Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

Aktieugebrevet og GES


12018 stengård 24/5 2009 23:52
Oversigt

det har jo været en lang historie med AU og GES igennem tiden...

Revolution i Greentech åbner nye døre

Greentech Energy Systems har den seneste måned
været gennem en højdramatisk transformation, som har
ændret selskabet fra at være tæt på betalingsstandsning
til at stå med enorme muligheder for at blive en solid
pengemaskine indenfor 1-2 år. Dels kom den ventede
aftale i hus med det store europæiske energiselskab,
som var franske EDF Energies Nouvelles. Det ejes af det
franske statsselskab EDF, et af Europas største selskaber
indenfor alternativ energi. Dels blev hele Greentechs
bestyrelse forleden på generalforsamlingen udskiftet
ved noget der ligner en paladsrevolution. Store danske
investorer, herunder Small Cap Danmark og Lønmodtagernes
Dyrtidsfond, har nu sat sig på selskabet, hvorved
der en gang for alle er blevet gjort op med den tidligere
noget kulørte ejerkreds af større private investorer.
Samlet set betyder disse omvæltninger, at Greentech
i dag er et markant anderledes selskab end for bare en
måned siden.
For det første tyder meget på, at EDF vil benytte sig
af aftalens købsoptioner til at overtage halvdelen af de
kommende projekter. Det vil dels sikre Greentech en
betydelig finansiel præmie, som udløses, når EDF udnytter
optionerne. Og dels vil det sikre Greentech ekstern
finansiering til en billig rente, da EDF vil have stærk
interesse i, at Greentech har adgang til den nødvendige
finansiering.
For det andet har Greentech delvist finansieret en
række af de kommende projekter med egenkapital, bl.a.
Messina, hvorved EDF’s køb af halvdelen vil give penge
direkte i lommen på Greentech.
Samtidig må det nu forventes, at tilsagn omkring finansiering
fra Natixis og WestLB af bl.a. Monte Grighine og
Messina indenfor kort tid eksekveres, så pengene kan udbetales.
Også det vil styrke Greentechs likviditet markant.
For det tredje vil de nære forbindelser mellem den
franske statsbank Natixis og statsejede EDF antageligt
sikre Greentech attraktive lånerenter på kommende projektfinansiering.
For det fjerde ventes EDF at ville anvende Greentech
som brohoved i en europæisk ekspansion indenfor
vindmøller, hvorved EDF vil presse på for at øge ekspansionshastigheden
i Greentech. Da Greentech netop
har sin styrke i projektudvikling, vil selskabet kunne koncentrere
sig om denne opgave.
For det femte har salget af Monte Grighine vist, at
de bogførte værdier i Greentech er intakte. Det giver
grundlag for en dobling af aktiekursen. Vi forventer et
run på Greentech-aktien, når det går op for markedet,
hvad den kommende pipeline vil betyde for cash flow fra
driften i løbet af 1-2 år. Aktien er antageligt blevet holdt
nede på det seneste af tvangsudsalg fra blandt andet
Capinordic og UBS, der har stået for ca. halvdelen af
det samlede nettosalg den sidste måned.
Vi forventer, at en række store danske institutioner
nu står på spring for at komme ind i aktien. Vi anser den
seneste uges mindre tilbagefald i aktien som helt naturlig
gevinsthjemtagning efter aktien på en måneds tid er
steget over 200%.24/5 2009 23:59 stengård 012019Small Cap Danmark har væsentligt under 5% - LD har også betydeligt under 5% - ihvertfald endnu - så hvordan AU får det til at de har sat sig på firmaet må være en af matematikkens større gåder...

Det er IKKE den nye bestyrelses fortjeneste - selvom den i det store hele er rigtig udemærket - fortjenesten for at have landet EDF aftalen - der revitaliserer Greentech er ledelsens og den tidligere bestyrelse..

