Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

GES sælger 50% af MG for 470 mio


10309 troldmanden 7/5 2009 21:46
Oversigt

Så kom meddelelsen vi ventede på.Greentech Energy Systems A/S - Selskabsmeddelelse
Greentech Energy Systems A/S indgår strategisk samarbejde
Herlev, 7. maj 2009


Selskabsmeddelelse nr. 13/2009


Greentech Energy Systems A/S indgår strategisk samarbejde.

Greentech Energy Systems A/S (Greentech eller Selskabet) og et større
internationalt energiselskab (ES) har d.d. underskrevet et Memorandum of
Understanding (MoU), som fastlægger retningslinjerne for følgende transaktion:

• ES køber 50% af Greentechs Monte Grighine-vindmølleprojekt på Sardinien.
• Greentech og ES indgår en fremadrettet samarbejdsaftale, hvor ES får
option på at købe sig ind i Greentechs projektpipeline i Italien og Polen,
efterhånden som de enkelte projekter når byggestadiet. Denne optionsret gælder
for projekter, der p.t. er i Greentechs pipeline, og projekter der når
byggestadiet inden udgangen af 2012.
• Transaktionsprisen andrager EUR 63m (ca. DKK 470m).

Aftalen er principielt godkendt af bestyrelserne for ES og Greentech, men
transaktionens gennemførelse er betinget af en due diligence. I henhold til
aftale mellem parterne er det målet at gennemføre ovennævnte transaktion senest
den 15. maj 2009 under forudsætning af tilfredsstillende due diligence.

Aftalen vil, hvis den gennemføres, betyde, at Greentech får dækket sit
likviditetsbehov og kan færdiggøre igangværende byggeaktiviteter af Minerva
Messina og Cagliari II samt fortsætte sin udvikling og drift. Samtidig sikrer
aftalen, at opførelsen af Monte Grighine-projektet, Greentechs største projekt
og Italiens største vindmøllepark med en kapacitet på 98,9 MW på 43 møller, kan
færdiggøres. Endelig tillægger Greentech det væsentlig betydning, at der indgås
en fremadrettet samarbejdsaftale med ES.

Baggrund og finansielle konsekvenser
Som tidligere oplyst, bl.a. i Selskabsmeddelelse nr. 6/2009 den 11. marts 2009
og i Selskabets Årsrapport for 2008, har Greentech i de seneste måneder
undersøgt forskellige muligheder for at dække Selskabets likviditetsbehov,
indtil en projektfinansiering af Monte Grighine-projektet kunne komme på plads.

I undersøgelsesfasen har Greentech bl.a. analyseret frasalg af aktiver og
optagelse af gæld. Selskabet har modtaget flere tilbud på lånefinansiering, der
har omfattet et større eller mindre element af konvertering til aktier, men
Greentechs direktion og bestyrelse har vurderet, at de løsninger ikke tilgodeså
alle aktionærers interesser, fordi de foreslåede konverteringskurser i for høj
grad ville udvande de bestående aktionærers aktiebesiddelser.

Greentechs ledelse vurderer derfor, at samarbejdet med ES er den bedst
opnåelige løsning i de nuværende svære finansielle markeder, selvom en
gennemførelse af aftalen i 2009 vil medføre et forventet regnskabsmæssigt tab
på ca. DKK 130 mio. Aftalen styrker imidlertid Greentechs likviditet og
bringer Monte Grighine-projektet videre frem mod færdiggørelse, ligesom
Greentech stadig vil have en potentiel upside på sin 50% ejerandel.

Monte Grighine-projektets færdiggørelse
Projektets infrastruktur er færdiggjort, transformerstationen er opført, og 18
af de 43 møller er rejst på siten. Yderligere 12 møller, der allerede er
leveret til Sardinien kan rejses over de næste 2 måneder, og det ventes
fortsat, at vindmølleparken kan tilsluttes el-nettet omkring månedsskiftet
juni/juli, hvorefter de rejste møller tilsluttes og starter indtægtsgivende
produktion. De resterende 13 møller forventes rejst i løbet af 3. kvartal med
henblik på, at byggeriet endeligt afsluttes i 4. kvartal 2009, hvor hele
vindmølleparken kan sættes i drift. Ifølge MoU'et bærer Greentech
omkostningerne til og risikoen for færdiggørelsen af Monte Grighine-parken.

Den fremtidige samarbejdsaftale
I henhold til det underskrevne MoU vil ES få en option på at købe sig ind i
samtlige Greentechs eksisterende udviklingsprojekter i Italien og Polen samt
yderligere projekter, der når byggestadiet inden udgangen af 2012. Efterhånden
som det enkelte projekt når byggestadiet, har ES mulighed for at erhverve 50%
af projektet ved at betale en relativ andel af de eksterne
udviklingsomkostninger med tillæg af en præmie til Greentech for den andel af
projektets MW, som ES erhverver.

Endvidere har Greentech mulighed for at tilbyde ES en større andel af de
enkelte projekter.

Når transaktionen er færdiggjort, vil yderligere detaljer vedrørende aftalen
samt ES' identitet blive offentliggjort.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen


For yderligere information:
Bestyrelsesformand Peter Høstgaard-Jensen,tlf.: 40 10 88 71
Adm. direktør Kaj Larsen,tlf.: 33 36 42 02
7/5 2009 21:53 CharlesPonzi 010311Smukt, det var bedre end et kup af de tidligere kriminelle fuskere fra Capinordic Bank og Sampo Bank:
http://www.erhvervsbladet.dk/erhvervsklima/stort-nede..

På mandag bør kursen på GES doble og derefter videre op.7/5 2009 22:00 Gobe 010313130 mio i tab for 470 mio, - ligner en alvorlig "rente" på 28 %
for dette projekt.

Hmm, - spændt på Stengårds kommentarer !

Er selv helt ude af GES, - men det vil glæde mig, - hvis de trofaste aktionærer endelig kunne få lidt oprejsning.

Gobe7/5 2009 22:23 collersteen 010321Man kan vel sige 160 mio euro = 1200 mio kr.
x 50% = 600 - 130 mio i tab/rabat og så er vi på 470 mio kr.

EDF kommer billigt til det, men det spændende bliver hvad de bibringer selskabet af "immaterielle" aktiver/værdi så at sige....

Det vil fremtiden vise....7/5 2009 22:01 troldmanden 010314Udfra de nuværende oplysninger er det meget, meget svært at vurdere om dette er en god aftale eller ej.

Det ser ud til at GES har fået krone for krone betaling for de 50%. Altså udelukkende fået dækket de udgifter de pt har haft projektet. Men ok det er også det der har lagt i luften. Men der står så at det er GES der skal bære de resterende udgifter til at færdiggøre parken. Den lyder da ikke som en god deal. Den nye partner burde da spæde 50% ind.

Der hvor det bliver rigtig spændende er at høre betingelserne for resten af pipelinen. Altså den option. For i første omgang betyder det jo at hele pipelinen bliver halvveret hvilket kommer til at koste på NPV. Men hvis det betyder at den store partner kan stille med garanteret finansiering og ges derved kan gå ud at selv købe nye billige projekter så kan det her blive rigtig godt.


Men ja i første omgang skal vi glæde os over at der nu er penge til at bygge MG, Messina og Cadau 2. Og at gribbene nu har fået sig en meeeeeeget lang næse....

T.7/5 2009 22:02 collersteen 010315Det er stort og en god nyhed.....
Indtil videre og indtil vi får de nærmere detaljer specificeret på optionsaftalerne fremadrettet.....


Det er vel principielt en international validering af selskabet og vil vel som minimum bringe os tilbage mod indre værdi.

Fremadrettet bliver væksten naturligvis noget mindre da man jo afgiver optioner på 50% af pipelinen, men på den anden side giver det jo også muligheder for selskabet for at øge pipelinen......
Især med en stærk partner i ryggen. Så kommer finansieringen nok også til at forløbet lidt mere smertefrit fremadrettet.7/5 2009 22:14 troldmanden 010319Skal måske lige understrege at dette bestemt er godt for selskabet i den situation de elers har stået i. Og det vil helt sikkert kunne ses på kursen på mandag

Men hvis vi ser lidt længer frem end lige de kommende uger så håber jeg at dette vil gøre GES i stand til selv at gå ud at samle nødlidende projekter op til billige penge. Ellers så skal vi skrue ganske kraftigt ned på kurs potentialet. Og derfor ser jeg rigtig meget frem til hvad Kaj har tænkt sig at fortælle på gf den 18.7/5 2009 22:03 Bøgen 010316Hold da helt op, er min første umiddelbare indskydelse, altså at det er kanon....

