Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

      

MEDDELELSE OM INDLØSNING AF MINORITETSAKTIONÆRER I EXIQON A/S I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS §§ 70 OG 72

06-07-16 kl. 6/7 2016 07:17 | Exiqon 17,80 (0,00%)

Copenhagen, 2016-07-06 09:17 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Som oplyst i selskabsmeddelelse offentliggjort af Exiqon A/S (”Selskabet” eller
”Exiqon”) den 23. juni 2016, vil QIAGEN N.V. (”QIAGEN”) som en følge af det
gennemførte frivillige overtagelsestilbud eje 34.852.938 aktier i Selskabet
svarende til ca. 94,52 % af stemmerne og 94,52 % af aktiekapitalen i Exiqon.
Overtagelsestilbuddet blev gennemført og afregnet den 28. juni 2016.

På denne baggrund har QIAGEN besluttet, at de resterende minoritetsaktionærer i
Exiqon skal lade deres aktier indløse i henhold til selskabslovens §§ 70 og 72.

Minoritetsaktionærerne opfordres derfor til indenfor 4 uger med frist til og
med den 3. august 2016 at overdrage deres aktier i Selskabet til QIAGEN ved
benyttelse af vedlagte acceptblanket.

Aktierne overdrages til QIAGEN for DKK 18 pr. aktie a nominelt DKK 1,00.
Afregning vil ske kontant, og alle aktier, der overdrages til QIAGEN, skal være
frie og ubehæftede i enhver henseende.

Indløsningskursen på DKK 18 per aktie svarer til den kurs, som QIAGEN betalte
per aktie til de aktionærer, der accepterede QIAGEN’s frivillige købstilbud,
der blev fremsat den 19. april 2016 og udløb den 22. juni 2016. Som konsekvens
af tilbuddets gennemførelse blev QIAGEN den direkte ejer af mere end 90 % af
aktiekapitalen og mere end 90 % af stemmerettighederne i Selskabet.

Minoritetsaktionærerne opfordres til at anmode deres respektive kontoførende
institut om at overdrage aktierne til QIAGEN ved benyttelse af den vedlagte
acceptblanket. Afregning af de overdragne aktier foretages kontant via
minoritetsaktionærens eget kontoførende institut senest 4 hverdage efter
udløbet af indløsningsperioden den 3. august 2016. Handelsomkostninger i
forbindelse med minoritetsaktionærernes salg af deres aktier afholdes af de
pågældende minoritetsaktionærer, og disse gebyrer og omkostninger er QIAGEN
uvedkommende.

Hvis en minoritetsaktionær er uenig i indløsningskursen, kan
minoritetsaktionæren i henhold til selskabslovens § 70, stk. 2, anmode QIAGEN
om, at indløsningskursen fastsættes af en skønsmand, som udmeldes af retten på
Selskabets hjemsted. Skønsmanden skal fastsætte indløsningskursen i
overensstemmelse med selskabslovens § 67, stk. 3. Hvis der udmeldes en
skønsmand, og skønsmandsvurderingen i henhold til selskabslovens § 67, stk. 3,
fører til en højere indløsningskurs end

tilbudt af QIAGEN, vil denne højere kurs også gælde for de øvrige
minoritetsaktionærer, der ikke har ønsket en vurdering. Omkostningerne
forbundet med skønsmandsvurderingen afholdes af den minoritetsaktionær, som har
anmodet om vurderingen, men retten kan pålægge QIAGEN at bære omkostningerne
helt eller delvist, hvis vurderingen fører til en højere indløsningskurs end
tilbudt af QIAGEN.

QIAGEN vil hurtigst muligt efter udløbet af indløsningsperioden den 3. august
2016 uden forbehold deponere en indløsningssum, der modsvarer eventuelle
kapitalandele, der ikke er blevet overdraget i indløsningsperioden, til fordel
for de tilbageværende minoritetsaktionærer, jf. selskabslovens § 72, stk. 1.
QIAGEN vil herefter blive registreret som ejer af de pågældende aktier i
Exiqon’s ejerbog, og vil dermed eje samtlige aktier i Exiqon, der ikke er ejet
af Selskabet selv. QIAGEN vil også i henhold til selskabslovens § 72, stk. 3,
efter udløbet af indløsningsperioden offentliggøre en ny meddelelse gennem
Erhvervsstyrelsens IT-system, der giver alle minoritetsaktionærer, hvis aktier
er blevet indløst, et tremåneders varsel, hvori de nu tidligere
minoritetsaktionærer kan anmode om, at indløsningskursen fastsættes af en
skønsmand. Efter udløbet af denne tre-måneders periode kan de tidligere
minoritetsaktionærer ikke længere anmode om, at indløsningskursen fastsættes af
en skønsmand.


Holland, den 6. juli 2016

QIAGEN N.V.


--o0o--


Udtalelse fra Exiqon A/S’ bestyrelse

Bestyrelsen i Exiqon har gennemgået vilkårene for indløsningen som beskrevet i
denne indløsningsmeddelelse og er på baggrund heraf kommet med denne udtalelse
i henhold til selskabslovens § 70, stk. 2. Den besluttede indløsning sker til
samme pris pr. aktie som tilbudt af QIAGEN i dets købstilbud fremsat den 19.
april 206. På denne baggrund er det bestyrelsens opfattelse, at de samlede
betingelser for indløsningen er rimelige og passende.


Holland, 6. juli 2016

Bestyrelsen i Exiqon A/S


Peer M. Schatz
Roland Sackers


Axel Backheuer
Der er endnu ikke skrevet nogen kommentarer til denne artikel.

Log ind for at skrive kommentarerer til denne artikel

Kursinfo - Exiqon

RELATEREDE NYHEDER