Men - den slags mindre unøjagtigheder - såsom hvem der sidder med aktierne og hvordan aftalen er kommet i stand - skal nu ikke forhindre AU i at have ret i at selskabet er mange flere penge værd end kursen... Det er så et eksempel på forkerte præmisser - korrekt slutning25/5 2009 00:05 collersteen 012020Forhåbentlig er det en skrivefejl, men jeg tvivler nu lidt.....

"For det andet har Greentech delvist finansieret en
række af de kommende projekter med egenkapital, bl.a.
Messina, hvorved EDF’s køb af halvdelen vil give penge
direkte i lommen på Greentech."25/5 2009 00:21 stengård 012024Enten er der noget jeg fundamnetalt har misforstået - for så vidt jeg ved har EDF IKKE købt halvdelen af Messina og Calgiari II (med mindre der er sket noget vi ikke har fået oplyst i FM). På GF sagde KL udtrykkeligt at det var Monte Grighine og derudover pipelinen der var omfattet af aftalen med EDF....25/5 2009 00:55 Singette 012025Collersten - som jeg laeser det haenger det sammen med det der staar tidligere:

"..For det første tyder meget på, at EDF vil benytte sig
af aftalens købsoptioner til at overtage halvdelen af de
kommende projekter.."

Hvis det saa er finanseret med egenkapital saa haenger det sammen.25/5 2009 01:02 collersteen 012026ja, men problemet er (som den gode hr. stengård også har skrevet) at EDF ikke har fået købsoptioner på Messina og Cagliari II som er de 2 andre projekter i byggefasen hos Greentech.

Det kan derfor være en skrivefejl (skulle være Monte Grighine istedet) eller også det kedelige at AU ikke har læst børsmeddelelsen ordentligt.....25/5 2009 13:00 Kenddinvare 012034De kan også have blandet sammen med projektfinansieringen som vel snart genoptages og dækker udgifter fra mellemperioden og hvis beløbene (som jeg lige husker dem) skal passe sammen forhøjes ved nettilslutning/færdiggørelse/fuld drift.25/5 2009 13:37 Kenddinvare 012036Nu ikke så negativ Stengård.
AU skriver da et pænt og nydeligt sprog med en rimelig logisk opstilling.
Det er selvfølgelig en smagssag om maden skal tygges så meget uden at vise hvordan råvarerne indgår i forskellig mængde.

Og så er det jo kun "for det andet", hvor de er gået galt i byen.
"For det første" og "for det tredie" er jo rigtige "og "for det fjerde" formodentlig også men dog lidt spekulativ. Meget spekulativ er "for det femte"
Personligt er jeg enig i vurderingerne/gættene her, men...

Jeg prøver lige hurtigt at samle nogle tal om Cagliari II og MM i forhold til investerings- og lånestørrelser. Jeg fandt jo en del af dem i forbindelse med det regneark jeg oploadede i går på bloggen.25/5 2009 15:49 Kenddinvare 012040Her er så hvad jeg lige kunne finde. Ikke vildt oplysende og specielt svært at få et sikkert overblik over fordi projektoplysningerne blandes sammen bl.a. fordi Energia Alternativa er med.

Lidt opsummering fra mig nederst.


årsrapport 2008
”Det er i 2008 ligeledes lykkedes Selskabet at etablere projektfinansieringer
til Energia Verde- og Minerva Messinaprojekterne for et beløb på ca. TDKK 800.000”

”Minerva Mesina
Denne projektfinansiering blev etableret i 2008 og har indtil videre finansieret en stor del af projektomkostningerne,
således at der dags dato er trukket ca. EUR 56,5 mio. af den totale facilitet på ca. EUR 83,8 mio.
Den tidligere omtalte forsinkelse af byggeriet vil imidlertid medføre, at projektfinansieringen skal tilpasses den nye
tidsplan. Som konsekvens af dette skal den økonomiske model for lånet opdateres, således at der tages højde
for forsinkelsen, der bl.a. medfører, at indtægtsgivende produktion vil starte senere end oprindeligt planlagt.
Der vil derfor være behov for, at Greentech foretager en deponering af likviditet til at understøtte betalingen af de
første ydelser på lånet, idet afdragsprofilen ikke ændres.
Størrelsen af denne deponering kendes endnu ikke.
Finansieringen af dette projekt er tilvejebragt af et syndikat bestående af 5 banker, der alle skal godkende disse
ændringer. Det forventes, at denne godkendelsesprocedure vil tage 3-4 uger, i hvilken periode lånet vil forblive
lukket for yderligere træk.”

