Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

      

Livechat kl 14 fra Greentech energy system GF


24082 troldmanden 5/1 2010 14:56
Oversigt

I dag klokken 14 går det igen løs med endnu en GF i Greentech. Mon den kan blive lige så dramatisk som de sidste??

Dagens chat vært er Stengård som vil servere slagets gang her på ProInvestor. Du kan finde chatten ved at åbne chatvinduet nederst til højre. Det gøres ved at trykke på "investor-chat"5/1 2010 16:42 akademikeren 624084Kaj Andreassem siger velkommen - og han præsenterer sig og Thorkild Bentzen - der er de eneste repræsentanter for den eksisterende bestyrels
5/1 14:09

af stengård de andre 4 ,å melde forfald. Dirigenten konkludeerer at XGF'en er lovligt indkaldt. de 10% der skulle til for at få en XGF - var repræsente'
5/1 14:10
af stengård t ved Staxbo der sendet et brev til bestyrelsen den 14 december
5/1 14:10
af stengård sstemmeforhold - de er løst stemmer for cirka 30% af stemmerne
5/1 14:11
af stengård staxbo og SmallCap DK repræsenterer cirka 90-90% af de fremmødte...
5/1 14:12
af stengård to punkter på dagsordenen - valg af bestyrelse og honorering af den siddende bestyrelse
5/1 14:12
af stengård Siggard Morten Wilfeldt Jensen Parsholt fratræder
og så er der den fjeerde hvis navn jeg ikke lige kan huske :)
5/1 14:15
af stengård Gennemgang af de nye bestyrelsesmedlemmers hverv - Boris Nielsen, Hynholt har ingen bestyrelsesposter, Novelli sidder ikke i nogle bestyrels
5/1 14:15
af stengård er i DK - partner i advokatfirma - taler engelsk, fransk italiensk og har betydelig erfaring i projektfinansiering
5/1 14:16
af stengård Kaj Andreassen konstaterer at på den siddende bestyrelses vegne kun kan tage ad notam at man ønsker en anden bestyrelse
5/1 14:17
af stengård den siddende bestyrelse er dog tilfreds med det arbejde der er udført. Man kom ind i en presset situation - nu kan man konstatere
5/1 14:17
af stengård at en god del er problemerne er løst eller på vej til at blive løst. Selskabet er i en meget mere styrbar og god position.
5/1 14:18
af stengård De 4 der ikke er tilstede - jhar heller ikke noget ønske om at fortsætte - men både Thorkild og Kaj har fulgt opfordringer til at fortsætte
5/1 14:19
af stengård Kaj Larsen orienterer om selskabets situation. En krot redegørelse for rigets tilstand
5/1 14:19
af stengård krot = kort
5/1 14:20
af stengård man kan ikke sige noget her - uden at skulle udsende en forndsbørsmeddelelse - så det man kan er at uddybe det tidligere udsendte
5/1 14:21
af stengård man følger planerne - de 3 projekter som er mest interessante. MG det største projekt - man oplyste i maj at man forventede at arbejdet kunn
5/1 14:22
af stengård e være færdigt i Q4 - Terna er en statslig organisation der skal hjælpe med nettilslutning. i Q3 var færdigbygget og GES's del var klar til
5/1 14:23
af stengård tilslutning. Terna's del af transfiormeren var godkendt - og vi forventede at Nordex kunen starte kommisionering af møllerne i starten af de

