Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

Amagerskavanken


3231 Stinker 25/2 2009 00:53
Oversigt

Nok om Fionia - jeg har aktier i Amagerbanken og det er fandeme spændende.

Jeg studsede gevaldigt over følgende på Netposten idag:

"24. februar 2009 kl. 10:16
En måned efter et bredt politisk flertal åbnede op for en statslig kapitaltilførelse på 75 milliarder kroner har kun Danske Bank, Spar Nord, Århus Lokalbank og Amagerbanken givet tilsagn om at ville bruge kreditpakken. Den reelle interesse for pakken er dog langt større, vurderer Finansrådet og Lokale Pengeinstitutter.
Det skriver nyhedsbrevet Finans.
..."

HAR Amagerbanken virkelig givet tilsagn om at ville bruge kreditpakken? I givet fald er det ikke noget, der har været udsendt nogen selskabsmeddelelse om, ligesom der ikke fremgik noget sådant af årsregnskabet, hvor forholdet omtaltes på følgende vis:

"I 2008 har ansvarlig kapital til danske pengeinstitutter ikke været tilgængelig. Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter (Bankpakke II) åbner nye muligheder herfor, som banken vil vurdere nøje i den nærmeste periode. Banken har ingen ansvarlig kapital,
der forfalder i 2009.
...
Banken arbejder aktivt med at styrke den ansvarlige kapital med en kapitaludvidelse, der planlægges gennemført i 1. halvår 2009.
Banken har en meget afdæmpet forventning til 2009, der vil
være påvirket af faldende forretningsaktivitet og betydelige
omkostninger til bankpakke I samt eventuelle renter afledt af
kapitalindskud efter Bankpakke II."

Den omtalte kapitaludvidelse er i sig selv interessant og set i sammenhæng med bankpakken bliver forholdene ikke mindre spegede, hvorfor jeg også er ret spændt på - og også meget tvivlende overfor Amagerbankens deltagelse i bankpakke II.

En aktieemmission har næppe særlig lovende perspektiver i det foreliggende marked.
At kapitaludvidelsen skal ske i form af ansvarlig kapital indebærer vel også strengt taget, at der ikke vil blive tale om en aktieemmission, men derimod om hybrid egenkapital eller supplerende kapital (Korriger mig venligst hvis I fortolker "Ansvarlig kapital" anderledes). Kan det lykkes at udvide kapitalen på denne måde uden at gøre brug af bankpakken opstår der så vidt ses ikke særlige problemstillinger i denne forbindelse - omend nok praktiske, idet det jo ikke er givet at nogen faktisk vil være interesserede i at spytte i kassen.

Udvidelse af kapitalen ved hjælp af bankpakken kan derimod rent teknisk nemt blive problematisk grundet kravet om, at denne skal resultere i en kernekapitalsprocent på 12, sammenholdt med det forhold, at den hybride egenkapital - i form af hvilken der ydes støtte i medfør af pakken - højst må udgøre halvdelen af kernekapitalen, hvorved egenkapitalen således mindst skal udgøre den anden halvdel.
Problemet er slet og ret, at for at nå op på den foreskrevne kernekapitalsprocent, riskerer banken meget nemt at skulle tilføres hybrid egenkapital i en størrelse, der overstiger egenkapitalen, hvorved man altså alligevel som forudsætning for overhovedet at kunne gøre brug af pakken tvinges ud i en forudgående aktieemission for at højne egenkapitalen .

På grundlag af forholdene som de var opgjort i årsregnskabet ser (så) regnestykket aktuelt således ud:

Idet
Kernekapitalsprocent = Kernekapital/ Risikovægtede poster,
og
Kernekapital = Egenkapital + Hybrid egenkapital

og det forudsættes, at den hybride egenkapial højst må udgøre halvdelen af kernekapitalen, hvorved

Egenkapitalen = Kernekapital/2

kan man opstille følgende krav til egenkapitalens størrelse:

Egenkapital = Kernekapitalsprocent x Risikovægtede poster /2

Idet Kernekapitalsprocenten skal være 12 og Riskovægtede poster ifølge regnskabet udgør 27.814 mio kommer regnestykket til at se således ud:

Egenkapital = 0,12 x 27.814/2 = 1.668 mio kr.

Egenkapitalen er ifølge regnskabet opgjort til 1.705 mio kr, hvorfor Amagerbanken blot skal tabe yderligere 37 mio førend de ikke kan gøre brug af bankpakken uden en forudgående emmission med henblik på at udvide egenkapitalen.