om gældsforpligtelser Minerva Messina Srl. ”pr. 31. december 2008: TDKK 358.373”
”Aftale med mølleleverandør om levering af møller på TEUR 51.588. Der er pr. 31. december 2008 betalt TEUR 39.060.
• Aftale med leverandør af elektriske arbejder og entreprenørarbejder på TEUR 16.250. Der er pr. 31. december betalt TEUR 12.622.
• Aftale med lokale rådgivende ingeniører om detailprojektering, i alt TEUR 1.608. Der er pr. 31. december 2008 betalt TEUR 1.296.”
altså i alt aftaler 69,5 mio. Eur med 53 mio. betalt ved årsskiftet

”Cagliari II
Den finansierende bank stoppede denne låneproces i 2008 som følge af vingeproblemerne på Energia Verdeprojektet.
Da denne problemstilling nu er løst, vil låneprocessen blive genoptaget. Eftersom man var relativt langt
i processen, da denne blev stoppet i 2008, forventes det, at denne finansiering kan gøres operationel i løbet af 2.
kvartal 2009. Denne låneproces drager fordel af, at det er samme bank, der finansierede Energia Verde-projektet,
hvorfor en række procedurer og dokumenter allerede er forhandlet i forbindelse med denne finansiering.”

”Greentech har i løbet af 2008 erhvervet rettighederne
til Cagliari II-projektet mod betaling af 2.074.000 nye aktier i Selskabet.”

”Dette projekt vil kunne benytte samme nettilslutning som Energia Verde-projektet. I henhold til gældende
tidsplan påbegyndes montagen af møller primo juli og forventes afsluttet medio september. De nødvendige arbejder
på transformerstationen forventes afsluttet primo august.”

”Cagliari II:
• Aftale med mølleleverandør om levering af møller på TEUR 26.400. Der er pr. 31. december 2008 betalt TEUR 7.920.
• Aftale med leverandør af elektriske arbejder og entreprenørarbejder for et beløb af TEUR 3.925. Der er pr. 31. december 2008 betalt
TEUR 2.313. Ud over denne faste pris er der ydelser, der er aftalt afregnet ved faste enhedspriser. Omfanget af denne forpligtelse
kan først opgøres ved afslutningen af byggeriet. Det estimeres dog, at det samlede beløb ikke vil overstige 10% af den faste pris.”
altså i alt aftaler 30,4 mio. Eur med 10,2 mio. betalt ved årsskiftet.


2008 FullYear

Investments made in 2008:
Monte Grighine TDKK 534,574
Minerva Messina TDKK 329,643
Cagliari II TDKK 114,257
Development pipeline TDKK 5,984


GF præsentation:
”Disponering af kapital i perioden 30.09.07 – 31.12.08
Emissionsprovenu1.139.275 Investeringer:
Monte Grighine 619.116
Messina 444.650
Energia Alternativa 100.470
Øvrige 144.498 ”

Selskabsmeddelelse nr. 13/2008 :
"Finansieringsaftale vedrørende Minerva Messina-projektet er blevet operationel
I forlængelse af Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2008 kan det oplyses, at den indgåede pro-jektfinansieringsaftale vedrørende Minerva Messina-projektet på 48,3 MW beliggende på Sicilien, idag er blevet operationel.
Projektfinansieringsaftalen omfatter, udover de direkte investeringer, også udviklingsom-kostinger, finansieringsomkostninger, en momsfinansering m.m. og giver i alt mulighed for en belåning på EUR 83,8 mio., svarende til 95,6 % af de samlede udviklings- og byggeomkostninger."


