Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

      

Guava - skandaløst ringe behandling af selskabets aktionærer


20135 stengård 30/9 2009 16:14
Oversigt

Det er - sammen med nanocover og Abaris Ejendomme - det værste regnskab noget børsnoteret selskab har afleveret de senere år.. Det er sandelig godt at bestyrelsesfomanden Ole Sigetty føler at ledelsen er den bedst mulige for selskabet - for hvem tør tænke på hvordan det var gået hvis ledelsen havde været dårlig for selskabet, Det kræver den yderste kompetance at tabe så mange penge....

0-09-2009 15:58:20 - OMX Copenhagen, News
GUAVA A/S Offentliggørelse af årsrapport Guava A/S offentliggøre årsrapport
Omsætningen i 2008/09 blev DKK 177,0 mio. og resultatet før skat og af- og
nedskrivninger(EBITDA) blev minus DKK 20,6 mio.

Selskabets EBIT resultat udgør minus 161,9 mio. og er primært påvirket af
af/nedskrivninger på goodwill og kundekontrakter på DKK 141,3 mio. Selskabets
resultat af fortsættende aktivitet udgør minus DKK 151,0 mio., mens årets
resultat udgør minus DKK 244,7 mio. inkl. ophørende aktivitet. Ophørende
aktivitet består af afhændelsen af Guava Communication A/S og Adfair ApS og
udgør minus DKK 93,7 mio.

Egenkapitalen er faldet fra DKK 363,7 mio. pr. 30. juni 2008 til DKK 141,7 mio.
pr. 30. juni 2009.

Selskabets soliditetsgrad udgør 64,2% pr. 30. juni 2009.

Selskabet har i regnskabsåret forsøgt at navigere igennem påvirkningerne fra
den generelle økonomiske krise i samfundet. Imidlertid har afmatningen på
reklamebureau markedet samt den generelle nervøsitet hos kunderne som følge af
nedgang i produktiviteten i samfundet og den generelle nedgang i forbruget
påvirket selskabet kraftigt.

Guava fokuserer i dag på ?klassisk? online marketing og vil i regnskabsåret
2009/2010 fokusere på salg, services og analyse af online aktiviteter i Norden
og Europa.

Årsrapporten for 2008/2009 viser en omsætning på DKK 177,0 mio. mod en
omsætning på
DKK 220,3 mio. for 2007/08. Inkl. ophørende aktivitet havde selskabets
omsætning for 2008/2009 udgjort DKK 208,5 mio. Selskabets resultat før ska
t og
afskrivninger (EBITDA) udgør minus DKK 20,6 mio.

Selskabets egenkapital er faldet fra DKK 363,7 mio. pr. 30. juni 2008 til DKK
141,7 mio. pr. 30. juni 2009.

Selskabet har tidligere udmeldt, at man forventede en omsætning på DKK 220 mio.
og et resultat i størrelsesordenen minus DKK 20 mio. før skat og afskrivninger
(EBITDA).

Ledelsen anser ikke det opnåede resultat for tilfredsstillende, men forventer
et kraftigt forbedret resultat i 2009/2010.

- Omsætningen er steget fra DKK 81,4 mio. i 2006/2007 til DKK 220,3 mio. i
2007/2008 og faldet til DKK 177,0 mio. i 2008/2009.

- Selskabet har afholdt betydelige engangsomkostninger til integration og
afskedigelse af medarbejdere i forbindelse med sammenlægningen af de i perioden
2006 til 2008 opkøbte selskaber.

- Selskabets EBIT resultat udgør minus DKK 161,9 mio. og er påvirket af af- og
nedskrivninger på DKK 141,3 mio. primært på goodwill og kundekontrakter.
Resultatet af ophørende aktiviteter påvirker resultatet negativt med DKK 93,7
mio. Selskabets resultat udgør minus DKK 244,7 mio.

- Selskabets egenkapital har udviklet sig fra DKK 92,1 mio. i 2006/2007 til DKK
363,7 mio. i 2007/2008 og til DKK 141,7 mio. i 2008/2009.

Strømlining/omkostningreduktioner

I tidligere perioder har Selskabet opkøbt adskillige virksomheder inden for
online marketing. Fokus er nu ændret, og for at opnå bæredygtige
konkurrencemæssige fordele følger Selskabet nu en
konsolideringsstrategi, hvor
organisk vækst og strømlining af alle forretningsenheder er i centrum.
Selskabet har i den forbindelse taget følgende tiltag:

Afhændelse af Guava Communication A/S

Guava har med virkning pr. 1. juli 2009 solgt samtlige aktier i Guava
Communication A/S for DKK 1. Guava Communication A/S's EBITDA-resultat for
regnskabsåret 2008/09 udgjorde minus DKK 16,6 mio. og vil medgå i årsrapporten
2008/2009 som ophørende aktivitet. Årsagen til dette underskud er blandt andet
et vigende marked som følge af finanskrisen, tab på konkursramte kunder,
integrationsomkostninger i forbindelse med sammenlægningen af CPH Group ApS og
Guava Communication A/S, der blev fusioneret pr. 1. juli 2008, lav
kundetilgang, samt store afskedigelsesomkostninger i forbindelse med reduktion
af medarbejderstaben, som er gået fra ca. 45 ansatte til 12 ansatte i
regnskabsåret.

