Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

Q&A med Zealand Pharma, 25 September kl 16.00 Læs mere her
      

Nordea Market Q&A 2017-01-19

Aktiesnakken
GENMAB
Laks
Nyeste Først - Ældste Først   Side 1/2  
19/1 17:01
af Helge Larsen/PI-redaktør
Denne Q&A er hermed slut.
19/1 17:00
af MortenMelander
Det er mig der takker :) jeg håber I har fået noget ud af det, og ellers er jeg altid til at fange på mail eller telefon. God vind med investeringerne :)
19/1 16:59
af Helge Larsen/PI-redaktør
Jeg vil sige en stor tak til dig Morten Melander for de gode og informative svar. Jeg håber, at vi kan have dig med en anden god gang til Q&A her på ProInvestor.com. :-)
19/1 16:59
af MortenMelander
Ja. Handlen stopper lige inden slutauktionen, og når handlen starter igen næste dag, er åbningsværdien og bevægelserne i løbet af dagen baseret på kursen i slutaktionen.
19/1 16:58
af Stroka
Sker der en regulering over natten, hvis kursen stiger i slutauktionen?
19/1 16:57
af MortenMelander
Fra traditionel aktiehandel er folk ofte vant til at kigge på prisen fra seneste handel, da aktierne hele tiden handles. Sådan er det ikke nødvendigvis med certifikaterne, og hvis der går lang tid mellem handlerne, vil det derfor se ud som om at priserne ikke opdateres, selvom de hele tiden opdateres (se ordredybden).
19/1 16:56
af MortenMelander
Kursen reguleres hele tiden, så det følger udviklingen i det underliggende aktiv. Det kan man eksempelvis se, hvis man kigger i ordredybden, hvor man oftest vil kunne identificere vores kvoteringer, da det er relativt store ordrestørrelser, vi stiller op for...
19/1 16:54
af Stroka
Hvor mange gange om dagen reguleres kursen på instrumentet?
19/1 16:53
af MortenMelander
Handlen med certifikater lukker 16:55, fordi det ikke er muligt for os at afdække, mens slutauktionen er i gang.
19/1 16:52
af Stroka
Hvorfor lukker handlen med certifikater før slutauktionen?
19/1 16:51
af MortenMelander
Og så skal jeg måske igen gøre opmærksom på, at der er kreditrisiko på udstederen, så inden en eventuel investering, skal man forholde sig til udstederens kreditkvalitet.
19/1 16:50
af MortenMelander
Skulle man være interesseret i at investere i råvarer, skal man også sætte sig ind i prisstrukturen, som kan have stor betydning for ens investering (jeg nævnte tidligere mini-artiklen)…
19/1 16:48
af MortenMelander
Man skal være opmærksom på, at jo højere gearingen er desto større et tab vil man opleve, hvis markedet bevæger sig i den ”forkerte” retning. Derudover skal man være klar over hvordan den daglige gearing fungerer over tid, og her tænker jeg især i perioder med store kursudsving…
19/1 16:47
af MortenMelander
Generelt må jeg nok opfordre til at læse vores materiale, hvor risikofaktorerne er beskrevet, men jeg vil naturligvis også gerne svare på spørgsmålet…
19/1 16:46
af Lorca
Hvilke risici skal man specielt være opmærksom på ved køb af certifikater.
19/1 16:45
af MortenMelander
Kigger man i stedet på de udestående mængder er det et helt andet billede man får. Her er det vores ugearede Bull-certifikater på indeks, der er mest af (eksempelvis BULL OMXC20 N). Disse bliver ofte brugt som langsigtede ”køb og behold”-investeringer i modsætning til vores certifikater med høj gearing.
19/1 16:44
af MortenMelander
De mest handlede certifikater er uden tvivl vores DAX-certifikater med 15 gange gearing. Årsagen til dette er, at investorerne har disse certifikater i meget kort tid, og det er derfor ofte de samme penge, som bliver handlet mange gange i løbet af en måned…
19/1 16:43
af MortenMelander
Lad os starte med hvilke certifikater, der er mest handlet...
19/1 16:43
af Lorca
Hvilke certifikater er de mest handlede hos jer? Nordea forbeholder sigt til retten, at undlade at stille køb og salgskurser i ekstreme situationer. Hvad definerer banken ”ekstreme situationer”?