5/1 14:24
af stengård cember. Den proces skulle starte i december og hver mølle skal testes i 72 timer inden man kan sætte dem på netttet. Det eneste der mangler
5/1 14:25
af stengård at sætte vinger på den sidste mølle - smatidig med at en enkelt vinge skal skiftes. 11 møller er nu strømproducerende.
5/1 14:25
af stengård de restrende kommisionering går også efter palnen - første uge af februar forventes den sidste mølle er på
5/1 14:26
af stengård der er en "mangelliste" på småting der skal laves - ligesom man bygger et hus - men mølelrne er på nettet og de kører - men der vil nok være
5/1 14:27
af stengård aktivitet på sitet de næste 3-4-5 måneder. Fonansieringen er nu på plads -
5/1 14:28
af stengård den 26.10.09 skrev man aftalen under - men 62 detaljer der skulle opfyldes - og det gik så på plads medio december. Vi anser projektet for m
5/1 14:28
af mrtrader 11 møller lyder storartet...måske kan man se denne gigantiske park fra toppen af eifel tårnet
5/1 14:29
af stengård ere elelr mindre færdigt - udfra en overordnet synsvinkel. det har været et vanskeligt site og et udfordrende design. Byggeafdelingen har ef
5/1 14:30
af stengård ter GES's mening klaret opgaven flot. Parken er en af de få der rent faktisk ER blevet finansieret i 2009 - hvilket har givet en del
5/1 14:31
af stengård opsigt. Messina er også vanskeligt sted fysisk - sitet ligger meget højt. Samarbejdspartneren kom i husarrest og det er nu altsammen løst
5/1 14:32
af stengård og sicilianeren er igen på fri fod... Højspændingsledningen er omlagt. der mangler stadigt en lilel smule kabellægning og lidt retableringsa
5/1 14:32
af stengård rbejder. Vi har en aftale med Terna om at kunne direkte på nettet uden om transformerstationen.
5/1 14:33
af stengård samrbejdet forløber fint og den midlertidige netforbindelse er på plads. Substation er på palds og Nordex kommisioneringsteam er på pladsen
5/1 14:34
af stengård det vil sige at man inden for en uge har de første mølelr på nettet der også...
5/1 14:35
af stengård de andre småarbejder skal gøres færdige..
5/1 14:35
af stengård der er nu skabt en model der indebærer at Minerva Messina's egenkapital skal øges - således at det er 40% egenkapitalandel.
5/1 14:36
af stengård fra GES's side - det er et generelt problem at bankerne vil have en større egenkapital andel.
5/1 14:37
af stengård de første tre måneder garanterer leverandøren på 75% - den stiger til 90/95% efter 3 måneder.
5/1 14:37
af stengård Calgiari II projektet afventer finansieringsmodeller - der arbejdees målbevidst på at finde en køsning - og man er godt på vej
5/1 14:38
af stengård der er ingen tvivl om at man MEGET gerne vil færdiggøre Cadau II
5/1 14:38
af stengård og man regner med at det findes der en løsning på
5/1 14:39
af stengård Cadau I er man stadigt igang med at optimerer - fordi vingerne ikke producerer det man skulle i forbindelse med den vind der rent faktisk b
5/1 14:41
af Kim BioP > Så tages der pænt af stakken i 7,50
5/1 14:41
af stengård man har fundet en løsning i forbindelse med de ekstra arbejder som der blev krævet af Messina leverandøren
5/1 14:41
af stengård MG veje og anlæg gør det lettere at lave en MG 2 - som man arbejder på
5/1 14:42
af stengård Energi Verde availability garantien arbejder man stadig med Nordex om -
5/1 14:42
af stengård der mangelr simpelthen produktion på Cadau I
5/1 14:43
af stengård MG finansiering - ankesag - kan man forhøje belåningen når ankesagen bortfalder -
5/1 14:43
af stengård vi kan nok ikek umiddelbart forvente en forhøjelse når ankesagn bortfalder.
5/1 14:44
af mrtrader kim > må håbe der kommer nyt snart så vi kommer over 15 ...
5/1 14:44
af stengård Regionen er enig i at sagne skal trækkes tilbage - men det er endnu ikke sket...
5/1 14:44
af stengård Voldgiftsag Per Villum -
5/1 14:45
af stengård Kahj Andreassen - den sag kan jeg ikke gå ind i - for tallene er ikke GES's men Berlingeren må have dem fra PVH
5/1 14:47
af stengård værdifastsættelse af møller - der sker ikke nødvendigvis en værdistigning rent regnskabsmæssigt hvis projektet
5/1 14:47
af stengård er i drift - men det ændrer ikke på at projekterne er mere værd i drift - man vil nok kunne lave en beregning der viser den reelle værdi..
5/1 14:48
