Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER
Oversigt

et par opringninger har gjort opmærksom på, at man godt kan diskutere den litterære kvalitet i mit indlæg - og jeg laver derfor en let forbedret udgave - uden alt for mange slåfejl (håber jeg) - og lidt bedre opdeling

Lad os starte med begyndelsen - Q3

Hvis man starter med det positive.... og meddelelsen er faktisk RIGTIG positiv - omend selskabet gør hvad de kan for at skjule det - (uvist af hvilken grund) så er de 2 absolut største sten på vejen mod profitabel drift nu væk - overskriften for regnskabet burde derfor i virkeligheden nok have været:

"Finansieringen af Monte Grighine er nu helt på plads og nettilslutningen på Monte Grighine går i gang i denne uge"

Gætterierne om begrundelse for manglende udbetaling af finansiering må dermed endegyldigt forstumme.. Nettilslutningen er man også kommet på plads med - idet man begynder at "koble" møllerne på plads fra denne uge. De sidste møller skulle være på nettet i januar

Finansieringen af Monte Grighine er altså på plads og alle formalia er opfyldt (som beskrevet tidligere er det normalt at der er betingelser der opfyldes efterfølgende) - normal bankpraksis tilsiger så at pengene er på kontoen 5-7 bankdage efter - hvilket så må være i perioden den 7-9. december. Selskabet udsender meddelelse når det er sket. Det betyder at den likvide situation lettes gevaldigt.

Nettilslutning - Terna har fået overdraget sin del af substationen på Monte Grighine- og det er derfor muligt nu at lave successiv tilslutning af møllerne - startende i denne uge. Det bør kunne betyde at alle møllerne er ude af testperioden inden årets udgang. Som gamle læsere kan erindre - har selskabet mulighed for at indhente en "ibrugtagningstilladelse" fra Amtet i Oristano. En sådan ibrugtagningstilladelse SKAL man have for at starte nettilslutningen - hvorfor man må kunne konkludere at det ER på plads. (så er der ihvertfald ingen "midlertidig byggetilladelse" der kan tilbagekaldes, den midlertidige byggetilladelse udløber under alle omstændigheder når den erstattes af Ibrugtagningstilladelsen - og hvorfor anke en tilladelse der er udløbet).

Dermed synes det endnu mere mærkeligt hvis man opretholder Ankesagen. Anken synes endnu mere bizar når møllerne i næste uge starter driften - jeg kan ikke forestille mig andet end at det er et spørgsmål om ganske kort tid inden TAR-domstolen sender et brev til GES og siger at modparten har frafaldet sagen - på en eller anden teknikalitet - således at ingen taber ansigt :)

Udover det glædelige i at man kan tage Parken (Italiens største vindmøllepark) i drift - så har det også en anden effekt når det hele er er oppe at snurre; idet man i henhold til almindelig regnskabsprincipper skal bruge en anden værdifastsættelses-metode. Man vil skulle opskrive værdien af Monte Grighine når møllerne er i drift - eftersom anlægget så skal optages til "markeds-værdien" i stedet for som summen af byggeomkostningerne (som det skal i den nuværende projekt-status). Der ligger med andre ord en betydelig opskrivning og venter.

Det er selvfølgeligt træls at man ikke har kunnet indhente det efterslæb som udskiftningen af vingerne på Cadau I gav anledning til. Og det undrer mig at der ikke står noget om forsikringsaftalen med Nordex. Men i ærgelsen over de manglende Kilowatt-timer kan man så til gengæld glæde sig over at man regner med en afregningspris på 18,39 eurocents for 2009 - hvilket skyldes den let højere pris på Sardinien end på fastlandet. Det er iøvrigt Europa's højeste afregningssats

------

Så det "negative." Selskabet laver en reservation på små 50 millioner kroner og øger dermed årets forventede underskud til 300 millioner kroner.

Det står ikke specificeret - men langt den største del formentlig primært til MULIGE ekstra omkostninger på Messina projektet - der udover de kendte tidligere problemer blev ramt af arrestationen af Vito Nicastri, der står for civil works kontraterne (en del af dem); I aviserne på Sicilien taler man om et ekstra krav på opimod 40 millioner kroner - det må skyldes at Vito Nicastri mener det bliver dyrt for ham i husarresten med diner transportable... Det kan umuligt koste så mange penge ekstra at banke de resterende kabler ned og ordne de veje og hegn..

og derudover begrundes nedjusteringen med MULIGE ekstra regnskabsmæssige tab på MG fordi det varet dyrere end beregnet at forcere opsættelsen af de (forløbige) 42 møller - det sidste tror jeg til gengæld nok er rigtigt

Der må være brugt dobbelt livrem og ekstra seler i bestyrelsens estimat - alt andet virker helt forkert, og man kan kun undre sig over at man reserverer HELE det beløb som underleverandøren mener han har krav på...

Men omkring Messina - eftersom det er byggeomkostninger ved projektet - så vil de worst-case-scenario 40 millioner så KUNNE amortiseres over møllernes levetid; det ville rent faktisk være det normale - men bestyrelsen vælger noget alternativt at nedskrive værdien på årsresultatet - og det mener jeg godt man kan diskutere rimeligheden i. At jeg ikke forestiller mig at selskabet accepterer den ekstra omkostning uden sværdslag er noget andet..

Men igen - Permatest af anlægget - der skal laves af Revisoren i forbindelse med regnskabsaflæggelse, vil vise at projektet ved ibrugtagning skal indregne en betydelig ekstraværdi - idet - som anført ovenfor - et anlæg i drift er betydeligt mere værd end omkostningerne til opførelse af anlægget.

Som argumentation for at man skal afsætte 3-4 måneder før færdiggørelse/nettilslutning på Messina skrives bl.a " idet der i disse arbejder er væsentlige sikkerhedsforanstaltninger, der er en forudsætning for en elektrificering af transformerstationen" Forsinkelsen på Messina blev for et par uger siden, i forbindelse med arrestationen af Vito Nicastri, estimeret til at være 3-4 måneder på projektet; det er stadigt vanskeligt at se som andet en ren afpresning fra hans side ...specielt fordi arbejdet fortsætter og som Meine Kontakte beim Nordex oplyser - så er det eneste de kan se der mangler et hegn og lidt mur for at substaionen er tilbørligt afskærmet..... suk-suk-og-dobbelt-suk

Finansieringen af Messina bliver reduceret - ihvertfald i første omgang som følge af forsinkelserne - fair nok - men typisk vil man se at man refinansierer cirka et år efter i drifttagning - og der baserer man det på produktions out-put og cashflow - det er ikke helt let forståeligt at man ikke nævner det i forbindelse med redegørelsen for finansieringsmodellerne på Messina.

