Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

Bioporto update VII


19205 stengård 7/10 2009 19:52
Oversigt

Ovenpå de senere dages begivenheder kan det sikkert være betimeligt med en opsummering af hvad der er opnået, hvor de nye udfordringer ligger og hvad der sker i omverdenen.
Først og fremmest har BioPorto fået meddelelse om at patentet offentliggøres den 11. November 2009. Det betyder, at der ikke længere bliver stillet spørgsmålstegn ved, hvorvidt patentet på cut-off-værdierne er BioPorto's. Det betyder også, at der ikke kan markedsføres produkter der anvender cutoff-værdier der er magen til - eller bare ligner BioPorto's værdier. Kan man så anvende andre værdier der er langt fra BioPortos patent. Ja - det kan man godt - MEN - ROC testene viste at kommer man ret langt fra de måleværdier som BioPorto har fået patentet på, så falder præcisionen dramatisk. Med andre ord - er man så langt fra det værdisæt som BioP har patent på, at man kan lave en test UDEN at krænke patentet, så har det ingen værdi som måling af AKI (akut nyreskade).
Hvad betyder det i praksis ? ja det betyder at hverken Biosite (der stadigt fastholder at man er i gang med klinisk validering på Triage-systemet ) og Abbott - der præsenterer deres Architect 4100 i Paris, kan sælge NGAL-testene UDEN enten A: at krænke BioPorto's patent eller B: Sælge NGAL-test der ikke har nogen målemæssig værdi.
Udover det indlysende tåbelige i at markedsføre test uden målemæssig værdi, så vil det alt andet lige også være et prestige-tab af dimensioner for hhv. Biosite og Abbott at sælge test som overhales mærkbart i præcision af den homogene test 12 måneder senere; så jeg tror godt vi kan udelukke at vi vil se salg af NGAL-test med andre værdier end de som BioP modtager patent på.
Det vi ikke ved er OM hhv. Biosite og Abbott overhovedet vil markedsføre NGAL-testen. Man kan jo godt argumentere for, at de blev noget pige-sure da det viste sig at BioPorto med udviklingen af de homogene test tog fusen på dem, og at de så vil sidde med korslagte arme, intet foretage sig og bare sige "Fnys...så vi vil slet ikke sælge testene" ..men på den anden side kan de jo så stå i den situation at BioPorto efterfølgende ikke vil lade dem købe de homogene test - og når nu Abbott/Biosite har brugt penge på at udvikle de heterogene test kan man lige så godt udnytte det markedsmæssige forspring man har de næste 15 til 18 måneder inden BioPorto selv (via partneraftaler) får sat sig på resten af salget.
Hvilket bringer mig til Pfadia-sagen - som jo ikke er afsluttet. Der er indikationer af, at Abbott har lavet en skuffeaftale med Pfadia om at trække sagen om BioPorto's adgang til Pfadia?s paraplypatent i langdrag. Det Abbott opnår herved ? vil kunne være en bedre separat aftale med BioPorto (i.e. lavere licens) det der vel bedst kan beskrives som quid pro quo. Jeg forventer at vi inden så længe, inden fasen med Syn & Skøn bliver iværksat, ser et forlig der indebærer at BioPorto har uhindret adgang til Pfadia?s patent, og at der så til gengæld er indgået en aftale med Abbott.
For de der ikke ved hvad striden med Pfadia drejer sig om, så har Pfadia for 10-11 år siden fået et patent der dækker NGAL målinger i alle humane sygdomme. Patentet er så bredt at det er svært at opretholde - og under alle omstændigheder udløber det om 4/5 år. Det Bioporto har søgt om er adgang til patentet - det er normalt en formssag (mod en licens) men Pfadia modsatte sig helt usædvanligt dette - det usædvanlige understreges af, at patentet IKKE tidligere har været i anvendelse (eller udlicenteret).
Hvordan kan vi være så sikre på at der rent faktisk skal markedsføres NGAL-test. Well - udover det kæmpe stykke obstruktionsarbejde der har været foretaget fra Abbott/Biosite's side - der i sig selv indikerer at det er et lukrativt område, så kan vi se at Abbott i går meddelte at man havde fået en CE godkendelse af NGAL-testen. Hvorfor publicere det hvis ikke man havde tænkt sig at bruge den ? Hvorfor overhovedet søge om en CE-godkendelse som medicinsk udstyr? Det eneste logiske svar er fordi man er vel af forberede lanceringen af testen. Den tror jeg sker i november i Paris. Og man har været nødt til at rydde nogle af stenene i form af CCH sagen væk for at kunne komme tilbage til forhandlingsbordet. Det næste skridt må være Pfadia og så underskrives en aftale inden udgangen af oktober måned
Omkring det mere formelle, så er BioPorto nu taget af OBS-listen, og man har med kapitaltilførslen fået de små økonomiske muskler der gør at selskabet kan påtage sig en sag mod Abbott/Biosite, hvis de skulle vælge at krænke patentet; hvilket i nogen grand fjerner muligheden for at modparten skulle føle sig fristet.
Der er nogen der mener at der kan opstå problemer i USA - fordi der er tale om et europæisk patent. Til det er at sige, at BioPorto også har indgivet patentansøgning i USA, og at EU og US patentretligt nærmer sig hinanden mere og mere, så det er overvejende sandsynligt at man i USPTO vil følge udstedelsen i EPO - bl.a. også fordi man tidligere har afvist CCH derovre....
Aktien kan nu - alt efter forgodtbefindende hos bankerne belånes (det vil jeg dog ikke anbefale at man gør) og så giver den nye "normal" status i teorien en bedre mulighed for at instituelle investorer så småt vil begynde at se på casen. Personligt tror jeg dog ikke at man vil se nogen større interesse fra den kant før end at der er indgået en aftale eller to.
Potentialet i aktien på den kortere bane ligger så afgjort i en medelelse om licens-aftale for heterogene test med hhv. Abbott og Biosite. Ikke nødvendigvis fordi den aftale vil være særligt lukrativ, men fordi en aftale vil dokumentere at BioPorto har et salgbart produkt - som vel at mærke er købt af 1- eller 2 af verdens førende diagnostiske selskaber. Altså ? det er aftaleindgåelsen i sig selv som bliver den næste store trigger - på grund af at det sandsynliggør at BioPorto selv står med en block-buster i form af de homogene test.
Så når daytrader hysteriet om kort tid forhåbentlig har lagt sig - så står vi tilbage med en virksomhed med et patent, lidt penge på bogen, ingen verserende sager, en stærk pipeline og produktionsaftale med en producent af test, og muligvis inden november en aftale med et diagnostisk selskab?