af stengård Man er ikke længere nødvendigvis fremadrettet bundet til Nordex - fordi der er komemt bandre muligheder
5/1 14:50
af stengård man kan opskrive projekter hvis de faktiske forhold berettiger dertil, og selvfølgelig også nedskrive på andre projekter
5/1 14:50
af stengård man har et samarbejde med både Nordex, Enercon og Vestas
5/1 14:51
af mrtrader heterogene aftaler, nyt om aci-pci aftaler... med mere
5/1 14:52
af stengård Michael Hybholt fortælelr om sine 10 år som aktieanalytiker - herunder om sit arbejde med analyse af vindmølleselskaber - herunder introdukt
5/1 14:52
af stengård ionen af Nordex
5/1 14:53
af stengård Hybholt kigger på om man er i stand til at skabe værdier til aktionærerne
5/1 14:54
af stengård Novelli er ikek til stede - Novelli har arbejdet meget med energiprojekter i Italien. Han har arbejdet med renewables i mange mange år
5/1 14:55
af stengård og han er en hyppigt anvendt rådgiver foir de pengeinstitutter der finansierer energiprojekter
5/1 14:55
af stengård Novelli har primært siddet på den anden side af bordet som rådgiver for staten og bankerne
5/1 14:56
af stengård spm, til HVORFOR de 4 andre skiftes ud ?
5/1 14:56
af stengård Staxbo - vi har været meget tilfredse med det arbejde der ER udført - men det er et andet arbejde der nu fremadrettet skal ske
5/1 14:57
af stengård Borris har stor projektfinansierings erfaring. Vi ville også som ejere have en ejer-repræsentant med.
5/1 14:58
af stengård Derfor synes vi at der skule være repræsentanter for ALLE ejere ? Det gav lidt fnisen i rummet..
5/1 14:59
af stengård Høst bliver skoset af en aktionær for sin optræden i maj måned
5/1 15:00
af stengård der var kritik af det nu skule være den hidtidige bestyrelse der jhavde ansvaret for turn-arounden - det mener aktionæren var den forrige be
5/1 15:01
af stengård styrelses forjeneste.
5/1 15:01
af stengård det gav lidt positive tilkendegivelses-ytringer...
5/1 15:02
af stengård Høst siger ikke noget.... på den måde er han da blevet væsentligt klogere :)
5/1 15:02
af stengård Staxbos's manglende deltagelse i debatten i Pressen bliver også kritiseret..
5/1 15:03
af stengård hvad skal det nye arbejde bestå i.... ????
5/1 15:04
af stengård jens Erik Høst's bemærkninger om kursen - "den skulle dobles..." får også hug - herunder Høst's udtalelse om optioner
5/1 15:04
af stengård Der bliver spurgt til strategi-skiftet - havd er det man vil ?
5/1 15:06
af stengård CC Jøtrgensen som repræsenterer Staxbo vil gerne have en ny bestyrelsefor at vaske tavlen ren... man vilel gerne have udvisket indtrykket af
5/1 15:06
af stengård anni f og erik d - hvordan det så hænger sammen med ENDNU en ny bestyrelse er svært begribeligt
5/1 15:09
af stengård der lægges ikke op til en ny strategi . Tafkas påpeger at man jo nok ikek bringer ro om selskabet ved at skifte endnu en bestyrelse..
5/1 15:09
af stengård Staxbo mener at det vil være et fremskridt at aktionærkredsen nu bliver repræsenteret
5/1 15:10
af stengård Kaj Andreassen er IKKE aktionær og repræsenterer IKKE nogel såpecifik ejergruppe.
5/1 15:11
af stengård Borris repræsenterer Staxbo og Hybholt repræsenterer SmallCap
5/1 15:14
af stengård Høst er be,mærkelsesværdig tavs - men lidt rød i kinderne
5/1 15:15
af stengård Thorkild B har qua sin erfaring i E2 og Dong arbejdert med kraftværker i alle former i mange år - han har 19000 aktier
5/1 15:15
af stengård honoreringen diskuteres
5/1 15:18
af stengård honoraret for 2009 er endeligt for den periode der er gået - altså de 7 måneder
5/1 15:22
af stengård forslaget er meget kluntet formuleret
5/1 15:23
af stengård Høst siger stadigvæk ingen ting....
5/1 15:28
af stengård dirigenten vil stadigvæk helst undgå en afstemning
5/1 15:29
af stengård honorarbetalingen blev ikke vedtaget enstemmigt - men med det fornødne flertal
5/1 15:29
af stengård KA takkler for deltagelsen på vegne af den fratrædende bestyrelse og iøvrigt også på den nye
5/1 15:30
af stengård dermed slutter vi fra Glostrup5/1 2010 17:45 Hegu 024090Vi kan i forbindelse med afviklingen af generalforsamlingen kun rose dirigenten, som med åbenhed, venlighed og rummelighed fik tingene afviklet i god ro og orden. Alle fik plads til at ytre sig og der var ingen arrogant og dårlig opførsel, som vi sidste gang oplevede fra Høst fra Small Cap DK.

