Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

      

Genmab op til regnskabet 2. marts


26501 akademikeren 28/2 2010 18:34
Oversigt

Vi kredser jo om det i chatten hele tiden. Hvad skal vi forventer af Genmab, når vores lille smertensbarn afrapporterer regnskab her på tirsdag efter luk (hvis det kører som det plejer).

Efter Genmabs nedjustering som følge af fabrikssalg forventer vi et underskud i regionen 1.100-1.200 millioner DK. Selve nedskrivningen er for så vidt teknisk og påvirker ikke cash beholdningen, som vi regner med ligger i omegnen af 1.000-1.200 millioner kroner. Forsåvidt har salget af fabrikken og nedskrivningen en positiv indvirken på cashbeholdning når eller hvis fabrikken bliver solgt.

Det ovenstående er kendt stof og ventet af alle analytikere.

Så hvad kigger vi efter i regnskabsaflæggelsen?

A. Vi - eller analytikerne rettere - kigger efter at mane kapitaludvidelsen i jorden. Og et burn på over 500-600 mill for 2010 gør nok ikke det!

Derfor tror jeg at vi skal kigge meget på dette tal for 2010, for både Hørning og Credit Suisse skal have hatten til at passe.
Min drøm er at vi ligger på 400 - 450 mill, så kan de godt pakke sammen allesammen med deres kapitaludvidelse.

B. Salgsforecast på Arzerra. Dette er den store underliggende trend i Genmab. Vi så tidligere på ugen at de mest negative (uden at udsende analyser) har opjusteret omsætning og patienttal på Arzerra. Nu ligger den laveste på 38 mill til genmab, svarende til 388 patienter i 2010. Kig efter guidance på over det højeste bud på 88 mill. Lisa har tidligere sagt at selv det højeste analytiker estimat på arzerra var konservativt. Så jeg tror hun guider til +1000 patienter. Gør hun det og guider på 100 mill i indtægter, så er det en positiv overraskelse og analytikerne skal i regnearket igen.

C. EGFR/Zalutumumab. Dette er blevet det store nummer i Genmab pludseligt. (Hvilket ret beset er grotesk, når arzerra er på markedet og outperformer analytikernes forventninger), men nuvel when in rome....do like a roman. Vi nærmer os med hastige skridt udgangen af Q1 2010, så vi trænger til en update der. Mon ikke de bliver skudt til Q2 og så er det ved at blive lagt i kakkelovnen til store resultater.

D. Arzerra - afregning/lageropbygning/antal patienter. Jeg tror ikke Genmab vil præsenterer noget her i årsrapporten. Vi fik jo af bagvejen oplyst royalty raten, men der har faktisk ikke været noget officielt fra Genmab endnu på dette. Mon ikke vi kan forvente en del analytiker spørgsmål på dette.

E. Milestones - Har vi glemt at der er en kæmpe milestones aftale med GSK? Kig efter forventningerne her. Hvad giver Europa godkendelse, den er snart på vej.

F. I relation hertil. Er det interessant at kigge på hvordan det påvirker indtægtssiden af GSK nu fremadrettet kører alt på Arzerra. Det betyder at Genmab ikke bliver reimbursed på deres udgifter som tidligere.

G. Besparelserne på medarbejderne - en halv så stor organisation fremadrettet - minder om det genmab der historisk brændte 400-450 mill af om året.

H. Pipelinen - Danmarks største og længst fremskredne biotek pipeline. Er stort set sat til 0. Det er også det den betyder her og nu. CD38 er på vej frem, men genmab er ikke Neurosearch, så glem det. Pipelinen er trimmet til nu, men det er dyrt med alle de fase 3 forsøg. Vi skal vel også lige have en update på hvornår vi kan forvente resultater på alt det andet sjove i Arzerra, RA, NHL etc. Har de egentligt nogen sinde talt om Arzerra Revlimid? Vi ved det er igang.

I. Den nye historie om Genmab. Hvad har Lisa tænkt sig at sige? Bagudrettet har det vel været udfordrende - eller challenging. Så nu skal hun igang med en historie om et lean og streamlinet firma. Men hvad er historien? Hvorfor er det vi lige skal investere i Genmab.

J. Fabrikken! - sikke et mareridt. Ingen købere. Sat til salg som et andet spekulativt ejendomsobjekt. Jeg tror ikke de tager flere afskrivninger flere, men flere analytikere forventer det og forventer måske først salg i 2011. Det er 50 mill ud af vinduet.
1/3 2010 00:25 HRmunk 326507Hvad bliver cash burn i 2010? Forekommer mig særdeles usikkert at spå om.

Hvad bliver indtægterne i 2010?
1) Royalty Arzerra:
Salg USA
Salg Europa
2) Milestones Arzerra:
Europa
Evt andre
3) Partnerskabsaftale AGFr
Subsidiært hvormeget mindskes udgifterne, hvis EGFr fejler bigtime og opgives?

