Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

Bavarian lancerer udbud af op til 7.046.839 nye aktier


110674 ProInvestorNEWS 20/2 2023 19:22
Oversigt

Bavarian Nordic A/S lancerer udbud af op til 7.046.839 nye aktier i en rettet emission


MÅ IKKE UDLEVERES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE I USA, CANADA, JAPAN, SYDAFRIKA, HONG KONG ELLER AUSTRALIEN, UNDTAGET SOM TILLADT I GÆLDENDE LOV, ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR UDLEVERING, OFFENTLIGGØRELSE ELLER DISTRIBUTION VILLE VÆRE ULOVLIG.

KØBENHAVN, Danmark, 20. februar 2023 - Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) ("Bavarian Nordic" eller "Selskabet") har besluttet at gennemføre et udbud ("Udbuddet") af nye aktier (de "Nye Aktier"). Udbuddet åbner straks og gennemføres som en accelereret bookbuilding proces med udbud af op til 7.046.839 Nye Aktier, hver á nominelt DKK 10, svarende til 9.96% af Bavarian Nordics registrerede aktiekapital i en privat placering rettet mod kvalificerede institutionelle og professionelle investorer i Danmark og i visse andre jurisdiktioner.

ANVENDELSE AF PROVENU OG BAGGRUNDEN FOR UDBUDDET
Bavarian Nordic er fortsat dedikeret til visionen om at skabe en af de førende rendyrkede vaccinevirksomheder, hvilket Selskabet planlægger at opnå gennem en kombination af organisk vækst og/eller opkøb. Provenuet påtænkes anvendt til betalingen af købesummen i relation til Selskabets påtænkte køb af rejsevacciner fra Emergent BioSolutions som annonceret i selskabsmeddelelse nr. 03 af 15. februar 2023.

Bavarian Nordic erhverver gennem dette strategiske opkøb

To omsætningsgenererende vacciner mod kolera og tyfus, som gør Bavarian Nordic til en ledende global aktør inden for rejsevacciner
Udvidet udviklingspipeline med en senfase-vaccinekandidat mod Chikungunya, som rummer et signifikant markedspotentiale på et område med et stort udækket medicinsk behov
Udvidet produktionskapacitet og øget fleksibilitet med produktionsfacilitet i Schweiz samt tilfører forskningskompetencer via facilitet i San Diego, CA, USA

UDBUDDET
Udbuddet vil blive gennemført i overensstemmelse med gældende undtagelser for forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt, til kvalificerede institutionelle og professionelle investorer i Danmark og i visse andre jurisdiktioner, til markedskurs uden fortegningsret for eksisterende aktionærer. Udbuddet er ikke garanteret.

Udbuddet åbner straks og kan lukke når som helst. Udbudskursen fastsættes efter afslutning af den accelererede bookbuildingproces. Den endelige udbudskurs og antallet af Nye Aktier forventes offentliggjort hurtigst muligt herefter.

Bavarian Nordic har i forbindelse med Udbuddet accepteret at påtage sig en lock-up forpligtelse i 180 kalenderdage efter afvikling af Udbuddet (med forbehold for visse undtagelser). Derudover har generalforsamlingsvalgte medlemmer af Bavarian Nordics bestyrelse og medlemmer af direktionen i forbindelse med Udbuddet aftalt at påtage sig en lock-up forpligtelse i 90 kalenderdage efter afvikling af Udbuddet (med forbehold for visse undtagelser).

JOINT GLOBAL COORDINATORS OG JOINT BOOKRUNNERS
Danske Bank A/S, Morgan Stanley & Co. International plc og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland er Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners i forbindelse med Udbuddet (tilsammen "Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners").

Kromann Reumert og Latham & Watkins LLP fungerer som hhv. danske og amerikanske juridiske rådgivere for Selskabet. Plesner fungerer som dansk juridisk rådgiver for Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners.

NYE AKTIER
Beslutningen om at gennemføre et udbud af op til 7.046.839 styk Nye Aktier, hver á nominelt DKK 10, i en rettet emission sker i overensstemmelse med pkt. 5a(2) i Bavarian Nordics vedtægter, ifølge hvilket bestyrelsen er bemyndiget til at foretage kapitalforhøjelser til markedskurs uden fortegningsret for eksisterende aktionærer.