Cadau II's status er der nu pludselig også tvivl om... Det virker heller ikke helt logisk al den stund at man nu får betydelige midler frigivet i finansiering af MG - OG at møllerne ligger på kajen klar til afsendelse i Rostock. Endnu mere besynderligt når man tager de tidligere meldinger om WDL' s (Westdeutsche Landesbank) interesse i at finansiere projektet i erindring.
Jeg har godt nok svært ved at gennemskue det logiske i at overveje en udskydelse - det er vel igen en dobbelt livrem/seler betragtning

Og det bringer mig lidt tilbage til Ankesagen. Den er højest besynderligt IKKE omtalt nogen steder - men alene ophævelsen af sagen vil (hvis ellers jeg husker ret) muliggøre yderligere finansiering i form af en forøgelse af projektfinansieringsgraden på MonteGrighine fra 50 til 70%... det vil sådan cirka frigive 30 millioner euro yderligere - eller betragteligt MERE end de samlede omkostninger til Cadau II....

Det kan godt være at nogen synes det var en gevaldig god ide med den nye Bestyrelse... men jeg hører bestemt ikke til dem... rent faktisk er det på trods af en egentlig POSITIV meddelelse som om man vælger bevidst at "ødelægge" ved en nedjustering af forventningerne - som jeg ihvertfald kun kan se er "måske/eventuelt" nedskrivning - og som man iøvrigt for største delens vedkommende IKKE er forpligtet til at tage over resultatopgørelsen al den stund at det er ekstra byggeomkostninger ....

Hvis der kommer insiderkøb fra bestyrelsen så ved jeg ihvertfald godt hvad jeg vil påstå at det er...

Mann merkt die Absicht und wird verstimmt....1/12 2009 08:40 stengård 222892jo mere man læser på meddelelsen - jo mere kryptisk bliver det, især virker der som mangel på sammenhæng i omtalen af Cadau II (som Collersteen så rigtigt påpeger) man kan ikke lade være med at spekulere i, at der er forskelligheder i hvordan man opfatter situationen i direktionen og bestyrelsen (som måske heller ikke er nogen helt fasttømret blok).

Gad vide om Jens Erik Høst og Staxbo ser ens på tingene ?
1/12 2009 08:47 stengård 422894AU's update:

pdate Greentech: endelig finansiering på plads
Regnskab for 3. kvartal fra Greentech kom efter lukketid, og det indeholdt følgende vigtige budskaber:

De første møller i Monte Grighine tilsluttes elnettet indenfor de nærmeste dage: "... Når dette er sket, kan Nordex påbegynde commissioning af møllerne, hvilket forventes at ske i begyndelsen af december 2009, hvorved indtægtsgenererende aktivitet påbegyndes."=

Vurdering:vi anser dette for at være meget positivt

Forudsætninger for udbetaling af ekstern finansiering på ca. 50 mio. Euro på Monte grighine netop opfyldt: " Der er i forbindelse med et sådant finansieringskompleks en række forudsætninger, der skal opfyldes, før der kan trækkes på finansieringen. Selskabet har d.d. opfyldt disse betingelser. Greentech vil udsende en selskabsmeddelelse, når udbetaling har fundet sted," oplyses det.

Vurdering: vi anser dette for at være meget positivt. Vi forventer en børsmeddelelse indenfor få dage.

Færdiggørelsen af Messia projektet forsinkes og omkostninger forøges. Vi forventer en meromkostning på 2-3 mio. EURO: "Der foregår forhandlinger med den nævnte underleverandør om tidsplanen for projektet. Samme underleverandør har rejst krav om kompensation for en væsentlig forøgelse af hans byggeomkostninger," oplyses det.=

Vurdering: øgede byggeomkostninger burde ikke øge årets omkostninger, da projektet bogføres til byggeprisen. Vi anser dette for at have marginal betydning.

Nedjustering af årsforventning med 50 mio. kr. Størrelsen af den præcise nedjustering er mangelfuldt beskrevet. Den handler om øgede byggeomkostninger til Minerva Messiana og Monte grighine, selvom bogføring efter kostpriser er normen. Samtidig vil projekterne efter idriftstagning antagelig skulle opskrives i værdi, da værdiansættelsen ændres fra kostpriser til en værdiansættelse efter det fremtidige cash flow.

Vurdering: Vi anser denne nedjustering for at være af regnskabsteknisk karakter, og derfor uden stor betydning.

Der rejses tvivl om opførelse af Cagliari II projektet på grund af en stram likviditetssituation. Realiteten er, at Greentech efter udbetaling af ekstern finansiering for 50-55 mio. euro i kassen. Heraf går ca. 10 mio. euro til at færdiggøre minerva Messina. Herefter er der 40 mio euro i kasse, og der skal anvendes ca. 20 mio. Euro til restbetaling på Cagliari II (ekstern finansiering på dette projekt kan skaffes senere)

Vurdering: da selskabet med driftsstart på Minte Grighine får positivt cash flow fra driften, virker det fuldstændig meningsløst ikke at færdiggøre Cagliari II. Vi forventer, at selskabet vil blive udsat for pres for at gennemføre projektet.

Konklusion: Vi har ikke ændret kursmål, som fortsat ligger på kurs 35-40, i underkanten af indre værdi. På grund af nedjusteringen kan hurtige, kortsigtede spekulanter fra morgenstuden senden aktien i minus. Men vi ser aktien i plus i løbef af dagen, afhængigt af, hvor hurtigt de større investorer begynder opkøb.


DET var ligegodt pokkers - AU har læst regnskabet fuldstændig korrekt :) En ny æra på vej ?1/12 2009 10:35 collersteen 022899Måske AU netop ikke har læst regnskabet, men blot læst her på PI...
Det ser unægteligt sådan ud..... eller også er vi mange der tænker som AU eller omvendt..... gys.1/12 2009 11:35 Bombur 122901Tak for endnu et godt indlæg Stengård. Man får lidt af optimismen tilbage.

Men der er én ting, der slår mig. Der begynder herinde at herske en tro på, at ledelsen i K3 af forskellige årsager har malet sortsyn og at det hele ikke er så slemt endda.

