Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

lagercykler


2810 le 17/2 2009 11:33
Oversigt

i relation til tråden om den vandrette optrend

vil jeg lige beskrive hvad lagre betyder for verdensøkonomien og status for lagersituationen lige nu globalt set

og især set i forhold til at jørgenvarnæs ikke kunne se betydningen af lagre eller at det overhovedet ikke var noget man brugte mere pga just-in-time mm supply chains

1. og for at tage finanskrisen først er et af mine væsentligste argumenter for at vi har oplevet en historisk voldsom lagerreduktion siden efteråret 2008 netop det samme som det JV fremfører, nemlig at manglen på kreditmuligheder og høje renter har fået detailhandlere og grossister til at skære ned på lagrene for at nedbringe gæld og kassekredit mm

men det er kun en årsag blandt flere

2. først gælder at detailhandlere og grossister ligge inde med betydelige varelagre for at have noget at sælge af i butikkerne og det gælder ikke mindst for elektronikprodukter, hvor den årlige cyklus består i at produktionen og dermed efterspørgslen for de enkelte dele af føde kæden i sektoren stiger fra midten af august og stiger til en top i oktober/november for at man i god tid har sikret sig tilstrækkelige lagre til salget op til jul

det er ikke fysisk muligt at producere i takt med salget, når man har så stor et sæsonudsving som det man har til jul, så der skal producerees til lager før salget finder sted forstærket af at produktionen jo i stigende grad finder sted i asien og skal sejles til usa eller europa med containerskib, så lagrene er også de lagre der er i transportsystemet om bord på et skib, fly eller en lastvogn

3. for at tage denne del af lagersituationen først, så skete der det i september/oktober, at ikke bare panikkede man på aktiemarkedet ved at sælge aktier, men man panikkede også hos de indkøbere hos detail og grossist leddene mm, der næsten helt stoppede med at bestille varer og derved reducerede lagrene fordi man var bange for at forbruget ville stoppe og man skulle reducere sine kassekreditter mm, men på det tidspunkt anede man ikke hvor meget julesalget ville falde, så da det faktisk ikke faldt ret meget så havde man for små lagre og solgte ud med alt for store rabatter så forbrugerne kunne købe mere end ellers, hvilket forstærkede den stigning i reallønnen faldet i råvarepriser og renter har udløst

så lagrene i detail og grossist leddene af forbrugsvarer er ryddet godt og grundigt ud, men lige nu er sæsonen for fobrug relativt lav, så det har ikke så stor en effekt på efterspørgslen bortset fra at produktionen er ved at nærme sig forbrugsniveauet, hvilket betyder at produktionen igen er stigende og f. ex. nokia aner jo ikke hvor meget de solgte i december og 4q og kunne kun gætte på salget ude i de mange butikker, der sælger deres mobiltelefoner, så efter at have fortalt om en nedgang på ca 20% i 4q, der kun afspejler den efterspørgsel de har set fra deres distributionskæder mm, som ikke er det endelige slutsalg til forbrugerne, så har nokia for ca 3 uger siden meddelt at de ekstraordinært øger efterspørgslen efter komponenter fordi de skal øge produktionen kraftigt i begyndelsen af marts

4. biler og boliger - her gælder som beskrevet at boligbyggeriet i usa faldt drastisk allerede i januar 2007 og lagrene af nye huse er skåret helt ned til det tilsvarende produktionsniveau og salgsniveau på ca -75-80% under toppen i 2006, så der inge lagre af nye huse af betydning mere og bare en lille sæsonmæssigt opgang i marts/april vil skabe mangel på nye huse

og i den sammwenhæng har lagre af eksisterende huse eller huse på tvangsauktion mm ingen som helst betydning for udviklingen i salg og byggeri af nye huse

det er det samme som med biler, de velstående mennesker med vellønnet job, opsparing og friværdi selvom de sidstnævnte er faldet i værdi på papiret er ikke købere til en gammel brugt bil eller et gammel nedslidt hus, de køber nye biler og huse, så lagrene af brugte biler og huse tæller ikke i den sammenhæng og jeg opfatter heller ikke den slags 'lagre' som relevante for konjunkturudviklingen