De Nye Aktier har i enhver henseende samme rettigheder som de eksisterende aktier i Bavarian Nordic. De Nye Aktier er omsætningspapirer, og der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Der er ikke knyttet nogle særlige rettigheder til nogle aktier, herunder de Nye Aktier. De rettigheder, der knytter sig til de Nye Aktier, herunder stemmeret og ret til udbytte, gælder fra det tidspunkt, hvor kapitalforhøjelsen registreres i CVR-registret. Ejeren af De Nye Aktier noteres i Selskabets ejerbog.

Udbuddet svarer op til 9.96% af den nuværende registrerede aktiekapital før Udbuddet og op til 9.06% af den registrerede aktiekapital efter Udbuddet.

De Nye Aktier vil blive udstedt i den midlertidige ISIN kode DK0062266201. Der er ikke, og vil ikke blive, ansøgt om at få de Nye Aktier optaget til handel og officiel notering i den midlertidige ISIN kode, og den midlertidige ISIN kode registreres alene i VP Securities A/S ("Euronext Securities") til brug ved tegning af de Nye Aktier. Den midlertidige ISIN kode vil blive lagt sammen med den permanente ISIN kode for de eksisterende aktier DK0015998017, snarest muligt efter at kapitalforhøjelsen er registreret i Erhvervsstyrelsen. De Nye Aktier forventes at blive optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S i den permanente ISIN kode for de eksisterende aktier, DK0015998017, omkring den 24. februar 2023.

Optagelsen til handel og officiel notering af de Nye Aktier er betinget af, at Udbuddet ikke trækkes tilbage før afviklingen af Udbuddet, og at Selskabet i givet fald offentliggør en meddelelse herom.

BETALING
Udbuddet afregnes gennem Euronext Securities ved bogføring mod kontant betaling.

FORVENTET TIDSPLAN FOR UDBUDDET
Dato Begivenhed
Forventet mandag 20. februar 2023 Igangsættelse, prisfastsættelse og allokering
Forventet mandag 20. februar 2023 Meddelelse om resultatet af Udbuddet
Forventet torsdag 23. februar 2023 Afregning og betaling for de Nye Aktier
Forventet torsdag 23. februar 2023 Registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervsstyrelsen
Forventet fredag 24. februar 2023 De Nye Aktier optages til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S

Om Bavarian Nordic
Bavarian Nordic er et fuldt integreret vaccineselskab, der er fokuseret på udvikling, produktion og kommercialisering af livsvigtige vacciner. Vi er globalt førende inden for koppe- og mpox-vacciner, som er blevet udviklet gennem vores mangeårige partnerskab med den amerikanske regering. Vores kommercielle produktportefølje består endvidere af markedsledende vacciner mod rabies og flåtbåren hjernebetændelse. Med udgangspunkt i vores virale vaccineplatform, MVA-BN® samt indlicenserede teknologier, har vi udviklet en bred portefølje af produktkandidater, der sigter mod at forbedre og beskytte liv ved at frigøre immunsystemets egne kræfter, inklusive en RSV-vaccine til ældre samt en næstegenerations COVID-19 vaccine, som begge er i senfase-udvikling. For yderligere information besøg www.bavarian-nordic.com.

Udsagn om fremtiden
Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn, som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for vores kontrol. Dette kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, som er omhandlet i ovennævnte fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter udsagn vedrørende vores planer, mål, fremtidige begivenheder, præstation og/eller anden information, som ikke er historisk information. Alle fremadrettede udsagn skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Vi påtager os ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden således, at disse afspejler efterfølgende begivenheder eller omstændigheder, undtagen i det omfang dette er foreskrevet ved lov.

