Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

      

Nr. 5/2016 - Indkaldelse til ordinær generalforsamling

30-09-16 kl. 30/9 2016 11:26 | Aarhus Elite 0,21 (-3,67%)

Aarhus, den 30. september 2016

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Meddelelse nr. 05/2016

Aarhus Elite A/S, CVR-nr. 83 83 99 10, afholder generalforsamling

torsdag den 27. oktober 2016 kl. 16.00

i Ceres Park, PR electronics Lounge, 2. sal, Stadion Allé 70, 8000 Aarhus C.

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport
3. Godkendelse af årsrapporten, herunder beslutning om anvendelse af overskud
eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport, samt
meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse
4. Behandling af forslag fra aktionærer og bestyrelse
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Eventuelt


Ad 4: Der er ikke modtaget forslag fra aktionærer eller bestyrelse

Ad 5: Bestyrelsen foreslår genvalg af:

-- Lars Fournais
-- Jesper Ørskov Nielsen
-- Erik Meineche Schmidt
-- Uffe Jakobsen
-- Carsten Nørland
-- Simon Schiølin

Ad 6: Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte, Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab.

Adgangskort kan af navnenoterede aktionærer senest den 24. oktober 2015 kl.
15.00, rekvireres via aktionærportalen/-klubben på www.aarhus-elite.dk.
Adgangskort fremsendes per brev fra Computershare A/S.

Dagsorden og årsrapport for 2015/16 med tilhørende årsberetning og forsynet med
revisionspåtegning er fremlagt til eftersyn på selskabets kontor i Idrættens
Hus Vest, Stadion Allé 70, 8000 Aarhus C, fra den 23. september 2016.

Selskabets nominelle aktiekapital udgør DKK 67.211.383. Aktiekapitalen er
opdelt i A-aktier og B-aktier. 586.874 styk er A-aktier á nom. DKK 0,25, i alt
nom. DKK 146.719. 268.258.657 styk er B-aktier á DKK 0,25, i alt nom. DKK
67.064.664. Hver A-aktie på nom. DKK 0,25 giver 10 stemmer, og hver B-aktie på
nom. DKK 0,25 giver 1 stemme.

Enhver aktionær har adgang til generalforsamlingen, når vedkommende senest den
24. oktober 2016 har fremsat begæring om udlevering af adgangskort via
selskabets hjemmeside eller ved henvendelse til selskabets kontor. Enhver
aktie, på hvilken vedkommende aktionær senest den 20. oktober 2016 har fremsat
begæring om adgangskort og stemmeret, har stemmeret.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Der er endnu ikke skrevet nogen kommentarer til denne artikel.

Log ind for at skrive kommentarerer til denne artikel

Kursinfo - Aarhus Elite

PRIS 0,21
ÆNDRING -0,01 (-3,67%)
ÅBEN 0,22
SIDSTE LUK 0,22
DEBAT -
OMX Børsmeddelelser

RELATEREDE NYHEDER