Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER
Oversigt

Hej alle aktionærer.

Ved i om hvordan moderselskabet står efter den seneste udmeldning? Tror i vi hører noget fra Henrik Vad og eller Mogens De Linde snart?3/8 2010 15:44 131721Mogens de linde har jo udtalt at han stadig tror på selskabet, så det må vel stå for hans regning.3/8 2010 16:00 collersteen 131722Lad os da lige få den netop offentliggjorte rapport ind her - det er ikke så rar læsning for Lindblad, Juul og Ørskov.
http://www.finansielstabilitet.dk/Images/PDFer/Dansk/Finansieringsselskabet%20af%2011%20feb%202010/Kommissorium,%20resume%20og%20konklusion.pdf

På side 9 og 10 bliver der omtalt/indikeret kursmanipulation af Capi-aktien. Mht. insider-salg er det kun Lindblads salg af 700k aktier lige omkring fyringen der vækker opsigt. Alle øvrige handler med aktien fra direktion/ledelse mener han er foregået efter bogen...
På side 15 er der et afsnit om erstatsningsansvar for Capinordic A/S - men det er dog lidt uklart, hvad det præcist kan munde ud i. Særligt fordi de omtalte transaktioner ikke er beskrevet detaljeret.

Og her er resuméet i form af en pressemeddelelse
http://www.finansielstabilitet.dk/Images/PDFer/Dansk/Finansieringsselskabet%20af%2011%20feb%202010/Meddelelse%20Capinordic%20undersøgelse%203aug10.pdf
3/8 2010 16:16 collersteen 031723I objektivitetens hellige navn må skal denne her jo nok også lige ind her. Det er vel egentlig et ganske validt argument/observation - om det så ville kunne rykke konklusionerne er så nok mere usikkert.

http://www.business.dk/finans/lindblad-undersoegelse-er-et-partsindlaeg4/8 2010 12:50 collersteen 031754Og lidt mere fra den anden side af bordet hvor det nu er Ole Vagner der også føler sig ramt. Iøvrigt en interessant pointe han lægger frem.
http://www.business.dk/finans/ole-vagner-det-er-en-heksejagt4/8 2010 21:26 collersteen 031777Stor "humor" fra Bryde der taler de små aktionærers sag....
http://borsen.dk/nyheder/finans/artikel/1/188289/bryde_lindblad_varetog_egne_interesser.html

Han ser da iøvrigt ikke specielt frisk og veloplagt ud....for at sige det mildt.4/8 2010 23:35 031779Det er helt vildt så forandret han ser ud!4/8 2010 23:37 031780men det er da grotesk standpunkt når man tænker på at han ville folde sine ejendomsinvesteringer ind i Nordic Tankers!5/8 2010 07:45 collersteen 031782Nok det bedste citat fra artiklen:

"Man skal ikke arbejde med egne sager i et børsnoteret selskab. Der skal man arbejde for det selskabets interesser og indtægter," lyder det fra ham.5/8 2010 08:11 Kim 031783Ja hvis det er samme person man ser i starten af indslaget, ja så ligner han sgu en hængt kat3/8 2010 20:43 131731For dem som ikke orker undersøgelsen, som dog er ret heftig i sine konklusioner, så kommer der lige et opkog her.

1. Undersøgelsen dokumenterer, at enkelte bestyrelsesmedlemmer har haft en afgørende
indflydelse på kreditsagsbehandlingen forud for de bestyrelsesmøder, hvor det pågæl-
dende udlånsengagement har været behandlet.

2. I min undersøgelse er jeg stødt på forhold, der ikke kan kategoriseres som sædvanlig
og normal market making, jf. værdipapirhandelslovens § 35, stk. 3, og ej heller almin-
delig fondsmæglervirksomhed.

3.Den væsentligste årsag til Bankens økonomiske sammenbrud var Bankens udlånsvirk-
somhed.
Bankens udlånsvirksomhed var generelt præget af udlån med dårlig bonitet og kredit-
givning i strid med den vedtagne kreditpolitik.
Desuden var der for Bankens udlånsengagementer en koncentration indenfor en snæver
personkreds. Bankens kreditgivning har i adskillige tilfælde været uforsvarlig.

4. De forhold, hvorunder Banken har udlånt penge til investorer, herunder Lasse Lindblads
indblanding, og de udsagn, jeg har modtaget indikerer, at der kan have været foretaget
handler i Capinordic A/S-aktien, som led i kursmanipulation af Capinordic A/S-aktien
med henblik på at holde kursen kunstigt oppe.