Jeg må dog errindre om, at Greentech aldrig har kunnet beskyldes for at male sortsyn. Der er derfor desværre intet belæg for at tro på andet end at virkeligheden også denne gang vil udarte sig værre end Greentech oplyser.
1/12 2009 11:40 stengård 122902historuisk set har du desværre 100% ret - hvilket selvfølgelig taler for at du også har det denne gang :)....

men- øh - hvorfor overhovedet "true" med at opgive et projekt hvor man har fundamenter, veje og transformerstation OG bindende kontrakt på levering af møller (der ligger klar til afskibning i Rosstock)

jeg kunne forstå hvis de sagde at de ville opgive nogle af de andre projekter - men det her hvor den største del af omkostningerne er afholdt ???? Dt efterlader ihvertfald mig ed et enkelt spørgsmål eller to til rationalet bag handlemåden....1/12 2009 22:36 Bombur 022934Jeg giver dig 100% ret. Det giver ingen mening at droppe Cagliari II projektet.

De skriver vel heller ikke, at overvejer at droppe projektet, kun at det gennemførelse kan påvirkes af det pressede kreditmarked. Dette kan også være en klodset måde at skrive, at det bliver forsinket. Eller har jeg overset noget?1/12 2009 14:10 collersteen 122907Skal kursen nu tales op? Det ville da være rart med lidt friske rygter, så vi kan få lagt en ny bund i aktien.
Lige kommet hos RB-børsen.

12/1/2009 14:05:17 - RB-Borsen
Greentech/storaktionær: Seks måneder til at vende butikken
Det underskudsramte vindenergiselskab Greentech Energy Systems har seks måneder
til at bevise, at det kan drive forretningen ordentligt. Ellers vil det blive
søgt fusioneret eller på anden måde afhændet. Så klar er udmeldingen fra en af
selskabets storaktionærer, det børsnoterede investeringsselskab SmallCap
Danmark.
- Det er ikke nogen hemmelighed, at de større aktionærer i øjeblikket har
nogle overvejelser omkring, om Greentech også fremadrettet skal være et
uafhængigt selskab, eller skulle man overveje at finde en bedre ejer til
selskabet. Hvis organisationen ikke viser en bedre evne til at skabe værdier i
selskabet, så kan det jo godt være, at de meget betydelige aktiver, der er i
selskabet, kan forvaltes bedre af nogle andre, siger SmallCap Danmarks
administrerende direktør Jens Erik Høst til RB-Børsen.
Han forklarer videre, at det også drejer sig om for Greentech-ledelsen at få
sat sig igennem over for partnere.
- Enten må selskabet op på lakridserne og vise, hvad de duer til. De skal
vise, at de har magt over tingene og styr på tingene, og at de kan sætte
dagsordenen over for deres samarbejdspartnere. Ellers er det jo oplagt, at den
løsning med at finde en mere kvalificeret ejer af selskabet vil være den
rigtige, siger Jens Erik Høst.
Han giver Greentech-ledelsen "maksimalt seks måneder" til at få vendt
billedet.
En samarbejdspartner, der har været hård ved Greentech i det forløbne år er
den franske energikæmpe EDF Energies Nouvelle. Selskabet købte i maj halvdelen
af Greentechs Monte Grighine-projekt for 470 mio. kr., hvilket betød et bogført
tab på 130 mio. kr. for det danske selskab i indeværende regnskabsår. Ved den
lejlighed konstaterede direktør Kaj Larsen over for RB-Børsen, at der ikke var
"noget, det hed fair play" i forhandlingerne med franskmændene.
Alligevel - eller måske derfor - vurderer SmallCap Danmarks direktør, at EDF
vil være den mest oplagte at slå kludene sammen med, hvis ikke ledelsen kan
rette kursen op.
- Det mest oplagte ville være at lave en fusion med EDF, som ejer halvdelen
af Monte Grighine. Det ville være det helt oplagte, siger Jens Erik Høst.
Han konstaterer videre, at Greentechs værdi ved en sådan transaktion ville
være "mindst det dobbelte" af værdien på fondsbørsen i dag.
Og det er ikke noget skønmaleri, selskabet skal have vendt. I regnskabet for
tredje kvartal blev det for tredje regnskab i træk til en nedjustering fra
selskabets side. Nu ventes et underskud på 300 mio. kr. for regnskabsåret 2009,
hvor selskabet oprindelig troede på et underskud på bare 0-10 mio. kr.
Det er dog ikke underskuddet i sig selv, der er problemet, vurderer Jens
Erik Høst. På den ene side skyldes det regnskabsmæssige nedskrivninger og på
den anden side er det stadig ikke skræmmende stort i forhold til selskabets
egenkapital på 1,8 mia. kr. Samtidig begynder Greentech bedre at kunne
finansiere driften, når nye møller begynder at dreje i det sydlige Italien.
- Det er de langsomt på vej til. Nu kommer møllerne på Monte Grighine op at
spille - sandsynligvis allerede i år. Og inden for en måned til halvandet
begynder man at sætte møller fra Minerva Messina-projektet på nettet. Derfra
har man et løbende cash flow, siger Jens Erik Høst.
Det skal bruges til at sørge for, at finansieringen fremover er på plads,
inden man går i gang med projekter, mener han. Dermed sikrer man sig bedre
forhandlingsvilkår med bankerne, konstaterer Jens Erik Høst.
Og Greentech ser da heller ikke ud til at være i stand til at bage alle de
brød, selskabet slår op. Greentech sår i regnskabet for tredje kvartal tvivl
om, hvorvidt vindmølleparken Cagliari II overhovedet bliver til noget. Det sker
efter, at man i forbindelse med samarbejdet med EDF om Monte Grighine meddelte
markedet, at det med aftalen havde likviditet til at "færdiggøre de
igangværende byggeaktiviteter af Minerva Messina og Cagliari II samt fortsætte
sin udvikling og drift".
Jens Erik Høst vurderer, at ledelsen i det tilfælde har overdrevet.
- Der har man måske bare taget munden en lille smule for fuld. EDF har jo
intet med hverken Messina Minerva-projektet at gøre eller Cagliari II, siger
han.
Nu får selskabet så seks måneder til at stoppe slingeren i valsen, hvis det
vil fortsætte som selvstændigt selskab.
SmallCap Danmark ejer mellem 5-10 pct. af aktierne i Greentech, mens den
eneste anden storaktionær er selskabet Staxbo, som velhaveren Ole Staxen står
bag. Staxbo ejer mere end 10 pct. af aktierne.

