Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

      

Delårsrapport, 2. kvartal 2016

31-08-16 kl. 31/8 2016 12:00

Charlottenlund, 2016-08-31 14:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2016 for Fast
Ejendom Danmark A/S.


-- Resultatet af ejendommenes drift pr. 30. juni 2016 blev et overskud på 22,5
mio. kr. mod 26,0 mio. kr. pr. 30. juni 2015. Faldet i driftsresultatet
skyldes primært ekstraordinært store udgifter i perioden til indretning og
renovering af lejemål i Koncernens ejendomsportefølje.
-- Periodens administrationsomkostninger blev -4,6 mio. kr. mod -4,4 mio. kr.
pr. 30. juni 2015.

-- Periodens resultat før værdiregulering, finansielle poster og skat blev
17,9 mio. kr. (30. juni 2015: 21,6 mio. kr.)

-- Periodens finansielle omkostninger, opgjort netto, blev -6,6 mio. kr. (30.
juni 2015: -9,2 mio. kr.). Heraf udgør periodens renteudgifter netto -7,5
mio. kr. (30. juni 2015: -7,2 mio. kr.), mens dagsværdiregulering af
renteswaps udgør 1,5 mio. kr. (30. juni 2015: 0,5 mio.kr.) og af
prioritetsgæld -0,6 mio. kr. (30. juni 2015: -2,5 mio. kr.)

-- Værdien af selskabets ejendomme udgør ultimo perioden 954,5 mio. kr.
hvilket svarer til værdien ultimo 2015.

-- Periodens resultat efter skat er herefter et overskud på 8,9 mio. kr. (30.
juni 2015: 9,4 mio. kr.)

-- Periodens pengestrøm fra driften blev 4,8 mio. kr. (30. juni 2015: 14,3
mio. kr.) Faldet i pengestrømmen skyldes primært udgifter til
istandsættelse af lejemål, en øget afdragsbyrde på realkreditlån og
ændringer i koncernens driftskapital.

-- Ultimo perioden var udlejningsgraden 90,9 mod 91,5 ultimo 2015. Der er i
perioden fraflyttet 5.198 kvadratmeter og indflyttet 4.801 kvadratmeter.
-- Loan To Value udgør ultimo perioden 67,3 pct. mod 67,8 pct. ultimo 2015.

-- Ultimo perioden er indre værdi pr. aktie 99,4 mod 96,2 ultimo 2015,
svarende til en stigning på 3,4 pct.

-- Egenkapitalen udgør ultimo perioden 272,5 mio. kr. mod 263,7 mio. kr.
ultimo 2015.

-- Selskabet har ikke erhvervet eller solgt ejendomme i perioden.
-- For hele 2016 forventer bestyrelsen fortsat et resultat af primær drift før
værdireguleringer, finansielle poster og skat i niveauet 40 mio. kr. (2015:
42,6 mio. kr.)

-- Selskabet har efter regnskabsperiodens udløb indgået aftale om
refinansiering af koncernens lån hos Realkredit Danmark. Aftalen medfører
en ekstraordinær nedbringelse af realkreditgælden primo januar 2017 med
80,0 mio. kr. samtidig med en omlægning af den resterende låneportefølje
til 50 % afdragsfrihed. Det ekstraordinære afdrag på realkreditgælden vil
blive finansieret via nedbringelse af selskabets likvide beholdninger.


Den fuldstændige delårsrapport er vedlagt i pdf format.For yderligere oplysninger venligst kontakt
bestyrelsesformand Niels Roth, 40 11 02 11, eller
direktør Lars Frederiksen, 40 36 41 09
Der er endnu ikke skrevet nogen kommentarer til denne artikel.

Log ind for at skrive kommentarerer til denne artikel