Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

AMAGERbanken halvårsregnskab


16545 stengård 10/8 2009 15:31
Oversigt

Breaking news - halvårsregnskabet fra Amagerbanken. Umiddelart ser det pænere ud end man havde kunnet forvente - solvensen er på 11,5% - selvom jeg ikke lige an gennemskue om det skyldes den måde man opgør på... men den er da steget lidt fra de 10,3% ved årets indgang.

Balancen er trimmet med 3 milliarder...

Jeg ser frem til en gennemgang fra Sitets resident-AMAGER-pimp-ekspert Tafkas
10/8 2009 15:37 stengård 016546


10/8 2009 20:27 stengård 016552er der overhovedet ingen der har en kommentar til Amagerbankens regnskab - heller ikke til direktørens udtalelser om at ikke er muligt at sige noget om den forventede nedskrivning i 2009 ?
"Der er heri ikke medregnet renter afledt af kapitalindskud efter Lov om Statsligt Kapitalindskud i kreditinstitutter. Det er bankens vurdering, at der fortsat er usikkerhed omkring niveauet for nedskrivninger i 2009, idet niveauet vil afhænge af den generelle samfundsudvikling samt af eventuelle enkeltstående tab..."10/8 2009 23:18 collersteen 016558Tjah, side 5-6 synes jeg ikke ligefrem er så betryggende læsning.
1,5 mia i blanco-udlån på de individuelt vurderede engagementer.... Man ved ikke hvordan fordelingen er på private og virksomheder, men en individuel vurdering fordrer ikke ligefrem at det er stud.merc Jensens kassekredit på 10.000kr der er i spil. Slet ikke når man vel må forvente et nogenlunde konstant niveau af "blanco udlån" til de private. Bemærk stigningen fra 141mio ultimo juni 2008 til 1,5mia ultimo juni 2009.
Ligeledes er der åbenbart også et par investeringskreditter eller 2 der er i stort minus såfremt der skulle finde tvangsrealisering sted....

"Banken har derfor blandt sine investeringsengagementer
- efter individuel vurdering - valgt en mere anlægspræget tilgang til finansieringen som bevidst alternativ til håndhævelse af bankens stop
loss klausul overfor disse kunder."

Hvor stort et potentielt/(midlertidigt?)skjult "tab" der ligger her kan man så kun gisne om..... men rart er det ikke at have i baghovedet.

Der er heller ingen konkret info om den kommende kapitalrejsning, så evt. købere ved reelt ikke hvor mange penge der skal reserves for at hindre udvanding.

Når alt dette er sagt er der dog stadig overskud på 6,5kr per aktie i 1.halvår... selv efter bankpakkeomk. og 171mio i nedskrivninger.
Med aktiekurs på ca. 60 er der således indpriset en del fremtidigt skidt.... på den anden side. Med en udlånsbog på 20+ mia, skal der altså ikke meget til førend 1,5mia i egenkapital er væk.

Alt er jo et spgm. om risiko - Amag er nok stadig ikke en bank jeg ville gå all-in med....selvom de nok er ude af umiddelbar konkursfare. En endelig bekræftelse på at de er i sikkerhed må være en bekræftelse på at de får penge fra bankpakke 2. Jeg vil på trods af min stærke skepsis overfor Finanstilsynets arbejde (eller mangel på samme) de sidste par år formode at bøgerne bliver gennemgået med en tættekam førend man accepterer deres ansøgning.... Politikerne vil jo nok gerne undgå en sag hvor skatteydernes penge går tabt... så hellere sende banken via "Selskabet for finansiel stabilitet" først, thi der ligger jo 35mia af bankernes penge forrest i tabskøen.

Vi får at se....

Basisforretningen ser i hvert fald ud til at klare sig ok.11/8 2009 00:15 Stinker 016561Dejligt at se, at der er enkelte, der nyder lidt finansiel sort magi til eftermiddagskaffen, mens man selv må trælle ude i den virkelige verden... Jeg håber, at jeg i løbet af weekenden kan aktivere et par glemte synapser og granske regnskabet nærmere.

Umiddelbart skuffer det mig lidt, at man tilsyneladende ikke i Q2 kunne fortsætte den ellers aftagende nedskrivningrate (100 mio i q2 og 75 mio i q1).

Ellers er alt vel ved det gamle: Det attraktive ved aktien er den lave K/I og det forhold at basisindtjeningen løbende kan rumme forholdsvist store nedskrivninger - selv efter at der nu er nedskrevet omkring 5% af udlånet (Danske har til sammenligning i 2008 og 2009 q1 nedskrevet ca 20 mia eller ca 1,1% af udlånet).
Det negative er (bortset fra den betående risiko for at et af de store engagementer måtte blive nødlidende) at oversuddet kun takket være store kursreguleringer vil kunne rumme udgiften til kapitalindskuddet i medfør af bankpakke II (ca 10% af 1.400 mio), hvilket betyder at man faktisk er nødsaget til at udvide forretningen i stedet for at nedbringe udlånet, hvilket formentlig også er forklaringen på den lovede kapitaludvidelse. Sidstnævnte har nu i et stykke tid holdt mig på sidelinien selvom jeg egentlig er ret fortrøstningsfuld mht. udsigterene til opnåelsen af det statslige kapitalindskud. Hertil kommer dog også, at det tegner til kun at blive et enkelt år at denne situation kommer til at herske, idet udgifterne til bankpakke I ophører i 2010. Disse udgifter estimeres til så vidt jeg husker til 160 mio hvilket altså overstiger renterne af det statslige kapitalindskud.

For så vidt er status quo vel - givet det aktuelle kursleje - et udemærket resultat. Bekymringen er så at status qou på længere sigt er usandsynlig: enten rides stormen af i form af aftagende nedskrivninger eller de stiger voldsomt som følge af at der ikke kan holdes liv i de store engagenemter, hvorved banken vil segne under byrderne i forbindelse med bankpakkerne samt en vanskeligt gennemførlig kapitaludvidelse.TRÅDOVERSIGT