Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

      

Tildeling af Performance Share Units, tilbagekøb af optioner og indberetning om transaktioner i henhold til Markedsmisbrugsforordningens artikel 19

09-09-16 kl. 9/9 2016 13:54 | Matas 70,50 (-1,40%)

Selskabsmeddelelse 18 2016/17

Allerød, 2016-09-09 15:54 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
I overensstemmelse med Matas A/S’ Overordnede Retningslinjer for
Incitamentsaflønning har Matas A/S (”Matas”) dags dato tildelt i alt 66.968
Performance Share Units (”PSUer”), fordelt med 42.501 PSUer til direktionen og
24.467 PSUer til nøglemedarbejdere.

Afhængigt af opnåelse af to KPIer, der hver vægtes med 50 %, kan antallet af
tildelte PSUer ved vesting variere i et interval mellem 75% og 150% af det
oprindeligt tildelte. Den ene KPI er baseret på udviklingen i EBITDA og den
anden er baseret på udviklingen i omsætningen i perioden frem til og med
regnskabsåret 2018/19.

PSUerne tildeles vederlagsfrit og forudsat PSUerne vester og ikke bortfalder,
giver hver PSU ret til at modtage én aktie i Matas på vestingtidspunktet.

Forudsat opfyldelse af de beskrevne KPIer modner tildelte PSUer efter
offentliggørelsen af årsrapporten for regnskabsåret 2018/19.

Ved hhv. minimal og maksimal opnåelse af de beskrevne KPIer i perioden indtil
afslutningen af regnskabsåret 2018/19 udgør værdien af PSUerne med gårsdagens
lukkekurs hhv. DKK 6,25 mio. og DKK 12,5 mio.

Det er en betingelse for deltagelse i programmet, at deltagerne over en
fire-årig periode erhverver aktier i Matas svarende til en på forhånd fastlagt
del af deres bruttoløn.

Som et led i tildelingen af PSUer har Matas efter gensidig aftale med
deltagerne deri annulleret de hidtidige optionsprogrammer, der blev tildelt i
2014 og 2015. Modværdien af programmerne beregnet ud fra en Black-Scholes
model, DKK 6,6 mio., vil blive kontant afregnet med deltagerne af de hidtidige
programmer.

Matas har i henhold til markedsmisbrugsforordningens art. 19 modtaget
nedenstående indberetninger fra ledende medarbejdere og disses nærtståendes
transaktioner med Matas aktier og tilknyttede værdipapirer forbindelse med
tildeling af PSUerne og annulleringen af de hidtidige optionsprogrammer:1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/nærtstående
--------------------------------------------------------------------------------
a) Navn Terje List
--------------------------------------------------------------------------------
2. Årsag til indberetningen
--------------------------------------------------------------------------------
a) Stilling/titel Adm. direktør
--------------------------------------------------------------------------------
b) Første Første Indberetning
indberetning/ændring
--------------------------------------------------------------------------------
3. Nærmere oplysninger om udstederen
--------------------------------------------------------------------------------
a) Navn Matas A/S
--------------------------------------------------------------------------------
b) LEI-kode N/A
--------------------------------------------------------------------------------
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver
type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert
sted, hvor der er udført transaktioner
--------------------------------------------------------------------------------
a) Beskrivelse af det Performance Share Units knyttet til aktier i Matas
finansielle A/S
instrument, DK0060497295
instrumenttypen
Identifikationskode
--------------------------------------------------------------------------------
b) Transaktionens art Tildeling af PSUer i forbindelse med
aktieoptionsprogram
--------------------------------------------------------------------------------
c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) (DKK)
Mængde(r)
0
28.542
--------------------------------------------------------------------------------
d) Aggregerede oplysninger
· Aggregeret
mængde
· Pris (DKK)
--------------------------------------------------------------------------------
e) Dato for transaktionen 9. september 2016
--------------------------------------------------------------------------------
f) Sted for transaktionen Uden for markedet
--------------------------------------------------------------------------------


