Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

Parken...... Emission på 500 mio. kr.!


22314 collersteen 19/11 2009 20:43
Oversigt

Så måtte også Don Ø kaste håndklædet i ringen og komme til markedet og bede om penge.

Her et par udvalgte klip fra meddelelsen:

https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=374406&messageId=447766

PARKEN Sport & Entertainment planlægger emission med provenu på cirka 500 mio.
kr.

Omsætningen i PARKEN Sport & Entertainment A/S steg med 23 procent (238 mio.
kr.) til 1.257 mio. kr. i årets første ni måneder (mod 1.018 mio. kr. i samme
periode i 2008), men særlige poster på i alt -244 mio. kr. medførte et
resultat før skat på -254 mio. kr. (65 mio. kr. i 2008).

Den altovervejende årsag til det markante fald i resultatet er nedskrivninger
på goodwill i primært fitness.dk (164 mio. kr.), ejendomme (12 mio. kr.) samt
aktiverede omkostninger (69 mio. kr.) i forbindelse med primært arenaprojektet
ved PARKEN og Montepaone-projektet. Dertil kommer en negativ udvikling i
resultat af transferaktiviteter (-68 mio. kr. mod 1 mio. kr. i 2008) og en
stigning i de finansielle omkostninger på 30 mio. kr. som følge af koncernens
omfattende ekspansionsprogram.


-Jeg må konstatere, at vi på ryggen af den globale højkonjunktur frem til
efteråret 2008 traf nogle offensive beslutninger, der ikke har vist sig at være
bæredygtige i en tid med økonomisk recession, siger bestyrelsesformand i PARKEN
Sport & Entertainment, Flemming Østergaard, og fortsætter:

-Det er til gengæld en stor glæde at konstatere, at bestyrelsen og den nye
direktion har iværksat en solid strategiplan, som såvel vores tre største
aktionærer som vores bankforbindelse har fuld tillid til. I naturlig
forlængelse af planen har jeg foreslået en markant reduktion af det aftalte
honorar til bestyrelsesformanden for såvel 2009 som årene efter, siger Flemming
Østergaard og tilføjer, at han fremover alene vil koncentrere sig om hvervet
som bestyrelsesformand og derfor ikke som hidtil vil løse ekstraordinære
opgaver for koncernen.

Bestyrelsen har besluttet, at der fremover ikke vil blive udstedt aktieoptioner
og bonus til bestyrelsens medlemmer.

I relation til den planlagte fortegningsemission har de tre største aktionærer
(cirka 60 procent) afgivet forhåndstilsagn om tegning af aktier, og den
resterende del af fortegningsemissionen garanteres af Nordea, såfremt en række
almindelige betingelser er opfyldt på tidspunktet for emissionen.

Hovedaktionærerne har i forbindelse med tilsagnet i relation til emissionen
ønsket, at Flemming Østergaard fortsætter som formand for bestyrelsen. I den
sammenhæng har Flemming Østergaard (66) meddelt bestyrelsen, at han senest
stopper som formand for bestyrelsen i det år, han fylder 70 år.
19/11 2009 20:51 collersteen 222316Her er så 3.kvt. som åbenbart var kronen på værket i relation til hvad Nordea ville gå med til. Det er bl.a. goodwillnedskrivninger på 164 mio i Fitness.dk der tærer på solvensen.

KLIP

Koncernomsætningen i PARKEN Sport & Entertainment A/S steg med 23 procent til
1.257 mio. kr. i årets første 9 måneder (1.018 mio. kr. i 2008).

Resultat før amortiseringer, transferaktiviteter og særlige poster steg med 20
procent til 144 mio. kr. (mod 120 mio. kr. i 2008).

Resultat før skat blev -255 mio. kr. (65 mio. kr. i 2008). Det markante fald i
resultatet skyldes en negativ udvikling i resultat af transferaktiviteter (-68
mio. kr. mod 1 mio. kr. i 2008), en stigning i de finansielle omkostninger på
30 mio. kr. samt særlige poster på -244 mio. kr. (0 kr. i 2008).

https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=374404&messageId=44776419/11 2009 20:58 collersteen 222317Tilsyneladende er det også slut med de dyre spillerindkøb!!!
Hvis jeg ellers forstår at læse "spin"....