Av. Jeg tror man vil foretrække at bedre solvensen ved at udvide kapitalen med supplerende kapital og dermed takke nej til pakken og skide kernekapitalsprocenten et stykke.
Spørgsmålet er så om det faktisk er muligt at finde suppplerende kapital i markedet. Alternativt skal man altså undgå at tabe flere penge, da man i modsat fald skal ud i en emmission for at styrke sin egenkapital for at kunne deltage i bankpakken og evner man således at styrke sin egenkapital, da skal man vel ikke bruge pakken.

Jeg er derfor overrasket over det indledningsvist nævnte presseklip, der uden yderligere kommentarer eller forbehold stipulerer at Amagerbanken har givet "tilsagn" om at ville bruge pakken.

Mht. solvensen skylder jeg måske at nævne, at den opgøres såledses:
Solvensprocent = Ansvarlig kapital (basiskapital)/ Risikovægtede poster, hvor
Ansvarlig kapital = Kernekapital + Supplerende kapital.25/2 2009 00:58 akademikeren 03232Tak for et super indlæg. Jeg skal lige skynde mig at undskylde at PI ikke kan stille kurs for amagerbanken. Disse små skavanker er forhåbentligt overstået 1. maj25/2 2009 01:00 stengård 03234udover den geniale overskrift - så er det fanden'galeme en godt indlæg.

Eneste umiddelbare kommentar er at: Jeg syntes nu engang at have lært at Aktiekapital OGSÅ er ansvarlig kapital. Men det kan være alzheimeren der spiller mig et puds...

Men tak for manuduktionen i sammenhængen melem kernekræfter og procenter...

stengård25/2 2009 01:11 Stinker 03236Jeg takker - og du har ret. Når jeg sidder og tygger på min blyant glemmer jeg altid det der med, at man kan google dette og hint.

Af Nationalbankens ordliste over finansielle begreber fremgår:
"Ansvarlig kapital. Betegnelse for kreditinstitutters kapitalgrundlag til opfyldelse af det lovmæssige solvenskrav. Den ansvarlige kapital omfatter kernekapital og supplerende kapital, idet supplerende kapital højst må udgøre halvdelen af den ansvarlige kapital. Den ansvarlige kapital korrigeres fx for kapitalelementer i andre kreditinstitutter."

Det er dermed fuldstændig uklart, hvilken form for udvidelse af kapitalen, man overvejer, men de skitserede rationaler skulle vist være intakte.25/2 2009 01:19 stengård 03238gid du må leve i interessante tider - er en gammel kinesisk forbandelse... den er sørgeligt aktuel :)25/2 2009 02:55 malurt 03241Det er godt set, Stinker, at Amagerbanken kan få en usikker tilværelse ved at tage de ca. 1,5 mia bankpakke må tilbyde og at risikoen for at hybridkapitalen hurtigt bliver for stor i forhold kernekapitalen excl. hybrid må være overhængende.

Hvis Amagerbanken vil deltage i bankpakke 2 må det næsten samtidig forudsætte en aktiekapitaludvidelse af en ganske pæn størrelse.

Jeg ved ikke om reglerne tillader tilbagebetaling af hybridkapitalen fra staten ret hurtigt efter, at den er optaget, for så kunne man jo optage de krævede 1,5 mia i lån og ret hurtigt tilbagebetale en pæn post, så forholdet mellem egen/og hybrid kapital bliver mere tåleligt. Det er et spørgsmål?

Iøvrigt, har jeg ikke i Amagerbankens regnskab kunne finde noget om det individuelle kapitalbehov.
25/2 2009 11:54 akademikeren 03252Sådan løste de det:

Amagerbanken udsteder seniorobligationer for 850 mio. kr
25-02-2009 09:44
Amagerbanken oplyser, at det den 10. februar 2009 udstedte ny seniorkapital i form af krone-denominerede variabelt forrentede obligationer.

Udstedelsen udgjorde nominelt 850 mio. kr. og var på forhånd aftaget af en lille kreds af kvalificerede investorer. Obligationerne blev udstedt til kurs pari og forfalder til kurs pari ved udløb den 30. august 2010, medmindre de er blevet førtidsindfriet.

Obligationerne vil blive optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S med første handelsdag den 26. februar 2009.25/2 2009 12:13 stengård 03253det må siges at være hurtigt løst.... gad vide hvem der tegner de obligationer...

stengård25/2 2009 15:58 malurt 03262nej, der er ikke ansvarlig kapital i det lån, så det hjælper ikke på soliditeten.
Lånet er omfattet af statens garanti og tilsvarende optages i stor stil af andre pengeinstitutter.25/2 2009 16:09 akademikeren 03264Så det afhælper altså ikke situationen for Amagerbanken, men hvad med de 37 mill i det tænkte eksempel, kan de ikke bruger de obligationer til at modstå tab med?