Minerva skulle altså have kostet ca 87,7 mio.Euro (653 mio. kr.), hvoraf 445 mio. kr er erlagt fra 2007 Q3 til sidste årsskifte. Med en aftalerest på 16,MEur (123 M.kr.)
den er blevet noget fordyret. Hvor meget?
Og hvor meget var der trukket på lånet? (det kan vel aflæses indirekte i regnskabet).
Hvis der nogenlunde er lånt 90-95% af udgifterne frem til lånestoppet er der dog ikke af den store betydning for GES-likviditet, da udgiftstempet må have været nedsat her i foråret og da et overskud megt nemt kan spises så rigeligt af budgetoverskridelser, som dog må være begrænsede at dømme ud fra, hvor langt projektet er.

Til projektfinansiering af Energia Verde har der skønsmæssigt været
ca. 800 mio.kr minus 624 til Minerva. Altså 175 mio. kr.
Det kunne se rigtigt ud og må så betyde, at en projektfinansiering til Cagliari II bliver helt ny og må frigøre mindst 80% af de investerede omkring 100 (?) mio. kr.
I regnearket har jeg prøvet med en samlet projektsum på 280 mio. kr. for CagliariII og at der nu mangler 75 mio kr. i færdiggørelse.
Virker det rimeligt?????
25/5 2009 20:15 revisoren 012056Et par kommentarer til dit indlæg som på glimrende vis sammenfatter tidligere udmeldinger fra GES.

Messina er jeg rimelig sikker på bliver noget dyrere end de 87,7 mio EUR. Der er kommet mange forsinkelser til siden dette tal blev offentliggjort og den slags koster normalt. Jeg tror snarere man kommer op på 100-110 mio, men det er et gæt fra min side.

MM kostede 445 mio fra 30/9-2007 til 31/2-2008. Derudover skal man tillægge køb af projekt. Vi kender ikke projektets pris. Det var en del af købet af VE1 tilbage i 2007. Alt hvad vi ved er at VE projekterne blev værdisat til 380 mio. Projekterne bestod af MM + 6 projekter (75 % ejerandel) på ialt 300 MW + det norske projekt. Da MM var det eneste projekt som var færdigudvilet har det givet kostet mere end de andre projekter (per MW), men GES har aldrig fortalt hvad de enkelte projekter blev sat til.

Ingen af projekterne udover MM er iøvrigt blevet færdigudviklet og der er da en klar risiko for at man må nedskrive nogle af disse projekter fordi man opgiver dem. Risikoen er bestemt ikke blevet mindre af at der er kommet en anden bestyrelse i GES. De skal jo ikke forsvare dette køb.

Vedrørende Cagliari II kostede projektet ca. 112 mio som ikke er inkluderet i dine 100 mio. De 100 mio er iøvrigt Enegia Alternative som også inkluderer Cagliari III, men okay langt de fleste omkostninger må vedrøre Cag. II.

Det virker iøvrigt underligt at GES i præsentationen af ” investments 2008” skriver at der er investeret 114 mio i 2008 i Cagliari II. I en anden præsentation skriver GES at de har investeret 100 mio fra 30/9-2007 til 31/12-2008 i Energia Alternativa. Har der mon været en negativ investering i 4 kvartal i 2007 ?

Jeg er iøvrigt lit overrasket over at GES har investeret 144 mio i ”Øvrige projekter” – hvad er det mon for nogle???

Jeg tror ligesom Stengårds bibel, som vistnok på moderne dansk hedder Aktieugebrevet, at tiden nu er kommet til at GES begynder at komme med gode nyheder (og dermed bryder den grimme stime). Vi vil forhåbentlig snart høre at MG finansieringen er på plads. Cagliari II finansieringen er på plads og MM finansieringen er færdiggenforhandlet.

Dernæst skal GES nu til igen at tænke i udvikling af GES og ikke blot i stabilisering (eller måske ligefrem bevarelse) af virksomheden. Så mon ikke vi snart skal høre om projekter som har nået byggestart.

