Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

Hvornår viser bestyrelsen mod og ansvar og ændrer strategien


32615 revisoren 30/8 2010 20:22
Oversigt

Jeg er naturligvis godt klar over at bestyrelsen ikke ønsker at nedlægge GES, idet de dermed mister deres honorar, men det må da snart gå op for dem, at GES ikke kan fortsætte den nuværende strategi - Jeg vil i hvert fald gerne snart høre hvordan de har tænkt sig at fortsætte strategien og hvorfor den er bedre end en stille afvikling af selskabets aktiviteter.

GES tjener ingen penge og vil heller ikke gøre det i den nærmeste fremtid. De tjener alt for lidt på deres færdige projekter og de har alt for store admin. omkostninger i forhold til deres størrelse (samt manglende mulighed for at leve op til strategien). Små 30 mio i admin. omkostninger om året for at køre GES er alt alt for meget.

I halvårsrapporten giver GES som sædvanlig en opdatering af projekter under udvikling og det ser da ud til at der er lidt fremskridt at spore især i Polen. Nu er problemet bare at GES ikke har likvider til at gå i gang med disse projekter. Cagliari II som er et mindre projekt (24 MW) har GES ikke råd til at gøre færdigt - så hvordan vil de så gå igang med projekter til ialt over 100 MW i 2011 står hen i det uvisse - GES skriver intet om hvordan de har tænkt sig at få disse projekter gjort færdige. Eftersom GES næppe tjener større penge i 2011 (ca. 10 mio DKK er mit bud - se nedenfor) - giver driften jo ikke mulighed for de større armbevægelser. Kapitaludvidelse på nuværende kursniveau vil være fornærmende overfor aktionærerne. Endelig står bankerne jo ikke ligefrem i kø med lånetilbud.

GES bør derfor snarest komme med en udmelding om hvordan de ser GES i de kommende år, så vi kan se at de har styr på det - men øhhh det er måske problemet.

Lidt tanker om halvårsrapporten:

Nærmest uinteresant men der er dog lidt værdifuld info.

Minerva Messina (MM) projektet er overgået fra projekt under bygning til færdigt projekt. Ja det vil sige det er lidt svært at sige om hele projektet er flyttet, idet GES skriver 16 ud af 21 møller er overgået til projektselskabet - men hvis kun 16 møller er flyttet passer pengene ligesom ikke, så jeg går udfra at MM i sin helhed nu indgår under færdige projekter. Projektet er værdisat til 835 mio og der mangler stadig lidt arbejde - så mon ikke det færdige projekt ligger i 840-850 mio. GES har lånt små 500 mio, så investeret kapital er altså ca. 350 mio.

Cagliari II er der investeret godt 200 mio i på nuværende tidspunkt (eller mindre hvis MM ikke er indgår 100 % under færdige projekter) - så skulle vi ikke se at får projektet gjort færdigt (også selvom det totalt set bliver en dårlig investering)

Vi kan ligeledes se at GES nu forventer en pris per kWh på 1,124 DKK i Italien (mod før 1,35 DKK).

Vedrørende Monte Grighine (MG) får vi ikke noget at vide om hvorvidt projektet kunne bygges færdigt indenfor den pris der var aftalt med EDF eller om GES må yderligere til lommerne - det kunne de nu godt have fortalt lidt om.

GES nedjusterer omsætningen kraftigt (generelt ringere vindforhold samt antal produktionsmåneder for MM nedjusteres fra 6 til 4), men bundlinien forventes dog at blive som tidligere udmeldt (det viser vist blot hvor ringe økonomien i MM egentlig er).