5. DKA Consult A/S' frasalg af aktier er sket på et tidspunkt hvor Lasse Lindblad må anses
for at have haft en "insiderviden". Banken har som fondsmægler allerede indgivet an-
meldelse til Finanstilsynet.

6. Ledelsesberetningerne i årsrapporterne for 2006, 2007 og 2008 har medvirket til, at
årsrapporterne har givet et ikke-retvisende billede af Bankens finansielle situation.

7. Capinordic A/S og Capinordic A/S' datterselskaber
Jeg har identificeret koncerninterne transaktioner mellem Banken og Capinordic A/S
henholdsvis Capinordic A/S' datterselskaber, som er foretaget i strid med FIL § 181,
stk. 1, og som derfor skal ophæves, jf. FIL § 181, stk. 2.

Ophævelse af koncerninterne transaktioner i medfør af FIL § 181, stk. 2 har den konse-
kvens, at der skal ske tilbagelevering af de udvekslede ydelser.

Herudover kan Banken gøre et erstatningskrav gældende mod Capinordic A/S henholds-
vis Capinordic A/S' datterselskaber, forudsat at Banken har lidt et økonomisk tab.

I det omfang ophævelse af de nævnte transaktioner ikke kan finde sted, vil der kunne
gøres et erstatningsansvar gældende mod Capinordic A/S henholdsvis Capinordic A/S'
datterselskaber.

Specielt punkt nr. 7 må give et gys til de nuværende aktionærer


3/8 2010 22:12 sl65amg 131732"4. De forhold, hvorunder Banken har udlånt penge til investorer, herunder Lasse Lindblads
indblanding, og de udsagn, jeg har modtaget indikerer, at der kan have været foretaget
handler i Capinordic A/S-aktien, som led i kursmanipulation af Capinordic A/S-aktien
med henblik på at holde kursen kunstigt oppe. "

Jeg ved ikke om mr.trader fortsat huserer på disse eller EI's breddegrader, men mon ikke han kunne fortælle nogle spændende historier?

Men det er godt der bliver taget fat om det betændte finansmiljø der har huseret. De har intet produktivt fremskaffet eller etableret. Blot flyttet rundt på nogle finansielle instrumenter for at berige sig selv.

Ja - når man læser ovenstående, så tænker man jo måske at det er Helle Torning Shcmidt der skriver, men hun tilhører vist førnævnte kategori3/8 2010 22:47 malurt 131736ja, det står noget hen i det uvisse hvilken økonomiske konsekvenser de transaktioner nævnt i pkt 7 kan have for Newcap.Men det må være helt givet, at de nu skal prøves ved domstolene.

det føjer så endnu et risiko-moment til alle de andre. De andre er så spørgsmålet om hvilket overskud de svenske aktiviteter kan bidrage med om et par år og om Newcap har likviditet til at få udbytte af et evt. bidrag.

Jeg er nok noget farvet i bedømmelsen, da jeg aldrig har haft nogen stor tiltro til Capinordics forretningsmodel. Den er nu meget væsentligt ændret - eller er det blot tilbage, hvor vi var inden Lasse Lindblad kom som en hvirvelvind ? - Jeg ved det ikke; men jeg har svært ved at få øje på, hvordan Newcap om et år eller 2 kan generere et resultat, der kan retfærdiggøre den nuværende aktiekurs med den betydelige risiko der er indbygget.

???????????3/8 2010 23:40 031737De venter jo underskud igen i år selv uden koncern interne afledte krav. Hvis kurator kan rette krav mod Newcap så er de efter min bedste vurderingfærdige, men det er som du peger på, noget der skal afgøres ved domstolene.

Indtil da må man da mane til forsigtighed og ekstrem risikoskyhed overfor denne virksomhed.

Det er uigennemskueligt hvordan de vil tjene penge og OM de kan det overhovedet. De har indtil videre kun track rekord for at bruge penge. Og sådanne kompetencer er kun en kunst hvis man kan få aktionærerne til at spytte i kassen år efter år og mon ikke den mulighed er lukket for newcap?4/8 2010 00:47 leoloo 131738Tillader mig at indsakse dette indlæg fra EI hvor skribent Benpet stiller spørgsmål til Henrik Vad:

Svar fra Henrik Vad og spørgsmål

Kære Henrik Vad

Efter at have gennemlæst advokat undersøgelsen, kunne det være oplysnede med en kommentar fra Midcap til (punktet 6.10.7 Erstatningsansvar for nærtstående til Banken, ang. interne transaktioner mellem Banken og Capinordic A/S og Capinordic A/S' datterselskabe) for at skabe lidt klarhed om de mulige økonomiske konsekvenser for Midcap, der ikke rigtigt er blevet belyst i undersøgelsen. Da vi som aktionærer har stået i et vakuum og ventet på den ovenstående undersøgelse uden mulighed for at vurdere de økonomiske udsigter og risici capinordic bank har for Midcap.

