Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

      

Endnu et rekordår

20-09-16 kl. 20/9 2016 06:55 | Chemometec 32,20 (+0,63%)

Årsrapport 2015/16

Allerød, 2016-09-20 08:55 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

ChemoMetecs har igen i 2015/16 opnået en væsentlig fremgang i både omsætning og
resultat og har opjusteret forventningerne fire gange i løbet af regnskabsåret.
Omsætningen steg med 39% til DKK 85,2 mio., og driftsresultatet (EBITDA) steg
med 99% til DKK 22,6 mio.

Stigningen i omsætningen dækker over en fremgang i omsætningen i alle regioner
– med den største fremgang på 52% i USA/Canada. Herefter kommer Europa (inkl.
Danmark) med en omsætningsstigning på 43%. Omsætningen af analyseinstrumenter
til tælling og analyse af celler steg med 47% og afspejler såvel en styrkelse
af salgsindsatsen som generelt bedre markedsforhold.

”Jeg er meget tilfreds med udviklingen i det forløbne regnskabsår – det har
været et godt år både hvad angår de økonomiske resultater og fremdriften på
udviklingssiden. For et par år siden valgte vi at satse på opbygningen af vores
egen salgsorganisation på de vigtigste markeder frem for som hidtil at sælge
via distributører. Denne strategi bærer nu for alvor frugt i form af en
væsentlig stigning i såvel omsætning som resultat. På udviklingsfronten er vi
nu i sidste fase af udviklingen vores nye high-end billedcytometer, som vi har
meget positive forventninger til over de kommende år. Vi har derfor et godt
udgangspunkt for at opnå yderligere vækst, om end det kommende år vil blive
præget af, at vi kommer til at bruge mange ressourcer på positioneringen af det
nye billedcytometer, samtidig med at en organisationsændring i USA og effekten
af Brexit også forventes at bringe omsætnings-væksten ned på et lavere niveau
end i de sidste par år”, siger administrerende direktør Michael Eising.


Økonomiske resultater

-- ChemoMetecs omsætning blev i 2015/16 på DKK 85,2 mio. svarende til en
stigning på 39% i forhold til 2014/15. Omsætningen har været stigende i
alle regioner (Europa inkl. Danmark, USA/Canada og Resten af verden).

-- Omsætningen af analyseinstrumenter steg med 47%, mens omsætningen af
forbrugsvarer steg med 29%.

-- Driftsresultatet (EBITDA) blev på DKK 22,6 mio. mod DKK 11,4 mio. i
2014/15.

-- Årets resultat blev på DKK 10,5 mio. mod DKK 7,9 mio. i 2014/15.

-- Både omsætning, EBITDA og årets resultat er væsentligt bedre end forventet
ved regnskabsårets begyndelse.


Produktudvikling

-- ChemoMetec igangsatte i 2012/13 udviklingen af et nyt high-end
billedcytometer til avancerede celleanalyser. Produktudviklingen nærmer sig
nu sin afslutning, og produktet forventes at blive frigivet til salg i et
begrænset geografisk område i november 2016.
-- I 2014/15 påbegyndte ChemoMetec udviklingen af et nyt analyseinstrument med
høj analysekapacitet – udviklingsprojektet har arbejdstitlen NC-High.
Udviklingen af dette produkt er forsinket, da udviklingen af high-end
billedcytometeret har haft den højeste p
rioritet. Frigivelsen af NC-High til salg forventes at ske medio 2018.

Med NC-High forventes ChemoMetec at vinde betydelige markedsandele på det
globale celletællingsmarked.


Forventninger til 2015/16

-- ChemoMetec forventer i 2016/17 en omsætning i niveauet DKK 90-100 mio. og
et driftsresultat (EBITDA) i niveauet DKK 15-25 mio.

-- Forventningerne til omsætning og EBITDA er negativt påvirkede dels af en
organisationstilpasning i USA og dels af de forventede politiske/økonomiske
konsekvenser af Brexit.

-- ChemoMetec forventer i 2016/17 at investere ca. DKK 10-15 mio. i
produktudvikling, produktionsanlæg og immaterielle rettigheder, hvilket
efter selskabets opfattelse vil kunne danne grundlag for en fortsat
effektiv udvikling og patentbeskyttelse af nye og
innovative produkter.