19/1 16:42
af MortenMelander
Endeligt kan det også være at andre udstedere er villige til at påtage sig omkostninger, som vi ikke er villige til som en form for strategisk beslutning eller ”investering”.
19/1 16:41
af MortenMelander
Derudover handler det også om hvor stor en udestående mængde man har, og her bliver det både svært og dyrt, hvis man har en stor udestående mængde. Blandt udstederne på Nasdaq i Danmark har vi haft en markedsandel på 85% siden vi udstedte BULL GENMAB 3 N, og da investorerne i langt højere grad har købt end solgt har vi opbygget en relativt stor udestående mængde. Havde den udestående mængde været mindre, havde vi lettere kunne håndtere den – også under de ændrede markedsforhold…
19/1 16:39
af MortenMelander
Det er svært for mig at svare på, hvordan andre udstedere gør, men jeg forstår spørgsmålet. Generelt er man som udsteder ikke forpligtet til at afdække sig, og man kan derfor vælge at påtage sig denne risiko…
19/1 16:38
af Henrik Munthe-Brun
Hvordan kan det være at SEB kører med 4xgearing på Genmab, når nu sådant et certifikat har så store omkostninger på afdækning?
19/1 16:38
af MortenMelander
Jeg vil meget gerne svare på alle spørgsmål, men lige netop spørgsmål som dette kan jeg af markedsmæssige hensyn ikke svare på. Jeg vil dog gerne nævne, at det er nogle dygtige kollegaer, der tager sig af salget, og de er vant til at håndtere situationer som denne.
19/1 16:36
af Bulder
Hvor mange Genmab-aktier mangler I d.d. at få solgt, nu hvor x3 ophører.
19/1 16:36
af MortenMelander
Jeg kan godt forstå at det vækker underen, når man er vant til at altid at kunne købe certifikater, men som udsteder kan det være nødvendigt af og til.
19/1 16:35
af MortenMelander
I princippet er der ikke nogen grænse for, hvor mange certifikater vi kan udstede, såfremt vi kan afdække os. Da udfordringerne med afdækningen startede, valgte vi derfor at stoppe med at sælge yderligere certifikater. Man putter herefter certifikatet i ”Sold-Out Buy-Back” på fondsbørsen og det valgte vi at oversætte og forenkle som ”udsolgt”…
19/1 16:34
af Henrik Munthe-Brun
Hvordan kunne Bull Genmab N blive udsolgt. Hvor mange er der udstedt?
19/1 16:34
af MortenMelander
Heldigvis afdækkes BULL GENMAB 2 N anderledes pga. den lavere gearing, og derfor fortsætter dette certifikat som hidtil.
19/1 16:33
af MortenMelander
Da vi ikke ønsker at påtage os risikoen, var der desværre ikke andre muligheder end at indfri certifikaterne…
19/1 16:32
af MortenMelander
Vores udbud af certifikater har intet at gøre med vores analyseafdeling, så beslutningen om BULL GENMAB 3 N ville være den samme uanset hvordan analytikerens syn på Genmab-aktien var. Årsagen til at vi desværre har været nødt til at lukke BULL GENMAB 3 N er, at vi oplever udfordringer i forbindelse med afdækningen, som er blevet ekstraordinært dyr for os. Her er det optionerne, som giver anledning til udfordringerne…
19/1 16:30
af Henrik Munthe-Brun
I lukkede Bull Genmab 3 N . Hvorfor gjorde i det? Var det fordi, at jeres analytiker er meget postiv på casen i 2017?
19/1 16:30
af MortenMelander
Det er meget relevant men også meget omfattende, så jeg vil anbefale jer at læse en mini-artikel jeg har skrevet. Jeg sørger for, at I får et link efterfølgende.
19/1 16:29
af MortenMelander
I forhold til trend og kursudsving gør det ingen forskel om underliggende er en futureskontrakt, men jeg tror alligevel godt jeg ved, hvad spørgsmålet udspringer fra. Jeg tror det handler om vores Bull-certifikater med olie-futures som underliggende aktiv. Her handler det om hvordan prisstrukturen i futureskontrakterne er eller med andre ord: om olien er i contango eller backwardation...
