Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

Parken Sport & entertainment halvårsregnskab


17325 stengård 21/8 2009 18:20
Oversigt

Med al den debat/blæst der har været om Flemming Østergård og Parken - så er det ret spændende hvad der står i halvårsregnskabet. Jeg vil sidde og kigge efter havd der er sket med de aktier der angiveligt er solgt ulovligt fra Parkens samarbejdpartnere (Abildgård, Petsersen, Villum-Hansen m.fl.) i forbindelse med det sandsynligvis kuldsejlede projekt i SydItalien....21/8 2009 19:04 collersteen 017328Interessant udvikling i projektet:
https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=273231
Umiddelbart lyder det til at Don Ø har fået bedre vilkår end tidligere?

PARKEN Sport & Entertainment Selskabsmeddelelse Projekt ”Sportscenter”
Projekt ”Sportscenter”

Bestyrelsen for PARKEN Sport & Entertainment A/S har d.d. indgået en ny aftale
med Paceco ApS i relation til Projekt Sportscenter i Montepaone, Italien.

Aftalen er indgået som en konsekvens af, at det ikke har været muligt at få
opfyldt de i den oprindelige købsaftale forudsatte leverancer indenfor de
fastsatte tidsterminer, hvorfor den oprindelige aftale er ophævet.

Den nye aftale indgået mellem parterne er en fælles udviklingsaftale mellem
Paceco ApS og PARKEN Sport & Entertainment A/S, der indebærer følgende:

PARKEN Sport & Entertainment A/S får tilbageført de oprindeligt overdragne
102.000 stk. aktier i PARKEN.

PARKEN Sport & Entertainment A/S beholder sin 70 % ejerandel af det italienske
selskab Montepaone s.r.l.

PARKEN Sport & Entertainment A/S beholder sin option til at erhverve de
resterende 30 % af det italienske selskab af Paceco ApS.

Paceco ApS og PARKEN Sport & Entertainment A/S fortsætter arbejdet med den
igangværende vurdering af projektet, og træffer på baggrund heraf beslutning
om, hvorvidt og i givet fald hvornår projektet skal realiseres. Dette
indebærer, at den tidligere oplyste forventede tidsplan i selskabsmeddelelse
10/2008 ikke længere er gældende.

Paceco ApS og PARKEN Sport & Entertainment A/S bidrager til de løbende
projektomkostninger i samme forhold som deres ejerandel af det italienske
selskab.

Ved en erhvervelse af grunden i Montepaone finansieres
købesummen af Paceco ApS
og PARKEN Sport & Entertainment A/S i forhold til deres respektive ejerandele i
det italienske selskab.

Ved en realisering af projektet forventes det, at salget af lejlighederne vil
udløse et betydeligt millionbeløb til PARKEN Sport & Entertainment A/S.

21/8 2009 22:56 stengård 017339Surprise, surprise ...det ser ud til at Parken har fået sine 70% af projektet for 0 kroner....

Men - det er vel nok nogenlunde hvad projektet er værd ? her lidt fra en gammel artikel fra februar 2009 - der kaster lidt lys over konstruktionen: Betalt med aktier
Oprindeligt betalte Parken og Flemming Østergaard omkring 100 mio. kr. for grunden ved Montepaone til selskabet Paceco ApS.(med Parken aktier - min tilføjelse) , der er et datterselskab af Advanced Renewable Energy Ltd.
Bag det selskab står blandt andre tidligere direktør i krakkede Hafnia Holding, Per Villum Hansen, Navision-milliardær Erik Damgaard, Eurotrust-stifter Aldo Petersen og tidligere bankdirektør i krakkede Samson-bank, Ole Abildgaard.
Senest har Parken dog meddelt, at man grundet finanskrisen kan se sig nødsaget til at udskyde sit italienske feriecenter.
Det har ikke været muligt at få en kommentar fra formand i Parken Sport & Entertainment Flemming Østergaard.

citat slut...