I så tilfælde er kursen betydeligt højere end i dag?7/10 2009 20:21 stengård 019206jeg kan ikke stærkt nok påpege - at jeg helst ikke ser mine indlæg gengivet på Artoinvestor.

En henvisning til det jeg har skrevet er Ok - men det er gedigent irriterende at se hel indlæg sakset.

I et enkelt tilfælde har jeg givet Koma tilladelse (mest som protest mod EI's politik med at censurere indlæg - på samme måde som de gjorde med NetPosten i sin tid - i sig selv fuldstændigt latterligt og en mental falliterklæring fra et selskab der lever af at andre bringer mere eller mindre uredigeret indhold på siderne) men ellers vil jeg gerne kunnet diskutere indlæggene og de kommentarer der måtte være til dem.

Da ArtoInvestor ikke hører til de steder jeg skriver - så er jeg (selvvalgt ganske vist) afskåret fra at diskutere indholdet.

Så - skriv her hvis du har noget på hjerte - såvel kritisk som positivt - men lad være med at kopiere min indlæg overpå Arto7/10 2009 22:39 Tordenskjold 119211Først og fremmest tak for endnu et godt indlæg - jeg er selv ny her på siden, men har med interesse fulgt med i debatten omkring BioPorto.

I den forbindelse har jeg et par opklarende spørgsmål:

1. Er det normalt at patentmyndighederne melder ud at de agter at give patent en måned i forvejen - og hvad er meningen så med dette andet end at give mulighed for indsigelse?
2. Der kan vel ikke regnes med at der bliver indgået nogen licensaftale før patentet er i hus d. 11.11, jfr. spørgsmål 1?
3. Ifølge din ovenstående argumentation, så skal Bioporto selv producere sig til succes - de skal ikke regne med at komme til at tjene de "helt store penge" på licensaftalerne - dette betyder at der er et par år endnu til de beviser at der er "helt store penge" i NGAL'en ikke sandt?

Jeg skal lige understrege at jeg selv er aktionær og har været det i et års tid. Jeg er derfor interesseret i at høre om der inden for det næste ½-1 år vil være yderligere potentiale end det nuværende kursniveau plus/minus 5-point? (eller om man skal kaste sig over noget andet!!)7/10 2009 22:59 stengård 119213tjah det bureaukratiske system er indimellem ubegribeligt... det er åbnebart normalt at offentliggøre at man vil offentliggøre... umiddelbart ser jeg ikke flere muligheder for indsigelser, men jeg har jo før (og vil sikkert igen) tage fejl...