men i modsætning til boligbyggeriet, hvor 'produktionen' og lagrene af nye huse for længe siden er bragt ned til det lave salgsniveau for nye huse man så i 4q, så er bilernes dynamik lidt anderledes, men ikke desto mindre endnu mere vigtig for den kortsigtede udvikling

bilsalget globalt set boomede helt frem til august og selv i usa og de dele af europa, der er ramt hårdest, spanien, england og italien og små lande som danmark, island mm, havde også kun mindre fald i bilsalget indtil omkring juli/august, hvor så finanskriasen og panikken for alvor udløste et kollaps i bilsalget

og i modsætning til forbrugsgoderne, der har en højsæson i salget op til jul, det skabte den omtalte kraftige lagerreduktion af forbrugsgoder allerede i 4q og januar, så har bilsalget lavsæson om vinteren indtil sæsonopsvinget i marts/april og derfor kunne bilfabrikkerne ikke skære produktionen ned hurtigt nok og fik derfor stigende lagre i løbet af 4q, men allerede i december og nu i januar og februar har de skåret bilproduktionen så meget ned at lagrene i løbet af marts vil blive for små, især hvis den sædvanlige sæsonopgang i bilsalget fører til en stigning i bilsalget i marts/april ud over den normale sæsonopgang, der selvfølgelig er 100% sikker

og hvad angår lagre i bilsektoren har man normalt lagre svarende til 2-3 måneders salg, så det er helt forkert at sige at lagre ikke betyder noget

lagre er nødvendige, når man sælger biler fordi hr og fru hansen gerne vil have en rød bil med 6 gear, metallac, og alt muligt andet ekstraudstyr, så lige den bil en kunde vil have findes ikke hvis ikke man har et lager med et tilstrækkeligt udvalg

så en konjunkturcyklus styret af bilsalget og boligsalget starter med at bilsalget falder, man får ikke reduceret produktionen hurtigt nok, lagrene stiger og så reducerer man produktionen så meget at lagrene falder og bliver for små når der kommer bare et lille sæsonmæssigt opsving og det er der vi står i dag med kun 21 dage tilbage inden vi er godt inde i marts

og det var det der skete under opsvinget i 1975/76, 1980, 1983 og i 1991-93, hvor det gik langsommere

så med de data jeg har om bilsalg og bilproduktion i verden, hvor jeg har stort set alle data og planer for februar og marts så er der ingen tvivl om at lagrene af biler er skåret drastisk ned engang i marts og vil være for små til at klare en normal sæsonopgang selv på et lavt niveau

5. råvarer, stål, olie mm var domineret af et historisk råvareboom, hvor priserne steg voldsomt indtil midten af 2008 fordi der var mangel på råstoffer, d.v.s. efterspørgslen var større end udbuddet siden 2003/04

men netop der betød lagrene endnu mere end hvad angår forbrugsgoderne

fordi da priserne steg hamstrede man råvarerne og byggede lagre op, fordi man ville udnytte prisstigningerne til at opbygge lagre, der så steg i værdi og man var også bange for at der skulle opstå mangel på dem

og det foregik i hele spektret af råvarer incl. stål og den afledede sektor, bulkskibe

da så toppen blev nået i sommeren 2008 og kreditkrisen startede blev disse lagre afviklet, dels fordi udsigten til prisfald var tydelig, så man skulle sælge ud af lagrene inden de faldt mere i værdi og da lagre skal financieres, så skulle lagrene også afvikles for at skaffe likviditet og reducere gælden pga finanskrisen

og denne lagerafvikling har forstærket prisfaldende på råvarerne og stoppet næsten al ny investering i infrastruktur og ny produktionskapacitet, der derfor går en lang krisetid i møde medens bilsalg og boligbyggeri sammen med forbruget vil trække konjunkturen op i løbet af 09 2q

6- så summa summarum er der 3 lagercykler

forbrugssektoren

bil og boligsektoren

råvaresektoren incl investeringer i infrastruktur
17/2 2009 11:56 JørgenVarnæs 02811Selvfølgelig har lagrene betydning - men i forhold til de megatrends, der hærger verdensøkonomien lige nu, så er er betydningen af lagre, det englænderne kalder en "red herring". Altså noget der ikke betyder noget i det store billede, men godt kan forvirre lidt, når man kigger på det.

