Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

Danisco nu steget næsten 30%


19730 akademikeren 15/9 2009 14:13
Oversigt

Siden deres CEO købte. Altid et godt tegn at købe når direktøren gør det. 16/9 2009 10:03 johnsen 019766


16/9 2009 10:14 johnsen 019768GOVERNOR CHET CULVER CUTS THE RIBBON ON GENENCOR'S NEW IOWA FACILITY

Grand Opening of Applied Innovation Center & Plant Expansion in Cedar
Rapids.

 Read the full press release: Governor Chet Culver cuts the ribbon S NEW IOWA FACILITY


Grand Opening of Applied Innovation Center & Plant Expansi>http://www.genencor.com/cms/connect/genencor/media_re.. et kort link:

http://tinyurl.com/nbl92d

18/9 2009 10:43 johnsen 019839Lidt analytiker kommentar til regnskab:
Fra Jyske:
http://www.jyskebank.dk/_jb/commoninc/bin.asp?id=2607..

Fra Sydbank, klippet:
Genencor? overrasker med forbedret lønsomhed
Enzym-divisionen ?Genencor? er den helt store positive overraskelse med en forbedring af overskudsgraden på hele 6,2%-point. Forbedringen er et resultat af flere faktorer som en øget efterspørgsel, et positivt momentum, et forbedret produktmix, periodeforskyd-ninger og omkostningsbesparelser. Fokus fremadrettet bliver fortsat på divisionen ?Sweeteners? og på overskudsgraden generelt samt på i hvor stort et omfang det gode 1. kvartal skyldes lageropbygning og periodeforskydninger. Vi forventer markante forbed-ringer sammenlignet med sidste år men ser overskudsgraden falde fra det nuværende ni-veau over året. Vi er meget positive over for, at vi allerede nu ser markante forbedringer, da vi anser ?Genencor? for den store vækstdriver fremadrettet.

Stemmeretsbegrænsning skal ophæves
Bestyrelsen indstiller til, at den nuværende stemmeretsbegrænsning på 7,5% ophæves ved næste generalforsamling i august 2010. Stemmeretsbegrænsningen er et værn mod overtagelse og et levn fra gammel tid. Vi finder det helt naturligt, at den fjernes af den nye bestyrelse. Danisco åbner dermed for, at store aktionærer kan få mere indflydelse og for spekulationer om opkøb. Vi vurderer dog ikke, at Danisco er sat til salg.

Vi venter flere opjusteringer i år
Danisco er selv efter opjusteringen godt på vej til at nå forventningerne til helåret 2009/10. Vi vurderer, at de nuværende forventninger er konservative, og vi forventer mindst en opjustering mere ? under forudsætning af, at yderligere goodwill nedskrivnin-ger i ?Sweeteners? ikke bliver nødvendigt. Vi opjusterer derfor på baggrund af regnskabet vores forventninger til indtjeningen.Tom Knutzen køber for 780.000 kr. aktier.
http://www.npinvestor.dk/nyheder/danisco-direktoer-ko..18/9 2009 12:53 johnsen 019841


18/9 2009 15:03 akademikeren 019845CEO´en køber så for 750.000 mere. Her går det godt!17/9 2009 10:20 johnsen 019806Så kom regnskab:
http://www.danisco.com/cms/resources/file/eb3bae0c734.. size=5 face=Helvetica-Bold>

Opjustering efter stærkt første kvartal


Danisco opnåede en omsætning på 3,5 mia. kr. i første kvartal 2009/10, en stigning på 7% (2% organisk


vækst) i forhold til sidste år. Cultures og Genencor var drivkræfterne bag den organiske vækst. Koncern-EBIT*


steg med 27% i forhold til sidste år, hvilket medførte en betydelig marginforbedring sammenlignet med første


kvartal sidste år. Enablers og Genencor bidrog begge pænt til de højere marginer. Vi hæver vores


helårsestimater for EBIT og koncernresultatet.
17/9 2009 12:18 akademikeren 019817Johnsen, har ikke læst regnskabet, så her måske et hurtigt spørgsmål du kan klare. Tager Genencor stadig markedsandele? I så fald har de gang i noget rigtigt..21/9 2009 14:06 akademikeren 019898Der er godt nok kommet turbo på kursudviklingen, siden den gamle Tobakschef tog over. Nu er meldingen i dagens avis at man ikke vil stille sig i vejen for overtagelse. Den gamle dame har fået ny pels må man sige. Godt gået herfra!17/12 2009 12:29 johnsen 023568Danisco regnskab Q2 2009:
http://www.danisco.com/wps/wcm/connect/danisco/corpor..