Jeg tror ikke at offentliggørelsesdatoen spiller nogen rolle for licensaftale-indgåelse. Dermed ikke sagt at der BLIVER indgået en aftale inden 11.11 - mere at det er uafhængigt af hinanden. Abbott/Biosite ved jo ligeså godt som BioP at man får patentet nu. Det er i høj grad et spørgsmål om at man skal have tid til at gennemgå temmeligt komplicerede aftaler - muligvis når man det på en måned - muligvis trækker det ud...
Enig, det bliver ikke i 2011 - og nok heller ikke i 2012 at potentialet folder sig helt ud.. men det afgørende for kursdannelsen vil nok være nyhedsflowet - at der løbende bliver givet besked om indgåede aftaler med denne og hin fabrikant.

Til gengæld kan man sige, at det bliver lettere og lettere i 2010 at regne sig frem til potentialet...8/10 2009 07:47 Kim 019225Til Stengård.

Du skriver at du mener ( måske ) at tage fejl med hensyn til indsigelser.

Det kan jeg som jeg har forstået det ikke give dig ret i, idet seneste skrivelse på EPO netop afstår at gøre yderligere i sagen, også selvom de ikke er enige i de beslutninger EPO har truffet.

Jeg vedhæfter lige dokumentet for nemhedens skyld

Kim8/10 2009 08:25 stengård 019226helt enig Kim f.s.v.a. CCH.... men dermed jo ikke sagt at der ikke kan komme andre. Det anser jeg dog ikke for sandsynligt; langt fra faktisk - men udelukke det indtil BioPorto står med patentet i hånden kan man ikke...

I går var store gevinsthjemtagnings dag, i dag og fredag bliver muligvis store tabs-begrænsnings-dag, med nettosalg fra de mange daytradere der har opdaget BioPorto, og så kan vi komme videre derfra - selvom uge 42 nok vil være præget af lidt ferie....

Udover at jeg selvfølgelig gerne vi se en kurs der afspejler det store potentiale der er i BioPorto, så må man jo nok sige at markedet den sidste uges tid har rykket på alt.

Udfra en talmæssig betragtning kan man ikke indvende noget mod Malurts holdninger omkring kursdannelsen - rent regnskabsmæssigt og omsætningsmæssigt er der INTET der tilsiger kurs 10 - hvilket nok også afspejles i den gevinsthjemtagning der har været i går for nogle. Antallet af no-brainer indlæg på Arto synes jo også at bekræfte det. De langsigtede muligheder er jeg til gengæld lodret uenig mede Herr Malurt i, der tror jeg ikke at hverken Novozymes direktør indenfor IP-rettigheder eller selskabets formand (såvidt jeg husker for første gang) tager fejl. Og da slet ikke i lyset af den nu "genopskuede" aktivitet der er fra hhv. Abbott/Biosite - det er i virkeligheden mere signifikant end OBS-listen og kapitaltilførslen.

Jeg tror ikke man ser instituelle investorer købe ind i BioPorto før efter den første indgåede aftale. Det kunne man sikkert som privat investor også gøre med fordel, problemet er vel snarere at man i givet fald skal sidde med fingeren på knappen 24/5 for at undgå at blive taget på sengen.

Jeg købte selv yderligere i går på tilbagefaldet - nok for tidligt, set i bagklogskabens ubønhørige projektør - men sådan går det jo indimellem. Og jeg tror at der kommer en aftale indenfor den nærmere fremtid - jeg ville godt nok ærge mig over at stå på fodboldbanen med ungerne medens det skete...
8/10 2009 10:03 Bøgen 019228Hey...
Angående en NGAL aftale, så tror jeg først det bliver aktuelt/offentliggjort efter den 11/11-09...
Den dag Bioporto har fået patentet officielt, så melder de det ud, sammen med 1, forhåbentlig 2 aftaler...

Specielt i bioportos tilfælde, hvor de for ofte har sat en deadline for aftaleindgåelse, ønsker de nok ikke at tage nogen chancer.... Så heller vente til november...