Skal vi se lidt på den fremtidige økonomi (år 2011):

Italien:

MM projektet:

Omsætning: 76,5 MW * 1,124 DKK/kWh= 86,0 mio DKK
Driftsomk. 12 % af oms.: -10,3 Mio DKK
Renter 6 % af 492 mio: -29,5 mio DKK
Afskrivninger 5 % af 840 mio: -42 mio
Resultat: 4,2 mio DKK
Investeret kapital: 350 mio
Forrentning af inv. kapital: 1.2 %

MG projektet (50 % ejerandel)

Omsætning: 135 MW*50% * 1,124 DKK/kWh= 75,9 mio DKK
Driftsomk. 12 % af oms.: -9,1 Mio DKK
Renter 6 % af 282 mio: -16,9 mio DKK
Afskrivninger 5 % af 690 mio: -41,4 mio
Resultat: 8,5 mio DKK
Investeret kapital: 240 mio (+ lån på 175 mio)
Forrentning af inv. kapital: 3,5 %

EV projektet:

Omsætning: 43 MW * 1,124 DKK/kWh= 48,3 mio DKK
Driftsomk. 12 % af oms.: -5,8 Mio DKK
Renter 6 % af 106 mio: -6,3 mio DKK
Afskrivninger 5 % af 240 mio: -12 mio
Resultat: 24,2 mio DKK
Investeret kapital: 134 mio
Forrentning af inv. kapital: 18 %

Tyskland= +-0 resultat

Danmark=+- 0 resultat

Polen= +- 0 resultat

Total før admin omk: 4,2+8,5+24,2=36,9 mio
Admin omk. 30 mio
Resultat før skat: 6,9 mio
Investeret kapital: 1,7 mia
Forrentning af investeret kapital: 0,4 %

Eftersom GES ikke har likvider til at udvikle sine projekter er der heller ingen værdiskabelse her.

Jeg foreslår derfor endnu engang at GES begynder at sælge ud af projekterne. Sælg MG til EDF med et mindre tab - men dog med positiv likviditet. Sælg MM med et pænt stort tab med dog med positiv likviditet. Sælg EV med profit (dette projekt er jo ikke så dumt endda). brug pengene på at gøre Cag II færdigt (of sælg det med tab) samt start på Brindisi og de polske projekter - med henblik på salg (med profit). De øvrige projekter er der ikke investeret voldsomt i - sælg dem hvis det er muligt eller scrap dem. De tyske of danske parker bør kunne sælges uden større tab.

GES var et spændende firma engang - nu er der intet spændende tilbage - så kære bestyrelse, træf den "tunge" beslutning nu i stedet for at vente til ryggen er mod muren. HVAD VENTER I PÅ???30/8 2010 21:33 Radek 032617Har du et bud på, hvad der vil ske kursmæssigt i næste kvartal?31/8 2010 07:55 johnsen 132631Godt indlæg. Det er den slags fremlægning der gør det værd at læse, uanset om man er enig eller ej.

Keep going.5/9 2010 23:28 Kenddinvare 032928Spændende og for mig noget chokerende arbejde, vil de komende dage sammenligne med mine tidligere beregninger, som de ses på f.eks. http://www.proinvestor.com/boards/29054/Greentech-produktion-og-indtægt-2011 og opdatere med de nu kendte månedsproduktionstal og nye forventninger til el-prisen.

Umiddelbart er der flere ting ved dine beregninger jeg er skeptisk over for og håber du kan svare på:
-hvorfra har du de 12% i driftsomkostninger?
-Hvordan passer dine driftsomkostninger og afskrivninger alene på MG og MM på over 100 mio.kr i 2011 med 29 mio. kr. for hele GES i H1 2010?
-hvordan når du frem til nulresultat i Danmark og Tyskland?
-du skriver at der ikke er likvider til at udvikle. I den sammenhæng kan jeg godt med den store pensel tolerere at da ser bort fra den likvide beholdning på 186 mio.kr. fordi der er diverse bindinger, men er det ikke sådan at når du ser på forrentning på groft sagt nul af det investerede beløb efter at der er afskrevet 5%, så sker der en overførsel fra anlægets bogførte værdi til frie midler, således at disse efter din beregning vokser med ca. 100 mio.kr i 2011?6/9 2010 18:28 revisoren 332956Hej Kenddinvare

Her er mine svar på dine spørgsmål:

1. hvorfra har du de 12% i driftsomkostninger?

Jeg har brugt 12 % fordi jeg kan huske Stengård (den mest GES vidende person - men som dog desværre ikke længere skriver er på PI) engang skrev at 12 % er meget normalt - men jeg husker muligvis forkert og retter naturligvis gerne en af mine (uhyggeligt sjældne *S*) fejl - men har du bedre tal???.

