Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

      

Lancering af væsentligt nyt produkt og fremgang i omsætning, men resultat påvirket af nedskrivning på udviklingsprojekt

19-09-12 kl. 19/9 2012 06:23 | Chemometec 32,20 (+0,63%)

MEDDELELSE NR. 70
19. september 2012


Årsrapport 2011/12

Lancering af væsentligt nyt produkt og fremgang i omsætning, men resultat
påvirket af nedskrivning på udviklingsprojekt


ChemoMetec opnåede i 2010/11 en vækst i omsætningen på 5%, og resultat af
primær drift (EBIT) blev på DKK -11,5 mio. (efter en nedskrivning på
udviklingsprojektet ”Kompositionsanalyse” på DKK 11,8 mio.) mod DKK 0,8 mio. i
2010/11. Eksklusive nedskrivningen blev EBIT på DKK 0,3 mio. Salget af
ChemoMetecs produkter udvikler sig positivt i USA og forventes at fortsætte den
positive udvikling, mens salget har været lavere end forventet på en række af
de øvrige markeder. Det skyldes især, at ChemoMetecs nuværende distributører
har vanskeligt ved at løfte salgsopgaven for de mere avancerede produkter. Der
arbejdes derfor nu på at opbygge samarbejder med nye distributører og på at
videreudvikle ChemoMetecs salgsorganisation.

”Vi har i det forløbne år lanceret celletælleren NucleoCounter NC-200, som er
efterfølgeren til det hidtidige hovedprodukt NC-100, og den er blevet godt
modtaget på markedet. Samtidig har vi arbejdet på at forbedre og forenkle
celleanalysatoren NucleoCounter NC-3000. I foråret 2013 forventer vi at kunne
lancere NC-250, og hermed kan vi tilbyde kunderne markedets mest komplette
produktprogram af brugervenlige og præcise celletællingsprodukter. Med det
brede produktprogram har vi et godt udgangspunkt for at fastholde og udbygge
vores markedsandele. Vi har dog i det forløbne år måttet erkende, at der er
behov for at indgå samarbejde med nye stærke og dedikerede distributører på
flere af vores hovedmarkeder for at opnå den ønskede vækst i omsætningen, og
det arbejder vi på i øjeblikket. Samtidig vil vi gerne øge bemandingen i USA,
hvor vi ser attraktive markedsmuligheder for vores produkter," siger
administrerende direktør Martin Glensbjerg.


-- ChemoMetec har i 2011/12 lanceret celletælleren NucleoCounter NC-200, som
er en videreudvikling af NucleoCounter NC-100. Med NC-200 har ChemoMetec
introduceret et meget simpelt og hurtigt system til celletællingsmarkedet.
-- Der er i det forløbne år endvidere arbejdet på at videreudvikle
celleanalysatoren NucleoCounter NC-3000, herunder opgradering af softwaren
med nye kundeefterspurgte egenskaber samt optimering af den grafiske
brugergrænseflade.
-- Det kommende celletællingsprodukt, NC-250 forventes frigivet til salg i
foråret 2013. Med lanceringen af NC-250 kan ChemoMetec i løbet af 2012/13
tilbyde kunderne markedets mest komplette produktprogram af brugervenlige
og præcise celletællingsprodukter. ChemoMetec forventer hermed at kunne
forsvare og udbygge sin markedsandel inden for celletælling inden for såvel
life science research som den farmaceutiske kvalitetskontrol og produktion.
-- ChemoMetec opnåede i regnskabsåret 2011/12 en omsætning på DKK 39,2 mio.
svarende til en stigning på 5,3% i forhold til 2010/11.
-- Inden for analyseinstrumenter var der et fald i salget på 4%. Udviklingen
skyldes primært, at indtrængningen for NucleoCounter NC-3000 tager længere
tid end forventet, et fald i salget af instrumenterne i NC 100-familien
samt vanskelige markedsforhold, især i Asien. Omsætningen af forbrugsvarer
er i regnskabsåret steget med 16%.
-- ChemoMetec opnåede i regnskabsåret 2011/12 et resultat af primær drift
(EBIT) på DKK -11,5 mio. mod DKK 0,8 mio. i 2010/11. I resultatet for
2011/12 er indeholdt en ekstraordinær nedskrivning på udviklingsprojektet
”Kompositionsanalyse” på DKK 11,8 mio. Eksklusive denne nedskrivning blev
EBIT på DKK 0,3 mio.
-- Årets resultat før skat viser et underskud på DKK -11,1 mio. (et overskud
på DKK 0,7 mio. eksklusive den ekstraordinære nedskrivning) mod et overskud
på DKK 0,1 mio. i 2010/11.


Forventninger til 2012/13

-- ChemoMetec forventer i regnskabsåret 2012/13 en omsætning på ca. DKK 40
mio. og et driftsresultat (EBITDA) i intervallet DKK 6-8 mio. (svarende til
EBIT i intervallet DKK 0-2 mio.)
-- ChemoMetec forventer i 2012/13 at investere ca. DKK 6-8 mio. i
produktudvikling, produktionsanlæg og immaterielle rettigheder, hvilket
efter selskabets opfattelse vil kunne danne grundlag for en fortsat
effektiv udvikling og patentbeskyttelse af nye og innovative produkter.


Årsrapport 2011/12 er vedhæftet som bilag til denne meddelelse. Derudover kan
årsrapporten downloades på ChemoMetecs hjemmeside www.chemometec.com.


Yderligere oplysninger
Adm. direktør Martin Glensbjerg, ChemoMetec A/S
Telefon (+45) 4813 1020
Der er endnu ikke skrevet nogen kommentarer til denne artikel.

Log ind for at skrive kommentarerer til denne artikel

Kursinfo - Chemometec

PRIS 32,20
ÆNDRING +0,20 (+0,63%)
ÅBEN 31,50
SIDSTE LUK 32,00
DEBAT NBI .. cwh.
OMX Børsmeddelelser

RELATEREDE NYHEDER