Tror november bliver heftig...
Tak for et kanon indlæg....8/10 2009 10:20 stengård 019230dete r muligt der er et sammefald tidsmæssigt, men jeg tror det ikke. Hvis der overhovedet skal være to uafhængige begivenheder der er korrelerede - så er det snarere Abbott's præsentation af Arcitect 4100 i Paris og aftaleindgåelsen... det vil sige - der skal nok være en aftale INDEN den 4. november - hvis de har tænkt sig at lancere det produkt de lige har modtaget en CE-godkendelse på.

http://www.jib-sdbio.fr/site/FR/Press/Exhibitors__new_products,C846,I846.htm?KM_Session=43abba3fb2cc7b83e27f8ceab71af45a

http://www.abbott.com/global/url/pressRelease/en_US/60.5:5/Press_Release_0783.htm

hvorfra især dette citat er en lækkerbisken; Abbott's Urine NGAL assay is performed on the company's flagship automated laboratory instrument, the ARCHITECT system. The test is now available to hospital laboratories in a targeted group of European countries and will be made more broadly available later this year.7/10 2009 23:37 Valueguy 019214Jeg er ingen ørn til patentansøgninger, men kunne det ikke se ud som om USPTO har modtaget patentansøgninger der konkurrerer med Bioportos, f.eks. denne: http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-adv.html&r=1&f=G&l=50&d=PG01&s1=ngal&p=1&OS=bioporto&RS=ngal ?

Jeg kunne i øvrigt ikke finde Bioportos ansøgning i deres database. Har en venlig sjæl et link hertil?7/10 2009 23:58 stengård 019215det er vist mest noget med S-creatinin....8/10 2009 00:26 Valueguy 519217Så meget har jeg forstået. Pointen er, at det er en konkurrerende metode til tidligt at forudsige nyreskader. Om den er håbløst ringe i forhold til Bioportos NGAL, skal jeg ikke kunne sige. Jeg konstater blot at der ser ud til at være konkurrence på området, og at det milliardmarked der spås om muligvis ikke helt er det tag selv bord, man kan få indtryk af i bl.a. Korral-analysen.8/10 2009 00:37 stengård 019218såvidt jeg kan se er der tale om at man vil kunne måle efter 2 timer, men jeg kan ikke rigtig se ud af teksten hvordan...

Nå, men jeg tror det kunne være du skulle sende det ud ti BioP - de plejer at være ret hurtige til at svare

DISCLOSURE OF THE INVENTION

[0012]Accordingly, the invention provides in a first aspect a method for the early identification and prediction of elevated blood creatinine levels resulting from a reduction in kidney function in a subject, which method comprises contacting a urine sample from the subject with a capture molecule for a biomarker specific for the distal region of the renal tubule and which biomarker is released from said region when there is damage to said region indicative and predictive of elevated blood creatinine levels resulting from a reduction in kidney function.

[0013]The method according to the invention, provides a means of detecting damage to, and predicting the extent of damage to, the kidney within two hours or less of the damage occurring with the attendant advantages for the patient.8/10 2009 00:57 Valueguy 019220Will do.8/10 2009 08:40 stengård 019227umiddelbart tror jeg dog ikke at der er en alvorlig konkurrent i det, hvis Abbott/Boiste (CCH) havde antaget at det var en konkurrerende teknologi næppe havde brugt så mange ressourcer på Trials, valideringer og EPO forsinkelser.. ved nærmere eftertanke :)8/10 2009 10:44 CareTaker 019231Nej hvorfor bruge krudt på at stævne, hvis man har noget der er bedre? Så kunne man lige så godt holde lav profil.

Man må også formode at selskabet har rodet i det, inden flere af lederne købte aktier. Men det kunne da være interresant at se hvad de siger til det.

Vh
8/10 2009 18:21 Valueguy 019242Det lader ikke til, at Bioporto er synderligt bange for denne ansøgning. Christina Tønnesen har oplyst mig om, at udviklingsafdelingen er bekendt med ansøgningen, og at den nævnte markør har været kendt i nogle år uden at den har givet anledning til nævneværdig opmærksomhed rundt omkring.8/10 2009 19:41 PCknuden 019243Du spurgte vel ikke tilfældigvis også hvorledes abbot kunne lancere deres NGAL uden tilsyneladende havde indgået en aftale med Bioporto ??

Uden at være helt inde i børsreglerne, mener jeg at kunne huske en regel om at kurspåvirkende information skal oplyses børsen umiddelbart efter at virksomheden måtte have fået kendskab dertil.8/10 2009 20:50 stengård 019245Abbott har ikke solgt NGAL-test til diagnostisk brug endnu... og derfor er der ingen mulig overtrædelse. Foreløbigt har både Biosite og Abbott været beskæftiget med at lave klinisk validering - og da man ikke sælger noget - er der ikke noget at lave licensaftale om...endnu :)8/10 2009 20:59 CareTaker 019247Nu har Abbot jo ikke lanceret noget endnu. Det er i starten af november, mener jeg. (så aftalen kan sagtens nåes inden) Desuden er det jo bare en CE - mærkning af et apperatur til måling af nyresvigt i tidligt stadie(AKI), som Abbot har fået.