Bliver fabrikken solgt og tilsvarende forøget likviditet. Hvis succesfuld EGFr kunne man forestille sig, at likviditetssituationen løser sig selv, og at man istedet vælger at beholde fabrikken til at producere EGFr(tror jeg)

Hvor mange udgifter får GEN i 2010? Her er jeg ret blank.

Det forekommer mig ret umuligt at forudsige cash burn i 2010 før vi ved, hvad der kommer til at ske med EGFr. Ret afgørende om der kommer partnerskabsaftale.

Forekommer mig også at være ret afgørende i hvilket niveau det lykkes med milestones.

Det bliver nok ikke 2010 at royalty fra Arzerra virkelig batter, men vel 100-125 mio? Men 2011....

Så indtil videre er det vel EGFr partner aftale, milestones eller salg af fabrikken vi skal satse på virkelig kan fylde kassen snarere end selve Arzerra selv om Arzerra forhåbenlig er største indtægt fra 2011 og frem.

Men synes det er svært at sige om burn bliver 400 mio eller 800 mio med de store usikkerheder.


1/3 2010 12:40 Darvin 326514En rigtig god gennemgang ? tak.

Med fare for at gentage eller bekræfte et par ting - lidt af mine tanker.

Jeg er spændt på både risici og muligheder.

Faktisk tror jeg at Genmab hovedsageligt vil leve op til det allerede udmeldte omkring 2009. Den del vil der formentlig slet ikke være den store opmærksomhed omkring.

Blandt de risikable emner som jeg vil lægge mærke til er (og her tænker jeg mest på det fremadrettede):
- Højere cash burn end ventet, men mener man skal bide mest mærke i årsagen dertil. Omkostninger eller forsinkelser m.h.t. milestones eller indtægter. Gennemsnittet blandt de analytikere jeg har læst forventer et cash burn for 2010 på i underkanten af 500 mill.
- Fejlslået salg af fabrikken. Her syntes jeg dog, at konsensus blandt analytikerne er, den at salget sker i 2011. Et salg i 2010 vil således være en positiv trigger ? ingen tvivl om det.
- Fejlslåede trials eller forsinkelser. Her vil det dog være acceptabelt med en vis udskydelse. Ingen analytiker ved sine fulde fem, påregner ikke en mulighed for forsinkelse. F.eks. har Standard & Poor indlagt en 20 pct. sandsynlighed for en 2 års forsinkelse på alle programmer i deres prismodel. De har i øvrigt et 12 måneders risikojusteret kursmål på 182 alligevel.

- M.h.t. milestones skulle vi vel efter al sandsynlighed kunne skimte noget der ligner 600 mill i 2010.
- Så bliver det jo særdeles spændende at se salgsudviklingen for Azerra. Jeg tror ikke Lisa guider noget der ligger under 100 mill for 2010. Ved 100 mill er vi fortsat et godt stykke under 1000 patienter i behandling. Det burde være muligt og jeg tror de mest pessimistiske vil få et skud for boven her. Sker det, som jeg håber, vil der være nogle folk der skal ud for at justere deres mål, med mindre de finder en anden knag at hænge deres bekymringer på.
- Får vi et cashburn forecast som forventet (op til ca. 500 mil.), tror jeg ikke det kommer på tale med en kapitaludvidelse.

En af de positive triggere er også meldinger omkring de andre indikationer for Arzerra. Her kunne der måske komme nyt om fremskridt og termin for fase III forsøg i bl.a. NHL og RA.
Det er som om alle har glemt, at Genmab har en af de bedste pipelines overhovedet. Ud over de ovenfor nævnte, bliver det store emne EFGR. Selv de mest optimistiske analytikere regner ikke særligt meget ind i deres forecast her. Nogle kalkulerer med 2012 som start, men kun med mindre beløb.
Kommer der positive nyheder her (hvor vi regner med nyt indenfor de næste par måneder), vil kursen hoppe.
Kommer der ikke nogen negative justeringer, men måske nogle svagt positive meldinger/ justeringer, vil kursen begynde at kravle opad.
Kommer der negative justeringer, ud over mindre justeringer som alle ved kan komme, får jeg øretæver på kursen.

