Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

Kvartalsrapport pr. 30. september 2013

24-10-13 kl. 24/10 2013 07:00 | Vordingborg Bank 160,00 (+2,89%)

Pressemeddelelse, Vordingborg Bank
24. oktober 2013

Vordingborg Banks kvartalsrapport pr. 30. september 2013

Vordingborg Banks kvartalsrapport pr. 30. september 2013 viser et resultat før
og efter skat på henholdsvis -44,9 mio. kr. og -56,1 mio. kr. Resultatet er i
væsentlig grad påvirket af de yderligere nedskrivninger på ca. 46 mio. kr., som
Finanstilsynets undersøgelse i august og september måned har pålagt Vordingborg
Bank. Endvidere er resultatet i væsentlig grad påvirket af en nedskrivning med
ca. 22 mio. kr. på et udskudt skatteaktiv samt med ca. 6 mio. kr. på
fratrædelsesgodtgørelse og løn til direktør og ledende medarbejder.

- Resultatet er særdeles utilfredsstillende, men det er vigtigt at gøre
opmærksom på, at et yderligere nedskrivningsbehov ingenlunde er udtryk for, at
pengene er tabt, men at nedskrivningerne i stor udstrækning er et udtryk for,
at Finanstilsynet har nedvurderet værdien af de panter, der ligger til
sikkerhed for udlånsengagementerne, hvorved blancodelen er forøget med større
nedskrivning til følge, siger bestyrelsesformand Morten Lynge Andersen.

-Bankens bestyrelse foretog, i samarbejde med bankens revisorer, store
nedskrivninger i årsregnskabet 2012 og var af den overbevisning, at
nedskrivningerne var tilstrækkelige til at dække den latente risiko på
udlånsengagementerne. Det har derfor været overraskende, at Finanstilsynet har
vurderet sikkerhederne så lavt – ikke mindst set i lyset af, at sikkerhederne i
mange tilfælde er værdiansat af eksterne vurderingsfolk, siger Morten Lynge
Andersen videre. Finanstilsynets afgørelse er taget til efterretning og
udgiftsført i regnskabet. Morten Lynge Andersen tilføjer, at de store
nedskrivninger, der nu er foretaget, er reserveret til eventuelle tab på
kunder, men de påvirker ikke likviditeten og kundernes hverdag.

- De skattemæssige underskud, der har været konsekvensen af de negative
resultater, foranlediger et skatteaktiv, som udgør ca. 22 mio. kr. De
regnskabsmæssige regler tilsiger af forsigtighedsmæssige årsager, at
skatteaktivet skal nedskrives til 0 svarende til 22 mio. kr., men det ændrer
ikke ved, at skatteaktivet fremadrettet vil kunne anvendes i den Fortsættende
Bank udtrykker Morten Lynge Andersen.

- Inden Finanstilsynets besøg havde Lollands Bank og vi indledt
fusionsforhandlinger med henblik på at skabe én stærk lokalbank for områderne
Sydsjælland, Falster og Lolland. Fusionsbestræbelserne fortsætter, og vi
henviser til den udvidede fusionsredegørelse, som udsendes i dag. Vi ser frem
til at kunne præsentere de nærmere elementer i fusionsaftalen på bankens
ekstraordinære generalforsamling. Dato for afholdelse af ekstraordinær
generalforsamling vil blive offentliggjort senere på dagen, slutter Morten
Lynge Andersen.

Yderligere oplysninger hos bestyrelsesformand for Vordingborg Bank Morten Lynge
Andersen på telefon 30 26 31 44 / e-mail mortenlyngeand@gmail.com
Der er endnu ikke skrevet nogen kommentarer til denne artikel.

Log ind for at skrive kommentarerer til denne artikel

Kursinfo - Vordingborg Bank

PRIS 160,00
ÆNDRING +4,50 (+2,89%)
ÅBEN 160,00
SIDSTE LUK 0,00
DEBAT -
OMX Børsmeddelelser

RELATEREDE NYHEDER