Derfor har Biop vel ikke noget at meddele. Men det kan også være at det er mig den er gal´ med her.

Omvendt skal Biop jo heller ikke oplyse mere en de er forpligtiget til, da, der vil gå unødigt spekulation igang. (det er der nok af i forvejen) Jeg tror de holder reglerne.

Men de vil med sikkerhed oplyse, når der er indgået en licensaftale, men det er der jo ikke endnu, derfor er dette ikke oplyst. Mit bud.

God Aften8/10 2009 22:03 PCknuden 019250I har jo nok ret :o)

Synes blot det er noget vovet at gå i pressen og reklamere med en CE godkendelse - uden at have vished for at man rent faktisk kan sælge produktet.

Jeg mener - Bioporto kunne vel bare sige nej til en licensaftale ??
8/10 2009 22:48 baras001 119252Som jeg tolker den seneste udvikling kan vi have 2 scenarier:

1) Enten har Abbott/Biosite m.m. trukket følehornene til sig fordi de har fået andre ideer - f.eks en aftale med Biotrin om deres NGAL. Patentansøgningen fra Biotrin er indsendt d. 24/9 2009. Altså meget tæt på de datoer hvor CCH trækker sig fra retssag og Anke til EPO.

2) Eller Bioporto har indgået en "forhåndsaftale" med f.eks Abbott/Biosite, hvori der er kompromis med at CCH (Jeg forudsætter at Abbott/Biosite har stor indflydelse hos CCH) trækker sig fra retssag og anke - mod indgåelse af attraktiv licensaftale for begge parter.

Hvis vi har scenarie 2) er det gået meget stærk på det seneste, hvilket indikerer at der allerede ligger en overordnet aftale og derfor forventer jeg også at det kan kun være detaljer eller timing der afgør hvornår en aftale offentliggøres. Scenarie 1) ønsker jeg ikke at spekulere videre over....... :), dog er svaret fra Bioporto i indlægget fra Valueguy i denne tråd vel som forventet, da Bioporto vel ikke kan svare andet i den nuværende situation. (Hvordan ville markedet og eventuel partner reagere hvis Bioporto kommenterede at det var en seriøs konkurrent til deres NGAL patent?)...Jeg vælger dog at tro at realiteten er = svaret fra Bioporto.8/10 2009 23:13 Valueguy 1419253@baras001

Mht. datoen 24/9 i Biotrins patentansøgning, så tror jeg det referer til seneste behandlingstrin, for lidt længere nede i dokumentet står der ”Filed: March 18, 2008.” Og ansøgningen omhandler ikke NGAL. Ifølge Christina Tønnesen har øvrige konkurrerende tests langt fra vist samme performance, og derfor ikke fået samme opmærksomhed som NGAL.

Mht. hvis Abbott skulle gå ad andre veje, så står Bioporto vel heller ikke på herrens mark i og med deres homogene tests?8/10 2009 23:59 Hegu 019254CE-mærkningen går på selve udstyret og er, når det kommer til stykket, ikke verden mest vanskelige mærkning at opnå for medicinsk udstyr. I denne specielle sammenhæng forekommer det lidt mærkeligt, at man går ud og fortæller om denne godkendelse, som alt medicinsk testudstyr skal have.

Med venlig hilsen

:)Hegu8/10 2009 22:37 Valueguy 019251Jo, det gjorde jeg, og til det sagde hun, at det længe har været kendt at Abbott ville lancere i 2009, så der var ikke noget nyt i Abbbotts meddelelse, men at hun i øvrigt ikke kunne kommentere på hvem de forhandler med samt eventuel tidshorisont.9/10 2009 00:09 CharlesPonzi 019255Stengård, hvor har du godt af at sidde med sådan en lorteaktie, og det er mild sagt.

Jeg håber du taber rigtig mange penge på grund af dit lorte hype.

Synd for dem, som fulgte dit råd, men det viser jo virkelig, hvor utroværdig dit hype har været igennem tiden, her er blot en gentagelse til skræk og advarsel for alle.

:D9/10 2009 01:08 stengård 219257jeg er da glad for at du ikke misunder mig mine aktier Ponzi...

Jeg sidder og filosoferer over om der måske skulle være et eller andet jeg kunne misunde hos dig... men så langt rækker min fantasi nu alligevel ikke :)9/10 2009 01:39 StBr 019258Ofte overgår virkeligheden vores fantasi.