Jyske Banks kommentar til regnskab:
http://www.jyskebank.dk/_jb/commoninc/bin.asp?id=2689..

Andelskassens kommentar til regnskab:
Danisco sænkede forventningerne til helåret fra DKK
700 mio. til nu DKK 200 mio.
??Det lavere forventede resultat skyldes primært goodwill nedskrivninger
i Sweeteners divisionen og regulering af udskudte
skatter
??Omsætningen forventes at være marginalt lavere end tidligere
udmeldt (nu DKK 13,25 mia. mod tidligere DKK 13,50 mia.).
Den lavere omsætning skyldes primært ugunstige valutakursbevægelser
??Derimod opjusterer selskabet forventningerne til driftsindtjeningen
(EBIT) med mellem DKK 50 og 100 mio.
??På forretningssiden skuffede Sweeteners en smule imens Cultivator
havde et bedre end ventet kvartal. For Genencor var
der mærkbare forbedringer på vaskemiddel-forretningen og
tocifret vækst inden for enzymer og bioethanol
Konklusion
??Halvårsresultatet indeholder både gode og dårlige elementer.
Hvis man ser bort fra goodwill nedskrivningen, så indeholdt
regnskabet en mindre opjustering og pengestrømmene var
stærke. Til gengæld var der svagheder at spore i forhold til
omsætningen og indtjeningsgraderne.
??Overordnet set forventer vi at aktieanalytikerne vil justere deres
estimater ned med 2-3 procent. på baggrund af regnskabet
??Da vores estimater i forvejen har ligget til den konservative
side, benytter vi halvårsregnskabet til at opjustere vores 12-18
måneders kursmål til 365

TA graf for Danisco:
http://www.binvest.dk/aktiegrafer.htm#Danisco17/12 2009 12:58 johnsen 123570Lidt klip fra Sydbank:
?Sweeteners? - et smertens barn
Regnskabets svage punkt er som forventet salget af sødemidlet Xylitol. Danisco melder fortsat om overkapacitet og et stort prispres fra kinesiske producenter på markedet for Xylitol. Danisco vælger derfor at nedskrive den resterende goodwill på 700 mio. kr. i ?Sweeteners?. Nedskrivningen af goodwill kommer tidligere, end vi havde ventet, og det er også overraskende, at Danisco vælger at nedskrive hele goodwillposten i ?Sweete-ners?. Danisco ændrer ikke umiddelbart på det langsigtede mål om en overskudsgrad på 10% i divisionen, men det er langt fra den nuværende overskudsgrad på 2,1% i 2. kvar-tal. Som resultat af goodwillnedskrivningen nedjusterer Danisco forventningerne til netto-resultatet til ?over 200? mio. kr. fra tidligere ?lidt over 700? mio. kr.

Positive signaler fra ?Bio Chemicals?
Danisco forventer, at demonstrationsanlægget i Vonore, Tennessee til produktion af 2. generations bioethanol står klar til indvielse i januar 2010. Dermed forløber samarbejdet med DuPont som planlagt. I relation til samarbejdet med Goodyear omkring Biolsprene, så er de første dæk produceret baseret på teknologien. Vi ser fortsat positivt på samar-bejdet med DuPont og Goodyear og estimerer et stort langsigtet indtjeningspotentiale.

Stabile forbedringer fortsætter - Vi fastholder Overvægt
Danisco beviser med dagens regnskab, at marginforbedringerne i 1. kvartal ikke var en enlig svale. Vi er således mere komfortable med de langsigtede mål for overskudsgraden efter dagen regnskab. ?Sweeteners? er klart et negativt element, men fokus i divisionen rettes nu mod en forbedring af overskudsgraden. Vi forventer ikke flere negative overra-skelser fra ?Sweeteners?. Vi fastholder vores Overvægt-anbefaling på Danisco
Klip slut

Jyske Bank er netop kommet med lidt mere(16 sider):
http://www.jyskebank.dk/_jb/commoninc/bin.asp?id=2690..
TRÅDOVERSIGT