Kontakt
Rolf Sass Sørensen, Vice President Investor Relations, Tlf. +45 61 77 47 4320/2 2023 22:46 Strøjer 6110682Prisen blev 233, har de lige meddelt.21/2 2023 06:11 Helge Larsen/PI-redaktør 4110683Bavarian Nordic A/S offentliggør gennemførelse af en rettet emission af 7.046.839 nye ordinære aktier


20. feb. 2023 22.44MÅ IKKE UDLEVERES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE I USA, CANADA, JAPAN, SYDAFRIKA, HONG KONG ELLER AUSTRALIEN, UNDTAGET SOM TILLADT I GÆLDENDE LOV, ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR UDLEVERING, OFFENTLIGGØRELSE ELLER DISTRIBUTION VILLE VÆRE ULOVLIG.

KØBENHAVN, Danmark, 20. februar 2023 - Den 20. februar 2023 offentliggjorde Bavarian Nordic A/S ("Bavarian Nordic" eller "Selskabet") sin plan om at rejse ny kapital gennem en accelereret bookbuilding-proces. Udbuddet ("Udbuddet") af nye aktier (de "Nye Aktier") i Bavarian Nordic er nu blevet gennemført med succes. Der henvises til selskabsmeddelelse nr. 05 af 20. februar 2023.

Bavarian Nordic har med succes gennemført en rettet emission og privatplacering af 7.046.839 nye aktier til en udbudskurs på DKK 233 pr. aktie, hvilket har resulteret i et bruttoprovenu for Bavarian Nordic på DKK 1.642 millioner.

Udbuddet er ikke registreret i henhold til den amerikanske værdipapirhandelslov (U.S. Securities Act) og er gennemført i overensstemmelse med gældende undtagelser fra forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt i Danmark samt undtagelser fra den amerikanske værdipapirhandelslov og værdipapirhandelslovgivningen i andre relevante jurisdiktioner i en rettet emission og privatplacering og er tegnet af berettigede kvalificerede institutionelle og professionelle investorer i Danmark og i visse andre jurisdiktioner til markedskursen og uden nogen fortegningsrettigheder for Bavarian Nordics eksisterende aktionærer.

Nettoprovenuet fra Udbuddet vil blive anvendt i overensstemmelse med selskabsmeddelelse nr. 05 af 20. februar 2023.

Da Udbuddet var overtegnet, blev der foretaget en individuel tildeling af de Nye Aktier.

Bavarian Nordic har i forbindelse med Udbuddet accepteret at påtage sig en lock-up forpligtelse i 180 kalenderdage efter afvikling af Udbuddet (med forbehold for visse undtagelser). Derudover har generalforsamlingsvalgte medlemmer af Bavarian Nordics bestyrelse og medlemmer af direktionen i forbindelse med Udbuddet aftalt at påtage sig en lock-up forpligtelse i 90 kalenderdage efter afvikling af Udbuddet (med forbehold for visse undtagelser).

KAPITALFORHØJELSE
Forudsat at der sker afregning, vil kapitalforhøjelsen blive registreret ved Erhvervsstyrelsen, hvorefter Bavarian Nordics aktiekapital vil bestå af 77.782.215 aktier à DKK 10 svarende til en registreret aktiekapital på DKK 777.822.150.

De Nye Aktier udgør ca. 9,96% af Bavarian Nordics registrerede aktiekapital før kapitalforhøjelsen og ca. 9,06% af Bavarian Nordics registrerede aktiekapital efter kapitalforhøjelsen.

OPTAGELSE TIL HANDEL OG OFFICIEL NOTERING
De Nye Aktier vil blive udstedt i den midlertidige ISIN-kode DK0062266201. Der er ikke og vil ikke blive ansøgt om optagelse til handel og officiel notering for de Nye Aktier, der er udstedt i den midlertidige ISIN-kode, og den midlertidige ISIN-kode vil kun blive registreret hos VP Securities A/S ("Euronext Securities") til brug for tegning af de Nye Aktier. Den midlertidige ISIN-kode hos Euronext Securities vil blive lagt sammen med den permanente ISIN-kode for de eksisterende aktier, DK0015998017, snarest muligt efter at kapitalforhøjelsen er registreret i Erhvervsstyrelsen. De Nye Aktier forventes at blive optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S omkring den 24. februar 2023.