Med venlig hilsen

Hegu
5/1 2010 17:50 Stinker 124091Tilføjes kan det også at empiriske undersøgelser på stedet viste at de 2,25 mio til den afgående bestyrelse tilsyneladende var taget fra kagekassen. Honningkagen var noget tør i kanten.6/1 2010 09:27 stengård 124104Tjah - det her var havd han lovede - og det her var havd vi fik...

6/1 08:18
af stengård det var en noget blodfattigt referat af XGF'en GES udsendte - og meget langt fra det lovede af dirigenten...ifølge dirigenten ville referatet indeholde de kommentarer der var af skeptisk art over forløb af perioden med den afgående bestyrelse og utilfredsheden med de to store ejere's ageren - og især aflønningen af bestyrelsen.... det synes ikke at være tilfældet :(
6/1 08:22
af stengård hvilket sådan set bekræfter behovet for en live-chat - for at aktionærerne og offentligheden rent faktisk kan få et indblik i HVAD der forgår på GF'er - ikke kun på GES's - men også på andre. Jeg ville dog være glad for en bedre korrekturlæsning inden den blev lagt over som indlæg :)6/1 2010 10:17 akademikeren 024105Ja, jeg skal beklage at jeg ikke lavet andet end en censur agtig korrektur på Chatten. Sorry. Næste gang renser og pudser jeg.6/1 2010 11:19 Kenddinvare 224108Lad mig prøve med lidt opsummering:
MG kører derudaf med kommissionering så alle møller er i drift om en måned.
Kommissionering på MM er lige ved at starte og aftalerne om de ting der skal gøres færdige er lavet. Der er her lidt mere arbejde som skal udføres inden projektet er endeligt færdigt et stykke ud på foråret.
For begge garanterer Nordex mindst 75% drifttid de første 3 måneder og derefter stiger det kraftigt, så i runde tal kan vi regne med mindst 2/3 af fuld produktion fra de 2 parker i Q1.
Forhandlinger om genoptagelse af projektlån på MM og fremtidige projektlån vil tage udgangspunkt i 40% egenfinansiering.
Hvis der ikke kommer problemer med noget af ovenstående genoptages konstruktionen af Cagliari II.
Når MG II til sin tid skal bygges er der penge at spare på tilkørselsveje og transformerstation mv.

I bestyrelsen er den nye formand Kaj Andreassen nærmest medarbejdernes mand, specialist i projektfinansiering og må forventes at være aktivt arbejdende, men er allerede godt inde i hele forretningen, så han ikke sinker noget. Han vil nok ikke optræde som "stærk mand" og Staxbo mener at de har fælles interesser med de øvrige aktionærer.
Borris er Staxbos repræsentant.
SmallCaps mand Hybholt ved en del om hvordan en virksomhed kommer til at se økonomisk attraktiv ud.
Francesco Novelli må have en del vigtige italienske kontakter, er godt inde i deres jura og kan måske hive noget i land blot ved at være af den 'rigtige' nationalitet.
Den genvalgte Torkil Bentzen er selv småaktionær (19.000 stk.).
Der kan måske i sammensætningen ligge et signal om at GES ikke tror så meget på Polen og at man vil forsøge at finde en middelvej mellem de meget optimistiske og aggressive år op til 2008/9 og den meget forsigtige linie de sidste 7 måneder.
Bestyrelsens vederlag er med "fratrædelsesordningen" kommet op i et ret højt niveau. Til gengæld kommer der så ikke tonsvis af optioner oveni.

Mit regneark får en revision op til årsregnskabet, men kan jeg oploade på PI?6/1 2010 11:31 akademikeren 024110hej kdv, ja hvis du enten gemmer regnearket som pdf eller fil. det nemmeste er nok pdf. ellers send det til mig og jeg fixer det. info@proinvestor.com7/1 2010 02:27 CHjort 124195


6/1 2010 19:55 stengård 1624154Under XGF'en lovede dirigenten højt klart tydeligt og flere gange at de aktionærer der ytrede sig på GF'en ville få deres betragtninger med i referatet fra GF'en.... suk!

Det var bl.a. årsagen til at der ikke blev holdt nogen afstemning - (selvom resultatet ville være givet med Staxbo/SmallCap-dk's stemmeantal på den ekstraordinære GF. Det eneste der er blevet tilbage af den aftale er formuleringen om at honoreringen blev vedtaget med fornødent flertal - so much for that.

Men når nu selskabet og dirigenten ikke magter at holde rede i hvad man aftalte - så må vi andre jo prøve at lave et lidt mere essay-præget referat (udover Livechatten) , og tilføje personlige kommentarer og betragtninger - selvom det jo nu er præget af 24 timers glemsomhed og efterrationalisering. Fordelene er jo for os der rent faktisk GIDER at informere - at vi selv kan udvælge hvad der skal refereres :)

Kaj Andreassen (KA) bød på vegne af den siddende bestyrelse velkommen - KA og Thorkild Bentzen (TB) var ene om at repræsentere den siddende bestyrelse - da de andre 4 medlemmer pudsigt nok alle havde forfald...

