Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

      

Nordicom A/S - Delårsrapport 1. halvår 2016

30-08-16 kl. 30/8 2016 13:13 | Nordicom 8,15 (+1,87%)

København, 2016-08-30 15:13 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Resumé for 1. halvår 2016

-- Nordicom er i en vanskelig finansiel situation, og ledelsens væsentligste
fokus er fortsat at bestræbe sig på at gennemføre en finansiel
restrukturering af Nordicom, herunder særligt at forfølge mulige
investorspor. Udfaldet af disse bestræbelser vil have afgørende betydning
for Nordicoms fremtid.
-- Park Street Asset Management Limited (PSAM), der den 9. juni 2016 overtog
28,91 % af aktierne i Nordicom A/S, har siden erhvervelsen af sin aktiepost
i Nordicom arbejdet på at sætte sig grundigt ind i koncernens situation og
forhold med henblik på at nå frem til en løsning, der vil føre til en
restrukturering af Nordicom-koncernen.
-- Koncernens drift for 1. halvår 2016 forløb som forventet, og
Nordicom har i perioden realiseret et EBVAT (resultat eksklusive
værdireguleringer og skat) på 11,2 mio. kr. (1. halvår 2015: 8,4 mio. kr.).
Det realiserede EBVAT i 1. halvår 2016 er således 2,8 mio. kr. højere end
det tilsvarende beløb realiseret i 1. halvår 2015.
-- Koncernens resultat udgør for 1. halvår 2016 2,8 mio. kr. (1. halvår 2015:
19,7 mio. kr.). Faldet skyldes hovedsageligt et fald i værdireguleringer på
investeringsejendomme.
-- Tomgangsprocenten (opgjort efter lejeværdi) for investeringsejendomme udgør
i 1. halvår 2016 11,2 % mod 11,6 % i 1. halvår 2015.
-- Der er i 1. halvår 2016 foretaget værdireguleringer på
investeringsejendomme med -0,5 mio. kr. (1. halvår 2015: 16,5 mio. kr.).
Værdireguleringerne skyldes ændrede lejeforhold, reguleringer til opnåede
salgspriser og andre ejendomsspecifikke forhold.
-- Koncernens egenkapital er negativ med -81,4 mio. kr. pr. 30. juni 2016 (31.
december 2015: -84,1 mio. kr.).
-- Periodens samlede pengestrømme androg i 1. halvår 2016 27,3 mio. kr. (1.
halvår 2015: 12,4 mio. kr.) svarende til en stigning på 14,9 mio. kr. i
forhold til samme periode sidste år. Periodens pengestrømme er bl.a.
påvirket positivt med 92,6 mio. kr. fra salg af investeringsejendomme,
hvoraf 29,3 mio. kr. knytter sig til et restprovenu vedrørende en ejendom,
der er solgt og afleveret i 2015, men som er tilgået koncernens frie
likviditet i 2016.
-- Nordicom har i 1. halvår 2016 overdraget ejendommene Englandsvej 51 m.fl.,
København S, og Rungsted Bytorv 2-9, Rungsted Kyst, samt syv grundstykker
til købere. Til overdragelse til købere efter balancedagen har Nordicom
endvidere solgt ejendommene Ejlersvej 73-77, Næstved, Sct. Bendtsgade 10,
Ringsted, Ros Have 14-16, Roskilde, Halfdans Vænge, Næstved (5
grundstykker), og Randlevvej, Odder (2 grundstykker).
-- Nordicom har i slutningen af juni 2016 modtaget bekræftelser fra koncernens
finansielle kreditorer om, at koncernens lånefaciliteter fortsætter i 2.
halvår 2016 på uændrede lånevilkår og -betingelser bortset fra følgende to
undtagelser:
-- En bankkreditor med lån for ca. 9 mio. kr. (0,4 % af koncernens
finansielle gæld) har krævet sine lån indfriet med forfald pr. 30. juni
2016. Under hensyntagen til koncernens finansielle situation har det for
Nordicom ikke været muligt at imødekomme den pågældende bankkreditors
krav om fuld indfrielse. Bankkreditoren betragter derfor Nordicoms
engagement som misligholdt og har som konsekvens heraf krævet
indbetaling i henhold til tilknyttede kautioner i Nordicom A/S samt
bl.a. forbeholdt sig ret til at overdrage engagementet til retslig
inkasso.
-- Tre realkreditinstitutter med lån for ca. 1.214 mio. kr. (53,4 % af
koncernens finansielle gæld) har varslet forhøjelse af bidragssatser til
4,5 % p.a., hvoraf der for 161 mio. kr. lån er varslet med virkning pr.
1. juli 2016, og for 1.053 mio. kr. lån er forhøjelsen varslet med
virkning pr. 1. oktober 2016. Bidragsforhøjelserne påvirker ikke
Nordicoms overordnede finansielle situation, men understreger derimod
behovet for en gennemførelse af en restrukturering af Nordicom.
-- For 2016 har Nordicom udmeldt et forventet EBVAT i niveauet 20-30 mio. kr.
Som følge af de ovenfor nævnte varslede bidragsforhøjelser på
realkreditgæld forventes EBVAT at ende i niveau 15-25 mio. kr.
Resultatforventningerne er baseret på en alt andet lige situation, dvs.
baseret på den eksisterende ejendomsportefølje og på de vilkår, der gælder
eller er varslet for bl.a. rente- og bidragssatser på finansiel gæld.Med venlig hilsen
Allan Andersen Ole Steensbro
Bestyrelsesformand Adm. direktørFor yderligere oplysninger kontakt:
Adm. direktør Ole Steensbro
Direkte telefon: 40 80 80 32
Der er endnu ikke skrevet nogen kommentarer til denne artikel.

Log ind for at skrive kommentarerer til denne artikel

Kursinfo - Nordicom

PRIS 8,15
ÆNDRING +0,15 (+1,87%)
ÅBEN 0,00
SIDSTE LUK 8,00
DEBAT Dødsstødet til Sjælsø og Nordicom?
OMX Børsmeddelelser

RELATEREDE NYHEDER