Det er rimeligt kompliceret for os uden revisor baggrund....25/2 2009 16:40 malurt 03266nej de her obligationer kan ikke bruges til det formål. Hvis man vil have del i bankpakken tror jeg át ny aktiekapital er eneste løsning.

Hvis bankpakken fravælges, skal der ansvarlig kapital til, dvs. lån, der har en mellemstilling mellem egenkapital og andre(simple) gældsposter og løbetiden skal være længere end det lån, der er optaget her.25/2 2009 16:51 akademikeren 03268Så hvorfor vil man så rejse kapital på denne måde? er det i virkeligheden så en indirekte måde at sige på at man ikke er i solvensproblemer?25/2 2009 23:16 Stinker 03289Obligationslånet har formentlig alene til formål at sikre likviditeten, der netop i Amagerbanken er særlig prekær grundet det meget store udlånsoverskud. Udlånet vil ser man med sikkerhed meget gerne have nedbragt allerede af den årsag at kernekapitals- og solvensprocenterne som følge af færre risikovægtede aktiver dermed ville blive øget.
Banken må dog antages i denne tid at have svært ved at nedbringe særligt de ømtålelige ejendomsengagementer uden at dette sker med tab til følge. Af den årsag er man formentlig nød til at strække sig/ give henstand, hvilket så ikke alene ikke forbedrer soliditeten men også øger presset på likviditeten. Og således bliver det formentlig af denne vej nødvendigt at optage de omtalte obligationslån uden at de derved afhjælper de problemer jeg skitserede i trådstarten.26/2 2009 00:24 stengård 03292tjah sidste gang Amagerbanken var i store problemer - lod man lånene (til ejendomsselskaberne) stå til 0% i rente - det var bl.a. på det grundlag man skabte det senere ret succesfulde JEUDAN - hvis jeg ellers husker rigtigt...

så hvem ved om det skal være modellen igen26/2 2009 00:48 Stinker 03296Ja, de var medstifter af Jeudan - Det ville ikke være skidt hvis det nummer kunne gentages!
Men jeg har sgu min tvivl. Som investor er det største problem dog efterhånden at Danske er ved at være lige så billig og formentlig med noget mindre risiko trods alt.
Stor upside kunne så omvendt ligge og vente, dersom det viser sig at de meget store nedskrivninger (4% af udlånet - til sammenligning nedskrev Danske 0,6% af udlånet) ender med ikke at resultere i tab, og dermed kan tilbageføres.26/2 2009 00:14 JørgenVarnæs 03291Læg mærke til udløbsdatoen - de obligationer er sikkert dækket af regeringens ubegrænsede indskydergaranti. Mit gæt er, at det er den eneste måde, Amagerbanken kan sikre sig likviditet i markedet.25/2 2009 23:59 Stinker 03290Eftersom reglerne vedr. forholdet mellem hybrid kapital og egenkapital er baseret på EU-ret, er der nok ikke plads til så meget pragmatik og konduite, men måske du alligevel er inde på noget.
Jeg har ikke gennemlæst reglerne siden pakken kom til verden, men som jeg husker det, gælder kravet om 12% kernekapital blot det øjeblik hvor kapitaltilskuddet er gennemført, hvorefter bankens soliditet igen blot er reguleret af de noget blidere solvenskrav. Det skulle dermed kunne godt kunne lade sig gøre dagen efter at tabe noget egenkapital uden at komme i strid med dette krav. Hvis man taber så meget at den hybride kapital overstiger egenkapitalen, tror jeg dog at man roder sig ud i noget med konvertering af hybrid kapital til aktiekapital, hvorved staten altså bliver aktionær - og de tidligere aktionærer formentlig kraftigt udvandet.26/2 2009 01:52 Stinker 03301Jeg indser nu, hvad der - til forskel fra rigets finansielle indretning - hele tiden burde have stået klart: Håndværkere skal ved skumringstid søge hvile i deres respektive senge, og de skal overhovedet ikke røre alkohol efter arbejdstid.

I forhold til det oprindelige udkast til Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter (L 67), har der i lovens §3 indsneget et ekstra stk. 4, der lyder således
"stk 4. For kreditinstitutter, som har en kernekapitalprocent på under 6, kan der forhandles individuelle løsninger,som giver disse kreditinstitutter den højest mulige kernekapitalprocent".

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=123380

Altså en gavebod til Amagerbanken. Må jeg venligst anmode om at denne tråd slettes?TRÅDOVERSIGT