Med hensyn til dine angivelser af lager, så forstår jeg slet ikke dine betragtninger:

Biler - http://www.business.dk/article/20090216/transport/702160068/

Og situationen er endnu værre i USA.

Boliger - http://www.usatoday.com/money/economy/housing/2009-02-12-vacancy12_N.htm

14 mio tomme boliger!!! Hvis det ikke er et lager, der vil noget, så er jeg helt tabt.

Problemet er ikke lagrene - det er at der ikke er efterspørgsel efter det, der står på lagrene til den aktuelle pris.17/2 2009 12:14 le 02814den slags jounalist sladder

kan ikke bruges til noget

de kan ikke analysere virkeligheden17/2 2009 12:15 le 02815men vi kan vel bare konstatere at vi mener noget forskelligt17/2 2009 12:18 JørgenVarnæs 02816jo - endelig. Det er jo igennem uenighed og konstruktiv debat, at vi får en højere kollektiv intelligens. Så jeg håber da at vi forbliver uenige - hvis du forstår mig ret :−)17/2 2009 12:22 le 02817ja og derfor er det også spændende at se hvordan verden ser ud om ca 4-5 måneder

så kan man få data for marts-maj17/2 2009 12:29 JørgenVarnæs 02819ja, det er helt ærligt lidt svært at vurdere, om vi pt ser et bump på vejen mod et bundløst hul, om vi ser en mere vandret udvikling, eller om der er noget forbedring på vej. Men lad os holde hinanden til ilden. Det er ikke nemt.

Men en ting ved jeg dog 100%. Man skal aldrig lytte til dem, der tror de har fundet sandheden - for de ved i sandhed intet.17/2 2009 15:24 stengård 02843man må til gengæld sige at Daimler ikke selv mener at deres lagre er i bund..

Despite cuts in production inventoris remains high

http://www.ft.com/cms/s/0/a16bf588-fcd9-11dd-a103-000077b07658.html?nclick_check=117/2 2009 17:58 le 02858jeg siger jo også først det sker i slutningen af 2q

og vi er stadig midt i 1q

og Daimler er verdens største producent af lastbiler

og det er investeringer, hvor det vil tage længere tid inden lastbiler har rettet sig til nye stigninger17/2 2009 18:16 JørgenVarnæs 02859Hmm - det er nu heller ikke det, som Daimler siger. Jvf stengårds link, så siger Daimler derimod:

"Global demand could drop by a further 10 per cent this year, Daimler said. It expected a significant decrease in group sales and a likely fall in revenue across all divisions. “Further substantial burdens are anticipated on the earnings of the group and its divisions,” the carmaker said."

Læg mærke til vendingen "further 10%" - Daimler har en meget anden holdning end den holdning, du giver udtryk for. Hvis du spørger enhver bil/lastbil fabrikant, vil jeg vædde med at ikke éen af dem vil sige, at deres lagerniveau er komfortabelt.

Men det er ikke deres primære problem - de sælger ikke noget og de har heller ikke udsigt til at efterspørgslen kommer tilbage i tilstrækkeligt omfang. En investering i autoindustrien i dag er en investering, der har særdeles høj risiko for 100% tab inden for en meget kort horisont.
17/2 2009 18:26 akademikeren 02860Jeg kan tilføje at Volvo havde negativ!!! ordre indgang i 4. kvartal. Dvs. at der blev afbestilt flere end der blev købt. Ikke den rigtige måde at køre sit lager ned på :−)17/2 2009 19:00 le 02863når jeg beskriver lagercykler for biler og mine konklusioner der, taler jeg udelukkende om biler som et varigt forbrugsgode og slet ikke lastbiler til erhvervsformål

lastbiler hører til i sektorerne infrastruktur/kapitalgoder, som jeg jo har sagt vil fortsætte med at kollapse i de næste par år og man derfor ikke skal investere i foreløbigt