De høje sportslige ambitioner er ligeledes intakte i nordens største
fodboldklub: F.C. København, hvor målsætningen er at bevare den eksisterende
styrke relativt til klubbens nationale konkurrenter:

-Vi fortsætter det målrettede arbejde, der på ni sæsoner har gjort os til
Danmarks dominerende fodboldklub og den klart bedst placerede nordiske klub på
UEFA's klubrangliste. Som følge af vores satsning på udvikling af egne talenter
i School of Excellence vil vi over tid se en positiv ændring i resultatet af
transferaktiviteter, siger Dan Hammer19/11 2009 21:12 stengård 222321Coller som vi jo tidligere har skrevet om , så er der gedigne problemer i Parken - hele konstruktionen omkring Montepaone var jo decideret mærkværdig (og sandsynligvis kun sat i verden fordi "venenerne" skød penge i det senere krakkede Comwir). Nu er der så aktiverede omkostninger fra det projekt - hvad det så end dækker over - hmmm - konsulenthonorarer til ???? Fitness.dk nedskrivningen var oplagt ovenpå Equinox sammenstyrtning - der måtte komme en nedskrivning på en kæde uden indtjening (men købt dyrt ind fra Palm & co)

At det stod helt så galt til som vi kan se overrasker mig til gengæld lidt - men Nordea har givetvis presset på for en ordentlig oprydning...

Hvis LD kommer flere penge i projektet synes jeg man må kræve en mere end almindelig god forklaring - det er en skandale hvis samfundspenge skal kanaliseres ind i Parken for at dække tab på bl.a Aldo petersen, Ole Abildgaard og Per Villum Hansen...
19/11 2009 21:48 collersteen 322322Nu har jeg kigget lidt i regnskabet, som iøvrigt er helt uhørt transparent/specificeret ift. tidligere. Der er nu også en segmentopdeling, hvor man faktisk kan se at der tjenes ret gode penge på Lalandia. Hvor resten så er forsvundet hen synes jeg stadig svæver lidt i det uvisse. Men 68mio i transferomkostninger trods alt en del i år. Jeg kan umiddelbart ikke lige komme i tanke om hvilke spillere det er man har hentet dyrt, udover at der må være pæne afskrivninger på kontrakter.

Noterne er også lidt interessante, idet man bl.a. kan læse at kontortårnene er værdiansat til 6,2% i afkast og det er vel egentlig ok for lokaler med næsten prime-lokation. Så der må skeptikernes råben om ejd.bobbel og manglende ejd.nedskrivninger i hvert fald tie.
Dog er der så hensat til en huslejeforpligtelse på 23,6 mio. Jeg vil næsten tro at det er ifm. med det tårn som Palm og vennerne købte. Mon ikke det er lokaler med relation til hr. Vela og hans sfære, hvor der ikke bliver betalt husleje. Man kan så undre sig over hvorfor de ikke bliver genudlejet, således at det kun er midlertidigt at Parken hænger på den forpligtelse. 23,6 mio kan jo trods alt ikke kun være 1 års husleje. Den grimme version jeg så lige kan tænke på er at ejendommen er solgt med kanonhøje huslejer til Vela m.fl.... og dermed begynder det at ligne en lille tur i karussellen. Med Palm og vennernes aktiviteter med Schaumann er det så nok ikke helt urealistisk...
Hidrører størstedelen af forpligtelsen fra "afviklede lejemål" er det så måske en anden sag. Hvad dette dækker over specificeres ikke, men det kunne vel være noget med den nye tribune og dens indpasning i den eksisterende byggemasse. Vel særligt tårnet i hjørnet ved Øster Alle. Er det dette tårn der blev solgt til Palm?

KLIP
Hensættelse til huslejeforpligtelse omfatter huslejegarati vedrørende afhændet kontortårn samt forpligtelse
vedrørende lejemål, som er besluttet afviklet. Forpligtelsen er opgjort som ledelsens skøn over det beløb, hvorved
forpligtelserne forventes indfriet.
KLIP

Endelig faldt jeg på sidste side over dette..... STÆRKT bekymrende og vel egentlig en sag som fondsbørsen også bør gå ind over, da der jo åbenbart er solgt (/shortet?) aktier fra et pantsat depot. Sådan er den officielle forklaring i hvert fald....
KLIP
Projekt ?Sportscenter? (Montepaone) er skrinlagt. Som led i det oprindelige aftalegrundlag med
samarbejdspartneren blev deponeret 102.000 stk. aktier. Heraf er 66.045 stk. returneret i henhold til den aftale
som blev indgået med samarbejdspartneren i august 2009 (jf. selskabsmeddelelse nr. 13 af 31. august 2009).
Derefter udestår at blive returneret 35.955 stk. aktier. Der rejses fortsat krav om returnering heraf.
KLIP19/11 2009 23:04 stengård 022325Coller - ved halvårsresultatet var der denne tekst - hvilket jeg ihvertfald tolkede som at aktierne BLEV tilbageleveret. nu viser det sig 4,5 måneder EFTER aftaleindgåelsen at det endnu ikke er sket ... og INGEN info i mellemtiden....

