Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

Photocure: Melding


28393 Hegu 21/4 2010 16:17
Oversigt

EAU, Barcelona, Spania - 21. april 2010

Til tross for betydelige positive resultater, har bruken av Hexvix historisk
sett vært svært forskjellig fra land til land og mellom ulike sykehus. En
konsensusgruppe har nå publisert europeiske retningslinjer som kan gjøre bruken
av Hexvix-cystoskopi mer samstemt i Europa.

Det europeiske ekspertpanelet møttes i 2009 og har vurdert og diskutert all
dokumentasjon og resultater for nytten av Hexvix-cystoskopi i forbindelse med
transuretral reseksjon av blæren (TURB). Teknikken har allerede vært i bruk som
et tillegg til standard cystoskopi med hvitt lys i diagnostiseringen av
blærekreft i mange europeiske land i flere år.

Ulike retningslinjer som anerkjenner nytten av Hexvix-cystoskopi ved
diagnostisering og oppfølging av blærekreft er publisert over hele kontinentet.
Det finnes imidlertid ingen europeisk konsensus for spesifikke indikasjoner.
Medlemmene av ekspertpanelet konkluderer i sin analyse at korrekt anvendelse av
teknikken gir fordeler for pasientene og helseøkonomien, og de støtter bruk av
Hexvix i en rekke indikasjoner. "Vi håper at våre uttalelser vil føre til
forbedret behandling og bedre resultater for pasientene ved mer fullstendige
reseksjoner av tumorer og forbedret oppfølging" sa professor J. A. Witjes som er
formann i ekspertgruppen.

Anbefalingene fra det europeiske ekspertpanelet er laget for å støtte urologenes
kliniske bruk av Hexvix-cystoskopi i diagnostisering og oppfølging av pasienter
med blærekreft (tabell 1).

Tabell 1. Anbefalinger fra det europeiske ekspertpanelet for bruk av
Hexvixveiledet TURB i diagnostiseringen og oppfølgingen av blærekreft.
+-------------------------+------------------------+---------------------------+
|Indikasjon |Hexvix-cystoskopi ved |Kommentarer |
| |TURB | |
+-------------------------+------------------------+---------------------------+
|Mistanke om |· Påvisning av |Hexvix-cystoskopi reduserer|
|blærekreft*() |tumor |behovet for tilfeldige |
| |· |biopsier og gjør oppfølging|
| |Stadieinndeling av tumor|lettere |
| |· Veiledning for| |
| |forbedret reseksjon | |
+-------------------------+------------------------+---------------------------+
|Tilbakevendende tumor |· |Fluorescens-cystoskopi kan |
| |Stadieinndeling av tumor|påvise tumorer som ikke er |
| |hvis stadie ikke |oppdaget tidligere, særlig |
| |tidligere er satt ved |karsinomer in situ |
| |bruk av | |
| |Hexvix-cystoskopi | |
+-------------------------+------------------------+---------------------------+
|Positiv urincytologi men |· Påvisning av |Hexvix-cystoskopi gir |
|negativ cystoskopi med |tumor |forbedrede påvisningsrater |
|hvitt lys | |sammenlignet med cystoskopi|
| | |med bare hvitt lys |
+-------------------------+------------------------+---------------------------+
|Spesialistopplæring |· Klar |Hjelper leger til å utvikle|
| |visualisering av tumorer|og forbedre deres |
| |og tumoravgrensninger |TURB-teknikk |
+-------------------------+------------------------+---------------------------+
(*)Hvis en pasient med nylig mistanke om blærekreft skal gjennomgå cystektomi,
er det ikke sannsynlig at Hexvix-cystoskopi vil gi ytterligere informasjon og
anbefales derfor ikke av ekspertpanelet.

"Hvert år påvises det omtrent 120 000 nye tilfeller av kreft i urinblæren i
Europa, og det er den fjerde vanligste kreftformen hos menn og den åttende
vanligste kreftformen hos kvinner" sier medlem av ekspertpanelet og professor
Per Uno Malmström ved urologiavdelingen, universitetssykehuset i Uppsala,
Sverige. Han legger til: "Pasienter med blærekreft har tilgang til effektiv
terapi i behandlingen av ikke-invasive tumorer. Imidlertid vil opp til 46 % av
blærekrefttilfellene komme tilbake ved første oppfølging. Hexvix-cystoskopi
svarer til behovet for bedre diagnostisering og behandling for å redusere disse
tilbakefallene".

Carsten Elgstrøm, en pasient som har vært behandlet for blærekreft, sier: "Etter
den første operasjonen fortalte legen meg at tumoren var borte. I løpet av det
følgende året oppdaget han en annen tumor og jeg måtte gjennomgå en ny
operasjon. Det er min erfaring at Hexvix-cystoskopi gjør det mulig med tidligere
diagnose, det sparer tid, stress og lidelse for pasienten fordi det øker
tilliten til behandlingen".

Aksepten av fordelene Hexvix gir til pasienter og helsepersonell avspeiles i de
nye anbefalingene. Hexvix har gjennom flere studier vist signifikant forbedring
i påvisning av blærekreft som fører til færre tilbakefall og forbedret
behandling av pasienter.(2,3)

Referanser
1. Witjes JA et al. Eur Urol 2010; 57: 607-614.
2. Stenzl AS et al. Hexvix® fluorescence cystoscopy improves detection and
resection of papillary bladder cancer and reduces early recurrence: a
multicentre, prospective, randomised study. Eur Urol 2009; 8 (4): Abstract
#1010il.
3. The Danish recurrence study. Data on file, Photocure. Presented at the
Nordic Urology Congress in Iceland, June 2009Om Photocure:
Photocure er et norsk farmasøytisk selskap notert på Oslo Børs (OSE: PHO).
Selskapet utvikler og selger farmasøytiske produkter og medisinsk utstyr for
fotodynamisk behandling og diagnostisering av kreft og utvalgte dermatologiske
indikasjoner.

Photocure sin kommersielle aktivitet inkluderer egen markedsføring og salg i
utvalgte markeder så vel som utlisensiering til ledende farmasøytiske selskaper
på en regional eller global basis før fase III.

Photocure har ett patentbeskyttet farmasøytisk produkt på markedet; Hexvix(®)
for påvisning av blærekreft. Hexvix er godkjent i EU og i USA. I tillegg har
selskapet utviklet en patentbeskyttet lyskilde som benyttes i kombinasjon med
sin Visonac(TM)- krem. Photocure tester kontinuerlig sine produkter for nye
indikasjoner i globale studier, med et mål om å utvikle en portefølje av
produkter basert på sin Photocure Technology(TM) plattform.

For mer informasjon om Photocure, se vår nettside www.photocure.no
.

Photocure(®), Photocure logoen og Hexvix(®) er registrerte varemerker til
Photocure ASA.
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


[HUG#1406520]23/4 2010 15:18 Hegu 028472


27/4 2010 11:55 Hegu 028587


TRÅDOVERSIGT