Nu er sygdom hver mand herre - men det er på sin vis bemærkelsesværdigt at vi ikke en eneste gang har haft mulighed for at møde den bestyrelse som gerne skulle have broderparten af de 2.265.000 der skulle sanktioneres som honorar .... Det er muligt at man mener at have gjort sig fortjent til honoraret - og det er iøvrigt fuldt ud muligt at man føler sig bortdømt af de to store aktionærer der under pænt drama indsatte dem på den ekstra-ordinære GF i maj - men det er lettere bizart at de end ikke en gang har mødt de aktionærer hvis interesser de skulle varetage i selskabet.

Men som en iagttager så spidst formulerede det " Såvidt jeg er orienteret har de heller ikke været i Italien og se projekterne og de udfordringer der har været - så det ligger nok meget godt i tråd med fremmødet på GF'en..." Hvorvidt det er rigtigt skal jeg være usagt - men det var for god en bemærkning til ikke at bruge :)

Nu kan man selvfølgelig godt forstå at de ikke har megen lyst til at tilbringe en eftermiddag blandt "en kreds af respekterede erhvervsfolk" som Jens Erik Høst (JEH) kaldte sig og sine i forbindelse med opstillingen i maj måned - hvor man indsatte den bestyrelse der skulle effektivt skulle distancere selskabet fra den meget snak om Erik Damgårds meritter.. Lyder det bekendt ? Tja - det var iøvrigt nøjagtig den samme begrundelse CC Jørgensen (Advokat for Staxbo) senere gav i går for IGEN at skifte bestyrelsen "Vi vil gerne væk fra at selskabet bliver identificeret med en højbarmet blondine... " var vist udtrykket. Jeg sad og tænkte på om Svend Siggaard og Parsholt m.fl. havde noget med Anni F at gøre - men det var et af de spørgsmål jeg ikke stillede. Men gad vide hvor mange gange man skal skifte en bestyrelse for at komme væk fra Erik D / Anni F - syndromet ???? 1-2-eller flere....

Jeg sad så også og filosoferede lidt over om Erik D HELT alene var årsag til den finanskrise som fjernede lånetilsagnet i Italien i efteråret 2008, om det var Erik/Anni der fik Natixis til at tillægge ankesagen så stor betydning - og om det er HELT rimeligt at kaste vrag på den mand hvis kontante indskud på cirka 250 millioner i første omgang gav startskudet til udviklingen af selskabet.. Men det skal jeg så - i modsætning til CC Jørgensen ikke gøre mig til Dommer over - kun konstatere at Erik D. I CC Jørgensens optik åbenbart er så farlig at han kan smitte (delvist) en bestyrelse han end ikke var med i (nemlig den afgående) - og at det så - rent en passant er sjovt at Borris Tangaa Nielsen der nu skal i bestyrelsen, indtil sidste år havde et selskab sammen med Erik D.... nemlig FirstLine Estates - og dermed om nogen er en kontakt bagud til den nu forkætrede ejerkreds - smitte er åbenbart meget meget selektivt...
Heldigvis er det jo så iøvrigt ikke alle der tager skade af at være sammen med erhvervslivets "enfants terribles" - således er det åbenbart ikke noget problem for JEH at han arbejdede sammen med den dømte Klaus Riskjær...

Jeg er ikke nogen stor fan af den afgåede bestyrelse som nogen sikkert har bemærket - men det havde I DEN GRAD klædt JEH og Staxbo om de havde tonet rent flag "Vi begik en fejl - den koster de selskabet et par millioner kroner...ansvaret er vores og vi gør nu det vi skulle have gjort - nemlig være vort ansvar som større aktionærer bekendt" men det havde jo krævet både mandsmod og nosser - og det er jo i udpræget grad en mangelvare hos ihvertfald den ene aktionær som end ikke ønskede at begrunde sine egne forslag - eller redegøre for sine besynderlige udtalelser i løbet af den tid han har påtaget sig at udtale sig om alt muligt på selskabets aktionærers vegne...

Den ene af de to bestyrelsesmedlemmer der fortsætter er jo iøvrigt - indsat i bestyrelsen på opfordring fra Ledelsen i selskabet (KA,MF,MK) - så man kan vist roligt sige at man med en udskiftning af 4 ud de 5 medlemmer man selv i maj måned satte ind har vist sig mere end almindeligt kortsigtet i sin bedømmelsesevner... Det er jo så iøvrigt værd at bemærke at man jo sådan set beholder de 2 i bestyrelsen der ved noget om kraftværker og finansiering - så der er ikke meget kompetence der tabes på gulvet i denne her sammenhæng. men det er et sidespring.