Men jeg er ikke dygtig nok til at se hvilken betydning det har, at de kan købe sig ind i samtlige resterende projekter, evt. til en merpris, af GES???????

Men nu overlever selsakbet da;) Hvilket jeg altså aldrig har været i tvivl om....

Og vi hårdt prøvede aktionærer kan se frem til en stigning på mandag, glæder mig faktisk allerede til mandag...

God store bededags ferie til jer alle

Bøgen7/5 2009 22:07 akademikeren 010317Stort tillykke fra PI til alle GES aktionærer. I får den slags weekender som man ikke kan få nok af og en mandag som der er alt for få af.

7/5 2009 22:18 CharlesPonzi 010320Tak, nogle gange er det godt lige at læne sig tilbage i stolen og ikke trykke på salgsknappen. Værdierne afspejler jo mindst kurs 46, her og nu.7/5 2009 22:24 stengård 010322Det er den bedst mulige løsning. Skidt være med et tab på den krote bane på p imod 15 millioner euro - det der er væsentligt er at GES med den her aftale får en stor international strategisk partner der kan sikre at man får finansiering fremadrette på forretningsmæssigt attraktive vilkår. Med aften bliver GES løftet op i 1. division. Pengene der tilføres gør at GES i samarbejde med partneren kan støvsuge Italien og Polen for modne projekter

Men - det skal jo også mene - al den stund a det er den løsning jeg har prøvet at advokere for.

På GF'en skal der formentlig vælges suppleanter til den nye bestyrelse. Jeg vil gerne engang i næste uge løfte sløret for hvem jeg har tænkt mig at anbefale at I som aktionærer stemmer på som bestyrelsesmedlemmer.

stengård7/5 2009 22:28 troldmanden 010323Tillykke gamle jas. Så fik du lettet rumpen fra den bløde dybe lædersofa7/5 2009 22:32 troldmanden 010325Det her kommer også til at betyde at ges nu kan få 2 nye projekter Cadau 4 og 5 for en slik Mon der er en der sidder og får en stor bulen i panden af at hamre hovedet gentagne gange ned i bordet.......7/5 2009 22:43 troldmanden 010328Collersten/stengård er i bekendt med hvad der sket med EWFs projekter da DONG købte Eurotrust ud? Nuppede DON også de 50% der lå i EWF eller kan ges gå på rov der? Om alle omstændigheder må der jo være nogle italienske projekter i ET/EWF
7/5 2009 22:45 stengård 010329det gjorde de ikke - altså fik de øvrige projekter - og eftersom EuroTrust e facto er gået konkurs er det gefundenes fressen

stengård7/5 2009 22:54 troldmanden 010333Men EWF er jo stadig flydende. Så måske de har fået de 50% tilbage fra ET for stort set nada? Så er spørgsmålet bare om de er til at lege med. Altså hvor presset er de på likviderne......7/5 2009 23:02 stengård 010337prøv med voldsomt pressede.... de har såvidt jeg ved ikke fået noget tilbage7/5 2009 23:04 collersteen 010338Var EWF-delen solgt tilbage burde ET nok have meddelt det.
Det der undrer mig i hele ET-sagen er at man ikke endnu har formået at sælge de tyske parker i drift (og i særdeleshed den 100% ejede spanske park).
Jeg har på fornemmelsen at de tyske parker har skabt problemer i relation til EWF, da de jo nok ejer en stor del af parkerne også. (den del som ET ikke jer)
EWF har måske derfor blokeret for et evt. salg medmindre der skete noget i relation til EWF-aftalen også.... Alternativt har EWF en forkøbsret til ET's andele....

Igen, jeg ved det ikke. Men jeg kunne forestille mig at det er ret så kluntet og kompliceret.... og at EWF spiller en ikke uvæsentlig rolle i de mange projekter i tyskland.


I relation til ET er der jo også 450mw aftalen i Polen med AgroWind....7/5 2009 23:15 stengård 010342det lyder som ret kvalificerede gæt - Agrowindrammen på de 450MW kan være interessant - bl.a. fordi FJONG jo ikke er i stand til selv at udvikle projekter.

Omkring Spanien - så har jeg i april ringet til ET for at høre HVORFOR der ikke skete noget på den front - de har jo selv tidligere fortalt at der var en enorm friværdi i den park... jeg fik ikke noget svar7/5 2009 22:40 collersteen 010326Dagens handler:


16:57:25 0 0 20 DDB NON 993
16:57:25 0 0 20 DDB DIF 10
16:57:25 0 0 20 DDB ALM 155
16:57:25 0 0 20 DDB NDA 400
16:57:25 0 0 20 DDB NON 1015
16:57:25 0 0 20 DDB NON 500
16:57:25 0 0 20 DDB NON 1000
16:57:25 0 0 20 DDB MLI 4121
16:57:25 0 0 20 DDB NON 1000
16:57:25 0 0 20 DDB UBS 2381
16:57:25 0 0 20 DDB UBS 8826
16:57:25 0 0 20 DDB NON 1500
16:57:25 0 0 20 DDB AVA 2500
16:57:25 0 0 20 DDB NON 2000
16:57:25 0 0 20 DDB GSI 4882
16:57:25 0 0 20 DDB ENS 600
16:57:25 0 0 20 DDB LAS 817
16:57:25 0 0 20 DDB MSI 545
16:57:25 0 0 20 DDB GSI 12630
16:57:25 0 0 20 DDB MSI 1155
16:57:25 0 0 20 DDB NON 250
16:57:25 0 0 20 DDB DDB 912
16:57:25 0 0 20 DDB MSI 1141
16:57:25 0 0 20 DDB NON 289
16:57:25 0 0 20 DDB EIK 178
16:57:25 0 0 20 MSI EIK 214
16:49:55 18.6 19 19 NYB EIK 285
16:47:51 18.8 19.2 19.2 SPN DDB 88
16:47:51 18.8 19.2 19 SPN DIF 312
16:47:12 18.8 19 19 DIF DIF 88
16:47:12 18.8 19 18.9 DIF NON 812
16:46:34 18.9 19 18.9 SPN NON 188
16:44:36 18.9 19 19 SPN DIF 500
16:44:11 18.8 18.9 18.9 SPN NON 1721
16:43:05 18.9 19 18.9 DDB NON 779
16:40:34 18.9 19 19 ENS DIF 100
16:40:20 18.9 19.1 19.1 SPN NON 122
16:36:29 18.9 19 18.9 DDB MLI 700
16:36:16 18.9 19 18.9 DDB MLI 521
16:36:16 18.9 19 18.9 MSI MLI 316
16:36:16 18.9 19 18.9 NON MLI 263
16:35:19 18.9 19 19 CSB EIK 5823
16:34:45 19 19.1 19 NON ENS 630
16:25:24 19 19.4 19 AVA DDB 621
16:24:58 19 19.4 19 AVA NON 79
16:23:54 18.9 19.3 18.9 NON NON 1000
16:23:43 18.9 19.3 19.3 FIO NON 221
16:20:48 18.9 19.2 18.9 NON ALM 737
16:19:56 18.8 18.9 18.9 SYD NON 700
16:17:31 18.8 18.9 18.9 NON FIO 365
16:16:28 18.6 18.9 18.9 DIF FIO 100
16:16:28 18.6 18.9 18.9 DIF DIF 900
16:15:06 18.6 18.7 18.7 DDB DDB 4027
16:15:02 18.6 18.7 18.7 DIF DDB 300
16:15:02 18.6 18.7 18.7 DIF DDB 300
16:15:02 18.6 18.7 18.7 NDA DDB 1500
16:14:55 18.9 19 18.8 DDB DDB 1600
16:14:55 18.9 19 18.9 SPN DDB 1000
16:14:55 18.9 19 18.9 DIF DDB 1000
16:14:49 18.9 19 19 AVA DDB 1100
16:14:49 18.9 19 19 SYD DDB 500
16:14:49 18.9 19 19 NDA DDB 300
16:14:49 18.9 19 19 DIF DDB 2000
16:14:49 18.9 19 19 EIK DDB 1100
16:14:49 18.9 19 19 DDB DDB 100
16:14:49 18.9 19 19.1 MSI DDB 173
16:14:49 18.9 19 19.1 NON DDB 500
16:14:49 18.9 19 19.1 DIF DDB 2000
16:14:49 18.9 19 19.1 NON DDB 1100
16:12:41 19.1 19.3 19.1 NON ENS 1900
16:12:41 19.1 19.3 19.1 DDB ENS 100
16:08:28 19.2 19.3 19.2 MSI ENS 159
16:08:28 19.2 19.3 19.2 AVA ENS 700
16:08:28 19.2 19.3 19.2 DDB ENS 1000
16:08:28 19.2 19.3 19.2 DIF ENS 1500
16:08:28 19.2 19.3 19.2 NON ENS 320
16:08:28 19.2 19.3 19.2 NON ENS 980
16:04:16 19.2 19.4 19.2 ALM ALM 737 Off
15:56:45 19.3 19.4 19.3 MSI MLI 700
15:56:39 19.3 19.4 19.3 MSI MLI 1000
15:54:31 19.3 19.4 19.4 DIF LAS 550
15:32:30 19.2 19.5 19.5 JYB ENS 500
15:29:25 19.2 19.6 19.2 NON JYB 20
15:28:31 19.4 19.6 19.4 NON DDB 100
15:28:31 19.4 19.6 19.4 SVB DDB 1293
15:28:28 19.5 19.6 19.5 AMA DDB 1000
15:27:44 19.5 19.6 19.6 SPN NON 287
15:27:44 19.5 19.6 19.6 SPN NON 4
15:24:36 19.4 19.5 19.5 AMA LAS 1000
15:18:29 19.4 19.6 19.6 MSI NON 618
15:16:48 19.5 19.6 19.6 KRO NON 500
15:06:57 19.4 19.6 19.6 MSI NON 51
15:06:07 19.5 19.6 19.5 MSI NON 47
15:04:42 19.6 19.7 19.6 AMA NON 525
15:01:51 19.6 19.7 19.7 JYB NON 120
14:57:45 19.6 19.7 19.7 MSI NON 100
14:57:41 19.6 19.7 19.6 AMA DIF 1150
14:32:57 19.4 19.7 19.7 SYD NON 300
14:31:18 19.4 19.7 19.7 DDB NON 373
14:25:17 19.4 19.7 19.7 NDA NON 500
13:53:41 19.4 19.7 19.7 NYB NON 1500
13:47:45 19.3 19.4 19.3 DIF SPN 1150
13:47:45 19.3 19.4 19.3 NON SPN 300
13:47:39 19.4 19.7 19.4 NON SVB 1000
13:47:34 19.4 19.7 19.7 FFF NON 100
13:45:48 19.4 19.7 19.4 SVB SVB 3000 Off
13:43:50 19.5 19.7 19.5 SVB DDB 100
13:42:43 19.5 19.7 19.7 ALM NON 2000
13:42:25 19.5 19.7 19.7 ALM ALM 2000 Off
13:41:39 19.7 19.8 19.7 AMA NON 1000
13:41:05 19.7 19.8 19.7 AMA NON 50
13:40:52 19.7 19.8 19.8 MSI NON 171
13:40:25 19.7 19.8 19.8 DIF NON 395
13:34:45 19.7 19.8 19.8 ALM NON 125
13:34:30 19.7 19.8 19.8 ALM ALM 125 Off
13:33:25 19.7 19.8 19.7 JYB JYB 80 Off
13:14:44 19.7 19.8 19.8 DDB UBS 1393
13:14:44 19.7 19.8 19.8 DDB JYB 31
13:14:16 19.7 19.8 19.7 AMA NON 600
13:14:16 19.7 19.8 19.7 NON NON 1800
13:11:59 19.7 19.8 19.8 SYD JYB 450
13:11:57 19.7 19.8 19.7 NON JYB 700
13:09:00 19.7 19.8 19.8 SVB SVB 450 Off
13:07:55 19.7 19.8 19.8 DDB DDB 490 Off
13:06:56 19.7 19.8 19.8 DIF JYB 49
13:06:47 19.7 19.8 19.8 SYD SYD 251 Off
12:51:45 19.7 19.9 19.9 SYD SYD 1000 Off
12:44:43 19.7 19.9 19.9 MSI NON 31
12:43:27 19.8 19.9 19.8 MSI AMA 50
12:43:27 19.8 19.9 19.8 AMA AMA 50
12:34:29 19.8 19.9 19.9 NDA NON 750
12:34:03 19.8 19.9 19.9 DIF NON 80
12:27:26 19.7 19.8 19.8 AMA UBS 1350
12:27:26 19.7 19.8 19.8 AMA NDA 600
12:27:25 19.7 19.8 19.8 ALM NDA 2000
12:26:35 19.7 19.8 19.8 ALM ALM 2000 Off
12:19:59 19.7 19.8 20 SYD NON 375
12:19:59 19.7 19.8 19.8 SYD UBS 5
12:18:31 19.7 19.8 19.7 AMA JYB 800
12:15:45 19.7 19.8 19.8 NON UBS 400
12:14:48 19.8 20 19.8 NON UBS 1993
12:14:48 19.7 19.8 19.8 NON UBS 7
12:13:44 19.7 19.8 19.8 NON UBS 500
12:10:57 19.7 19.8 19.8 DDB UBS 1003
12:08:23 19.7 20 19.8 DIF UBS 250
12:08:23 19.7 20 19.8 DIF UBS 700
12:08:23 19.7 20 19.8 DIF UBS 40
12:07:01 19.8 19.9 19.9 DDB UBS 10
12:06:32 19.8 19.9 19.9 SYD UBS 10
12:05:23 19.8 20 19.8 DIF UBS 560
12:05:19 19.8 20 20 DDB NON 1985
12:02:57 19.8 20 20 DDB DDB 1985 Off
11:54:38 19.8 20 20 NDA UBS 420
11:54:38 19.8 20 20 NDA DIF 580
11:48:29 20 20.1 20 FIO UBS 1000
11:46:52 20 20.1 20 SYD UBS 500
11:44:18 19.8 20.1 20.1 FIO NON 1000
11:43:05 19.8 20 20 DDB UBS 3
11:43:05 19.8 20 20 DDB UBS 1545
11:43:05 19.8 20 20 DDB MSI 87
11:39:25 19.8 20 20 DIF MSI 1500
11:21:24 19.7 20 20 SVB SVB 3000 Off
11:18:54 19.7 20 20 SPN MSI 450
11:17:34 19.5 20.1 20.1 AMA AMA 2450 Off
11:15:48 19.5 19.9 20.1 FIO NON 414
11:15:48 19.5 19.9 20 FIO NDA 200
11:15:48 19.5 19.9 19.9 FIO MSI 1386
11:15:16 19.9 20.1 19.9 GSI ALM 1500
11:15:16 19.9 20.1 19.9 NON ALM 500
11:14:25 19.9 20.1 19.9 ALM ALM 2000 Off
11:13:56 19.9 20.2 19.9 NON ALM 1500
11:13:56 19.9 20.2 19.9 DDB ALM 500
11:13:39 19.9 20.2 19.9 ALM ALM 2000 Off
11:12:24 19.9 20.2 20.2 ALM MSI 500
11:12:17 19.9 20.2 20.2 ALM ALM 500 Off
11:04:42 19.9 20 20 ENS DDB 1487
11:04:42 19.9 20 20 FFF DDB 1000
11:04:42 19.9 20 20.1 DIF DDB 1030
11:04:42 19.9 20 20.1 AMA DDB 2483
11:00:14 20.2 20.3 20.3 SVB UBS 288
11:00:14 20.2 20.3 20.3 SVB SPN 208
10:58:53 20.2 20.3 20.3 SVB SVB 496 Off
10:55:44 20.3 20.4 20.3 MSI SPN 92
10:55:44 20.3 20.4 20.3 NON SPN 500
10:53:21 20.4 20.5 20.4 MSI UBS 194
10:53:21 20.4 20.5 20.4 GSI UBS 3318
10:53:21 20.4 20.5 20.4 KRO UBS 300
10:50:21 20.3 20.6 20.6 ALM NON 848
10:50:14 20.3 20.6 20.6 ALM ALM 848 Off
10:41:02 20.4 20.6 20.6 SYD NON 189
10:40:49 20.2 20.4 20.4 SYD SVB 811
10:40:18 20.4 20.6 20.4 MSI SVB 186
10:40:18 20.4 20.6 20.4 NON SVB 503
10:39:46 20.5 20.6 20.5 NYB UBS 1000
10:35:06 20.4 20.5 20.5 MSI MSI 207
10:34:59 20.5 20.6 20.4 NON DIF 497
10:34:59 20.5 20.6 20.4 NON DIF 100
10:34:59 20.5 20.6 20.5 MSI DIF 153
10:33:32 20.4 20.6 20.4 MSI ALM 1179
10:33:32 20.4 20.6 20.4 MSI ALM 149
10:33:14 20.4 20.6 20.4 ALM ALM 1328 Off
10:29:53 20.4 20.7 20.4 SVB SVB 1500 Off