Hvis du ser på GES har de en 6 mdrs. omsætning på 38,6 mio og omkostninger på 25,9 mio. De 25,9 mio er afskrivninger 15.5 mio og resten er jo så driftsomk. (10,4 mio). Det giver naturligvis mere end 12 %, men det er svært at vide hvad "det normale" er når MM parken er i afsluttende byggefase.

2. Hvordan passer dine driftsomkostninger og afskrivninger alene på MG og MM på over 100 mio.kr i 2011 med 29 mio. kr. for hele GES i H1 2010?

Mine tal passer naturligvis perfekt *S*, men du kan ikke sammenligne mine tal for 2011 med GES's tal for 1. halvår fordi


MM afskrives endnu ikke fuldt ud - møllerne afskrives i takt med at de kommer i produktion og i 1. halvår var MM jo næsten ikke oppe at køre. Det samme gælder for MG. Derudover gælder at MG ligger i et datterselskab som GES ejer 50 % af. Indtægter og udgifter i dette datterselskab bliver ikke lagt til GES's "normale" indtægter og udgifter men netto- over-/underskud bliver bogført under "Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder". Jeg laver beregningerne i mit indlæg og GES's tilsvarende beregninger for 1. halvår 2010 finder du i note 5 til halvårsregnskabet.

3. Hvordan når du frem til nulresultat i Danmark og Tyskland?

Tjah jeg har snydt lidt og set på de historiske resultater - det kan vist blive +- et par mio i hvert land - men resultaterne i de 2 lande er uanset uvæsentlige for det samlede GES resultat - og derfor er nul for forståelsen nemt at bruge.

4. Du skriver at der ikke er likvider til at udvikle. I den sammenhæng kan jeg godt med den store pensel tolerere at da ser bort fra den likvide beholdning på 186 mio.kr. fordi der er diverse bindinger, men er det ikke sådan at når du ser på forrentning på groft sagt nul af det investerede beløb efter at der er afskrevet 5%, så sker der en overførsel fra anlægets bogførte værdi til frie midler, således at disse efter din beregning vokser med ca. 100 mio.kr i 2011?

Det er rigtigt at afskrivningerne ikke er en likviditetskrævende omkostning og dermed er der ca. 100 mio i 2011 i frigjort likviditet fra afskrivningerne. Omvendt er der lån der skal tilbagebetales som er likviditetskrævende men ikke en omkostning i resultatopgørelsen.

Vi kan i halvårsraporten se at kortsigtet gæld (betales indenfor de næste 12 måneder) er på ca. 60 mio. Dette omfatter ikke den kortsigtede gæld af MG (den kender vi ikke nøjagtigt da den afregnes i datterselskabet). Dog kan vi foretage et kvalificeret gæt. Vi kan jo antage at MG gælden afregnes i samme takt som GES gæld (sandsynligvis afregnes en lidt mindre andel i MG selskabet idet den Tyske/Danske gæld afdrages hurtigere end den Italienske). Den kortsigtede gæld i GES udgør ca. 8,0 % af den samlede gæld. Lånet i datterselskabet er på (GES's andel) er på ca. 280 mio. 8 % heraf er ca. 22 mio.

Altså skal der afdrages ca. 82 mio indenfor de næste 12 måneder.


Den frie likviditet fra afskrivninger og afdrag på lån er altså ca. 18 mio - ikke et væsentligt beløb efter min mening - og ikke noget man bygger mange møller for.

Endelig skal også nævnes at fri likviditet i datterselskabet ikke nødvendigvis kan frigøres (udbetales til GES og EDF i udbytte). Der er sandsynligvis nogle betingelser i aftalen med bankerne som gør at selskabet ikke kan udbetale udbytte før visse økonomiske nøgletal er opfyldt. Derudover kræves det naturligvis at EdF er enige i at der skal udbetales udbytte. Det virker usandsynligt at EDF ikke er interesseret i at kanalisere likviditet op i moderselskabet - men vi ved det ikke).

Jeg håber det var svar nok - ellers må du jo spørge videre.TRÅDOVERSIGT