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )1/12 2009 14:16 Hegu 122908Er Jens Erik Høst overhovedet i en position, hvor han kan tillade sig at varsleet eventuelt salg af selskabet?

Med venlig hilsen

Hegu1/12 2009 14:19 collersteen 122909Puha, svært at sige.... Men indtil videre kontrollerer han jo nok bestyrelsen 200%... og det er jo en god forudsætning at starte på.
Han sidder selv på lidt over 5%... og mon ikke andre i hans netværk kontrollerer en del også. Så er der Staxbo's 10-15%...
Så nærmer man vel sig 25% og måske endda mere....1/12 2009 14:38 Kenddinvare 222910Spørgsmålet er om han er stik-i-rend-dreng for Staxbo eller selv forsøger at sætte en (korteresigtet) dagsorden.

Der er jo mest tale om pres på ledelsen:
-De skal stå fast i forhold til krav om ekstrabetaling, men alligevel have MG og MM fuldt tilsluttet, så de genererer betydelig cash på 3-6 måneders sigt.
-De skal også holde igen med at brænde cash af på dette sigt, så regnskaberne kan komme til at se rigtig pæne ud.

Jeg ser to mulige formål hermed. (Om 6 måneder ser regnskabet rigtig positivt ud både pga ovenstående, men nok så meget fordi projektværdierne på MG og MM opjusteres, når de er fuldt aktive.):
1. Høst vil i sine kredse fremstå som en stærk mand og SmallCap har vist at de som ejere kan styre en virksomhed.
2. SmallCap vil på det tidspunkt realisere (noget af) sin kursgevinst.1/12 2009 19:54 doodha 022928Jeg har tænkt lidt det samme som dit nævnte formål nr. 1, Kenddinvare:

Det er jo rimelig ?gratis? for Jens Erik Høst at komme med sådan en melding nu. Det skulle da godt nok være underligt, om ikke det går betydeligt bedre om 6 mdr., og sikkert også inden - p.gr.a. MG og MM er i drift og finansieringen er på plads. Ved at melde ud ved sådant et ?turning point? - som jeg tror vi har nu - vil han efterfølgende kunne tage en del af æren for det. Mon ikke det er så enkelt??1/12 2009 20:00 doodha 022929Sikke da en masse spørgsmålstegn i det indlæg - det jeg mente var:

Jeg har tænkt lidt det samme som dit nævnte formål nr. 1, Kenddinvare:

Det er jo rimelig "gratis" for Jens Erik Høst at komme med sådan en melding nu. Det skulle da godt nok være underligt, om ikke det går betydeligt bedre om 6 mdr., og sikkert også inden - p.gr.a. MG og MM er i drift og finansieringen er på plads. Ved at melde ud ved sådant et "turning point" - som jeg tror vi har nu - vil han efterfølgende kunne tage en del af æren for det. Mon ikke det er så enkelt...?!
1/12 2009 20:30 stengård 322931jeg er ikke nogen stor JEH fan - men det han gør og siger i denne sammenhæng er såmænd meget rimeligt - hvis ikke det lykkes at skabe den tillid i markedet til selskabet, at man får en fair prisfastsættelse (som jeg nu mener ligger noget over de 60 med MG og Messina og Cadau I/II i drift...) - vil det være svært at begrunde en separat notering for GES - idet man vi kunne sælge parkerne som stand alone investeringer og frigøre et lignende beløb.

Jeg har for nemheds skyld ikke medregnet nogen værdi for de Polske/tyske/danske-projekter - det er iøvrigt nok ikke rimeligt, al den stund at man jo nærmer sig noget fornuftigt i Polen

At det så nok (altså interviewet) også skal ses som et forsøg på at legitimere overfor JEH's bagland at man har foretaget investeringen er noget helt andet... jeg kunne såmænd have været fristet til det samme.

Det man på "bagsiden" af regnskabet kan konstatere er, at den forventede negative effekt af den besynderlige og svært begrundelige nedskrivning udeblev - og at aktien rent faktisk steg lidt på de uomgængeligt positive momenter i regnskabet.

JEH var for kort tid siden på en "inspektions-tur" på anlæggene i sin egenskab af stor-aktionær - og jeg tror såmænd at hans vurdering af hvornår man teknisk set kan koble Messina på nettet er rigtig - den ligger i tråd med den uformelle snak jeg havde med en Nordex mand - MEN det er jo så selvfølgelig forudsat at man får løst udfordringen med Vito Nicastri og hans muntre svende og der kan jo jo være en forsinkende faktor

Jeg er efter mange samtaler i dag til gengæld ikke i tvivl om at det IKKE er en samlet ledelse, bestyrelse, ejerskab der står bag kommentarerne i forbindelse med regnskabet.

Mon ikke der kan komme lette insiderkøb i morgen - nu kan man jo sige at markedet har haft tid til at fordøje meddelelsen... så kommer der nok flere positive meddelelser fremover
1/12 2009 14:58 Sibelius 022911Besynderlig adfærd - man fristes til at spørge om man hørte en loppe gø?

Det er højest usædvanligt at en ret lille aktionær føler behov for at føre sig frem på den måde og det passer ikke særlig godt sammen med Steengård's påstand at han styrer bestyrelsen 200% - hvis han gjorde det behøvede han ikke forsøge at mosle ledelsen via pressen.

At han så iøvrigt har ret er en anden sag, det er hvertfald derfor jeg har en lille position i GES - værdisat til langt under indre værdi og oplagt take over target i en branche der vil blive konsolideret.1/12 2009 15:03 stengård 022912Hov... Sibelius jeg har vist ikke skrevet noget om at styre bestyrelsen 200% :)

Jeg tror ikke at JEH har så megt rygdækning som han giver udtryk for MEN - hvis der kom en bejler kunne han såmænd nok skabe det..

GES er på svage fødder, og dermed selvfølgelig udsat for at blive den lille i en overtagelses-situation. Indre værdi er p.t. cirka 40 - men dertil skal man huske - at værdierne af Monte Grighine og Messina (og Calgiai I,II,III) alt andet lige vil være betydeligt anderledes i drift end under konstruktion...1/12 2009 15:09 Sibelius 022913Sorry - my bad. Det var Collersten der havde den med at styre bestyrelsen 200%.