Efter tidligere at have solgt ud, fik jeg suppleret rigtig godt i 70?erne og holder op til regnskabet. Altså satser jeg som min. På Status quo.1/3 2010 13:30 Stinker 026517Darvin, kan du ikke uddybe rationalet bag din betragtning at 100 mio i royaltyindtægter fra Arzerrasalget skulle modsvare et patientantal på "et godt stykke under 1000"? Kriterierne for indregning af Arzerrapatieterne har været diskuteret en del uden at nogen synes at være fremkommet med overbevisende argumenter for den ene eller anden forståelse.
Spørgsmålet er jo om betalingen er bagud i forhold til behandlingen eller omvendt, eller om omsætningen slet og ret kan deles med prisen på et fuldt behandlingsforløb (5x100 mio kr/98.000$ = ca 1000 pts).1/3 2010 14:15 Darvin 026523Jeg er nok lidt pragmatisk i den hensenede. Jeg har læst indlæggene her på PI omkring forud og bagudbetaling. Meget interessant - men jeg har ikke kunnet gennemskue det og har holdt mig til dividere og gangemetoden. Det er vel også kun her ved starten det er mest interessant.

Jeg har naturligvis heller ikke regnet den ud fra bunden, men som de fleste fundet mit subjektive ståsted. Jeg har fulgt 4-5 analytikere løbende, samt naturligvis de supergode personer der skriver her, i udland og lidt andre steder. Betragtningerne er blot der hvor jeg er havnet.
Nu hvor jeg kigger på det skrevne igen, må jeg nok korrigere min hukommelse m.h.t. antal patienter. Jeg går ud fra at royaltsatsen her det første år ligger på 20 pct. Dermed skulle der have stået 1000 patienter.
Jeg går samtidig ud fra, at royalty satsen hæves løbende, formentlig til 25 pct.. Sådan har jeg i hvert fald læst det.1/3 2010 14:55 Stinker 026527Tak for dit svar Darvin - jeg var nødt til at høre om du mente at have knækket koden1/3 2010 15:30 Sibelius 026531Jeg tror følgde:

Cashburn: guidance ca. 500mio. (før eventuelle milestones fra GSK)
Fabrik: bliver ikke solgt - minus 50mio for 2010 - oveni ovenstående i så fald
Azerra: intet konkret nyt, men bullish Lisa i CC
EGFr: Intet nyt, men bullish Lisa i CC

Med andre ord den sædvanlige non-event, hvor Lisa forgæves vil forsøge at tale analytikerne i godt humør1/3 2010 16:19 troldmanden 026536Darvin hvordan kommer du frem til milestons på 600 mio fra GSK aftalen? Det er noget højere end hvad jeg umiddelbart vil tro de ender. F.eks kan CLL godkendelse i EU vel næppe indbringe mere end $15-20 mio når US godkendelse kun indbragte $23 mio
1/3 2010 19:15 akademikeren 026552Hvis vi bare laver en rå fremskrivning af 3 kvartal, hvor omsætningen bestemt er præget af de glippede milestones og dertil lægge en forsigtig financial effekt af formuen, samt arzerra på 100 mill. Så får vi et burn på 640 mill.


1q 2q 3q 4q
86,724 86,724 86,724 86,724
-240,496 -240,496 -240,496 -240,496
-40,339 -40,339 -40,339 -40,339
-210,199 -210,199 -210,199 -210,199
0 0 0
-210,199 -210,199 -210,199 -210,199
25,000 25,000 25,000 25,000
25,000 25,000 25,000 25,000
-160,199 -160,199 -160,199 -160,199 -640,7961/3 2010 19:53 Sibelius 026556AKA, du skal lige regne besparelserne ind på en voldsom personalereduktion.1/3 2010 19:57 akademikeren 026557Ja spørgsmålet er så bare om det går O P op med faldet i indtægter?

Men du har fyringer har ikke gennemslag i de ovenstående tal. Så ekstrapolerings service er nok mere vildledningsservice.2/3 2010 09:35 fillandkill 026572


2/3 2010 17:01 gentogen 326597Denne har vist ikke været omtalt her på siden før:

Nature Reviews Drug Discovery 9, 101-102 (February 2010) | doi:10.1038/nrd3100


Fresh from the Pipeline: Ofatumumab
Michael J. Keating1, Argyris Dritselis2, Uma Yasothan2 & Peter Kirkpatrick3

CITAT:

The approval of ofatumumab for CLL on the basis of this trial enables the investigation of therapeutic strategies that were previously not possible. Although preclinical data show that ofatumumab has the ability to lyse B cells with a low number of CD20 molecules on the surface (which is characteristic of CLL), and it has other potential strengths such as a slower off-rate of binding to the CD20 molecule, these observations need to be confirmed clinically. In addition, could ofatumumab be more effective in CLL than rituximab? Can ofatumumab be added to combination chemotherapy such as fludarabine/cyclophosphamide to develop new regimens? Results of initial studies in this area are already being presented11. Other important issues that need investigation include the extension of the use of ofatumumab to patients with earlier-stage CLL, the combination of ofatumumab with other emerging strategies in the CLL area, and whether wider use will bring to light other unexpected complications. From a clinical science perspective, it is exciting to have a new drug available for CLL, and the work now begins to fully explore its potential.
2/3 2010 20:28 gentogen 026600Genmab Announces Year End 2009 Financial Results
Copenhagen, Denmark; March 2, 2010 ? Genmab A/S (OMX: GEN) announced today results for the financial year ended December 31, 2009.