Don Ø, Aldo P, Ole A, Per V-H .... tæt på bedrageri...

fra halvårsmeddelelserne:

https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=273231
Umiddelbart lyder det til at Don Ø har fået bedre vilkår end tidligere?

PARKEN Sport & Entertainment Selskabsmeddelelse Projekt ?Sportscenter?
Projekt ?Sportscenter?

Bestyrelsen for PARKEN Sport & Entertainment A/S har d.d. indgået en ny aftale
med Paceco ApS i relation til Projekt Sportscenter i Montepaone, Italien.

Aftalen er indgået som en konsekvens af, at det ikke har været muligt at få
opfyldt de i den oprindelige købsaftale forudsatte leverancer indenfor de
fastsatte tidsterminer, hvorfor den oprindelige aftale er ophævet.

Den nye aftale indgået mellem parterne er en fælles udviklingsaftale mellem
Paceco ApS og PARKEN Sport & Entertainment A/S, der indebærer følgende:

PARKEN Sport & Entertainment A/S får tilbageført de oprindeligt overdragne
102.000 stk. aktier i PARKEN.

PARKEN Sport & Entertainment A/S beholder sin 70 % ejerandel af det italienske
selskab Montepaone s.r.l.

PARKEN Sport & Entertainment A/S beholder sin option til at erhverve de
resterende 30 % af det italienske selskab af Paceco ApS.

Paceco ApS og PARKEN Sport & Entertainment A/S fortsætter arbejdet med den
igangværende vurdering af projektet, og træffer på baggrund heraf beslutning
om, hvorvidt og i givet fald hvornår projektet skal realiseres. Dette
indebærer, at den tidligere oplyste forventede tidsplan i selskabsmeddelelse
10/2008 ikke længere er gældende.

Paceco ApS og PARKEN Sport & Entertainment A/S bidrager til de løbende
projektomkostninger i samme forhold som deres ejerandel af det italienske
selskab.

Ved en erhvervelse af grunden i Montepaone finansieres
købesummen af Paceco ApS
og PARKEN Sport & Entertainment A/S i forhold til deres respektive ejerandele i
det italienske selskab.

Ved en realisering af projektet forventes det, at salget af lejlighederne vil
udløse et betydeligt millionbeløb til PARKEN Sport & Entertainment A/S.


19/11 2009 22:53 nohope 022323En fuldt acceptabel forklaring vil være pindemadder, VIP og muligheden for mænge sig med andre notabiliteter.

Generelt har LD dog genereret acceptable afkast.

Fsv.angår PSE rører jeg kun fodboldaktiernår mine nevøer får dem foræret, der var en der fik PSE i foråret 2007. Vi må håbe, der har været et alternativt afkast. Men PSE har vel ikke opført sig dummere end mange andre der har haft ejendomme i balancen.

nohope

20/11 2009 08:46 stengård 022330det her er selvfølgelig opløftende at man på Berlingske Business kigger på et af de mere besynderlige kapitel i Parkens historie - og i virkeligheden er det vel et spørgsmål om ikke der burde være en myndighed eller to der kiggede den sag igennem..

http://www.business.dk/article/20091120/borsnyt/91120008/

Business tager dog som sådan ikke fat i den del med salget af de pantsatte aktier... Og det er en stor fejl :) - ligesom jeg ikke er sikker på hvordan de kan gøre Don Ø til hovedarkitekten bag Montepaone...20/11 2009 18:39 collersteen 022394Er det mig der hører interviewt helt forkert eller skinner det ikke igennem at han overhovedet ikke har læst regnskabet?
http://borsentv.dk/investor/clip/6325

Det virker som meget ukonkrete kommentarer og det virker ikke som om han har læst noget om emissionen, at den mere eller midnre er garanteret, etc.
Ligeledes er driften vel ret beset stadig rimelig sund i parken, lalandia, etc. Problemet i regnskabet er vel primært at gælden er for stor og nedskrivninger på goodwill, spillertrup, m.m.21/11 2009 09:12 stengård 122414Business.dk hr en artikel i dag - der indikerer at LD er ved at træde i karakter i deres egenskab af aktionærer. Der skal ske i en opsplitning af PSE og de dele der ikke er overskudsgivende (eller kan blive det) skilles ud. Dermed synes det som om emperiets dage definitivt er slut.

Gad vide hvordan de er nået frem til et tab på 100 millioner i 2010 - er det EFTER reducering i underholdningsdelen (fodbold/håndbold) eller er det efter forventet frasalg af Fitness.dk med mere ?