Kære Benpet

jeg er ikke bekendt med hvilke krav der eventuelt vil blive rettet mod Newcap A/S, beløbsstørrelsen og grundlaget herfor. Rapporten har heller ikke givet klarhed herom. De nærmeste til at besvare dit spørgsmål må være Finansiel Stabilitet, som har initieret rapporten.

Med venlig hilsen

Henrik Vad


Det er jo ikke for at svaret giver nogen klarhed om dette punkt i rapporten

Mvh Benpet4/8 2010 10:06 aktiemand 031750Tvivlsomme transaktioner
Ádvokatundersøgelsen kritiserer endvidere de koncerninterne transaktioner og transaktioner med nærtstående parter, som har været kendetegnende for Capinordic Bank.

Gennemgangen af Bankens koncerninterne transaktioner samt transaktioner med nærtstående afslører ifølge undersøgelsen, at der er gennemført koncerninterne transaktioner, samt transaktioner med nærtstående, som hverken har overholdt de gældende regler i lovgivningen eller bankens egne retningslinjer.

"Det anbefales, at der gøres et ansvar gældende mod de personer, der har medvirket til disse transaktioner og/eller at der træffes foranstaltninger med henblik på at ophæve de indgåede transaktioner med tilbagelevering af de udvekslede ydelser," hedder det i undersøgelsen.

Det er hvad der står på Business.dk6/8 2010 08:07 Kim 031821http://www.business.dk/finans/capinordic-ansatte-havde-intet-lave

Ja man kan vist ikke sige at de led under arbejdspres i Capinordic Bank27/8 2010 17:29 Spur 032526Så er det på tide at overveje at købe NewCap. Med beslutningen om at sælge de svenske aktiviteter kommer der igen penge i kassen - og forhåbentligvis bliver de omgående udlovet til aktionærerne.

Ingen ved endnu, hvor meget salgsprisen bliver, men det er jo ikke tilfældigt, at man har en indre værdi, der svarer til 4. kr. pr. aktie.

Hvad angår den bebudede retssag fra Finansiel Stabilitet, så kan den måske ende med et forlig. Der er ikke tradition i Danmark for, at man gør aktionærer ansvarlige - det har en direktion og en bestyrelse til. Det kan aktionærerne i bl.a. Roskilde Bank være glade for. Derfor må FFs chancer at vinde en sådan sag siges at være ret begrænsede. Men under alle omstændigheder vil det vare 4-5 år før en sådan retssag er afsluttet. Og dømmes NewCap, så kan man gøre regres (modkrav) hos de ansvarlige, altså den daværende direktion og bestyrelse. Og Lasse Lindblad har jo stadig en formue på anslået en kvart milliard kr.27/8 2010 20:20 Spur 032528PS. Jeg har lige læst en kommentar fra stengaard på spekulant.dk, hvor han varmt bifalder salget af de svenske aktiviteter - og anbefaler, at man udlodder hele fortjenesten, så der bliver kun bliver en tom børsskal tilbage.

Jeg er helt enig.27/8 2010 20:38 132529Det er efter min opfattelse klart at det vi ser er en dødsdømt forretning sidste krampetrækninger.

De fleste tal om indre værdi og EK kan ikke tages for gode varer af den simple grund at regnskabet ikke på nogen meningsfuld måde afspejler hverken virksomheden eller værdierne i den.

For det første er der intet i New Cap der giver underskud, faktisk giver alt underskud. Og temmeligt store underskud.

For det andet (og helt afgørende). Bankens regnskab for 2010 er ikke konsolideret ind i koncernen og vi ved allerede nu at der er retssager på vej for ikke under 123 mill bare fra finansiel stabilitet.

For det tredie er den eneste med troværdigheden i behold, Vad, netop aftrådt med øjeblikkelig virkning som direktør. Det gør man simpelthen ikke hvis man står foran og redde en virksomhed. Det firma er en tabt sag. Spil til nullet. Og jeg må ærlig tilstå at opfordre andre til at købe den aktie er lige på grænsen til det anstændige. I allerbedste fald er det et play på at de kan undgå konkurs men glemt alt om EK, frasalg eller udlodning.