Men, i tilfældet her, er jeg da overordentlig spændt på at se, hvad det er i virkelighedens verden, der ikke står mål med vores fælles mangel på fantasi.9/10 2009 01:48 tasiilaq 219259for fanden da Ponzi... så kunne du ikke holde dig i skindet længere... Håber desværre at der bliver lukket for dine fremtidige kedelige indlæg. Øv, men forventeligt fra "The Worlds Greatest Swindler"9/10 2009 17:06 baras001 019274CharlesPonzi, Jeg ved ikke hvad der ligger bag dit udbrud mod Stengård og uden at ville forfalde til samme debat niveau som på "artoinvestor", så synes jeg ikke at dit indlæg skal stå ubesvaret.

Der er få som har formået at holde debatten på et sagligt kompetent niveau. Stengård er absolut den ene, andre andre er Kim, Kulsgaard, Troldmanden m.fl. (Sorry, hvis jeg har glemt nogle). Der er fra disse kanter hele tiden kommet godt sagligt input, så har det været op til investorerne at fortolke disse input. I øvrigt kan jeg ikke se at der er "tabt" noget på Bioporto, da den længe har været i ca. kurs 4 og nu i ca. 8,85. Jeg vil gerne takke alle der har bidraget seriøst til debatten omkring Bioporto - ikke mindst Stengård, godt gået!!!9/10 2009 17:29 poxon 019275Vil også gerne ytre min tak! Har fulgt med både her og på EI. Havde det ikke været for disse saglige indlæg her af bl.a. stengård, så havde jeg ikke været med på vognen. Nogle vil selvfølgelg altid have et tab, det afhænger jo af hvornår man kommer med, men ligefrem at give stengård skylden er i mine øjne, et klart billed af at personen ihvertfald ikke gik med fra starten, og nu blot lader sin vrede gå ud over andre, istedet for at erkende sine egne "fejl-investeringer" (dog ikke en fejl-investering, i mine øjne på længere sigt)9/10 2009 17:36 baras001 019277CharlesPonzi, Jeg ved ikke hvad der ligger bag dit udbrud mod Stengård og uden at ville forfalde til samme debat niveau som på "artoinvestor", så synes jeg ikke at dit indlæg skal stå ubesvaret.

Der er få som har formået at holde debatten på et sagligt kompetent niveau. Stengård er absolut den ene, andre andre er Kim, Kulsgaard, Troldmanden m.fl. (Sorry, hvis jeg har glemt nogle). Der er fra disse kanter hele tiden kommet godt sagligt input, så har det været op til investorerne at fortolke disse input. I øvrigt kan jeg ikke se at der er "tabt" noget på Bioporto, da den længe har været i ca. kurs 4 og nu i ca. 8,85. Jeg vil gerne takke alle der har bidraget seriøst til debatten omkring Bioporto - ikke mindst Stengård, godt gået!!!9/10 2009 18:52 Kim 019280Nå så dukkede den første Stengårdmodstander åbenbart op.....

Nej det gjorde han faktisk ikke..........

JEG var den første!

Jeg har altid som tidligere investor syntes at Stengård var pisseirriterende. Dels fordi han altid skrev det stik modsatte af hvad jeg mente eller gav udtryk for, og derfor betragtede jeg ham som en irriterende modspiller, dels fordi han med sit veludviklede sprog gjorde det besværligt for mig at modargumenterer ham, og så i sidste ende fordi han fik ret i stort set alt det han prøvede at banke ind i knolden på alle os andre tosser ( jeg behøver vel ikke fortælle at det var Bioscan det handler om ) og ja hvis nogen skulle være i tvivl, så er jeg Koma på EI......... Jeg tør sgu godt stå åben frem og bekende kulør....!

Og hvad angår BioPorto, så har jeg sadlet om, FORDI jeg faktisk godt kan lide Stengård, og vi er på talefod både på skrift og telefon, og efter at lære manden bag Stengård at kende på denne måde har i mit farvør gjort ham mere troværdig.

Og CharlesPonzi. Hvorfor skulle en person binde sig i aktier for en formue, hvis ikke han selv troede på casen........... så ville det jo være det samme som at skylle sine penge ud i lokummet....!

Kritik er en god ting, men konstruktiv kritik er uvurderbart, så lad os få noget af det

Tak for ordet.