I forbindelse med transaktionen har Guava A/S erhvervet 2.579.727 stk. egne
aktier af et af køber kontrolleret selskab for i alt DKK 997.247,65 svarende
til DKK 0,386571 pr. aktie, som udgjorde gennemsnitskursen i august måned med
tillæg af 10%.

Det skal understreges, at Selskabet Guava Communication Vest A/S, som er en
selvstændig juridisk enhed og har hjemsted i Århus, fortsætter sin succes under
Guava paraplyen.

Guava Communication A/S blev erhvervet for DKK 78 mio. samlet for både CPH
Group ApS og Cubizz Communication A/S. Kapitalandelen var ind
regnet i
årsrapporten 2007/08 til en samlet værdi på DKK 78 mio. I årsrapporten
2008/2009 vil denne kapitalværdi blive nedskrevet fuldt ud.

Ledelsen i Guava A/S har ikke kunne se den ønskede forbedring i resultatet fra
Guava Communica¬tion A/S, og Guava Communication A/S har heller ikke løbende
kunne opfylde de lagte budgetter. Da ledelsen i Guava A/S ønsker, at samtlige
business units skal levere et positivt resultat, og man ikke kunne forsvare
forsatte driftsunderskud i Guava Communication A/S, har man valgt at afhænde
Guava Communication A/S til direktør Jacob Nyborg.

I forbindelse med salget frigøres Guava for en række gældsforpligtigelser samt
forpligtigelser vedr. medarbejdere mm.

Guava Communication A/S vil inden d. 15. november 2009 skifte navn og ikke
længere anvende Guava-brandet. Selskaberne vil dog forsat samarbejde, så
kundegrupperne i de to selskaber forsat kan tilbydes flere produkter. Guava
Communication A/S forsætter indtil videre som lejer i Guava A/S' lokaler i
Amaliegade.

Salg af Adfair

Guava A/S valgte at frasælge Adfair ApS pr. 22. januar 2009.

Adfair har været en del af Guava koncernen siden februar 2008 og arbejdet inden
for
koncernens affiliate marketingsområde. Efter endt earn-out periode ultimo 2008
stod selskabet for at skulle integreres i resten af koncernen, men ledelsen
vurderede, at omkostninger til integration sammenholdt med synergimulighederne
ikke stod mål med hinanden, liges
om Adfairs strategi og tilgang til markedet
var anderledes end resten af koncernes affiliate område. Ledelsen havde i
ejerskabets periode nøje fuldt samarbejdsmulighederne og Adfairs muligheder for
integration i koncernen, men fandt ikke at en integration ville have et
positivt udfald.

Køber af Adfair var selskabets direktør Henrik Sode Holm Kærgaard.

Adfair blev solgt for DKK 9 mio. kontant. I forbindelse med erhvervelsen af
Adfair indgik Selskabet en earn-out for regnskabsåret 2008. Selskabet havde pr.
30/6-2008 afsat DKK 16 mio. til honorering af denne aftale. I forbindelse med
salget af Adfair betaler Selskabet DKK 2 mio. til fuld og endelig indfrielsen
af earn-out, så hensættelse på DKK 16 mio. reduceres til DKK 2 mio., og
Selskabets goodwill reduceres med DKK 14 mio.

Læs hele regnskabsmeddelelsen i vedhæftet PDF-dokument.

Med venlig hilsen


Ole Sigetty Brian Mertz Pedersen
Bestyrelsesformand Adm. direktør


Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Guava A/S Horwath Revisorerne (Godkendt Rådgiver)
Amaliegade 3-5 Strandvejen 58
DK-1256 København K DK-2900 Hellerup

Ole Sigetty Søren Jonassen
Bestyrelsesformand Statsautoriseret Revisor

Tlf.: 33 13 33 44 Tlf.: 39 29 25 00
Mail : ir@guava.com Mail: s.jonassen@revisor.com30/9 2009 16:18 collersteen 020136Til folk der virkelig er SM-anlagte og vil se hele "rapporten" på 13sider er den her...
https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachm..

Og en frisk ordredybde nu vi er igang:
MM # Bid Size Bid Ask Ask Size MM #
1 91964 0.24 0.26 10000 1
2 35000 0.23 0.28 50250 2
1 39000 0.22 0.29 30000 1
2 14000 0.21 0.30 60070 2
0 0 -- 0.31 74100 3TRÅDOVERSIGT