19/1 16:27
af MortenMelander
Vores certifikater er med daglig gearing, og det gør dem følsomme overfor kursudsving, så hvis man rammer en periode hvor kursen i det underliggende aktiv går skiftevis op og ned uden nogen egentlig trend, vil det have negativ effekt på afkastet. Rammer man derimod en trend vil det have positiv effekt på afkastet, og her vil man eksempelvis kunne opleve at man opnår et afkast der er højere end ”forventet” over en tidsperiode. Vi har eksempler på begge tilfælde i vores materiale…
19/1 16:26
af Stroka
Hvorfor er afkastet på certifikater lavere en ventet, når man holder dem i længere tid? Specielt hvis det underliggende aktiv er en futureskontrakt.
19/1 16:25
af MortenMelander
En meget stor intradagbevægelse bevægelse i den ”forkerte” retning kan føre til at et certifikat bliver værdiløst og forfalder. Hvis man eksempelvis har et Bull-certifikat med gearingsfaktor 2, så vil et fald i underliggende aktiv på 50% eller mere inden for én dag resultere i at certifikatet bliver værdiløst og forfalder. For et Bull-certifikat med gearingsfaktor på 10 vil dette ske ved et fald på 10% inden for én dag.
19/1 16:24
af Stroka
Kan et certifikat blive lukket pga af en meget stor stigning eller fald intraday?
19/1 16:24
af MortenMelander
Dette er en risiko, vi ikke er interesseret i at løbe, og derfor køber vi også optioner for at afdække os mod ekstreme tilfælde, så vi hele tiden har den nødvendige afdækning.
19/1 16:22
af MortenMelander
Investorens certifikater bliver værdiløse, da man ikke kan tabe mere end det investerede beløb. Vores forpligtelse er altså derfor reduceret med DKK 100.000. Vores afdækning (/beholdning af Pandora-aktier) falder dog med 150.000 kr., så i det tilfælde har vi et mismatch, som resulterer i et nettotab på DKK 50.000 for os…
19/1 16:20
af MortenMelander
Men hvad nu hvis Pandora-aktien falder 50% den pågældende dag?...
19/1 16:19
af MortenMelander
En investor køber for DKK 100.000 i vores certifikat BULL PANDOR 3 N. Vi køber derfor Pandora-aktier for DKK 300.000. Hvis Pandora-aktien umiddelbart efter falder 10%, vil vores forpligtelse overfor investoren falde med DKK 30.000. Vores afdækning (/beholdning af Pandora-aktier) falder ligeledes med DKK 30.000, så på den måde har vi et perfekt match. Det samme ville gøre sig gældende ved en stigning på 10%...
19/1 16:17
af MortenMelander
Som udsteder er man ikke forpligtet til at afdække risikoen, men det har vi valgt at gøre. Typisk afdækker vi os direkte i det underliggende aktiv kombineret med optioner. Lad os opstille et eksempel…
19/1 16:16
af Stroka
Hvorledes afdækker Nordea certifikaterne.
19/1 16:16
af MortenMelander
Ligesom med beregningen af certifikats værdi sker dette helt automatisk ud fra en matematisk formel, som findes i de juridiske dokumenter. Så man kompenseres dermed som investor automatisk for de løbende udbyttebetalinger.
19/1 16:14
af MortenMelander
Her antager jeg, at der refereres til certifikater med en aktie som underliggende aktiv. Med certifikater bliver aktieudbytter ikke udbetalt, men indregnes i det certifikatets værdi. I praksis gøres dette ved at korrigere referenceprisen i det underliggende aktiv, og man kan derfor sige, at en dividende bliver ”omdannet” til en kursstigning i underliggende aktiv, når vi laver beregningen…
19/1 16:13
af Stroka
Hvordan indregnes udbytter i certifikatets værdi?
19/1 16:13
af MortenMelander
De indbyggede omkostninger bliver i øvrigt fratrukket i certifikatets værdi hver nat, så dem mærker man ikke hvis man køber og sælger samme dag.
19/1 16:12
af MortenMelander
Vi tjener penge på indbyggede omkostninger og handelsspænd. Hvis man er kunde i Nordea, tjener vi også kurtage, og her er satsen den samme som på almindelige danske børsnoterede aktier…
19/1 16:11
af Stroka
Hvorledes tjener Nordea penge på certifikater. Er det kun på kurtage?
Nyeste Først- Ældste Først   Side 1/2