Kim10/10 2009 18:40 hesse 019303Goddag Kim (Koma)
Jeg håber den voldsomme stigning her på det sidste har hentet det meste at det tab du havde i bioscan.
Med hensyn til modstandere til Henrik (Stengård) tror jeg da at han har mange men derfor kan man jo godt holde tonen pæn, og han er jo en festlig fyr som elsker at skrive lange smørrer og så kan man jo selv trække fra og ligge til for han har jo altid være for optimistisk men en spændende og rar person det er han da. Jeg gør gerne det Kim (koma) at når kursen stiger så voldsom som her sælger jeg altid halvdelen og kan så købe op når den igen falder og skulle det ske at den stiger helt vildt kan jeg jo altid glæde mig over halvdelen.
For selvom de nu får patentet og har penge til nogle år er der jo stadig mange spørgsmål der er uafklarede. Det er jo nogle virkelige store firmaer de er oppe imod og de ligger sig garanteret ikke ned.
Held og lykke med aktierne kim.
Med venlig hilsen¨
Hesse11/10 2009 19:54 Kim 119321Hej Hesse.

Jo det har da heldigvis hjulpet på tidligere tiders fiaskoer

Ja man kan jo tage hvad man synes om, og resten kan man jo bare lade ligge.

Jeg er i midlertid glad for at jeg fulgte et råd for snart et års tid siden, og jeg har alligevel tabt så meget, så jeg kan lige så godt tro på dette her, også selv om det går hen og bliver en succeshistorie

Kim11/10 2009 20:25 stengård 219322AU kommer med en opdateret analyse i dag hvor man har rettet de mange fejlslutninger fra den sidste udgave... om man har fået rettet alle - ved jeg ikke før jeg har læst artiklen - men jeg går ud fra man i det mindste har fået årstallene rigtige :)

11/10 2009 20:42 MajaLyse 019324Hvornår skulle denne komme Stensgård?11/10 2009 22:10 stengård 1019325jeg smider den når jeg modtager den... hvilket plejer at være omkring 23.3011/10 2009 22:17 Valueguy 219326Kurstarget 10% over nuværende kurs og ingen retfærdiggørelse af target i form af tal på bordet. Bare et gæt...11/10 2009 22:47 HumDin 719328De mener at bioporto har potentiale til kurs 50, men fastholder en pt. fair value i underkanten af kurs 8. Så mon ikke vi ser den gå lidt ned igen i morgen på baggrund af dette. Tror dog ikke at den kommer under 8.

Er desværre ikke selv medlem af aktieugebrevet, så jeg kan ikke linke hele artiklen. På EI har goodnews dog lavet et udklip af artiklen.

Her er linket:
http://www.euroinvestor.dk/Debat/Debat.aspx?listno=2

Mvh.11/10 2009 23:23 Valueguy 419329Kan man blæse og have mel i munden samtidig? Det mener AU vist... Frem med den røde rettepen igen:

"Hvis og når partnerselskabsaftalen offentliggøres" - Hvis og når?! Det er der ikke noget hedder. Sandsynligvis skrevet for at dække sig ind på to scenaerier samtidig...

”På licenssalget kan opnås en royalty på ca. 4 % af salgsprisen” – kan vi ikke lige få lidt usikkerhed ind omkring sådan et tal?! Det kan de jo af gode grunde ikke vide noget som helst om. Det er trods alt det som forhandles om… Eller ved de mere end Abbott og Bioporto? Helt ubegribeligt uforsigtigt sprog.

"Vi vurderer en helt klinisk nu-og-her fair value
til knap kurs 8" - hvor i analysen retfærdiggøres kurs 8? De negative scenaerier er slet ikke ridset op. Hvorfor ikke? Jeg synes det er lav, integritetsløs dækken sig ind uden argumenter, akkurat som det kutyme i branchen af flokdyr, så man får ret uanset outcome.

Jeg har dog samme opfattelse mht. den stille selvtillid man mærker i organisationen både mht. hvad der kommunikeres af Thea Olesen til medier, Christina Tønnesen til os aktionærer og i handling mht. insiderkøb og ingen salg.11/10 2009 23:42 stengård 319331uddrag fra chat på .com

10/11 21:58 af stengård Bioporto ser AU i 50 ... om et par år...
10/11 21:58 af karbold håber det for den til vende snuden op ad igen
10/11 21:59 af karbold og hvad AU mener om bio
10/11 21:59 af akademikeren i 50!!! wouw
10/11 22:03 af bmo men fair value under 8???
10/11 22:04 af bmo Skal vi virkelig derned for at vende?
10/11 22:10 af stengård ingen er forpligtet udover sine evner - og det skal Per Aabo være glad for
10/11 22:11 af akademikeren er det pepaoter der har lavet den? han er så dygtig på genmab
10/11 22:12 af stengård For ikke at tabe ansigt skal AU jo holde fast i den tåbelige fair value som Per Åbo lavede... det her er det nærmest man kommer en kovending11/10 2009 23:59 Valueguy 119332Et taknemmeligt sted at arbejde, for de tager jo aldrig fejl - og ingen risikerer derfor fyring12/10 2009 00:14 stengård 119333man skal selvfølgelig glæde sig over at det da i det mindste er blevet mere tydeligt for AU hvilke muligheder der er i aktien...