Med hensyn til et overtagelsesscenario må man formode at ledelsen har ret stor handlefrihed til at sikre en OK pris - nu når aktionærsammensætningen er som den er.1/12 2009 15:24 stengård 322915Collersteen er fulstændigt utroværdig - med mindre han er enig med mig; og det sker ulykkeligvis sjældnere og sjældnere at han på den måde får et glimt af Guddommelig indsigt... desværre :)

Men - mon ikke Collersteen mener af JEH opfatter at han styrer bestyrelsen 200% ? At dømme efter hans indlæg på GES XGF så kunne man godt fristes til at tro det, men på den anden side så har jeg nu en klar opfattelse af at Ole Staxen og Boris Nielsen nok selv skal formulere deres planer..

At man så - som aktionær sikkert med Kyshånd i den nuværende situation ville tage imod et tilbud mellem 50-60 (fordi der ligger 100-150- millioner euro i opskrivning på Messinna/MonteG og Calgiari I,II og venter) er en anden sag...

Men det at vi ville tage imod det - er jo desværre ikke helt det samme som at det kommer :)
...1/12 2009 20:48 revisoren 1322932Der er vist for mange ubekendte forhold til at man kan beregne blot en nogenlunde cashflow for de kommende måneder og dermed om der er penge nok til at bygge Cadau II (uden en finansieringsaftale). Men vi skal da have et forsøg herpå.

GES havde 60 mio pr. 30/9 i likvider.

GES har et tilgodehavende i associerede selskaber på 443 mio pr. 30/09. Langt de fleste får de vel udbetalt når MG finansieringen er gennemført.

Herudover har GES pr. 30/09 kortfristede "andre tilgodehavender" på 68 mio samt øvrige tilgodehavender på små 40 mio. Disse ca. 108 mio vil man jo nok mere eller mindre altid have. Så jeg forventer status quo indtil 31/12 og vil således ikke medregne de 108 mio.

Denne post vil iøvrigt nok stige med igangsætningen af MG og MM da der indgår tilgodehavender på grønne certificater og den post skulle da gerne stige kraftigt. Der vil således være en øget pengebinding i tilgodehavender i 2010. Det er dog ikke noget som bør vælte læsset på nogen måde.

Der er således ca. 500 mio at bruge løs af (nå i GES sammenhæng er det måske et uheldigt ordvalg så lad os skrive "at gøre godt med")

Der er allerede brugt en del penge på MM siden 30/9 (MG er financieret af ED/GES selskabet - bortset fra ekstraomkostningerne). Derudover skal der bruges yderligere for at færdiggøre projektet. Det er jo nærmest umuligt at sige noget om hvor meget der er tale om. I Q3 investerede GES sandsynligvis ca. 20 mio i MM - men det hjælper jo ikke langt ved beregningen af fremtidige investeringer. Jeg gætter på at der nok er behov for yderligere 100 mio (inklusiv ekstraomk.)

Der er kortsigtede forpligtelser på ca. 100 mio som nok skal betales indenfor en forholdsvis kort tid - den øvrige gæld er nok af "naturlig" størrelse og vil således ikke blive indregnet.

Endelig bliver MM finansieringen reduceret og der skal deponeres yederligere beløb som sikkerhed - beløbsstørrelser indtil videre ukendte. Jeg kan dog ikke forestille mig at man forhandler om 1-2 mio EUR - så der må være tale om måske 10-15 mio EUR ialt. For at bruge et rundt beløb antager jeg at kreditnedgang + yderligere deponering for ialt 100 mio DKK.

Jeg medregner ikke periode resultater - i Q4 får vi underskud på 50 mio - det er medregnet under ekstraomk i ovenstående (som angives som primære forklaring). I 2010 Q1+Q2 vil der sandsynligvis være en positiv likviditet, men den er næppe væsentlig (i denne sammenhæng) - vi kender dog ikke afdragsprofilen på finanslånene - så det er lidt svært at sige noget om.

Dvs der er efter ovennævnte forudsætninger ca. 200 mio tilbage i kassen. Dette er ikke nok til Cadau II uden at presse likviditeten helt i bund - og her har GES vist lært lektien.

Muligvis er de 200 mio et noget konservativt bud, men jeg tror nu ikke det er helt galt - og om det 200 mio eller 250 mio gør faktisk ikke det helt store i forhold til at bygge Cadau II.

Det er klart at yderligere finansiering enten fra MG (ved frafald af appelsagen) eller fra MM (når projektet viser sit værd) vil give GES den nødvendige likviditet til at bygge Cadau II, men GES skriver intet om muligheden og derudover er det ikke noget man kan opnå indenfor kort tid.

Iøvrigt ser det ikke ud til at GES har foretaget de store forudbetalinger på møller (Cadau II) - pr. 30/9 har GES foretaget forudbetalinger på ca. 15 mio DKK. Det er selvfølgelig ikke umuligt at forudbetalinger på møller er bogført under "projekter under udvikling" - men det virker ikke sandsynligt.

Det er iøvrigt nærmest tragikomisk at en større aktionær nu kræver at ledelsen kommer op på lakridserne de næste 6 måneder. Jeg ved ikke rigtigt hvad vedkommende forventer af ledelsen - men de næste 6 måneder er dagsordenen jo ligesom sat. Men jeg forventer da også at:

1.ledelsen får løst verdens creditcrunch.
2. ledelsen får bankerne til at stille sig i kø udenfor GES med kreditaftaler.
3. ledelsen får de Italienske regioner til at vedtage deres lokalplaner og udstede byggetilladelser.
4. ledelsen får anklagemyndigheden til at frafalde MG appelsagen.
5. ledelsen optimerer vindforholdene hvor de har opstillet vindmøller.
6. ledelsen vedtager højere afregningspriser på de grønne certificater.
7. ledelsen får AGF til at blive danske mestre - øhhh nå nu må jeg vist hellere holde.
8. Nej lige et punkt mere - at mit golfhandicap bliver lavere (det må de da i det mindste kunne klare).

Tomme tønder buldrer mest.12/12 2009 16:46 collersteen 323398Hej Revisoren.
Tak for den redegørelse.
Jeg kiggede lige lidt i regnskaberne igen, og den forudbetaling på Cagliari II som man kan finde i noterne i årsregnskabet 2008 har man nok på en eller anden måde flyttet over som betaling for Messina og/eller Monte Grighine. De er ihvert fald forsvundet fra den regnskabspost hvor de var ved udgangen af 2008. Så behovet til Cagliari II er nok i hvert fald 8mio eur højere ned jeg hidtil har troet. Alternativt skal man som du skriver have flyttet det til en anden balancepost, men det ville vel være lidt underligt, idet projektet vel næppe har ændret "status" det seneste års tid.

