Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

Amagerbanken - en saga blot ?


14541 stengård 1/7 2009 09:49
Oversigt

Problemerne tårner sig måske op for Amagerbanken - hvis ellers det er rigtigt hvad Berlingske Tidende skriver i dag (med deres trrackrecord omkring GES in mente kan man jo godt være usikker)

Husets resident Amagerbanan ekspert TAFKAS - hvordan ser du på situationen ?

http://www.business.dk/article/20090701/finans/706300066/1/7 2009 10:32 Stinker 014545Det fremgår utvetydigt af Q1 rapporten, at banken inden udgangen af april ville søge om et indskud på 1.400 mio kr (se side 4), så ansøgningen har banken vel givet meddelelse om, idet den ikke efterfølgende har meddelt at have fraveget planen, således som den formuleredes i Q1 rapporten.

Når artiklen efterfølgende går fra at spekulere i om tavsheden skyldes, at der ikke er indgivet ansøgning, til at spekulere i om tavsheden skyldes at man er blevet meddelt et afslag, mener jeg ikke, at det ligefrem er en Cavlingpris værdigt.

Det jo ansøgnings- og ikke svarfristen, der udløb i går, så det er noget spekulativt på det grundlag at udlede, at banken allerede har fået et afslag. Bankens oplysningsforpligtelse vil til hver en tid tvinge den til at offentliggøre svaret på ansøgningen om deltagelse i bankpakken. Hvis man hidtil har lagt til grund, at der ikke har været tale om et brud på oplysningsforpligtelserne, når vi indtil i går intet har hørt (fordi banken intet har hørt), kan jeg ikke se hvorfor man pludselig skulle gøre sig den antagelse i går. Hvorfor skulle banken modtage svar netop den dag, da ansøgningsfristen udløb?

Jeg er overbevist om, dels at banken ikke har fået svar, og dels at dersom de pæne resultater fra Q1 også efterfølgende har kunnet fortsættes, så vil man få tilsagn om deltagelse i bankpakken.

Det der er usikkert er dels om Amagerbanken faktisk har kunnet gentage Q1 resultaterne, eller om situationen i mellemtiden på ny er blevet forværret, og dels om der er styr på den kapitaludvidelse som banken efterfølgende skal igennem.1/7 2009 10:37 stengård 014546jeg er enig med dig i at Berlingske's journalistik ikke haft Cavlingske kvaliteter det sidste stykke tid...

1/7 2009 10:39 collersteen 014547Apropos Berlingskes' troværdighed... så se lige hvad børsen skriver om samme artikel:
http://borsen.dk/finans/nyhed/160858/1/7 2009 11:10 Stinker 014551Selvom Børsen ikke altid selv er for gode, er det nu alligevel betryggende at også de ved nærmere eftertanke når frem til, at spekulationerne gengivet i artiklen bygger på "forkerte fakta".

Som et kuriosum kan bemærkes at Berlingskes artikel faktisk er forfattet, ikke som en redegørelse for eventuelle problemer i banken, men som en redegørelse for markededets og professor Østrups overvejelser om bankens problemer.

For så vidt kan artiklen jo egentlig sagtens være korrekt og lødig uanset at spekulationerne bygger forkerte fakta.

Meget taler dog alligevel for at også artiklen også således forstået bygger på forkerte fakta, når den indledes med påstanden:"Alle ventede igår på...".1/7 2009 11:55 alpehue 014556Man kan sige meget om Finn Østrups evner, men debat, det kan han skabe

Iøvrigt er det vel ikke en hemmelighed, at netop Amagerstangen snart har taget sit sidste stangspring.

Vi må håbe det ikke bliver over i bankkirkegården.1/7 2009 12:07 Stinker 014558Jeg kan sagtens se muligheden for, at Amagerbanken også kan blive andet halvårs bedste investering.
Det der primært afholder mig fra forsigtigt at indlede en re-entry er den komplette uvished om kapitaludvidelsens størrelse og vilkår. Sålænge denne kan udradere eventuelle og i forvejen risikobetonede gevinster i forbindelse med bevilling af statsligt indskud samt et pænt Q2, kan jeg godt nære mig - tror jeg...2/7 2009 12:14 Stinker 014604Det lader til at selv journalisten på Berlingske sidst på formiddagen igår erfarede, at der måske kun havde været "lidt usikkerhed" om, hvorvidt Amagerbaken havde søgt om deltagelse i bankpakken.
http://www.business.dk/article/20090701/finans/90701053/
Gad vide om ham mon også har indset, at denne usikkerhed formentlig trivedes bedst blandt de, der ikke havde gjort sig bekendt med bankens egne udmeldinger...

Skulle der opstå mulighed for at erhverve aktier i kurslejet 40-45 FØR meddelelsen om tilsagn om deltagelse i bankpakken, har jeg besluttet mig for at købe.
Meget kan være sket siden Q1 og det er sågar muligt at dette var pyntet til lejligheden. Dog tror jeg det skal være grelt for at tilsagn ikke meddeles.
Dels indsattes der i loven om statsligt kapitalindskud i sidste øjeblik en undtagelsesbestemmlelse, hvorefter banker, der ikke har tilstrækkelig kapital til at kunne nå op på den krævede kernekapitalsprocent, alligevel skal kunne deltage på grundlag af en individuel forhandling. Se Lov om statsligt kapitalindskud § 3, stk 4.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=123380
Dels er der ifølge Økonomi- og erhvervsmin. ialt søgt for 13 mia mindre end bankpakkens samlede ramme, hvorfor der i hvert fald ikke bliver meddelt afslag med den begrundelse at rammen er opbrugt.
http://www.oem.dk/sw26220.asp2/7 2009 12:59 Stinker 014606Jeg skylder måske lige en uddybende bemærkning vedr. kurslejet i forbindelse med en eventuel re-entry. Den lange nedtrend siden aktien toppede er skræmmende, og jeg antager at TA'ere vil mene, at aktien herfra skal nedad. Meddelelsen om deltagelse i bankpakken kunne dog være begivenheden der tvang kursen ud af dette morads.

Når jeg ikke er fristet før kursen har sat sig yderligere, skyldes det dog primært uvedkommende forhold, nemlig at potentialet skal kunne retfærdiggøre, at jeg som betingelse afhænder af nogle i mine øjne særdeles undermodne GES elller Genmabaktier.TRÅDOVERSIGT