Nå - men tilbage til GF'en... Dirigenten gjorde opmærksom på at der kun var 2 punkter på dagsordenen - nemlig valg af ny bestyrelse og honorering af den afgående.

Alligevel ville han gerne give Kaj Larsen mulighed for kort at redegøre for selskabets situation - selvom der naturligvis ikke var mulighed for at komme med kommentarer der rakte udover tidligere udsendte Fondsbørsmeddelelser. Det blev primært til en redegørelse for de projekter der er under bygning - især Monte Grighine og Minerva Messina, KendDinVare (KDV) har givet en bedre gennemgang af status end jeg magter - så der vil jeg henvise til hans udmærkede redegørelse.

Kun sige at der indenfor de nærmest uger kommer møller på nettet på Sicilien og at der er solid fremdrift i antallet af møller der kommer på nettet i MG. Det betyder vel alt andet lige at man ved udgangen af 1. kvartal vil ave begge parker i fuld drift. Med fuld drift menes "næsten" fuld drift for der er normalt en indkøringsperiode - hvilket også afspejler sig i den "availability" aftale der er med Nordex - nemlig at man garantere 66-75% oppetid i de første 3 måneder og at man derefter garanterer 95% oppe-tid.... Alle udestående problemer er "petitesser" som man forventer at løse i løbet af de nærmeste 4-6 måneder hvor mangellister og småting skal justeres. Der er pt. 42 møller der er færdigrejst på MG - den sidste er Unterwegs - og så er der en vinge der skal skiftes - men så skulle man kunne pille kranen ned - og så skal den forhåbentlig ikke op på Monte Grighine før en eventuel udvidelse på de 60 MW man har i projektporteføljen måtte materialisere sig.

Cadau II (Calgiari) forventer man at kunne bygge - det er jo lidt en præcision i forhold til de meddelelser der blev udsendt før jul om at det nærmest var skrinlagt... man forhandler om en finansieringsløsning - men det er gældende for hele markedet at man p.t. IKKE opnår de fine vilkår med 80-90% finansiering af anlægsudgifterne - men nok snarere ligger omkring 60/40 - og i tilfældet som MG 50/50. Det betyder en langsommere udbygningshastighed såvidt jeg kan se. Jeg forstår ikke at MG ikke skal finansieres bedre end 50/50 når Ankesagen bortfalder (og det gør den ifølge KA - der mangler bare en underskrift fra den rigtige mand i Regionen). Men jeg tror mere det er en sikkerhedsventil man har - det med at man ikke forventer en forøget finansiering ved ankesags-bortfald. Under alle omstændigheder vil der nok i løbet af et år med driftstal som dokumentation være muligheder for at re-finansiere.

Cadau III blev ikke nævnt - men det vil være naturligt at en aftale om Cadau II også omfattede leverance til Cadau III - møllerne til Cadau II ligger og venter på afskibning i Rostock - og det er for mig at se helt umuligt at det projekt IKKE bliver til noget... og jeg synes at man i går bekræftede at man var tæt på lodret uenig i den meddelese som den afgående bestyrelse lagde op til omkring Cadau II

Vi fik ikke meget at vide om de fremadrettede ting udover Cadau II - men det kan nok skyldes at der skal kigges lidt på finanserne før der kastes sig ud i nyt - jeg havde gerne hørt lidt om solceller, EDF har af den europæiske Investeringsbank fået et KÆMPE tilsagn om finansiering af solcelle-anlæg

Polen blev ikke nævnt med et ord.... men nu skulle det ho også være en kort redegørelse. :) Der blev som nævnt i Livechatten stillet spørgsmål til regnskabsmæssig behandling af parkerne - det er min opfattelse at man burde kunne opskrive Parkerne til den reelle værdi - men Mark Fromholdt (MF) fortalte KLART at det ikke var tilfældet - men at man i regnskabet KUNNE redegøre for parkerne salgsværdi - men at det ikke ville have effekt på balancen. Det er jeg ikke nok inde i de Internationale accounting standarder til a kunne diskutere - så han har nok ret ...

Voldgiftssagen blev der spurgt ind til - men KA gled pænt af på den og kunne i den forbindelse kun oplyse at tallene i Berlingske Tidende kom fra Per Villum Hansen - ikke fra GES.