Den største risiko på kort sigt er efter min mening, at bestyrelsen vil manifestere sig og foretage nedskrivning på nogle af projekterne som de ikke anser for værende fornuftige at videreføre. Der er altså et pænt stort 3 cifret mio beløb af afskrive på – og den slags nyheder vil næppe være befordrende for aktiekursstigninger.26/5 2009 11:17 Kenddinvare 012105Tak for oplysningerne om projektkøbene.

Omkring MM fordyrelsen tror jeg ikke at vi kommer fra 87 mio.Euro helt op over 110, da den store mølleudgift ikke er blevet fordyret og da forrentning på lån startende fra for et år siden ikke kan være så stor. Det afgørende for stigningens størrelse må derfor være omfanget af ændringer i elektrisk udstyr og i hvilket omfang dette har været prisfordyrende. Mit bud er at det lander på 95-100 mio.Euro.

Omkring Cagliari 2 er jeg opmærksom på projektkøb og tidligere udgifter. Hvis du går ind i celle K27 i mit GES regneark på blokken vil du kunne se at jeg har gættet på ialt 280 mio.kr. for dette projekt.
Det er præcis den slags tal og opstillingen i det hele taget jeg håber at få konstruktiv respons på.26/5 2009 12:46 troldmanden 012122Der ingen tvivl om Messina (også) er blevet dyrer end oprindeligt budgeteret. Men hvor meget er svært at sige. Men de har skulle lave en del forstærkninger på vejene samt udbedre de vandskader der kom som følge af den megen nedbør. Bla blev flere nedgravede kabler blotlagt


Omkring cagliari 2 så tror jeg nu 280 mio er skudt over målet. Da parken står klods op af Energia Verde og kan benytte samme transformator som blev bygget til dette projekt bør udgifterne pr mw være lavere. Så jeg regner umiddelbart med 220-240 mio.

Cagliari er også kun 15% større end EV hvor der var opnået et lån på 22 mio euro. Du har indregnet et lån på 30 mio euro altså 36% større.

Regner du med der vil komme et 128,8 mio euro lån i MG? Kan se du har sat 50% andelen til 64,8 mio i Q3

Det er lige de første kommentar til dit ellers store og flotte arbejde

Vh
T.26/5 2009 18:39 Kenddinvare 012157Fint jeg retter C.II til 230 i næste version. Det giver med 80% belåning 25 MEur.
For MG har jeg taget 80% af 600 mio kr., da det er omtrent halvdelen af udgifterne og da jeg på GF forstod at værdien godt kunne sættes højere end det EDF halvdelen blev solgt til.26/5 2009 19:01 revisoren 012159Cag II bliver da væsentligt dyrere end 230 mio. Alene projektet kostede 112 mio (det er da rigtigt at man udstedte aktier for pengene - og at man derfor ikke skulle have pengene op af lommen, men de 112 mio er altså aktiveret i balancen), dertil kommer så de 114 mio som de havde brugt i 2008.

Der bliver vel desuden en hel del omkostninger i 2009.28/5 2009 21:41 Saadan 012363Har i ses nedenstaaende. Den er et par dage gammel, og formentlig foraeldet, men da interessant.

----------------

=DJ UPDATE: Indowind In Talks To Buy Greentech Proj Stake-Source
25.05.09 13:29:00- APIN

(Adds comments from Indowind chairman, details on Greentech's projects, share
price.)


MUMBAI (Dow Jones)--Indowind Energy Ltd. (532894.BY), an Indian wind-turbine
maker, is in talks with Greentech Energy Systems A/S (GES.KO) to acquire a
stake in one of the Danish company's wind-farm projects in Italy, a person with
direct knowledge of the matter said Monday.

"Indowind wants to pick up equity in one of the Italian projects of Greentech
and may eventually pick up anywhere between 35% and 45% for a sum of $30
million-$50 million," the person, who asked not to be named, told Dow Jones
Newswires.

The person declined to provide further details.