10:29:52 20.4 20.5 20.5 DDB AMA 1714
10:28:12 20.3 20.5 20.5 JYB AMA 246
10:28:01 20.5 20.7 20.5 MLI AMA 2000
10:27:50 20.5 20.6 20.6 JYB NON 3000
10:27:41 20.5 20.6 20.5 MSI UBS 1920
10:27:41 20.5 20.6 20.5 NON UBS 1181
10:27:29 20.3 20.5 20.5 NON UBS 1319
10:27:29 20.3 20.5 20.5 NON DIF 500
10:27:29 20.3 20.5 20.5 NON NON 2000
10:26:06 20.3 20.5 20.3 NON DDB 1000
10:25:28 20.3 20.5 20.3 NON DIF 3200
10:21:43 20 20.1 20.1 NON NON 500
10:18:37 20 20.1 20.1 NON NON 2000
10:16:34 20 20.1 20 MSI UBS 652
10:16:34 20 20.1 20 NON UBS 3000
10:14:11 19.9 20.1 20 MSI UBS 153
10:14:11 20 20.1 20 SPN UBS 600
10:14:01 20 20.1 20.1 DIF NON 1000
10:09:41 20 20.1 20 NON UBS 1000
10:09:41 20 20.1 20 AMA UBS 25
10:08:39 20 20.1 20.1 SYD NON 1000
10:08:11 20 20.1 20 SVB SVB 300 Off
10:04:57 20 20.1 20.1 JYB UBS 83
10:04:57 20 20.1 20.1 JYB SYD 710
10:04:42 19.8 20 20 AMA NON 200
10:04:42 19.8 20 20 AMA UBS 1555
10:04:42 19.8 20 20 AMA UBS 1518
10:04:42 19.8 20 20 AMA UBS 702
10:03:18 19.8 19.9 19.8 DDB MSI 2208
10:03:18 19.4 19.8 19.8 DDB ALM 41
10:03:08 19.4 19.8 19.8 NON ALM 75
09:59:12 19.3 19.8 19.8 JYB ALM 250
09:59:11 19.7 19.8 19.7 DIF GSI 2000
09:59:11 19.7 19.8 19.7 SYD GSI 500
09:58:57 19.7 19.8 19.8 ALM ALM 1008 Off
09:58:12 19.6 19.7 19.7 SYD ALM 1000
09:57:08 19.6 19.7 19.6 DIF SPN 1200
09:55:57 19.5 19.7 19.5 MSI DDB 176
09:55:57 19.5 19.7 19.5 DDB DDB 160
09:55:55 19.6 19.7 19.6 NON DDB 500
09:55:54 19.6 19.7 19.6 NON DDB 500
09:55:52 19.6 19.7 19.6 NON DDB 500
09:55:51 19.6 19.7 19.6 NON DDB 500
09:55:50 19.6 19.7 19.6 NON DDB 500
09:55:49 19.6 19.7 19.6 NON DDB 500
09:55:49 19.6 19.7 19.6 NON DDB 500
09:55:42 19.6 19.7 19.6 NON DDB 500
09:54:11 19.7 19.8 19.7 NON ALM 1000
09:53:23 19.7 19.8 19.7 ALM ALM 2000 Off
09:53:20 19.7 19.8 19.8 SYD ALM 626
09:53:20 19.7 19.8 19.8 SYD ALM 374
09:52:08 19.8 19.9 19.8 DDB ALM 750
09:51:55 19.8 19.9 19.8 DDB ALM 250
09:51:38 19.7 19.9 19.7 ALM ALM 250 Off
09:51:17 19.7 19.9 19.8 ALM ALM 2000 Off
09:51:16 19.8 19.9 19.8 DDB SAX 1000
09:50:12 19.8 19.9 19.9 JYB ALM 368
09:50:07 19.9 20 19.9 AMA ALM 508
09:49:51 19.9 20 19.9 ALM ALM 2000 Off
09:48:35 19.9 20 20 NYB UBS 750
09:48:31 19.9 20 19.9 AMA ALM 2000
09:48:25 19.9 20 19.9 ALM ALM 2000 Off
09:46:38 19.9 20.1 20.1 DDB SYD 890
09:46:36 19.9 20 20 DDB NON 600
09:45:21 19.9 20.1 20 MSI UBS 196
09:45:21 19.9 20.1 20 AMA UBS 448
09:45:21 19.9 20.1 20 DIF UBS 500
09:45:21 20 20.1 20.1 MLI SYD 1400
09:45:01 20.1 20.3 20.1 NDA UBS 370
09:45:01 20.1 20.3 20.1 SYD UBS 100
09:44:41 20.1 20.3 20.3 ALB NON 200
09:43:48 20.3 20.4 20.3 DIF NON 150
09:43:48 20.3 20.4 20.3 NON NON 4464
09:43:26 20.3 20.4 20.4 NON UBS 100
09:43:21 20.4 20.5 20.4 NON UBS 238
09:42:42 20.4 20.5 20.5 DIF JYB 1000
09:42:22 20.4 20.5 20.5 FFF JYB 73
09:41:33 20.5 20.7 20.5 MSI JYB 143
09:41:33 20.5 20.7 20.5 SPN JYB 10
09:41:33 20.5 20.7 20.5 DDB JYB 1200
09:40:08 20.5 20.7 20.7 NON NON 1000
09:39:59 20.5 20.7 20.7 SVB SVB 300 Off
09:36:11 20.7 20.8 20.7 DIF UBS 1338
09:35:38 20.7 20.8 20.7 DIF CSB 1362
09:34:52 20.7 20.8 20.7 NON UBS 1151
09:34:52 20.5 20.7 20.7 NON NON 2849
09:34:41 20.4 20.6 20.4 NON UBS 4465
09:34:33 20.4 20.5 20.5 DDB NON 2300
09:34:32 20.5 20.6 20.5 NON UBS 939
09:34:32 20.5 20.6 20.5 NON CSB 1061
09:34:32 20.5 20.6 20.5 SVB CSB 1000
09:34:32 20.5 20.6 20.5 FIO CSB 3000
09:34:31 20.6 20.7 20.6 MSI UBS 308
09:34:04 20.6 20.7 20.7 NON NON 1500
09:33:16 20.6 20.7 20.6 MSI CSB 1204
09:33:16 20.6 20.7 20.6 MSI CSB 164
09:32:46 20.6 20.7 20.6 MSI CSB 1615
09:32:46 20.6 20.7 20.6 MSI CSB 1782
09:32:46 20.6 20.7 20.6 MSI CSB 1512
09:32:30 20.7 21 20.7 MSI NON 151
09:32:30 20.7 21 20.7 NON NON 500
09:32:14 20.7 21 20.7 MSI CSB 14
09:32:14 20.7 21 20.7 JYB CSB 1559
09:32:05 20.7 21 21 AMA SAX 525
09:32:05 20.7 21 21 AMA NON 100
09:30:34 20.7 20.9 20.9 AMA DDB 450
09:30:34 20.7 20.9 20.9 AMA NON 75
09:30:17 20.7 20.9 20.9 SYD NON 325
09:30:17 20.7 20.9 20.9 SYD NON 975
09:29:59 20.7 20.9 20.9 JYB JYB 1100 Off
09:29:49 20.7 20.9 20.9 JYB JYB 1000 Off
09:29:38 20.5 20.7 20.7 JYB UBS 1518
09:29:38 20.5 20.7 20.7 JYB NON 800
09:29:06 20.6 20.7 20.6 NON UBS 500
09:29:06 20.6 20.7 20.6 EIK UBS 1500
09:29:06 20.6 20.7 20.7 NON NON 1200
09:29:06 20.6 20.7 20.7 NON NON 3800
09:28:34 20.6 20.7 20.6 EIK ENS 2500
09:28:34 20.6 20.7 20.6 EIK DIF 1000
09:24:02 20.5 20.8 20.4 NON FIO 297
09:24:02 20.5 20.8 20.4 MSI FIO 182
09:24:02 20.5 20.8 20.4 DDB FIO 200
09:24:02 20.5 20.8 20.5 NON FIO 321
09:23:00 20.4 20.5 20.5 NON UBS 179
09:22:11 20.4 20.5 20.5 NON UBS 1465
09:22:11 20.4 20.5 20.5 NON LAS 1000
09:22:11 20.4 20.5 20.5 NON DDB 1535
09:21:00 20.4 20.5 20.4 DDB NON 250
09:20:41 20.4 20.5 20.4 NON UBS 2000
09:20:41 20.4 20.5 20.4 MSI UBS 138
09:20:41 20.4 20.5 20.4 NON UBS 395
09:20:17 20.4 20.5 20.5 AMA DDB 975
09:19:21 20.3 20.4 20.4 NON DDB 4605
09:19:05 20.2 20.4 20.4 SPN DDB 200
09:18:45 20.3 20.4 20.3 NON UBS 5000
09:18:05 20.2 20.4 20.4 NYB DDB 25
09:17:59 20.2 20.4 20.4 NYB DDB 170
09:17:47 20.2 20.4 20.2 NON ALM 536
09:16:44 20.2 20.4 20.2 ALM ALM 536 Off
09:16:32 20.2 20.4 20.2 JYB JYB 25 Off
09:16:32 20.2 20.4 20.4 JYB JYB 300 Off
09:16:31 20.2 20.4 20.4 JYB JYB 1000 Off
09:16:20 20.2 20.4 20.4 JYB JYB 451 Off
09:16:20 20.2 20.4 20.4 JYB JYB 100 Off
09:14:21 20 20.1 20.1 NON DIF 4165
09:14:08 19.8 20.1 20.1 SVB DIF 80
09:14:01 19.8 20.1 20 DDB LAS 1000
09:14:01 19.8 20.1 20 DDB UBS 1121
09:14:01 19.8 20.1 20 DDB UBS 545
09:13:41 19.8 20 20 AMA UBS 200
09:13:27 19.8 20 20 NON UBS 900
09:13:27 19.8 20 20 NON NON 100
09:11:35 19.8 19.9 19.9 DDB NDA 5000
09:11:35 19.8 19.9 19.9 DDB DIF 1000
09:10:47 19.5 19.8 19.8 DDB NON 1000
09:10:45 19.5 19.8 19.8 DDB GSI 1646
09:10:14 19.7 19.8 19.8 DDB GSI 900
09:10:14 19.7 19.8 19.7 DDB DIF 100
09:10:14 19.7 19.8 19.7 SYD DIF 500
09:09:53 19.7 19.8 19.8 NON GSI 300
09:09:39 19.7 19.8 19.8 NON GSI 1000
09:09:33 19.7 19.8 19.8 NDA GSI 500
09:09:18 19.7 19.8 19.8 NON GSI 200
09:09:14 19.7 19.8 19.8 FFF GSI 366
09:09:14 19.7 19.8 19.8 FFF NDA 134
09:09:13 19.7 19.8 19.8 NDA NDA 200
09:08:50 19.7 19.8 19.8 MSI NDA 166
09:07:47 19.6 19.7 19.7 NDA GSI 600
09:07:06 19.6 19.7 19.7 DDB GSI 100
09:06:57 19.6 19.7 19.7 NON GSI 600
09:06:29 19.5 19.6 19.7 DIF GSI 988
09:06:29 19.5 19.6 19.6 DIF AVA 1012
09:06:10 0 0 19.6 NON AVA 1488
09:06:10 0 0 19.6 NON DDB 1012
09:06:10 0 0 19.6 DDB DDB 2000
09:06:10 0 0 19.6 DDB DDB 1000
09:06:10 0 0 19.6 DDB DDB 1000
09:06:10 0 0 19.6 NDA DDB 634
09:06:10 0 0 19.6 NDA GSI 1675
09:06:10 0 0 19.6 NDA ENS 1200
09:06:10 0 0 19.6 NDA GSI 491
09:06:10 0 0 19.6 DIF GSI 1240
09:06:10 0 0 19.6 NDA GSI 100
09:06:10 0 0 19.6 DDB GSI 1484
09:06:10 0 0 19.6 DDB AMA 516
09:06:10 0 0 19.6 DDB AMA 500
09:06:10 0 0 19.6 DDB AMA 50
09:06:10 0 0 19.6 JYB AMA 3934
09:06:10 0 0 19.6 JYB AMA 500
09:06:10 0 0 19.6 JYB SAX 100
09:06:10 0 0 19.6 JYB DDB 466
09:06:10 0 0 19.6 SYD DDB 2334
09:06:10 0 0 19.6 SYD DDB 150
09:06:10 0 0 19.6 SYD SYD 15167/5 2009 22:41 revisoren 010327Det er godt nok svært at skrive indlæg, når man sidder med armene i vejret, men puha det er da godt nok en god nyhed GES præsenterer.