Jeg har iøvrigt lige set denne idag - jeg ved ikke om det betyder så meget, da jeg ikke lige kender det branchemagasin. Jeg har selv kun adgang til IJonline.com. Anyways, det ser dog ud til at der trods alt er gang i et eller andet mht. Cagliari II og det er jo altid noget. Jeg nægter simpelthen, at tro at man opgiver det. Man har iøvrigt også allerede delbetalt for rettighederne til Cagliari III (uagtet at man ikke har fået byggetilladelsen endnu....) såvidt jeg lige husker en af regnskabsmeddelelserne i 2009. Det ser også ud til at udsagnet er opdateret med meddelelsen om at MG finansieringen bliver udbetalt.
"9. Greentech seeks project financing for 24MW Sardinian wind farm
12 Dec 2009 / Wind / Projects & asset finance / Italy
Danish wind developer Greentech Energy Systems is looking to secure financing for the 24MW Cagliari II project, at the same time as it gets ready to draw on the loan for another scheme, Italy?s biggest wind farm."
http://www.newenergymatters.com/
Det er på forsiden under latest news... lidt nede. Jeg ved ikke hvor længe det bliver på forsiden.

Jeg går udfra, at du nu satser helhjertet på golfkarrieren, nu hvor din største konkurrent har trukket sig tilbage?12/12 2009 17:07 revisoren 023399Jeg tror også at forudbetalingen vedr. Cag II er brugt på de to andre projekter. Jeg tror ikke man opgiver projektet - dertil har man investeret for meget (og mangler for lidt) - men projektet kan jo sagtens blive udskudt 6-9 måneder - i mellemtiden har man tjent lidt likvider på de øvrige projekter og muligvis er det blevet lettere at opnå finansiering. Vi ved jo ikke hvor meget GES forventer at bruge i Polen i 2010 - men der sætter de vel næppe noget igang med mindre GES har en underskrevet finansieringsaftale.

Jeg er meget skuffet over Tiger - golfbanerne vil nu bliver overrendt af nye spillere i den kommende tid. Her gik alle ikke-golfere og troede at golf var noget man spillede når man ikke længere havde et sexliv og nu opdager de pludselig at golfere får væsentlig mere sex end andre - ja ja jeg må vel blot begynde at reservere tid når jeg vil spille (golf).12/12 2009 17:46 smedegaard 023400Godt fundet. Det tegner godt synes jeg. Måske vi også er heldige med Messina opkobling snart..12/12 2009 18:02 karbold 023401hej coller burde denne nyhed ikke komme som børsmeddelse da den kan påvirke kursen,og derfor ikke gemmes afvejen i en tilfældig arktikel,selv tror jeg dog også at de nok skal færdig gøre den,men mener ikke at det er den rigtige måde at offentlig gøre det på


mvh karbold14/12 2009 16:37 collersteen 023465Hej Karbold.
Nu er det ikke nogen officiel meddelelse, men blot "lidt spekulationer" (groft sagt) i et specialmagasin. Og umiddelbart er der jo heller ikke rigtigt noget nyt i det.... GES har jo aldrig sagt at man vil opgive Cagliari 2, men derimod sagt at det er svært at få finansieringen. Bladet skriver egentlig også bare at Greentech er på udkig/markedet for at skaffe finansiering.... Og det er så ikek noget nyt. Man kan dog med lidt god vilje tolke det derhen at der måske er ved at være en løsning på vej, for branchebladenes kilder er som regel (tror jeg) ret tæt på sagens kerne.14/12 2009 17:26 stengård 023468næsten lige så tæt på sagens kerne som ProInvestors skribenter :)...

Det vil værefuldstændigt galimatias at opgive Cadau II - med færdigstøbte fundamenter, veje, kabling, trafo-kapacitet og færdigtproducerede møller - også selvom en del af forudbetalingen på møllerne nok er brugt som mellemfinansiering af MG.

Jeg tror ikke der er megen tvivl om at projektet gennemføres - sandsynligvis inden slut 1. kvartal 2010 - når finansieringen er på plads

Jeg tror at der med den nye situation, hvor finansieringen af Monte Grighine er på plads og Messina begynder at komme i drift inden længe er (inden jul ??) er behov for en anden type bestyrelse end den der blev indsat af Jens Erik Høst (efter hans egen udtalelser på X'gf'en) - og det er vist ingen hemmelighed at jeg ikke syntes det var det rigtige valg dengang - det synes jeg sådan set stadigvæk.

At GES ikke har fået cadeau for finansieringsaftalen og nettilslutningen af MG er en gåde...
14/12 2009 17:30 collersteen 123469Lad os da lige få denne her ind her så...
Personligt ser jeg lidt frem til at se hvad den afgående bestyrelse vil foreslå at de selv skal have i honorar....
Er de nogle griske karle eller vil de gå med "æren" i behold... om man så må sige.

Greentech Energy Systems A/S Selskabsmeddelelse Meddelelse om ekstraordinær generalforsamling
Herlev, 14. december 2009


Selskabsmeddelelse nr. 29/2009


Ekstraordinær Generalforsamling i Greentech Energy Systems A/S

Greentech Energy Systems A/S har d.d. modtaget en anmodning om indkaldelse til
ekstra ordinær generalforsamling fra Staxbo A/S på vegne en kreds af
aktionærer, der ejer mere end 10% af den samlede aktiekapital.

Der anmodes om behandling af følgende punkter på generalforsamlingen:

Dagsorden

1. Valg af ny bestyrelse

2. Honorering af den afgående bestyrelse

Den ekstraordinære generalforsamling vil blive indkaldt hurtigst muligt i
henhold til Selskabets vedtægter.Med venlig hilsen

Bestyrelsen14/12 2009 18:02 oneofakind 023473Det bliver jo nok den kommende bestyrelse, der får "forgyldningen" i form af billige warrents.
Den "afgående" kan jo udmærket blive genvalgt.. vi aner ikke hvad der ligger af konspirationer, men at det handler om "gribbenes flænsen i det liggende bytte" er jeg ikke i tvivl om. Når man ikke kan høste kursgevinster.. må man jo høste på andre måder!