Men ....

Der er ingen grund til at udelukke US. Der er ingen grind til at antage at andelen af heterogene test er så høj, og der er heller ingen grund til at tro at man stopper med 50% penetrering...

I virkeligheden er det helt enkelt - enten får man aftaler og test på plads - og så er target IKKE 50 - men mange gange det - eller også har man ingen ting... og så er vi back to square1. Man kan ikke retfærdiggøre en mellemkurs ved bare at indregne 50% risikopræmie...12/10 2009 00:20 tgaard 319334Med sensitivitet og specificitet på hhv 82% og 97% for at predikere AKI er Triage NGAL testen stærk: http://www.medicalnewstoday.com/articles/166254.php
Dette bliver en værdig konkurrent med mindre BioPortos patent krænkes...
mvh Tgaard12/10 2009 00:24 stengård 219335det er den samme test....12/10 2009 00:29 stengård 319336Biosite/Inverness gav 50.000 test væk her hen over sommeren for at få en umiddelbar accept af produktet. Sålæmnge de giver dem væk skal der ikke betales licens... men -øh - det holder nu nok snart op med. Problemstillinger er at Biosite/Inverness ikke opgav en specifik cut-off-værdi men har overladt det til lægerne indtil videre - sådan lidt a la "havd synes I selv".... men ROC-testene viser udtrykkeligt hvor skæringen skal ligge :)

stengård12/10 2009 08:23 stengård 019340man bliver ikke trær af at læse denne her:

Status The patent has been granted
Database last updated on 09.10.2009
Most recent event 09.10.2009 (Expected) grant published on 11.11.2009 [2009/46]

det vil sige - at der ikke kom andre indvendinger/indsigelser.... helelr ikke fra tredjepart12/10 2009 09:52 Kim 019341Du har så evig ret Stengård

Det eneste man kan blive lidt træt af, er stavefjel.......12/10 2009 11:22 Hegu 019344Skal vi ikke lige for en god ordens skyld præcisere:

Patentet er udstedt.

Der er ikke længere mulighed for indsigelse.

Det er alene offentliggørelsen, som vi venter på til næste måned.

Med venlig hilsen

Hegu
12/10 2009 14:44 Mixd 519346Vi ved jo også at Bioporto samarbejder med en stor medicinsk spiller - der ikke ønsker offentliggørelse endnu - med hensyn til de homogene tests.
Hvad kan i grunden være bevæggrunden til det? Hvad nu hvis det enten er Abbott eller Biosite?
Kan det forklare Abbotts handlinger den seneste tid? CCH? CE-mærkning? Phadia?
v.h.12/10 2009 15:55 stengård 019347nej (sagde han skråsikkert :) ) det kan ikke være Abbott - så ville de homogene test næppe være kommet bag på dem...:)

Nå - men det er sandsynligvis en leverandør til branchen (på samme måde om Bosch stort set leverer alle ABS-systemer til europas biler) - og de ønsker ikke navnet frem før produktionsaftalen er på plads - for ikke at få et pres fra f.eks. Abbott/Biosite12/10 2009 17:04 bmo 219351Enig stengård.
Samarbejdspartneren med Biop. er jo først klar med Deres lanceringen af NGAL testen i første halvår af 2011, og Abbott som jo sikkert stod bag CCH, er klar til lancering af deres CE godkendte NGAL test nu. Så det giver vel svaret?12/10 2009 18:17 Mixd 019353Jeg synes alligevel, at det er ligesom Abbott har gået og fejet fortovet foran Thea Olesen den sidste tid.
Og svaret på at de er hægtet af de homogene tests kan jo rettes op dersom, det er dem, der er partneren. Alternativt er et overtagelsesforsøg jo også en mulighed, selv om de her ser ud til at have spændt bugen på det seneste med opkøb og tabt retssag.
v.h.TRÅDOVERSIGT

19205 Bioporto update VII
7/10 19:52 stengård 1

19220 Will do...
8/10 00:57 Valueguy 0