Naturligvis kan man vælge at fokusere 100 % på at der kommer et regnskabsmæssigt tab på 130 mio i 2009 - meeeeeen aktiekursen er vist nede på et niveau hvor tabene var forventet at blive væsentligt større. Ligeledes ligger der jo i den nuværende aktiekurs at GES var i store likviditetsvanskeligheder samt at der var risiko for at nogle aktionærer ville narre nogle penge fra de øvrige aktionærer.

Alle disse rygter og dårligdomme er nu med ét kommet meget længere væk.

Man skal ligeledes se på alternativerne:

Lån til høje renter (ikke længere nødvendigt, da man pludselig har 470 mio i kassen).

Konverteringsret for op til 100 mio (= 100 mio) som hurtigt vil udvande de øvrige aktionærers værdier.

Så 130 mio kr er lige pludselig ikke et voldsomt stort beløb at tage i tab - i den givne situation.

GES bærer risikoen og omkostningerne for opførelsen af MG projektet, men GES skriver også i meddelelsen at:

"Greentechs ledelse vurderer derfor, at samarbejdet med ES er den bedst opnåelige løsning i de nuværende svære finansielle markeder, selvom en gennemførelse af aftalen i 2009 vil medføre et forventet regnskabsmæssigt tab på ca. DKK 130 mio."

Dvs GES forventer at tabet er efter at alle omkostninger til opførelsen er inkluderet i 2009.

Desuden skal de andre projekter som køber har option på betales som følger:

Når projektet når byggestart, skal køber betale 50 % af projektudviklingsomkostningerne + en (ikke specificeret) præmie til GES. Derefter ejer de 50 % af projektet og man må således gå ud fra at de derfor også skal betale 50 % af byggeudgifterne.

Altså er der intet tab at bogføre på de øvrige projekter, men til gengæld en avance (=den uspecificerede præmie).

Endelig skal man altså lige vurdere de langsigtede muligheder i det her.

GES får en sandsynligvis særdeles kapitalstærk partner, dette vil givet hjælpe i forhandlinger ved fremtidige forhandlinger om projektfinansiering - det vil i hvert fald ikke gøre det sværere for GES.

Det er da rigtigt at hvis "køber" vil købe sig ind i alle projekterne med 50 %, så har GES lige pludselig ikke selv så stor en portefølje i MW. Hertil kan jeg blot sige at GES på den korte bane vist har mere end nok projekter og de næppe kan finansiere dem alle selv. Derudover kan de jo netop nu købe nogle nødlidende projekter til billige penge - så det er et glimrende tidspunkt at blive likvid og have en kapitalstærk partner med i lommen.

Det var så sandelig en dejlig meddelelse - vi håbede vel alle på den ville komme, men jeg troede nu ikke det ville lykkes ledelsen i GES at få den i hus.
7/5 2009 22:46 CharlesPonzi 010330130 mio. kr. betyder INTET, det er blot en SUPER investering for selskabet. Det er jo kun 5% af aktiviteterne. Nu er der ro og grippene fra det tidligere Sampo Bank (nu Capinordic) er skakmat.7/5 2009 23:13 newbie 010341Men vil "grippene" sælge ud af deres aktier de næste måneder og presse prisen nedad, da de ikke længere kan styre virksomheden på deres måde? Vi har tidligere set, at kursen er meget påvirkelig, når en aktør forlader selskabet...7/5 2009 23:20 stengård 010343gribbene - som jeg formoder du mener er grupperingerne der har været omtalt i dagspressen - kan selvfølgeligt godt være ærgelige over at de ikke fik magt som agt - på den anden side er de vel ligeså rationelle økonomiske som de fleste andre - og tager gevinsten med7/5 2009 23:34 CharlesPonzi 010347GES har fået en partner, som giver vokseværk, og casen er meget stærk.

Naturligvis er der nogle, som indløser gevinster fra bunden på mandag, og så er det med at samle op, selvom det er til noget højere kurs end i dag.