When contacted, Indowind Energy Chairman Bala Kutti said there was "nothing to
comment" as of now. "We are discussing for various opportunities," Kutti said
in an email. "We will announce (the outcome) once things get materialize."

Greentech didn't respond to an email seeking comment.

Greater Copenhagen-based Greentech has wind farms in Denmark, Germany, Italy,
Norway and Poland.

It is currently setting up three wind farms in Italy - Cagliari II project
with a capacity of 24 megawatts, Mone Grighine project with a capacity of 98.9
MW and Minerva Messina project with a capacity of 48.3 MW.

While Greentech currently holds 100% of the first two projects, it has an 85%
ownership in the Minerva Messina project. French company EDF Energies Nouvelles
S.A. (EEN.FR) said May 18 it had signed an agreement with Greentech to acquire
50% of the Monte Grighine project for EUR63 million.

Indowind Energy's shares closed nearly 16% up at INR33.00 on the Bombay Stock
Exchange Monday, compared with a 0.2% rise for the benchmark Sensitive Index.


-By Sunil Raghu; Dow Jones Newswires; +91 22 61456110;
sunil.raghu@dowjones.com


Click here to go to Dow Jones NewsPlus, a web front page of today's most
important business and market news, analysis and commentary:
http://www.djnewsplus.com/ge/al?rnd=LYvec0BNYdh%2B3mZJ%2BqTa8g%3D%3D. You can
use this link on the day this article is published and the following day.(END) Dow Jones Newswires

25-05-09 1129GMT

Copyright (c) 2009 Dow Jones & Company, Inc.28/5 2009 23:00 stengård 012373det er fuldkommen nyt for mig...26/5 2009 13:12 stengård 012124Førts og frememst - flot arbejde du har lavet med regnearket

omkring finansieringan af MG - så tror jeg at der vil komme betydelige ændringer her i løbet af kort tid. Infrastructure Journal har jo beskrevet hvordan Natixis vil lukke syndikeringen af finansieringen (der åbenbart var udskudt fordi GES ville finde equity ifølge Natixis - det er vist den omvendte verden :) )
Momsbeløbet bliver finansieret noget kortere - (indtil man får pengene tilbage) til gengæld vil du muligvis se en forhøjelse af finansieringsrammen når MG er i produktion - ihvertfald ser man p.t. i Puglien og andre steder at man baserer finansieringen på indtjeningen (prisen på parken) snarere end opførelsesomkostningerne26/5 2009 13:22 troldmanden 012127Stengård det sidste lyder interessant. Kan du komme det nærmere.

I en tid hvor likviderne i bankerene er begrænset så overrasker det mig hvis man på den måde måske ligefrem kan belåne et projekt til mere end opførelsesomk. For hvis MG kan nå op over 125 mio (efter appelsag er afvist) hvad kan et normalt godt projekt på 2 mio+ kwh per mw så ikke belånes med?26/5 2009 13:28 stengård 012129hvis der er garanteret afregning tror jeg ikke at likviderne er knappe - det er de risikobetonede euro der er pist-borte.

Jeg læste om et projekt i Puglien (Infrastructure Journal) (hvor det godt nok er noget mere vind) der blev re-finansieret efter igangsætning med 160% af opførelsesomkostningerne (såvidt jeg husker - jeg går lige i gang med at grave,,,)26/5 2009 13:49 collersteen 012132Stengård tænker måske på denne her:

Falck Renewables has closed the €114.4 million financing of a 52MW wind farm in Puglia, Italy.

The project - to be known as Minervino Murge - has been financed through equity from developer Falck Renewables and debt sourced from Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo and Societe Generale.

Minervino Murge consists of 26 2MW turbines supplied by Nordex and is sited roughly 70km west of Bari in the Italian region of Puglia. The site is situated on a rolling plateau at an elevation between 500m and 600m.

The project received consent from the regional government in March 2007 allowing construction to commence in April 2007.