Svenske aktiver klargjort til salg, jeg må le! De har lige fyret direktionen derovre og grunden er nok ikke alene fordi de ikke har deklareret moms.

Der er ingen lyspunkter, det bliver ved med at vælte ud af skabet med skeletter. Vi har igen og igen set at værdierne er fejlagtige, måske endda svigagtigt opgjort.

Der er intet i den case der er opmuntrende. Intet. En bluesky pris for nogen aktiver i Sverige, som de ikke engang kan finde ud af at angive moms for!

Så jeg vil advare alle for at hoppe med i denne case, som jeg har gjort hele vejen. Der kommer intet godt ud af det. Alle bankens kunder er fallit. De kan ikke tjene penge til andre end Lasse Lindblad.
27/8 2010 21:01 032531Man kan også læse følgende fra noterne i regnskabet at de svenske aktiver er pantsat.

Og der tilmed er givet friholdelses erklæringer til den nye ledelse.

8 Andre økonomiske forpligtelser og eventualforpligtelser
Andre økonomiske forpligtelser
Leje- og leasingkontrakter (minimumsydelser).......................................... 11.859 38.692 37.122 2.682 0
I alt............................................................................................................ 11.859 38.692 37.122 2.682 0
Eventualforpligtelser
Koncernen og moderselskabet har herudover ikke afgivet pant eller lignende sikkerhedsstillelser.
Moderselskabet har afgivet en kaution på DKK 50 mio. overfor 3. mand. Beneficianten har gjort kautionen gældende, men ledelsen har på grundlag af udtalelser fra selskabets
juridiske rådgivere afvist kravet som uberettiget.
Koncernen er part i verserende retssager anlagt mod Koncernen samt i tvister om udestående krav og fordringer. I sagens natur er der knyttet usikkerhed til udfaldet af disse
retssager.
Baseret på indhentede eksterne juridiske vurderinger af verserende retssager og andre tvister har Koncernen foretaget en vurdering, og indarbejdet mulige tab i grundlaget for
værdiansættelsen af de pågældende aktiver og forpligtelser.
Koncernen har til sikkerhed for andre forpligtelser på DKK35mio. stillet sikkerhed i de svenske datterselskaber samt i udvalgte aktiver,herunder fast ejendom.
Densamledebogførte
værdi af disse pantsatte aktiver udgør pr. 30. juni 2010 DKK 469 mio.
Finansieringsselskabet af 11/22010A/Shar i august 2010rejst krav vedrørendeenrækkekoncerninternetransaktioner mellemCapinordic Bank A/Sunder konkurs og
moderselskabetogKoncernensselskaber.Kravet opgørestil bruttoDKK123mio., idetder doger tagetforbeholdforyderligerekrav.Moderselskabet bestriderpådetforeliggende
grundlag berettigelsen af de fremsatte krav, men afventer en ekstern juridisk vurdering af i hvilket omfang kravene vil kunne påvirke Koncernens resultat og balance. Koncernenhartil sikkerhedforandreforpligtelserpåDKK35mio.stilletsikkerhedi desvenskedatterselskabersamti udvalgteaktiver,herunderfastejendom.Densamledebogførte
værdi af disse pantsatte aktiver udgør pr. 30. juni 2010 DKK 469 mio. Moderselskabet har for tredatterselskaber, der planlægges afviklet, afgivet beløbsbegrænset støtteerklæringtil sikringaf selskabernes løbendedrift indtil aflæggelseaf næste
årsrapport.
Moderselskabet har afgivet friholdelseserklæringer til personer tilknyttet Koncernen, somer indsat somny ledelsei Koncernens datterselskaber medhenblikpåselskabernes
afvikling.28/8 2010 07:18 Spur 032537Jeg anbefaler varmt alle til at købe aktier i NewCap.

Det er i virkeligheden en meget enkel case:

Børsværdien er 80 mio. kr.

De svenske aktiviteter blev tidligere i år af en uvildig norsk investeringsbank vurderet til at være 500 mio. kr. værd.

Med beslutningen om at sælge de svenske aktiviteter vil det vise sig, om denne vurdering er rigtig.

Men selv om de svenske aktiviteter kun er det halve værd, så er det altså 200% mere end den nuværende børsværdi.

Hvor mange andre danske aktier har et stort potentiale her og nu?
28/8 2010 10:32 malurt 132540det må være dejligt Spur, sådan at kunne give varme anbefalinger på grundlag af aktiverne alene og helt fortrænge forpligtelserne.
TRÅDOVERSIGT