Holder man på netop nu, hvor der er tændt ild til kurs-raketten, så får man gevinster, som ingen andre steder i Danmark.

Nyd weekenden, selvom det blæser7/5 2009 22:51 troldmanden 010331Ja efter lidt mere omtanke så er jeg nu også endnu mere positiv for mulighedeerne end lige da jeg skrev indlæg nummer 2 i denne tråd. Jeg tror netop der bliver en elelr anden form for dækning på finansieringen af de projekter som den nye partner vælger at købe. Altså de betaler f.eks 100-200.000 euro per mw de overtager plus de skaffer den finansiering der skal dække ca 80% af det enkelte projekt.

Og så er det så det gælder om for GES at komme ud at samle andre projekter op.

puha det bliver i sandheden spændende at høre Kaj fremlægge dette på gf7/5 2009 22:53 stengård 010332det kan du være helt helt sikker på er en del af set-uppet... Coller - nu har vi vist forklaringen på infrastruktur-fonden.....7/5 2009 23:09 troldmanden 010340Ser lige at der på nabokanalen bliver fejlfortolket på hvad jeg skriver. Eller fordi man ikke ved helt hvordan denne branche fungere.

Hvis man går ud at samler projekter fra andre pressede developers så er det yderst begrænset hvad man betaler upfront. Det er først i det øjeblik at samtlige tilladelser er på plads der reelt set falder penge. Og hele denne krise har fået disse retigheder til at falder fra op mod 400.000 euro per mw til ned omkring 100.000 euro. Så et fuldt udviklet 100mw projekt vil kunne købes for omkring 75 mio. MEN de penge skal som sagt først falde når alle tilladelser er på plads. Og så kan ges jo altså vidersælge 50% til den nye partner med en avance på sikkert 25-100% Og vupti så har ges tæt på at have fået de resterende 50% gratis.

Og ja så siger det jo sig selv at ges ikke skal gå igang med denne opbygning før der er sat en underskrift på aftalen med den nye store energi gigant. Men sondere terrænet kan man sagtens gøre.
7/5 2009 23:28 collersteen 010345Selv Theolia som jo har/havde (indirekte) backing fra GE Capital er i problemer og er gået igang med et brandudsalg....
Så der vil være MASSER af muligheder rundt omkring.7/5 2009 23:33 stengård 010346Fri-el har mistet samarbejdsaftalen med EDFN ... for nu lige at nævne et par andre interessante navne -p.g.a. Fri-els indblanding i nogle usædvanlige sicilianske projekter...
7/5 2009 23:46 troldmanden 010350Ja nu skal vi bare have aftalen endelig underskrevet og så ellers have frigjort de ca 650 mio (udaf ca 750 mio) i MG som der stadig vil være bundett op efter som det er ges der skal stå for resten af finansieringen.

Stengård har du nogen ide om det stadig er Nataxi der skal levere den endelige finansiering eller om der også vil blive trukket ny finansiering ind til MG på baggrund af denne aftale? For det er som sagt vigtigt at vi får de ca 650 mio frigivet til at kunne bruge på andre projekter
7/5 2009 23:20 malurt 010344Helt enig rævisor. I den situation GES har været i i mange måneder har jeg frygtet, at der var fundet løsninger, der ikke ikke gav GES et tilstrækkeligt likviditetsmæssigt løft og som i det lange løb var mere omkostningskrævende end denne.7/5 2009 23:37 CharlesPonzi 010348Så må du jo se om du kan samle op på mandag, kan godt høre du er ude af GES og ærger dig nu.7/5 2009 23:40 stengård 010349Malurt er inde i GES.... det ved jeg for jeg har hans fuldmagt :)

men et nuanceret bidrag giver jo altid mulighed for en god dialog...7/5 2009 23:49 CharlesPonzi 010354I de tider vi lever i, så mener jeg løsningen er den bedst mulige.
Godt selskabet ikke blev snuppet for næsen af aktionærerne, af tidligere kriminelle, der i dag arbejder i CapiNordic Bank:
http://www.erhvervsbladet.dk/erhvervsklima/stort-nede..

7/5 2009 23:50 malurt 010355har jeg udtrykt mig uklart, Ponzi eller har du bare været helt tryg ved situationen i hele forløbet?7/5 2009 23:46 collersteen 010351Malurt, var det en tilsigtet slåfejl i relation til den fornemme omtale af den golf-gale skribent som du svarede?7/5 2009 23:48 collersteen 010352arh ok, der løb min syge hjerne vist lidt af med mig. Jeg læste det som et "ø"...... og så var det jo faktisk lidt sjovt. Versionen med æ kan dog også godt bruges i den retning - i hvert fald herovre på djævleøen.8/5 2009 00:07 malurt 010359Collersten - I Danmark har vi 3 gradueringer af revisorer. 1.autoriserede. 2. registrerede. 3. rævisorer.8/5 2009 00:11 collersteen 010361aha, nu forstår jeg det hele. Den insiderviden har jeg jo (heldigvis) ikke.... om man så må sige.....7/5 2009 23:49 butterboy 010353Så kom kaninen op af hatten. Dejligt dejligt.

Vi skal nok sende en tak til bestyrelsesformanden og, ja, også en tak til Lindblad for den aflyste GF !


7/5 2009 23:52 CharlesPonzi 010356Jeg siger også tak til Lindblad, direktøren for Capinordic Bank (tidligere Sampo Bank), fordi han prøvede at kuppe GES og fik udsat generalforsamlingen, men bankkuppet lykkedes ikke:

http://www.erhvervsbladet.dk/erhvervsklima/stort-nede..

På mandag bør kursen på GES doble.7/5 2009 23:59 CharlesPonzi 010357Specielt en helt ærlig tak til Kaj Larsen, fordi du ikke lod dig kuppe af tidligere kriminelle. Tusind tak.8/5 2009 00:06 alpehue 010358Tillykke til os :)

Et større internationalt energiselskab
Det er DONG vel stadig ?
8/5 2009 00:16 alpehue 010364Den Europæiske Investeringsbank, har lige fået mulighed for at støtte projekter, direkte til virksomheder, pga. af bankernes tilbageholdenhed.

Samtidig har EU afsat x antal mia Euro til green energi. Hvad venter vi på ?8/5 2009 00:17 troldmanden 010365DONG er ikke interesseret i Italien så dem kan vi godt udelukke. Jeg tror vi skal se mere i retningen af en stor fransk eller italiensk energi kæmpe. Altså nogen der i forvejen har stort kendskab til det italienske marked. For det er nu engang primært italien ges er eksponeret mod omend Polen også fylder pænt i piplinen8/5 2009 00:26 nohope 010367Skønt udtryk "piplinen"

Meget dækkende, tak

nohope8/5 2009 00:38 Windstyrke 010368Jeg håber så inderligt at denne gang kan alle have tillid til GES og det der meddeles. Jeg vil fortsat afvente hvilke konsekvenser aftalen medfører.
Hvad kan i aftalen forhindre en due diligence.
Hvad koster det GES at opføre MG og hvilke risici er der i et projekt GES kun ejer 50%af.
Til/for hvilken pris(option) kan ES erhverve sig op til 50% af eksisterende udviklingsprojekter i Italien og Polen samt yderligere projekter, der når byggestadiet inden udgangen af 2012.

Det bliver spændende at se hvordan køb og salg reflekterer på mandag.8/5 2009 01:30 Tyregod 010374Aftalen er livsnødvendig for GES. De får penge i kasse, men til gengæld må man sige at loftet hvor godt det kan gå i fremtiden er sænket med 50 %. GES er så at sige blevet halveret i størrelse og potentiale. Og man skal huske på, at GES stadig har en stor opgave i at finansiere sin halvdel af fremtidige projekter. Så det lægger en dæmper på.
Spændende at se hvordan kursen vil udvikle sig på mandag. Og spændende at se hvilken betydning aftalen har for de stridende parter i aktionærkredsen. Det lader til at Kaj for alt i verden vil blive siddende i direktørstolen.
Tyregod8/5 2009 01:34 stengård 010375nej GES er ikke reelt halveret... GES har reelt fået mulighed for at få finansieret de parker man måtte ønske opført og med aftalen den kapital der gør at man kan gå på strandhugst i de nødlidende selskabers beholdninger af projekter...

Du kender åbenbart meget til Kaj Larsens motiver....