Apropos Pressen så var der spørgsmål om ikke det kunne være formålstjenstligt selv at deltage i Pressens meddelelser istedet for at stille sig lidt småfornærmet an overfor at der blev skrevet om selskabet - man havde dog bedst indflydelsesmulighed hvis man selv deltog. Det blev senere aktualiseret under debatten om honoreringen af bestyrelsen - fordi noget af det flimmer der opstod stammede fra bla udtalelser fra JEH til Berlingske omkring optionsaftaler til bestyrelsen - ligesom den senere udmelding omkring overtagelses-scenarier i GES sammenhæng hvis kursen ikke performede bedre blev diskuteret. Begge gange uden at den ellers så meget talende JEH (i maj måned) følte trang til at kommentere sin egen indsats. Til gengæld var en del teatralsk rysten på hovedet....

Vi gik langsomt over til bestyrelsesvalget hvor Staxbo fortalte at man ville have (og selv være) ejerrepræsentanter i bestyrelsen af hensyn til ALLE aktionærerne... der var vist ikke et øje tørt... Hybholt præsenterede sig selv og fortalte at han ville være med til at skabe værdi for aktionærerne - og at han havde erfaring fra bla. børsintroduktionen af bl.a. Nordex, et spørgsmål om det var LANGSIGTET værdi gled han pænt af på - og jeg tror at der er en vis opfattelse blandt de tilstedeværende om at man i virkeligheden vil gøre selskabet klar til salg. Thorkild bentzen redegjorde for hvilke kvalifikationer han kan bidrage med - og det er en solid kraftværksmæssig baggrund

Det blev af enkelte aktionærer påpeget at man havde vanskeligt ved at forstå begrundelsen for hvorfor bestyrelsen nu skulle skiftes - hvis den var så fantastisk - og hvilken type arbejde var det man fremover skulle have udført som afveg fra det arbejde som den FORRIGE bestyrelse havde udført med indgåelse af MG-aftalen, Der er ingen tvivl om at den periode op til GF'en i maj var den mest belastende periode i selskabets historie og at indgåelse af EFD-aftalen var en milepæl - alligevel var det den nu afgående bestyrelse der fik KASSEN for indsatsen. Bedre blev det så ikke af at man fumlede rundt i formuleringen således at beløbet skulle dække hele 2009 (hvilket jo så inkluderede den forrige bestyrelse)

Det fremgik heller ikke på Tafkas's spørgsmål klart hvad man ville opnår med en ny bestyrelse - udover den kryptiske udtalelse om Anni F - man vil skabe ro om selskabet - og det kan man vel roligt sige ikke er den mest elegante løsning på problemet at skifte en del af bestyrelsen i utide - herunder præsentation af mulige kandidater som Michael Mørch..

Det virker besynderligt at man ikke havde mulighed for at bestyrelsesmedlemmet Borris Tangaa Nielsen havde mulighed for at deltage - ligesom man ikke kan sidde med andet end et skævt smil ved CC Jørgensens udtalelser om direkte ejerrepræsentation - når INGEN af de to indehavere af Staxbo møder op....

Man kunne nok uden overdrivelse sige at action speaks louder than words....

den udførlige og detaljerige gennemgang af GF'en kan findes på selskabets hjemmeside

http://www.greentech.dk/Images/Download%20PDFér/Fonds..

Men - når alt er sagt - så er jeg overbevist om at det er til gavn for selskabet med Kaj Andreassen og Thorkild Bentzen, samt ikke mindst Novelli i bestyrelsen - de er sikkert dygtige nok til at kunne bære de bestyrelsen igennem. Hvis så bare de andre vil nøjes med at udfylde en Næstformands vigtigste funktion - nemlig at sige "skål" til frokosterne - så skal det nok gå...

En af de andre fordel er at vi nu skal have fuld indsigt i Smallcapdk's dispositioner - og så kan man jo fremover håbe på at Hybholt ALENE udtaler sig på selskabets vegne så man undgår de tåbeligheder som JEH har diverteret med siden debutten i maj


stengård7/1 2010 00:04 stengård 124184Hov - jeg glemte lige at nævne at selvom Finansieringen af Monte Grighine pt. er baseret på en 50/50 ratio egenkapital-fremmedfinansiering - så oplyste man på GF'en at det vakte en del international opmærksomhed at man overhovedet havde kunnet få den markedssituationen taget i betragtning - der blev p.t. ikke gennemført mange finansieringsaftaler....7/1 2010 00:21 troldmanden 624185Rigtig god gennemgang.

Jeg gik ind til mødet med en forventning om det hele var overstået i løbet af 15-20 min. Men der skal lyde en stor tak til de 2 gange Kaj (direktør og formand) for den detaljerede opdatering som der ellers ikke var lagt op til.

