Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

NeuroSearch A/S: Offentliggørelse af tilbudsdokument

25-05-18 kl. 25/5 2018 09:18 | NeuroSearch 3,50 (-0,28%)

Selskabsmeddelelse
25. maj 2018

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, PUBLICERES ELLER UDLEVERES DIREKTE ELLER INDIREKTE I ELLER TIL NOGEN JURISDIKTION, HVIS DETTE VILLE UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF GÆLDENDE RET ELLER REGULERING I DEN PÅGÆLDENDE JURISDIKTION

Offentliggørelse af tilbudsdokument

Med henvisning til NeuroSearch A/S' ("NeuroSearch") meddelelse af 27. april 2018 (nr. 6 - 18) vedrørende et betinget, frivilligt offentligt overtagelsestilbud til aktionærerne i NeuroSearch om at erhverve den samlede aktiekapital i NeuroSearch (eksklusive eventuelle egne aktier) mod et kontant vederlag på DKK 4,00 pr. aktie ("Tilbuddet"), har Gefion Group Investments A/S ("Gefion") i dag offentliggjort tilbudsdokument og acceptblanket (vedlagt tilbudsdokumentet) i henhold til § 4, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1171/2017 om overtagelsestilbud.

Gefions pressemeddelelse og tilbudsdokumentet (herunder acceptblanketten) er vedlagt denne meddelelse. Tilbudsdokumentet og acceptblanketten sendes endvidere via e-mail til navnenoterede aktionærer i NeuroSearch, som har anmodet om at modtage materiale fra selskabet.

Denne meddelelse inklusive vedhæftede filer er tillige tilgængelig på NeuroSearch's hjemmeside www.neurosearch.com. Bestyrelsen vil efterfølgende udsende sin redegørelse om Tilbuddet i henhold til § 22 i bekendtgørelse nr. 1171/2017 om overtagelsestilbud. Som nævnt i NeuroSearch's meddelelse af 27. april 2018 (nr. 6 - 18) anbefaler bestyrelsen NeuroSearch's aktionærer at afvente denne redegørelse, før de eventuelt accepterer Tilbuddet.

Kontaktperson
Allan Andersen, Adm. direktør, mobil 4016 3864.

Om NeuroSearch
NeuroSearch A/S (NEUR) er noteret på Nasdaq Copenhagen A/S.

Denne meddelelse henvender sig ikke til aktionærer i NeuroSearch, hvis deltagelse i Tilbuddet kræver udstedelse af et tilbudsdokument, registrering eller andre aktiviteter, bortset fra hvad der kræves i henhold til dansk ret. Tilbuddet er ikke fremsat og vil ikke blive fremsat hverken direkte eller indirekte til aktionærer bosiddende i nogen jurisdiktion, hvor fremsættelse af Tilbuddet eller accept heraf ville være i strid med den pågældende jurisdiktions lovgivning. Enhver person, der kommer i besiddelse af denne meddelelse eller noget andet dokument, der henviser til Tilbuddet, forventes og forudsættes af egen drift at indhente alle nødvendige oplysninger om eventuelle gældende begrænsninger samt at overholde disse.

Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe værdipapirer eller en opfordring til at tilbyde at købe værdipapirer i henhold til Tilbuddet eller i øvrigt. Tilbuddet fremsættes udelukkende på baggrund af et af Finanstilsynet godkendt Tilbudsdokument, som indeholder de fuldstændige vilkår og betingelser for Tilbuddet, herunder oplysninger om hvordan Tilbuddet kan accepteres. NeuroSearchs aktionærer anbefales at læse Tilbudsdokumentet og tilhørende dokumenter, da de vil indeholde vigtige oplysninger.

Meddelelse til amerikanske aktionærer:
Tilbuddet er underlagt dansk ret. Tilbuddet vedrører værdipapirer i et dansk selskab og er underlagt oplysningsforpligtelserne i henhold til dansk ret, som på væsentlige områder kan være forskellige fra reglerne i USA.

Tilbuddet fremsættes i USA i henhold til Section 14(e) i og Regulation 14E bekendtgjort i U.S. Securities Exchange Act of 1934 med senere ændringer ("Exchange Act") med forbehold for de undtagelser, der fremgår af Rule 14d-1(d) i Exchange Act og generelt i henhold til danske lovkrav. Tilbuddet er ikke underlagt Section 14(d)(1) eller Regulation 14D bekendtgjort i Exchange Act. NeuroSearch er ikke underlagt periodiske rapporteringskrav i henhold til Exchange Act og skal ikke indsende og indsender ikke rapporter til United States of America Securities and Exchange Commission i henhold hertil.

Personer, der er hjemmehørende i USA, skal være opmærksomme på, at denne meddelelse og Tilbudsdokumentet og alle øvrige dokumenter vedrørende Tilbuddet er blevet udarbejdet i overensstemmelse med danske standarder for indhold og udformning, der kan være forskellige fra de standarder, der anvendes i USA. Fremgangsmåden for accept af at sælge værdipapirer og afvikling af det vederlag, der skal betales til hver enkelt aktionær i NeuroSearch, der accepterer Tilbuddet, sker i henhold til gældende danske regler, der kan være forskellige fra de regler og fremgangsmåder, der er gældende for et købstilbud vedrørende værdipapirerne i et amerikansk indregistreret selskab, særligt for så vidt angår tilbagekaldelsesret, tidsplan for købstilbuddet, afviklingsprocedurer og betalingstidspunkt for værdipapirerne.

Det kan være vanskeligt for NeuroSearch's aktionærer at håndhæve deres rettigheder og eventuelle krav, de måtte have i medfør af den amerikanske føderale værdipapirlovgivning, idet Tilbudsgiver og NeuroSearch befinder sig i ikke-amerikanske jurisdiktioner, og nogle af eller alle deres respektive bestyrelses- og direktionsmedlemmer kan være hjemmehørende i ikke-amerikanske jurisdiktioner. NeuroSearch's aktionærer vil muligvis ikke kunne anlægge sag mod Tilbudsgiver eller NeuroSearch og/eller deres respektive bestyrelses- eller direktionsmedlemmer ved en ikke-amerikansk domstol for overtrædelse af amerikansk værdipapirlovgivning. Det kan desuden være vanskeligt at få Tilbudsgiver og NeuroSearch og deres respektive tilknyttede selskaber til at underkaste sig en kendelse afsagt af en amerikansk domstol.
Der er endnu ikke skrevet nogen kommentarer til denne artikel.

Log ind for at skrive kommentarerer til denne artikel

Kursinfo - NeuroSearch

PRIS 3,50
ÆNDRING -0,01 (-0,28%)
ÅBEN 3,57
SIDSTE LUK 3,51
DEBAT INeurosearch er blevet et interessant...
OMX Børsmeddelelser

RELATEREDE NYHEDER