The Italian wind market is drawing increasing interest from developers eager to take advantage of good wind resources and government support. Other upcoming wind projects/portfolios in the country include:
a 450MW wind farm portfolio by Co-Ver Energy Holding (IJ News, 19 December 2008)
three wind farms (part of a four-wind farm portfolio) by Acciona (IJ News, 15 January 2009)
a 24MW wind farm in Sardinia (IJ News, 16 January 2009)
Enel's 90MW wind farm in Sardinia (IJ News, 17 October 2008)
a proposed offshore wind farm for site off the Sicilian coast (IJ News, 14 July 2008)26/5 2009 13:53 stengård 012135lige præcis....26/5 2009 13:57 collersteen 012136Udfra billedet at dømme skulle man tro at parken er up and running.... selvom det ikke specifik står i IJ-artiklen. (som iøvrigt er fra primo feb 09)

http://www.falckrenewables.com/projects/projects/index/226/5 2009 14:04 stengård 012138det må man næsten formode når der står den skulle være færdig i september 2008... men Falck's hjemmeside er ikke et eksempel til efterlevelse... på den italienske udgave står der at parken er i drift :)

og omkring finansieringen skriver de: Nel mese di Novembre 2008, è stato sottoscritto con un ‘pool’ di banche internazionali un finanziamento in ‘project financing’, che prevede diverse linee di credito per complesivi 114 milioni di Euro. - hvilket kan løseligt oversættes til at man i november indgik en syndikerings aftale med internationale banker på 114 millioner euro - fordi parken er så "Excellent"26/5 2009 14:12 troldmanden 012139Ja det vil bestmt være lidt et drømme scenario hvis ges kan belåne de første projekter så meget. Men det er 6 mdr siden lånet skete. Og jeg vil gerne se flere af den type her og nu før jeg tror det er muligt for ges. Mindes helelr ikke ges selv har nævnt mulighederne. Og slet ikke på MG som jo er et elendigt projekt udfra den mulige produktion.

På GF fortalte de mig at udgangspunktet nu er at ingen nye projekter må producere under 2 mio kwh per mw. MG ligger helt nede på 1,3-1,5 mio kwh26/5 2009 14:26 stengård 012140mindre end 160% belåning kan jo også gøre det - men de er en tendens mod at man først skaffer projekt-finansiering og så prøver at refinanisiere når parkerne er i drift. DEt er ikke sikkert det kan lade sg gøre i GES's tilfælde - men man kan på den anden side ikke udelukke det - især set i lyset af den nye partner der har lidt andre "muller"

En tinge er jeg dog ret sikker på - efter Closing med EDF går der ikke mange dage før der kommer et nyt revideret tilbud fra Natixis - med andre rentemarginaler :) - og jeg vil umiddelbart tro at man også vil kigge på en justering af lånerammen28/5 2009 17:01 collersteen 012346Her er endnu et tegn på at det ikke kun er GES der er løbet ind i problemer og et tegn på at det er muligt at finansiere færdige parker til væsentlig over opførelsesomkosningerne.

Det drejer sig om en 102 MW porteføljen fra IVPC som er solgt til FIP Energies Nouvelle.

Porteføljen er finansieret i en 83:17 D/E-aftale, hvor FIP kommer med 45mio eur selv. Der udlånes 227m eur, fordelt på 197m som alm.lån, 23m til moms og endelig 7mio som Mezzanin-kapital... hvad det så end betyder.

Grundlæggende snakker vi så her en handelspris som ligger oppe omkring 2,5mio eur per mw. Handlen er dog indgået sidste år, og her kommer så situationen der ligner Greentechs meget. Bankerne har stadig ikke fået strikket syndikeringen sammen, selvom man havde ventet at syndikeringsbankerne ville komme med i januar. Tillige blev man enige om en aftale i september sidste år!

MLAs BNP Paribas, ING and RBS launched syndication at the beginning of September last year before financial close of the original financing was reached at the end of the month.Kilde: Infrastructure Journal

TRÅDOVERSIGT

12018 Aktieugebrevet og GES
24/5 23:52 stengård 22

12135 lige præcis......
26/5 13:53 stengård 0