Optagelsen af de Nye Aktier til handel og officiel notering er betinget af, at Udbuddet ikke trækkes tilbage inden afviklingen af Udbuddet, og at Selskabet i givet fald offentliggør en meddelelse herom.

FORVENTET TIDSPLAN FOR UDBUDDET
Dato Begivenhed
Forventet torsdag den 23. februar 2023 Afregning og betaling for de Nye Aktier
Forventet torsdag den 23. februar 2023 Kapitalforhøjelsen registreres i Erhvervsstyrelsen
Forventet fredag den 24. februar 2023 Aktierne optages til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S
Forventet mandag den 27. februar 2023 Den midlertidige ISIN-kode og den permanente ISIN-kode sammenlægges i Euronext Securities' systemer

DE NYE AKTIER
Beslutningen om at gennemføre et udbud af nye aktier i en rettet emission er truffet i overensstemmelse med pkt. 5a(2) i Bavarian Nordics vedtægter, ifølge hvilket bestyrelsen er bemyndiget til at foretage kapitalforhøjelser til markedskurs uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer.

De Nye Aktier har i enhver henseende samme rettigheder som de eksisterende aktier i Bavarian Nordic. De Nye Aktier er omsætningspapirer, og der gælder ingen indskrænkninger i deres omsættelighed. Der er ikke knyttet nogen særlige rettigheder til nogle aktier, herunder de Nye Aktier. De rettigheder, der knytter sig til de Nye Aktier, herunder stemmeret og ret til udbytte, gælder fra det tidspunkt, hvor kapitalforhøjelsen registreres i Erhvervsstyrelsen. De Nye Aktier skal lyde på navn og noteres på navn i Selskabets ejerbog.

JOINT GLOBAL COORDINATORS OG JOINT BOOKRUNNERS
Danske Bank A/S, Morgan Stanley & Co. International plc og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland er Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners i forbindelse med Udbuddet (tilsammen "Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners").

Kromann Reumert og Latham & Watkins LLP fungerer som hhv. danske og amerikanske juridiske rådgivere for Selskabet. Plesner fungerer som dansk juridisk rådgiver for Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners.


Kontakt
Rolf Sass Sørensen, Vice President Investor Relations, Tlf. +45 61 77 47 43
21/2 2023 06:44 ProInvestorNEWS 2110688Bavarian Nordic. 5 % er en mellemstor rabat

https://www.proinvestor.com/boards/11068621/2 2023 06:52 ProInvestorNEWS 2110689Bavarian har solgt 7 mio. aktier for 233 kr. per aktie

21/2 06:34

Bavarian Nordic har gennemført den rettede emission og private placering af nye aktier, som selskabet annoncerede mandag.

Det fremgår af en fondsbørsmeddelelse mandag aften.

I alt blev 7.046.839 nye aktier solgt for 233 kr. stykket, hvilket var lig med en rabat på 4,9 pct. i forhold til mandagens lukkekurs i 245 kr.

Samlet set sikrer aktiesalget et bruttoprovenu på 1642 mio. kr. Provenuet skal anvendes til betalingen af købssummen i forbindelse med købet af rejsevacciner fra Emergent Biosolutions. I sidste uge annoncerede Bavarian Nordic købet af vaccineporteføljen for 380 mio. dollar eller 2,6 mia. kr.

Udbuddet af aktierne var overtegnet.

De nye aktier udgør 9,96 pct. af den samlede aktiekapital mandag og 9,06 pct. af kapitalen, når aktieudvidelsen er gennemført.

Med i købet af vaccineporteføljen fra Emergent Biosolutions følger to omsætningsgenererende vacciner mod kolera og tyfus, som ifølge selskabet gør det til en ledende global aktør inden for rejsevacciner.

Købet omfatter også en senfase-vaccinekandidat mod Chikungunya med forventede fase 3-data i andet halvår 2023 og lancering i 2025.

Den tilkøbte forretning forventes i 2023 at øge omsætningen med cirka 200 mio. kr. og at bidrage negativt til EBITDA med cirka 400 mio. kr.

.\˙ MarketWireTRÅDOVERSIGT