Revenues of DKK 586 million (USD 113 million) compared to DKK 692 million (USD 133 million) in 2008. The revenues arise primarily from the recognition of milestone payments, deferred revenue, and services provided under Genmab?s development collaboration agreement with GSK. For 2009, revenues also include royalty income of DKK 6 million, based on Arzerra? sales of DKK 29 million.


An operating loss of DKK 498 million (USD 96 million). This compares to an operating loss of DKK 722 million (USD 139 million) reported in 2008. The savings are driven by our continued strong focus on cost savings and control.

Net financial items reflected a net income of DKK 156 million (USD 30 million), compared to a net loss of DKK 95 million (USD 18 million) in 2008. The net financial items reflect a combination of interest income and unrealized and realized fair market value adjustments on our portfolio of marketable securities and realized and unrealized foreign exchange adjustments.

A net loss for continuing operations of DKK 348 million (USD 67 million) compared to a net loss in 2008 of DKK 817 million (USD 158 million). The net loss per share continuing operations was DKK 7.75 (USD 1.49) in 2009 compared to a net loss per share continuing operations of DKK 18.31 (USD 3.53) in 2008.


A net loss of DKK 1,011 million (USD 195 million) compared to DKK 965 million (USD 186 million) in 2008. This includes the results of our manufacturing facility, which has been classified as held for sale and presented as a discontinued operation due to our decision to sell the facility. The loss for discontinued operation amounted to DKK 662 million (USD 128 million) in 2009 including an impairment of DKK 419 million (USD 81 million) compared to DKK 148 million (USD 28 million) in 2008.

Genmab ended the year with a cash position of DKK 1.3 billion (USD 247 million), which is a decrease of DKK 481 million (USD 93 million) from the end of 2008. The decrease is primarily related to the investment in our research and development activities.2/3 2010 23:42 Sibelius 026605Klapper lige mig selv på skulderen for en yderst præcis forudsigelse ovenfor vedr. 2010 outlook. Har ikke hørt CC, men mon ikke jeg også får ret der?

Mvh
Sibelius
AKA Hap/Le3/3 2010 00:01 akademikeren 026606Så har vi fået fordøjet dagens regnskab og stemningen på kontoret er vel nok både lidt den ene vej og den anden vej.

Mit eget take på regnskabet er at det er et hjørnespark, og ikke nogen gamechanger. Hvis man som analytiker er negativ kan man hæfte sig ved burn uden Arzerra, hvis man er positiv kan man hæfte sig ved at cashbeholdningen er større og underskuddet mindre end konsensus.

Hvad overrasker mig er at Genmab IKKE guider på Arzerra, hvilket nok vil skuffe alle analytikere og hvad gør de så. Der er ihvertfald ikke basis for at justere estimaterne, men snarere at forbinde dem med større usikkerhed.

Der må være en skov af spørgsmål om hvorfor Genmab ikke guider.

Flere forklaringer.

A. Man vil ikke ekstrapolere på 1 måned
B. Omsætningen er meget forskellig fra december til januar/februar
C. GSK sidder 100% på informationsstrømmen og de får først noget at vide når GSK opgør tallet (tror jeg på) Så næste gang vi kigge er først i maj.

Det er positivt at genmab siger at de vil have 1 mia tilbage i kassen ved year end, men det bunder i et salg af fabrikken til 150 mill usd, som få analytikere tror på og færre tror på kan eksekveres i 2010. Så alle analytikere vil pille det tal ud af ligningen.

VI er nok mere henne i at vi skal kigge på cash 1281 og et burn på 550-650 uden arzerra, hvilket giver burn på +2 år. Det er nok til at lægge kapitalspøgelset i graven 6 måneder, eller ihvertfald nok til at vi kan få en aftale på Egfr eller salgstal på Arzerra.

Intet nyt på EGFR og man ikke guider mod q2 får mig til at lægge hovedet på blokken og sige at data er på vej. Hvis data ikke er modtaget ville de guider 2. kvartal, så tallene må være oppe over. Men det står for egen regning og har ikke megen opbakning her på kontoret.

Jeg synes Genmab viser de har styr på finanserne og er klar til at tage kampen op de næste par kvartaler.

Hvad er så konklusionen, hvis du er positiv er du det nok stadig, er du negativ er du det stadig.

De første analytikere der lægger ud i morgen kan fastlægge kursen frem til kl 15.00 hvor vi måske bliver klogere.
TRÅDOVERSIGT