så data for volvo og daimler er ikke relevante i forhold til mine analyser, selvom daimler også har en stor personbilsdivision, men den er mindre end lastbilerne, men volvo og daimler understreger bare at man skal holde sig langt væk fra kapitalgode/infrastruktur aktier

at jeg så regner med at lastbilsmarkedet vil være en af de første sektorer, der vil rette sig inden for kapitalgoder, er en anden sag, men det vil nok vare til engang i slutningen af 2009 eller helt til 2010 EFTER at personbilerne og boligbyggeriet har trukket konjunkturen op igen

i usa har lastbilmarkedet været kollapset i mere end 2 år, så der er der en vis sandsynlighed for en relativt hurtig opgang medens europa først fik den store nedtur for lastbilerner fra midten af 2008 og derfor vil det nok vare til engang i 2010 inden lastbilerne i europa klarer sig godt igen ikke mindst fordi østeuropa/rusland/cis blev et stort marked, der foreløbigt er kollapset ret voldsomt

kina er et vigtigt element der, fordi de på toppen indtil 08 1h solgte flere lastbiler end usa og europa tilsammen og der kom så en nedgang, der mest skyldtes nye regler for emmissionsbegrænsning, så hvornår salget af lastbiler i kina og indien stiger igen er svært at sige, men det kan godt komme pludseligt allerede på kort sigt og det er som sagt flere lastbiler end usa og europa tilsammen det drejer sig om

det er ærgerligt at man blander lastbiler og personbiler sammen, når jeg analyserer personbilsalgets betydning for den samlede makroøkonomi, og det er nok også det alle dem, der skal styre udviklingen desværre gør, uden at forstå at man skal skelne mellen personbiler og lastbiler og at de ligger i to helt diamentralt modsatrettede segmenter, der intet har med hinanden at gøre
17/2 2009 21:59 stengård 02870jeg mindes ikke at have set mange Mini - eller BMW lastbiler.. :)
BMW har lige sendt 850 mand hjem i UK
Peugeot/Citrôen har nu også et meget begrænset lastbilsprogram...

stengård


17/2 2009 18:40 le 02862det er jo ikke rigtigt

et fald på 10% i 2009 i gennemsnit

betyder et fald på 30-50% i 1q

og så en opgang fra det ekstremt lave niveau vi ser i øjeblikket

så faldet for 2009 ligger i 1q og derefter vil der nok også være fald i 2q, men mindre end i 1q og muligvis stigninger i 3 og 4q17/2 2009 22:19 le 02872jeg tror jeg dropper kommunikationen her og vender tilbage til EI

det her fører ingen steder hen

man er ikke i stand til at følge mine tanker og analyser

og det gider jeg ikke at spilde mere af min tid på

jeg har jo netop sagt at produktikonen i 1q når bunden og derfor fyrer man folk

men som sagt jeg gider ikke at fortsætte debatten mere og siger farvel og tak til proinvestor.dk17/2 2009 22:42 akademikeren 02877Ja det skal jeg beklage le, men jeg kan ikke se at det er en anden end meningsudveksling der foregår i denne tråd. Men du er velkommen tilbage en anden gang17/2 2009 22:46 stengård 02878det er jo dit prerogativ...

men jeg har nu bare meget vanskeligt ved at se hvorfor man skulle fyre folk midt i 1. kvartal (der jo først fratræder efter en periode) hvis man mener at det var i 1. kvartal at produktionen bunder ud, Selv om det formentlig er ikke faglært arbejdskraft man siger farvel til - så er det meget kortsigtet set fra virksomhedernes side - hvis de skal ud at hyre igen i løbet af kort tid.

Jeg hører normalt ikke til pessimisterne - jeg synes bare ikke der er belæg for dit argument om produktionsopgang og smalle lagre ved at se på virksomhedernes konkrete handlinger..17/2 2009 23:45 JørgenVarnæs 02880Det skal du selvfølgelig have lov til, men det er da sørgeligt at du ikke kan lide det her.

Men jeg har nu stadig svært ved at se, hvordan lagrene har den helt store betydning, når selve økonomiens fundament slår sprækker. Som jeg ser det er det "inside the box thinking", når væggene er revet væk. Men jeg skal nok stikke piben ind fremover.TRÅDOVERSIGT