Jeg er faktisk både ked af og glad over, at jeg reducerede mine poster i GES i kurs 27, og overvejer om ikke der skal reduceres yderligere!

Alternativt kunne det jo hænde at der blev "kamp" om aktierne op til Generalforsamlingen.. så.. afventer pt.!
mvh.14/12 2009 18:10 collersteen 023474Greentech/Staxbo: Vil sætte nyt hold i tide
Der er ingen grund til at vente til næste generalforsamling i Greentech Energy
Systems for at få sat et nyt hold. Sådan lyder begrundelsen fra storaktionæren
Staxbo, som har indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i
vindenergiselskabet for at sætte en ny bestyrelse.
De værste finansieringsproblemer er nu overstået, og cash flowet begynder
snart at strømme fra de snurrende vindmøller i Syditalien. Derfor skal der nu
sættes en ny dagsorden.
- Nu er vi kommet igennem stormen, og båden er kommet i land. Og så kunne vi
sige, at nu tager vi en slapper i fire måneder, og så kigger vi på det igen.
Men der skal ganske enkelt tempo på virksomheden. Nu er der en ny dagsorden,
nogle nye problematikker og nogle nye spændende muligheder, siger en
repræsentant fra Staxbos ledelse til RB-Børsen.
Han understreger, at der i Staxbo ikke er "meget utilfredshed" med den
siddende bestyrelse, men at de nye omstændigheder kræver et nyt hold.
Det nye hold bliver en delvis udskiftning af den nuværende 6-mands
bestyrelse, som skæres ned til fem personer. Formand Svend Sigaard mister sin
post til Staxbos foretrukne, som er den tidligere diplomat Michael Mørch,
fortæller Staxbo-repræsentanten.
Investeringsselskabet Staxbo kontrolleres af Ole Staxen og Borris Tangaa
Nielsen gennem holdingselskaber. Selskabet er "100,0 pct." sikkert på, at de
foreslåede bestyrelsesudskiftninger går igennem, da det er blevet drøftet med
mange af de andre større aktionærer. Eneste anden oplyste storaktionær i
Greentech er investeringsselskabet SmallCap Danmark, som har en post på mellem
5-10 pct., mens Staxbo sidder på over 10 pct.
At Staxbo vil sætte ny bestyrelse er ikke automatisk lig med, at også
direktionen i Greentech skal frygte for deres job. Det vil storaktionæren
overhovedet ikke blande sig i, fastslås det.
- Det er bestyrelsens opgave at tage stilling til det, og det vil vi lade
den gøre, siger Staxbo-repræsentanten.
Det understreges videre, at Greentech med sin gode egenkapital står
"fantastisk stærkt".
Der vil blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling hurtigst muligt
efter de gældende regler i selskabet.14/12 2009 19:21 karbold 023475hej coller dette er vil i grunden en ok nyhed,syntes da det er posetivt at man vil sætte mere fut i firmaet,
Og dette betyder vil heller ikke at man er tvunget tilat overøse den gamle bestyrelse med aktier og gyldne håndtryk,håber så bare at Staxbo har baglandet i orden,og det må man jo formode da det er dem der melder ud
og indkalder til GF

mvh karbold15/12 2009 00:13 Stinker 323478Undskyld Coller, Jeg fik for tidligt rullet guillotinen frem: Lurende slidgigt og almindelig træthed er skyld i, at jeg netop fik givet dig en rød pil, uanset at jeg blot sigtede efter svarknappen.

Min intention var alene at supplere dit indlæg med et par uddrag fra aktieselskabsloven, først og fremmest §64, stk 1:
"Bestyrelsesmedlemmer og direktører kan lønnes såvel med fast vederlag som med tantieme. Vederlaget må ikke overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang, samt hvad der må anses for forsvarligt i forhold til selskabets og, i moderselskaber, koncernens økonomiske stilling."

I og med at bestyrelsen også er aktionærer er det ligeledes relevant at ihukomme §80:
"Generalforsamlingen må ikke træffe beslutning, som åbenbart er egnet til at skaffe visse aktionærer eller andre en utilbørlig fordel på andre aktionærers eller selskabets bekostning."

Og så har jeg i øvrigt føjet endnu et æseløre til min gamle bog om selskabsret, nemlig på den side, hvor den ærværdige Bernhard Gomard anfører at "Medlemmer af bestyrelsen har kun krav på honorar, hvis generalforsamlingen har truffet bestemmelse herom." (1996, s. 205, Når jeg henviser til 1996-udgaven skyldes det, at det var den udgave jeg i løbet af min studietid nåede at blive gladest for)

Argumenter for at retsstillingen skulle være mere gunstig for en afsat bestyrelse er nok svære at finde.
Så mon ikke at bestyrelsen begrænser sig til i denne henseende at stille forslag om noget de forventer vil kunne vedtages, da de må gå tomhændet, dersom forslaget forkastes.

Men lad os da bare være large og stemme for en tantiemeordning og dermed give bestyrelsen del i årets overskud...15/12 2009 02:25 TDAE 123481Gad vide om det bliver en kort GF, som det ikke kan betale sig at deltage i, eller det bliver ligeså dramatisk som ved sidste GF?

Jeg har i øvrigt givet Coller en grøn pil - for at lindre smerten fra den røde.2/12 2009 15:36 collersteen 022957Fra RBB.:

Greentech/fmd.: Cagliari-problemer skal ikke gentages
Vindenergiselskabet Greentech skal ikke igen sætte sig i en situation, hvor man
påbegynder byggeriet af en vindmøllepark, inden at finansieringen er på plads.
Det fastslår bestyrelsesformand Svend Sigaard, efter at selskabet i sit
regnskab for tredje kvartal måtte meddele, at det ikke længere er sikkert, at
projektet Cagliari II bliver til noget.
- Det er jo den normale situation, når man bygger store projekter. At man
har alle aftaler på plads, inden man går i gang. Det er klart, at der er en
risiko i udviklingsfasen. Der kan man ikke have alle ting på plads, og der er
nogle ting, man skal undersøge. Men når man går i gang med at bygge, skal
tingene være på plads, siger Svend Sigaard til RB-Børsen.
Udmeldingen om Cagliari II var overraskende, idet Greentech tidligere havde
oplyst, at finansieringen var fundet.
- Jamen det er jo fordi, der har været nogle forventninger om, at
finansieringspakkerne kom i den rækkefølge, vi havde forventet. Det er ikke
lykkedes at få den på plads endnu. Men det er klart, at det pågår løbende
forhandlinger. Det må vi afvente indtil nu, forklarer Svend Sigaard, som ikke
vil sige noget om sandsynligheden for, at projektet bliver gennemført.
- Det kan jeg ikke give procenttal på. Men jeg vil meget gerne fortælle om
det, når vi har fået finansieringsaftalen på plads, siger Svend Sigaard.
Det tvivlsomme Cagliari II-projekt var dog langt fra den eneste dårlige
nyhed i regnskabet fra Greentech. For tredje kvartal i træk måtte
forventningerne til helåret nedjusteres, så de nu lyder på et underskud på 300
mio. kr.
- Jeg tror da ikke, der er nogen af os der synes, at det er sjovt at komme
med et regnskab som det, vi kom med. Men der er jo nogle bestemte
omstændigheder, der gør, at vi er nået til den situation. Og det er, at der har
været nogle nedskrivninger, som ikke dræner cashflowet - salg af halvdelen af
Monte Grighine og så videre. Det er nogle enkeltstående elementer, som vi vil
kunne rette op på, når vi kigger fremad, siger Svend Sigaard.
Trods det hårde år vil bestyrelsesformanden ikke kommentere, hvad der skulle
være gjort anderledes.
- Nej, det vil jeg ikke sige. Der har været nogle andre forudsætninger, og
der kom en ny bestyrelse ind i selskabet for seks måneder siden. Vi har
fokuseret på at få bygget de to projekter, der var i gang, færdige så hurtigt
og så sikkert som muligt, siger han med henvisning til de italienske projektere
Monte Grighine og Minerva Messina, som snart ventes i drift.
Bestyrelsesformanden beder samtidig markedet huske på, at den slags
nedskrivninger, der tynger regnskabstallene for 2009, er naturlige i en
virksomhed som Greentech.
- Man skal huske på, at Greentech også er en udviklingsvirksomhed. Og engang
imellem er der nogle af de projekter, man er i gang med at udvikle - måske
endda på et sent tidspunkt - inden man går i gang med at bygge, som ikke bliver
til noget. Det har vi så brugt nogle penge på, som vi må udgiftsføre. Det er
forretningens natur. Størstedelen af den gerne skulle gerne gå igennem som
planlagt, men det kan ikke undgås, at der vil være den type af kommunikation,
siger Svend Sigaard.
De mange dårlige nyheder har fået storaktionæren SmallCap Danmark til at
melde ud, at den nuværende ledelse har seks måneder til at få vendt
forretningen - ellers skal den sælges eller fusioneres væk. Det vil
bestyrelsformanden dog ikke sige noget om, selvom det ifølge eget udsagn er på
grund af storaktionærens udmeldinger, at det er ham og ikke administrerende
direktør Kaj Larsen, der svarer på spørgsmål i denne omgang.
- Det har jeg egentlig ingen kommentarer til. Det må stå for hans regning,
siger Svend Sigaard om udmeldingen fra SmallCap Danmarks direktør Jens Erik
Høst.
Hvornår Greentech igen kan fremvise et overskud, vil bestyrelsesformanden
ikke udtale sig om.
16/12 2009 08:48 Hegu 023513


16/12 2009 16:47 TDAE 023544Uddrag fra artiklen:
[KLIP]
Under hele Greentechs stormomsuste tilværelse har Kaj Larsen været klippen i virksomheden. Han er ofte blevet kritiseret for at sjuske med omgangen med en børsnoteret virksomheds informationsforpligtelser over for fondsbørsen, men alligevel får tanken om, at Kaj Larsen skulle sige ja til et job i udlandet - måske i London, hvor hans eneste datter bor - det til at løbe koldt ned ad ryggen på Greentechs aktionærer.

For hvad er Greentech og dens spritnye bestyrelse værd uden Larsen ved roret?
[KLIP SLUT]

Spørgsmålet er egentlig ganske legitimt. Jeg kan bare ikke gennemskue journalistens intensioner.
Samme spørgsmål kunne med rette stilles til alle andre børsnoterede selskabers værdi, hvis "direktøren for det hele" skred - eller blev gået.
Ønsker journalisten at påpege Kaj Larsens hårde arbejdsvilkår - og de grønnere enge, som han tilbydes?
Eller er journalisten ude i det i disse tider så populære journalistiske kneb; at puste til ilden? ... og hvem i alverden kan se en fordel i det ("spørger han retorisk")?16/12 2009 20:13 Sibelius 023548Eller har Kaj Larsen fået journalisten bundet historien om egne fortræffelighed (og fortrædeligheder skiftende bestyrelser giver ham) på ærmet?

Det tror jeg.21/12 2009 12:17 1970 023682http://borsen.dk/karriere/nyhed/172920/

Tredobbelt løn til fyret bestyrelse

Greentechs bestyrelse forlader ikke tomhændet posten, hvis de fyres i januar. Et gyldent håndtryk svarende til et tredobbelt honorar er i vente.

Bestyrelsen med den tidligere Vestas-chef Svend Sigaard i spidsen høster således 2,25 mio. kr. for deres arbejde i 2009, hvor virksomhedens bestyrelse i 2008 delte 0,75 mio. kr.

Det fremgår af den netop udsendte indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling i Greentech Energy Systems, der forventes afholdt den 5. januar.

Bag Staxbo står de to investorer direktør Borris Tangaa Nielsen og direktør Ole Staxen. For et år siden købte de over 10 pct. af aktierne i Greentech, og de har tidligere luftet utilfredshed med den nuværende bestyrelse.

En afløser, Michael Mørch, er angiveligt kørt i stilling.

"Selskabet er sådan set i sikker havn, men nu skal vi videre i processen, og derfor kræver det, at vi får et nyt hold på banen, som kan sikre, at vi får driften op at køre," udtalte Ole Staxen til Berlingske Business midt i december.

Svend Sigaard får 650.000 kr. for sin formandsarbejde i 2009, næstformanden 400.000 kr. og de øvrige fire bestyrelsesmedlemmer får hver 300.000 kr. ? hvis forslaget altså vedtages ved den ekstraordinære generalforsamling.TRÅDOVERSIGT

22880 Bestyrelsens makværk ?
30/11 23:27 stengård 12