De aktier blev delvist solgt i 2008 i strid med den lock-up aftale der var lavet med sælgerne, hvilket også gav anledning til en note i regnskabet. Tilsyneladende er det nu lykkedes at vride det antal aktier ud af sælger-kredsen (igen) og det betyder vel reelt at Parken har fået sine 70% af selskabet for 0 kroner....

Nå, men så er der sikkert lavet en eller anden studehandel hvor Flemming Ø. har måtte kompensere sælgerskaren - der jo var så venlige at hælde et tocifret millionbeløb i det hårdt pressede - senere konkursramte Comwir (der jo tilfældigvis blev ledet af Østergårds søn Peter og hvor Flemming Ø. var betydelig aktionær)...old boys network fornægter sig jo ikke...

For Parkens aktionærer er det væsentlige vel også at man er kommet ud af projektet i første omgang uden større tab - selv om man ihvertfald i teorien skal betale 70% af projektudgifterne...21/8 2009 19:04 collersteen 017329Så er årsregnskabet der også:
PARKEN Sport & Entertainment Halvårsrapport 2009
Koncernomsætningen i PARKEN Sport & Entertainment A/S steg med 19,8 procent til
779,5 mio. kr. i første halvår (650,3 mio. kr. i samme periode i 2008).

Den markante omsætningsstigning på 129,2 mio. kr. kan primært henføres til
åbningen af Lalandia i Billund (24. april 2009) og en øget indtægt fra salg af
feriehuse (hvor sidstnævnte udgør 241 mio. kr. mod 206 mio. kr. i 2008), men
det bemærkes, at samtlige koncernens forretningssegmenter har øget omsætningen
på trods af de vanskelige samfundsøkonomiske vilkår.

Resultat før amortiseringer og transferaktiviteter udgjorde 62,9 mio. kr. mod
78,8 mio. kr. i samme periode sidste år. Forskellen i resultatet kan blandt
andet forklares med den kendsgerning, at der i 2008 er indregnet 29,4 mio. kr.
fra salg af Billetlugen A/S. Hvis der ses bort fra dette, er der tale om en
nettostigning på 13,5 mio. kr., som dels kan henføres til forøgelse af
indtægterne med 129,2 mio. kr. og dels modsvares af en stigning i omkostninger
samt af- og nedskrivninger på i alt 115,7 mio. kr.

Periodens resultat før skat udgør -25,0 mio. kr. mod 57,4 mio. kr. i samme
periode i 2008. Ændringen kan, udover ovennævnte driftsmæssige ændringer,
primært henføres til en stigning i transferudgifterne og en nettostigning i
finansielle omkostninger.


See attachment: https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=27323221/8 2009 19:21 collersteen 017332Det er ihvert fald sommerhusene der redder dem pt.
Renteudgifterne er hastigt stigende, så man må håbe at de nye kontorer og Lalandia Billund snart genererer nogle indtægter og noget cash flow.

KLIP:
I primært resultat for første halvår 2009 indgår avance fra salg af feriehuse i Lalandia i Billund på 63,6 mio. kr. (41,5 mio. kr. i første halvår 2008).21/8 2009 20:53 MagicMartin 017333Burde der ikke være en post der hedder "Værdiregulering af investeringsejendomme"?
De fleste af de tidligere år er ejendommene jo blevet reguleret op - de burde vel reguleres lidt ned igen eller? ;−)21/8 2009 20:56 collersteen 017334Der står faktisk lidt i noterne om det.
Det er vist iøvrigt kun det ene kontortårn som ikke er blevet solgt der er "opreguleret". Det står opført som aktiv bestemt for salg og er stadig bogført til 199mio.

Regulering af inv.ejendomme foregår vist iøvrigt også kun ved udarbejdelse af årsregnskab. Det må du tjekke i regnskabspraksis. Jeg mener dog at Malurt også har påpeget dette herinde ifm. Berlingske's smædekampagne, og det er ok for mig.TRÅDOVERSIGT