1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/nærtstående
--------------------------------------------------------------------------------
a) Navn Terje List
--------------------------------------------------------------------------------
2. Årsag til indberetningen
--------------------------------------------------------------------------------
a) Stilling/titel Adm. direktør
--------------------------------------------------------------------------------
b) Første Første Indberetning
indberetning/ændring
--------------------------------------------------------------------------------
3. Nærmere oplysninger om udstederen
--------------------------------------------------------------------------------
a) Navn Matas A/S
--------------------------------------------------------------------------------
b) LEI-kode N/A
--------------------------------------------------------------------------------
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver
type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert
sted, hvor der er udført transaktioner
--------------------------------------------------------------------------------
a) Beskrivelse af det Aktieoptioner
finansielle DK0060497295
instrument,
instrumenttypen
Identifikationskode
--------------------------------------------------------------------------------
b) Transaktionens art Salg af aktieoptioner
--------------------------------------------------------------------------------
c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) (DKK)
Mængde(r)
110,34
11.222
15,11
30.855
17,76
30.855
20,23
30.855
--------------------------------------------------------------------------------
d) Aggregerede oplysninger 103.788
· Aggregeret 2.876.629
mængde
· Pris (DKK)
--------------------------------------------------------------------------------
e) Dato for transaktionen 9. september 2016
--------------------------------------------------------------------------------
f) Sted for transaktionen Uden for markedet
--------------------------------------------------------------------------------1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/nærtstående
--------------------------------------------------------------------------------
a) Navn Anders Skole-Sørensen
--------------------------------------------------------------------------------
2. Årsag til indberetningen
--------------------------------------------------------------------------------
a) Stilling/titel Finansdirektør
--------------------------------------------------------------------------------
b) Første Første Indberetning
indberetning/ændring
--------------------------------------------------------------------------------
3. Nærmere oplysninger om udstederen
--------------------------------------------------------------------------------
a) Navn Matas A/S
--------------------------------------------------------------------------------
b) LEI-kode N/A
--------------------------------------------------------------------------------
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver
type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert
sted, hvor der er udført transaktioner
--------------------------------------------------------------------------------
a) Beskrivelse af det Performance Share Units knyttet til aktier i
finansielle Matas A/S
instrument, DK0060497295
instrumenttypen
Identifikationskode
--------------------------------------------------------------------------------
b) Transaktionens art Tildeling af PSUer i forbindelse med
aktieoptionsprogram
--------------------------------------------------------------------------------
c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) (DKK)
Mængde(r)
0
13.959
--------------------------------------------------------------------------------
d) Aggregerede oplysninger
· Aggregeret
mængde
· Pris (DKK)
--------------------------------------------------------------------------------
e) Dato for transaktionen 9. september 2016
--------------------------------------------------------------------------------
f) Sted for transaktionen Uden for markedet
--------------------------------------------------------------------------------

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/nærtstående
--------------------------------------------------------------------------------
a) Navn Anders Skole-Sørensen
--------------------------------------------------------------------------------
2. Årsag til indberetningen
--------------------------------------------------------------------------------
a) Stilling/titel Finansdirektør
--------------------------------------------------------------------------------
b) Første indberetning/ændring Første Indberetning
--------------------------------------------------------------------------------
3. Nærmere oplysninger om udstederen
--------------------------------------------------------------------------------
a) Navn Matas A/S
--------------------------------------------------------------------------------
b) LEI-kode N/A
--------------------------------------------------------------------------------
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver
type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert
sted, hvor der er udført transaktioner
--------------------------------------------------------------------------------
a) Beskrivelse af det Aktieoptioner
finansielle DK0060497295
instrument, instrumenttypen
Identifikationskode
--------------------------------------------------------------------------------
b) Transaktionens art Salg af aktieoptioner
--------------------------------------------------------------------------------
c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) (DKK) Mængde(r)
110,34
4.989
15,11
15.224
17,76
15.224
20,23
15.224
--------------------------------------------------------------------------------
d) Aggregerede oplysninger 50.662
· Aggregeret mængde 1.358.941
· Pris (DKK)
--------------------------------------------------------------------------------
e) Dato for transaktionen 9. september 2016
--------------------------------------------------------------------------------
f) Sted for transaktionen Udenfor markedet
--------------------------------------------------------------------------------

For yderligere information


Søren Mølbak, Head of Investor Relations

Tlf. +45 48 1655 48
Der er endnu ikke skrevet nogen kommentarer til denne artikel.

Log ind for at skrive kommentarerer til denne artikel

Kursinfo - Matas

PRIS 70,50
ÆNDRING -1,00 (-1,40%)
ÅBEN 71,50
SIDSTE LUK 71,50
DEBAT Så ser MATAS super interessant ud
OMX Børsmeddelelser

RELATEREDE NYHEDER