Jeg gik fra mødet mere positivt end jeg kom. Godt nok tror jeg desværre stadig hele den her beslutning UDELUKKENDE handler om at Staxbo og Smallcap DK ønsker at gøre selskabet klar til slag hurtigst muligt. Og det er jeg IKKE interesseret i. Men det der gjorde mig mere positiv er netop de punkter som Stengård fremhæver.

Alle møller på MG i fuld drift den 1. uge i feb.

Messina projektet startde de på at tilslutte i går. Og da testen tager 72 timer så må det betyde første mølle er online på fredag

Cadau 2 er IKKE ved at blive droppet. Tvært i mod så er de åbenbart MEGET tæt på en finanserings løsning. Så jeg antager nu det projekt kommer op inden udgangen af året. Og så følger Cadau 3 formentligt lige i røven.

Så ser det også ud til der er en del MEGET billige projekter på vej mod Greentech gennem den volgiftsag der fornyligt kom ud i pressen. De ønskede ikke at gå i detaljer men det var tydligt at det er GES der har bukserne på i forhold til den kontrakt de har indgået

De lidt mere kedelige detaljer vi fik frem var at de ikke forventer at kunne øge belåningen i MG når appelsagen er overstået. De bekræftede ellers at det var hvad de var blevet stillet i udsigt før finanskrisen. Men det er altså ikke længere noget de budgettere med. Og det betyder desværre ret mange penge er bundet i dette mindre givtige projekt (det producere kun omkring 1,25-1,4 mio kwh per installeret mw i forhold til andre projekter i deres pipeline der er omkring 2 mio kwh)

Og så er der ikke anledning til at fortage en regnskabsmæssig opskrivning når projekterne er online. Så altså ikke noget opskrivning af egenkapital og indreværdi7/1 2010 01:02 Kenddinvare 624188Jeg har sendt en mail med flg. ordlyd til nyhedsbureauet Direkt:

"I Mikkel Brix Kvols nyhed kl. 17 i dag om Greentech skrives : "det forliste Minerva Messina-projekt".
Projektet har været udsat for besværligheder, men forlist er det bestemt ikke. Faktisk er alle møllerne rejst og indtægtsgivende nettilslutning er netop ved at gå i gang. Om nogle få måneder er det en rigtig fornuftig forretning, hvis vinden ikke pludselig holder op med at blæse omkring Messina."
7/1 2010 01:47 Hegu 124191Jeg er egentlig tilfreds med sammensætningen af den ny bestyrelse samt de fremskridt selskabet har gjort siden den forrige generalforsamling. Dette får mig dog ikke til at øge min beholdning af aktier i selskabet. Tværtimod er jeg nu begyndt at sælge ud, fordi der på aktiemarkedet er mange andre - mere lukrative mulighder både på kort - mellemlang og lang sigt end Greentech.

Jeg har i dag solgt ud fra en fri firmabeholdning (øv - gak 24-26) og købt NEC istedet og vil i de kommende også begynde at sælge mere ud fra dette depot samt fra mine andre porteføljer med omlægning til naturgassegmentet for øje. Alt i alt reducerer jeg mine pensionporteføljer fra 10-20 % andel i Greentech ned til 3-5 %. At jeg beholder disse mængder skyldes alene, at de stort set er gratis efter køb i området 9-16 samt at selskabets indre værdi er tæt på det dobbelte af den nuværende. Det får markedet jo nok øje på på et eller andet tidspunkt.

Med venlig hilsen

Hegu

PS: Det var mig fra FIO - absolut ikke Capi, som nu i et stykke tid konsekvent har solgt ud på 24.
7/1 2010 02:09 Bøgen 024193Det er sgu fedt med sådant et referat, takker!

Mine anelser har den sidste tid gået på, at selskabet skal gøres klart til salg, hvilket den afgående bestyrelse så enten ikke var med på, eller ikke var den rigtige til?

De folk som er kommet ind i bestyrelsen nu, og her tager vi Staxbo og så ham tossehovedet som galer op i tide og utide fra, er det ikke folk som kan tænkes at have netværket til et salg?
Og som samtidigt er respekteret?

Ærbødigst Bøgen;)7/1 2010 14:44 Sibelius 024219Med al respekt, så tror jeg ikke de har netværket til noget som helst der ligner salg af en virksomhed som GES.

Men en oplagt køber er jo EDF, og de har nok Kaj Larsens telefonnummer.7/1 2010 21:22 MammaMia 024236Bare så vi kan huske det til næste generalforsamling: Fra salen blev det henstillet at Borris Tangaa Nielsen ville være til stede ved den næste generalforsamling. C C Jørgensen ville viderebringe dette.TRÅDOVERSIGT