Jeg synes der mangler lidt info...

http://www.business.dk/article/20091121/borsnyt/91121002/21/11 2009 10:19 akademikeren 022417Jeg er af den opfattelse, at det eneste der foregår nu er at redde FCK, fordi ingen vil stå som bannerfører på at rykker danmarks fodboldklub no.1 ned i danmarksserien. Det må med andre ord betyde at deres ejendomsempirie er totalt færdigt og konkurs og truer med at rive resten med ned.21/11 2009 10:28 stengård 022418tjah - det er nok nødvendigt for at fylde stadion - og dermed generere en eller anden form for indtægt at man har et hold der kan tiltrække tilskuere nok... Så mon ikke FCK overlever - kontortårnen kan man dog formentlig godt skille ud, ligesom Lalandia og Billundia... Håndbolden og multiarenaen er vist derimod under hastig afvikling/skrinlægning.

Meget at det der sker handler om tillid - og jeg tror personligt at Nordea mistede tilliden til PSE da man gik ind i projektet Montepaone - derfra har det været downhill for PSE.21/11 2009 10:33 akademikeren 022419De fyre bag de selskaber er jo de rene sorte huller når det kommer til penge. De er jo the kiss of death!21/11 2009 11:45 akademikeren 022425


27/11 2009 08:18 stengård 022689Parken: Finanshus spår kursfald på 35 pct
27-11-09: 07:19 | opd. 27-11-09: 07:21 | af: Nyhedsbureauet Direkt

KØBENHAVN (Direkt) Parken Sport & Entertainment har efter nedskrivninger på 244 mio. kr. i sidste uge oplevet et kursfald på mere end 15 pct., men ifølge SEB Enskilda skal kursen længere ned. Det skriver Berlingske Business.

Finanshuset frygter, at Parken er nødt til at foretage nedskrivninger i fitnesskæden fitness.dk, som stadig har en bogført goodwill på mere end 200 mio. kr.

- På trods af en betydelig impairmenttest på den eksisterende goodwill i fitness.dk, er der stadig goodwill for 204 mio. kr., og med en lav indtjening kan denne meget vel blive nedskrevet igen, skriver SEB Enskilda.

Her har man et kursmål på 250 kr. og en salgsanbefaling på aktien.27/11 2009 08:50 stengård 022691


3/12 2009 13:24 collersteen 023012Svar som disse er jo ikke ligefrem med til at øge tilliden og gennemsigtigheden. Personligt undrer jeg mig da også noget over den fortsat store gældspost, når nu så mange af sommerhusene er afleveret.....

http://www.business.dk/sport-underholdning/parken-direktoer-redegoer-parkens-gaeld3/12 2009 22:35 Bøgen 023042Hmmm, hvis man stadig har aktier i PSE, så bør man vist overveje at skille sig af med dem...
De svar der kommer ( eller ikke kommer ), er for mig at se udelukkende fordi:

1) De almidelige aktionærer skal skånes for svarene..
2) De( PSE ) kender ikke selv svarene...

Frit valg på på ovennævnte hylde;)

Eller er der flere muligheder?

Bøgen22/12 2009 14:10 collersteen 023717Er Berlingske nu begyndt en lille "kampagne" mod Parken igen?
Uden at jeg vil forsvare LD synes jeg nu nok at der bliver kogt ret så meget suppe på et meget tyndt ben. "LD har ofte...." (Ja, sidste gang var i 2005 - det virker meget relevant at fremdrage....)

Hvor tit ser man aktionærer deltage på ex.gf. hvor alt er aftalt på forhånd?

Endelig krydres artiklen med et par kommentarer fra Dansk Aktionærforvirring... Jeg har ikke læst noget om at Dansk Aktionærforvirring har stillet spgm. på gf'en? Men det kan måske bare være fordi pressens dækning har været dårlig, eller?
Dansk Aktionærforvirring kunne passende starte med at stille MANGE spgm. vedr. de deponerede og båndlagte aktier der tilsyneladende er solgt og endnu ikke bragt i orden.... i stedet for at fokusere på LD og deres intentioner, når nu emissionen er garanteret. Det burde berlingske også, men det passer måske ikke ind i krammet på de kilder der måske (måske ikke?) forsyner journalisterne med info....!
Om der er foregået direkte ulovligheder med båndlagte aktier og hvorfor Parken ikke har gjort mere ved det, er da 1000 gange mere interessant end om man har købt Fitness.dk for dyrt og derfor må nedskrive goodwill.

Og så er det selvfølgelig trist at folk har mistet penge på aktien, men billig har den nu ALDRIG nogensinde været. I hvert fald ikke efter at Vela trådte ind og fjernede alt udbud af aktier.... Derfor køber jeg heller ikke Lindholms implicitte kommentarer om at det er åh så synd for de små aktionærer at de har tabt penge på Parken.

http://www.business.dk/sport-underholdning/ld-kritiseres-parken-fravaer

Jeg venter spændt på næste kapitel i Parken-sagaen....TRÅDOVERSIGT