Det er simpelthen den bedste løsning - bortset fra en finansiering uden konverteringsret - og det lå ligesom ikke i kortene
stengård8/5 2009 01:57 Tyregod 010380Enig i at det er en den bedst mulige løsning set i lyset af det morads, som selskabets inkompetente direktion har placeret selskabet i.

Selskabet lægger selv meget vægt på det fremtidige samarbejde med energiselskabet, som vi ikke må få navnet på. men GES skal fortsat finansiere sin halvdel. vi ved hvor hurtigt GES fik fyret 1 mia af, så de 470 mio kan også hurtigt få ben at gå på.

I princippet kan jeg ikke se det bliver meget nemmere at skaffe fornuftig finansiering i fremtiden for dem, medmindre de løbende sælger mølleparkerne, og det er da også det jeg har skrevet tidligere, der er ingen grund til eller mulighed for at beholde mølleparkerne. Og spørgsmålet er så hvad de kan opnå af avance på sådanne salg. Dermed er vi ovre i at GES reelt blot er developer, ligesom eksempelvis Sjælsø og TK inden for byggeri. Og der er det bundlinien der er interessant.

Men de fik løst en livstruende likviditetssituation ved så at sige at give halvdelen af selskabets potentiale væk. Og det skal aktiekursen da nok stige på på mandag, og tillykke til alle de hårdtprøvede GESaktionærer, men longterm er der lagt et gevaldigt loft hen over kursen.
Tyregod8/5 2009 02:05 Windstyrke 010385Ges vil ikke længere regerer i eget hus de sælger det halve og loftet bliver lagt jern og betom. Alternativet er barre endnu værre, men kan det få kursen til at stige!!!!!!!!!!8/5 2009 03:05 stengård 010395det er en helt fundamental forkert opfattelse af aftalens konsekvenser Windstyrke. Man sælger halvdelen af Monte Grighine - men fordobler (mindst) selskabets fremadrettede muligheder8/5 2009 11:38 Windstyrke 010421Ges sidder i bedste fald med kontrol over 50% af deres investering. Hvad der i øvrigt ligger af særaftaler, hvoraf nogle vil blive bekendt(efter hvad GES oplyser) senere, ved kun Kaj. Da kaj ikke(i mine øjne) er troværdig frygter jeg der ligger forhold i aftalen som udvander kapitalen yderligere. Ledelsen skal vise resultater og evner inden jeg igen bliver GES aktionær.
GES undgår en betalingsstandsing med aftalen og det er det positive der er at sige om den ledelse.8/5 2009 11:42 stengård 010423det er da et legitimt synspunkt Windstyrke, det er jeg så bare uenig med dig i...


stengård8/5 2009 11:48 Windstyrke 010425Så er der dog noget vi er enige om.8/5 2009 02:11 collersteen 010388Der må da være en væsentlig forskel på om man går ind i en bank helt alene eller med et stort internationalt energiselskab i hånden for at tale om finansiering af en vindmøllepark. Et stort international energiselskab er jo mange ting, men langt de fleste af dem er vel hvad man i disse tider kan betegne som AAA når det kommer til stabilt cash-flow, soliditet, omsætningssikkerhed, "monopol"-beskyttelse, etc.

Lidt det samme som når jeg går ned i banken enten helt alene eller med min rige onkel Stoffer fra Amerika.... Det må og skal da betyde noget.8/5 2009 02:21 Windstyrke 010390Det virker afgjordt så længe der er dækning for udtalelserne og tilliden ikke er spoleret det er jo det AAA fortæller.
Jeg kender ikke selvskabet GES referere til, men jeg kender GEs`S manglende evne til at leve op til udtalelser.8/5 2009 02:33 Tyregod 010393coller: hvis din rige onkel kautionere for dig, så ja, men så vil din rige onkel også have noget af dig....
Det der nævnes her om at GES nu skal bruge de 470 mio til at købe flere projekter op.... så ender de jo i samme situation igen, venner, masser af varmluftprojekter, ingen penge.
Tyregod8/5 2009 03:26 stengård 010398det er da glædeligt at det nu er den bedste løsning Tyregod - i forgårs (tror jeg det var) var Laurids Jessen og konvertering den bedste løsning... , du har vendt på en tallerken så mange gange i den sidste uge omkring PI initiativ, løsning på udfordringerne, min identitet med mere at du må være helt rundtosset.

Den her løsning er den som PI-initiativet har bakket op om, det er konsekvent den der har været argumenteret for, og det er med afstand den mest fremtidssikre variant for selskabet - fordi den både giver sikkerhed for finansiering af kommende parker, og forsyner GES med 470 millioner kroner i første omgang (og letter finansieringen af resten) ved frasalg af 50% af det mindst gode projekt i pf'en - hvis ellers vinddataerne holder stik.

Men der er stadigvæk ting der skal afgøres på GF'en hvor det er fordelagtigt at de små aktionærer står sammen - for der er en el bestyrelse der skal vælges; og den skal vi have så megen indflydelse på sammensætningen af som muligt - det klarer vi jo nok ikke alene med vore 4-5% fra PI - men der er nu også andre der gerne ser en balanceret bestyrelse.
8/5 2009 03:45 Tyregod 010400stengård: det er da helt sjovt at du med dine 2 % af aktierne alligevel gerne tager æren for gennemførelsen af "den opnåede løsning"...haha, ja undskyld, den der med musen der tramper, jeg håber du forstå. Jeg har nu ikke lagt mærke til at du har advokeret for et salg af MG til udsalgspris, men jeg har nok ikke fulgt nok med.

Men hvad der dybest set er ændret, det kan jeg ikke se: Millionerne er hurtigt futtet af, ligesom milliarden fra i forfjor, ledelsen er fortsat inkompetent og bliver siddende, selskabets aktiekurs vil fortsat være styret af strømmen af insiderinformationer, det er du nok helt tilfreds med, men den almindelige småinvestor er fortsat prisgivet, fremtidige projekter skal fortsat finansieres, og der skal GES fortsat skulle fremstå som troværdig debitor, intet nyt der. Og så tales der om at GES skal ud og købe stort ind af projekter for de penge de får....måske har ledelsen alligevel lært, at det er meget smart for et børsnoteret selskab i engangmiaklassen, at have et par hundrede millioner liggende på kistebunden til onde tider....jeg ved det ikke, men jeg håber det for GESaktionærerne.

Det der reelt er sket med GES med aftalen er, at de nu bliver ansatte hos energikæmpen, der vil diktere samarbejdets gang fra nu af. Men lur mig om ikke de som den store part i det spil nok skal sørge for at få GES til at være den der tager de største risici eller i hvert fald får den mindste bid af kagen, hvis der er en kage. det er mit gæt.
Vi ses i Glostrup!
Tyregod8/5 2009 01:50 troldmanden 010377Som jeg har skrevet længer oppe så er det rigtigt at NPV for den del af pipeline der nu kommer til at indgå i optionen bliver halveret. Altså MG + stort set resten af pipline som endnu ikke har opnået alle godkendelser. Men Messina og Cadau 1 og 2 er stadig i ges bøger.

Derudover kan vi så med ret stor sandsynlighed regne med at den store europæiske energikæmpe som sikkert skal findes i enten Italien eller Frankrig kan sørge for at skaffe finansiering til HELE projekter minus de ca 20% egenkapital der skal skydes ind. Altså vil finansieringen dække både ges og ES 50% andele.

Jeg havde sidste år et møde med Mark Fromholt (CFO) hvor je netop nævnte muligheden for at lave en aftale ala dem man laver i biotech verden. Altså at man få en større partner med ind over som står for finansieringen mod tilgengæld at få en pæn bid af kagen. Og det sagde han kunne være en god mulighed.

For den store energi kæmpe er det jo stadig en rigtig god deal at de løbende kan få nye projekter ind til 100-200.000 euro per mw og som modydelse trækker de så på deres gode bankforbindelser som så sørger for finansiering til hele projektet (minus egenkapital på ca 20-25%)

Alt det her skulle så gerne munde ud i at når der er gået nogle mdr og ges har fået underskrevet aftalen samt frigivet de bundne likvider i MG så vil de begynde at øge pipelinen yderliger. Netop fordi de har den store kæmpe i ryggen. Og dermed vil tabet af pipeline på sigt ikke være 50%.