Årsrapport 2015/16 er vedhæftet som bilag til denne meddelelse. Derudover kan
årsrapporten downloades på ChemoMetecs hjemmeside www.chemometec.com.


Yderligere oplysninger
Adm. direktør Michael Eising, ChemoMetec A/S
Telefon (+45) 48 13 10 20Om ChemoMetec A/S

ChemoMetec udvikler, producerer og sælger analyseudstyr til celletælling og
celleanalyse. Den patentbeskyttede teknologiplatform er unik, og ChemoMetecs
analyseinstrumenter henvender sig til forskellige markedssegmenter, blandt
andet inden for farma, biotek og landbrug. ChemoMetecs kerneteknologi består i
at fotografere en præpareret væskeprøve gennem et mikroskop og derefter
gennemføre en automatisk celletælling og -analyse ved hjælp af

digital billedbehandling. Denne teknologi giver mulighed for at tælle og
analysere et stort antal celler med særdeles høj præcision og til
konkurrencedygtige priser.

Se også www.chemometec.com.Hoved- og nøgletal

T.DKK 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16
-------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------
HOVEDTAL
-----------------------------------
Nettoomsætning 39.201 41.396 45.229 61.239 85.232
-----------------------------------
Driftsresultat (EBITDA) 8.952 7.627 7.393 11.399 22.628
-----------------------------------
Resultat af primær drift (EBIT) -11.494 1.461 1.646 5.828 15.897
-----------------------------------
Resultat af finansielle poster 349 -405 -496 844 -2.125
-----------------------------------
Årets resultat -9.868 346 1.150 7.948 10.483
-----------------------------------
Totalindkomst -9.849 372 1.297 8.110 10.499
-----------------------------------
Egenkapital 42.861 43.233 44.530 46.350 56.849
-----------------------------------
Balancesum 49.891 50.805 51.350 63.466 90.379
-----------------------------------
Inv. i materielle anlægsaktiver 200 507 1.236 4.523 22.285
-----------------------------------
Inv. i immaterielle anlægsaktiver 6.486 6.140 5.886 4.463 7.606
-----------------------------------
Nettoarbejdskapital 9.460 8.863 10.244 9.093 12.346
-----------------------------------
Investeret kapital 30.046 30.772 34.398 30.479 62.771
-----------------------------------
Nettorentebærende gæld -5.321 -6.524 -5.098 -3.060 8.351
-------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------
NØGLETAL
-----------------------------------
EBIT-margin (%) -29,3 3,5 3,6 9,5 18,7
-----------------------------------
Afkast af inv. kapital (%) -31,6 4,8 5,1 18,0 33,6
-----------------------------------
Nettooms./investeret kapital 1,1 1,4 1,4 1,9 1,3
-----------------------------------
Finansiel gearing -0,1 -0,2 -0,1 -0,1 0,1
-----------------------------------
Egenkapitalens forrentning (%) -20,6 0,9 3,0 17,8 20,3
-----------------------------------
Nettoresultat pr. aktie, EPS (DKK) -0,6 0,0 0,1 0,5 1,0
-----------------------------------
Indre værdi pr. aktie (DKK) 2,5 2,5 2,6 2,7 3,0
-----------------------------------
Børskurs pr. aktie ultimo (DKK) 4,1 4,0 3,76 17,3 33,8
-----------------------------------
Antal medarbejdere (gennemsnit) 32 35 35 39 46
-------------------------------------------------------------------------------

Hoved- og nøgletal er defineret og beregnet i overensstemmelse med
Finansforeningens ”Anbefalinger & Nøgletal 2015”.
Der er endnu ikke skrevet nogen kommentarer til denne artikel.

Log ind for at skrive kommentarerer til denne artikel

Kursinfo - Chemometec

PRIS 32,20
ÆNDRING +0,20 (+0,63%)
ÅBEN 31,50
SIDSTE LUK 32,00
DEBAT Chemometec
OMX Børsmeddelelser

RELATEREDE NYHEDER