en fordobling inden for det næste år. Et "konservativt" kursmål inden for de næste 6 måneder vil være ca. 7 NOK.

Nærmeste konkurrenter:
Teknologien og dens produkter forekommer generelt i en bred vifte af form og funktion. Thinfilm er dermed ikke det eneste firma i verden som har fået øjne op for det uendeligt store marked IoT er. Denne teknologi og dets marked er stadig i introduktionsfasen og det kan dermed være problematisk at identificere Thinfilms nærmeste konkurrenter. Thinfilm har en masse patenter som "sikrer" dem en god position på markedet. Dog er det klart at konkurrenter har en stor betydning på Thinfilms fremtidspotentiale. Det er min vurdering at Thinfilm er førende på de områder de indtil videre har lanceret produkter på, men man ved ikke hvad de store Tech firmaer forsker og investerer i. En identificeret konkurrent til Thinfilms produkt NFC-tags er det franske selskab Inside Secure som arbejder på et lignende produkt. Thinfilm benytter sig eftersigende dog af lavere produktionsomkostninger samt muliggør en hurtigere skalering ved stigning i efterspørgslen. På nuværende tidspunkt er det min vurdering at Thinfilm har en rigtig god position på markedet, samt at eventuelle konkurrenter er velkomne eftersom de er med til at udvikle markedet.3/8 2016 14:15 troldmanden 475013Hej mimsoo

Tak for ete interessant indlæg.

Lige en enkelt kommentar. Hvor er de spekulationer om at de skulle begynde at tjene penge til næste år? For det har jeg umidelbart svært ved at se idet det først er ultimo 17 at de får deres R2R op. Indtil da har de kun sheets produktions kapacitet på omkring 70 mio enheder. Ved fuld kapacitets udnyttelse hele 2017 vil det give under $14 mio i indtægter. Og de har udgifter for +$40 mio.

Dertil har de så en licens aftale med Xerox. Men den får de ikke over $26 mio hjem på i 2017. Nok så langt fra.

Som jeg ser det er det en spændende case. Men man skal bare være klar over at man skal frem til 2018 før der begynder at ske noget for alvor spændende i forhold til regnskabstal. Og så længe den nye store kapacitet ligger så langt ude så vil der heller ikke komme nogen store ordre det næste års tid. Det bliver kun mindre test ordre på fra 5-cifrede antal til måske en mio stk. det er R2R det hele for alvor afventer.

Vh
T.3/8 2016 17:42 mimoso 275015Hej T.

Mange tak for din respons samt din meget relevante og bidragende kommentar.

Spekulationerne udspringer ud fra devisen om, at de får en masse nye aftaler ombord gennem test-ordre / pilotprojekter og deres licens aftale som du selv skriver. Jeg er fuldt indforstået med at deres omkostninger overstiger deres indtægter og derfor er det måske en dårlig formulering af mig at de begynder at tjene penge. Jeg mener ikke, at de allerede til næste år med sikkerhed vil præsentere sorte tal på bundlinjen, men at de muligvis får ordrer nok til at fortsætte uden en eventuel emission som vil udvande aktierne.

Håber at du kan bruge mit svar. Jeg sætter i hvert fald stor pris på din kommentar.

DBH

Mimoso3/8 2016 20:19 troldmanden 275016Ja der skal nok komme en række test ordre mere. Det er bare yderst begrænset hvad de bringer af oms/likvider til selskabet fordi de har så lille en kapacitet. Så vil nu ikke blive overrasket hvis der sker yderligere udvanding. Men med den mcap de allerede har så gør det alligevel ikke det store hvis de skal ud at rejse lidt flere likvider.

Jeg holder øje med den. Den kan blive rigtig interessant på nogle års sigt. Men synes dog ikke man lige frem kan sige den ser billig ud på dette niveauTRÅDOVERSIGTSENESTE NYHEDER