Men det får vi sikkert meget mere at vide om den 18 maj

8/5 2009 02:20 Tyregod 010389trolmand, der er en masse postulater her. Hvorfor skulle energiselskabet gå ind og finansiere GESs halvdel? Hvis de skal det, så vil de selvfølgelig have noget mere af den endelige fortjeneste, der gives ikke ved dørene her. Så de der forhåbninger om, at GES pludselig skulle vade i penge til at købe yderligere projekter op.... altså I GESfolk må da snart forstå, at de der lysegrønne drømme om, at GES er i stand til at producere enorme avancer med den ene hånd, mens de stamper penge op af jorden med den anden, det må da stoppe, nu hvor I har set ledelsen give halvdelen af potentialet væk for at overleve. Det er en direktør der har handlet i vildelse, da han godt var klar over, at han var blevet varpet ud af stolen ved førstkommede bestyrelsesmøde efter rivegilde på Glostrup Parkhotel hvis han ikke havde skaffet den livsnødvendige likviditet.
Tyregod8/5 2009 02:57 troldmanden 010394Hov hov. Den store energi kæmpe vil SKAFFE fiannsieringen til HELE projektet, men ges skal selvfølgelig selv betale renter og afdrag for deres andel. For et stort selskab gør det ingen eler kun lidt forskel om det er 500 mio eller 1 mia de skal skaffe til et projekt. Et projekt som forøvrigt er statsgaranteret 15 års betaling på 1,34 kr per kwh.

Hvem snakker om at GES nu kommer til at vade i penge? De får 470 mio hvoraf de 300 bliver bundet op i MG indtil den endelige projektfiansiering falder på plads. Og når det sker vil de kunne få ca 650 mio ud. Men det kommer alt andet lige til at tage nogle mdr endnu. Og derfor kan ges selvfølgelig ikke gå på standhungst andre steder indtil de penge er frigivet.

Så de har skam masser af udfordringer forude. Der vil om alle omstændigheder kun blive opstillet de allerede kendte og igangværende projekter i indeværende år. Men pipelinen vil nok blive udvidet i slutningen af året. Men vel at mærke med projekter som først vil være til opstilling i perioden 2010-20128/5 2009 03:14 Tyregod 010396trolmand: i min verden (for at nu bruge et af stengårds udtryk) handler det om hvem der står som debitor på lånet, og hvem der stiller sikkerhed, og hvem der er kreditværdig. I tandhjulsfolk tror, at nu kan GES lægge sig i armene på en stor stærk rig onkel der går ind i bank og ordner alt det grimme, get real guys....haha, det er sgu lidt morsomt.. :))
Men der skal nok komme en euforisk stigning på mandag, og mit bedste råd vil være at se at komme ud der, inden næste gang de store og insiderbefængte aktionærer tager ræven på de små.
Tyregod8/5 2009 03:34 stengård 010399det er på en eller anden måde befriende at du - med din årelange erfaring i vind-developperbranchen, med den lange historik indenfor projektfinansiering og internationale relationer - ved hvordan tingene foregår...
8/5 2009 03:51 Tyregod 010401stengård: jeg har fået besked af aka om at det ikke må blive personligt, det her. så det må det ikke...
Jeg har ingen specifik erfaring udi det du skitserer....vinddevl... og alt det der...det er heller ikke nødvendigt for at gennemføre en vurdering af selskabets situation i denne sammenhæng.....men jeg tænker uvilkårligt på...hvis du nu har den der store erfaring indenfor vinddeveloperbranchen og international osv. - hvorfor solgte du så ikke dine aktier i 90, da du så hvor det bar hen...? Jeg mener, med en sådan indsigt?
Tyregod8/5 2009 04:04 Tyregod 010402m.a.o.: KAN dit fejljudgement skyldes, at dit uomtvisteligt store kendskab til branchen har betydet, at du lægger nogle forkerte parametre til grund for din vurdering af selskabets muligheder, fx. overset alm. markedsøkonomisk teori der tilsiger, at såfremt der virkelig var så ekstreme profitmuligheder i at bygge mølleparker, som du i årevis i alenlange indlæg på EI har postuleret, så ville der måske være andre der fik samme ide, og så ville konkurrencen måske betyde at profitten formindskedes?
Tyregod8/5 2009 03:21 Tyregod 010397men hvis det virkelig ender med at lille GES går i bank med store kæmpe på den måde som du skitserer, så betyder det nok også at stor kæmpe køber møllepark af lille GES til den pris som store kæmpe synes er rigtig...ellers vil stor kæmpe smide lille GES i åen.
Tyregod8/5 2009 10:36 malurt 010411Tyregod: Det virker lidt som om, at du siger imod alene for at sige imod.

Tror du ikke det er muligt, at finde en selskabskonstruktion omkring de enkelte vindmølle, så det er muligt, at store kæmpe og GES i fællesskab hjemtager finansiering i den juridiske enhed?

Tror du ikke, at den store kæmpe er opmærksom på, at en option på køb af 50% af en ikke bygget vindmøllepark er værdiløs, hvis partneren ikke kan skaffe finansiering til sine 50%?

Tror du ikke kreditkrisen, skræpede egenkapitalkrav i nye mølleparker og GES ´tab som følge af likviditetsmangelen, allerede har kostet betydeligt på det fremtidige potentiale, alene fordi byggetakten ville blive væsentligt langsommere end vi troede for et år siden?

Tror du ikke, udbygningstakten nu igen kan speedes op, så det tabte potentiale i den solgte halvdel i nogen grad kan opvejes dels af en hurtigere udbygning og dels af , at den store kæmpe nu reelt kommer til at betale en del af GES´omkostninger?

Glæd jer over, at jeg ikke kan deltage i debatten resten af bededagene.8/5 2009 11:16 stengård 010416præcis Malurt...8/5 2009 11:17 Tyregod 010418malurt: Energiselskab er... hvad var det nu .... "mannah fra himlen". Energiselskab vil hæfte solidarisk med GES. Energiselskab vil tage risikoen for GES. Energiselskab vil gøre GES rigt. Energiselskab vil gøre GESaktionærer rige. Stenrige. Det er derfor energiselskab har lavet aftale med GESKaj. Mannah fra himlen....
Amen :)
Og oprigtig god bededagsferie til dig.
Tyregod8/5 2009 01:37 Kenddinvare 010376Det sidste lille år med GES har lært mig noget om at være skeptisk.
Så nu prøver jeg efter bedste evne.

1. Hvor opstår de minus 130 mio. kr.?
Er det kun på MG?
De 470 mio. kr. passer vel ellers helt pænt med halvdelen af de afholdte udgifter.

2. Hvad kan få due dilligence til at falde? (Ankesagen?).

3. Har likviditetsmangel medført at der næsten intet er sket på MG og MM og evt. andre projekter så yderligere forsinkelser kan ventes?

4. Var det på insiderviden at DDB købte 50.000 stk i lukkeauktionen således at kursen steg med et helt point?
Omkring det sidste må jeg dog indrømme, at jeg efter at have været væk fra aktiehandel hele dagen ikke kunne lade være med at se reaktionen på at forsøge at presse kursen lidt op (satte budbalancen op i 19,5) og evt. ende med at købe en smule i kurs 19. Herved har jeg måske fremprovokeret lidt, men ...8/5 2009 01:52 Windstyrke 010378Likviditetssagen er det der har gjort at MG er stoppet(ikke regn selv om billeder viser det har regnet). Nu må tiden vise om ledelsen er til at stole på eller det bare er nogle fantasier der suser rundt i hovederne. Hvor store omkostninger bliver der for aktionærene. Hvilke værdier(kroner.) har en aktie reelt.
8/5 2009 02:11 Kenddinvare 010386Med meget runde tal havde vi en indre værdi på 2 mia. kr. svarende til 40 kr. pr. aktie.
Et tab på 130 mio. kr. svarer til et tab på 2½ kr. pr. aktie.
Men så sker der jo det at nogle projekter bliver færdige og nettilslutttet i løbet af kort tid og straks stiger den indre værdi betydeligt ud over at driftsindtægterne også stiger, så i løbet af efteråret kan indre værdi godt tænkes at komme op omkring 50 kr. pr. aktie.8/5 2009 02:11 CharlesPonzi 010387Surt at sidde på perronen, specielt når lyntog er kørt...8/5 2009 02:23 CHjort 010391Ifølge min køreplan kommer der et lyntog forbi om lidt. Og for dem som missede dette, kan det vel være ligeså godt. Det værste er da, at begynde at jage efter det tog som er kørt.

Livet går videre og der kommer altid en pige og en sporvogn til....8/5 2009 19:00 stengård 010491selv Børsen har opdaget at der er sket noget...

http://borsen.dk/investor/nyhed/157143/
TRÅDOVERSIGT10416 præcis Malurt.....
8/5 11:16 stengård 0