Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

Spænding op til ekstraordinær GF


33854 doodha 23/9 2010 18:04
Oversigt

Man kan vel roligt sige, at det er spændende det der sker omkrig GES for tiden...

I det seneste nummer af AktieUgebrevet er det nævnt, at der kan være et købstilbud på Energia Verde på trapperne - og at finansieringen af Cagliari ligeledes kan være på trapperne. Det skal blive spændende at se, om disse ting kommer inden den ekstraordinære generalforsamling.

I dag blev der så indkaldt til EGF til fredag d. 15. oktober. http://greentech.dk/Default.aspx?ID=689

Faktisk er det meget hurtigere end de behøvede ifølge vedtægterne: http://greentech.dk/Default.aspx?id=266
Ifølge disse skal der indkaldes senest to uger efter, at GES har modtaget anmodningen fra en stor-aktionær. Og herefter skal GF holdes mellem 3-5 uger efter indkaldelsen. GES modtog anmodningen om en EGF d. 15/9 - så alt i alt kunne de i yderste konsekvens have trukket EGF helt til d. 3/11. Men de indkalder altså rimeligt hurtigt - og med næsten kortest mulige frist til afholdelsen. Skal/kan man mon tolke noget i det...? Er der noget på trapperne...?!

I indkaldelsen er registreringsdatoen for, hvornår man har stemmeret, om man har aktier d. 8/10. For 1½ år siden da vi sidst havde en EGF, hvor der var kamp om GES op til steg kursen voldsomt op til den pågældende registreringsdato. Spørgsmålet er om det sker igen? - eller om GWM allerede har sikret sig tilstrækkelig med aktier til at sikre sig kontrollen? - således at andre vil undlade at købe op..?
Vi kan muligvis komme til at se et voldsomt rally op til d. 8/10.

Og der er sikkert mange andre interessante vinkler man kan lægge på det der sker... Spændende er det i alt fald.

(Jeg har i øvrigt valgt at tegne et 4 ugers abonnement på Aktieugebrevet - det virker som om de har en meget velorienteret analytiker. Og så kan jeg også bedre tillade mig at klippe fra det - i alt fald med nogle dages forsinkelse)

Fra Aktieugebrevets hjemmeside, som var i ugebrevet i søndags:
Greentech-aktien løftet 51 % på 2 uger
21. september 2010, 10:41
Det skal sammenholdes med den bogførte egenkapital i selskabet på 1,7 mia. kr., og hvor den reelle markedsværdi efter alt at dømme er endnu højere. AktieUgebrevet har tidligere fortalt om, at italienske vindmølleprojekter indenfor de seneste måneder er blevet handlet 2,2 mio. Euro pr. MW. Holder denne pris for Greentechs italienske projekter, vil markedsværdien være betydeligt højere end de bogførte værdier. Det er i det lys, man
skal se eksplosionen i udenlandsk investorinteresse de seneste uger.
Ifølge AktieUgebrevets oplysninger har flere investorgrupper luret på at komme ind som storaktionær i Greentech. Men nu er ånden altså sluppet ud af flasken med GWM Groups meddelelse sidste fredag om, at den italienske finanskoncern ejer 19 procent af aktierne, og at den indkalder til ekstraordinær generalforsamling for at sætte sig på bestyrelsen. Ifølge AktieUgebrevets oplysninger vil GWM arbejde for at udvikle Greentech til en europæisk vind-og solgigant.
Derfor er den nye storaktionær ikke interesseret i at sælge projekter – for at skaffe finansieringskapacitet til anlæg af de kommende projekter i pipeline. Men nu har en anden italiensk investor imidlertid meldt sig som interesseret køber af den færdige italienske vindmøllepark, Energia Verde med 21 MW og en anslået salgspris omkring 45 mio. Euro, altså ca. 340 mio. kr.
Efter det oplyste er det meget tæt på, at Greentech modtager et skriftligt købstilbud, og dette skal naturligvis meddeles markedet i form af en børsmeddelelse. For aktionærerne kan dette i sig selv være et meget vigtigt signal, fordi det viser, at markedsværdierne er markant højere end den aktuelle børskurs afspejler.
Finansiering i vindmølleprojekter på plads
Samtidig kom i onsdags en meget vigtig meddelelse om projekterne Cagliari II (24 MW) og Cagliari III (13,5 MW), som er under opførelse, men som har ligget stille et par år på grund af manglende finansieringsgrundlag. I Cagliari II er fundamenterne støbt, og Nordexmøllerne ligger klar til montering.
Onsdagens meddelelse omhandler ejerskabet til de to projekter, idet en udviklingspartner har ejet 40 % af dem. I meddelelsen oplyses det, at denne partner nu er købt ud med betaling af aktier. Og derved åbnes også den finansieringsplan, som efter det oplyste ligger klar, men som har krævet Greentechs 100 % ejerskab.
Det delte ejerskab har altså været en stopklods, som nu er fjernet. Efter det oplyste foreligger der en aftale med Nordex om ændring af betalingsbetingelserne, så betalingen for møllerne forfalder i samme takt, som møllerne genererer cash flow i drift. Dermed kan Greentech indenfor en overskuelig fremtid have
ekstra knap 40 MW i drift.
Disse meget positive begivenheder for Greentech er nogle af grundene til, at GWM har meget travlt med at sætte sig på bestyrelsen og antageligt gennemføre en kapitalforhøjelse, dels for at øge sin ejerandel, og dels for at skaffe selskabet et stærkere kapitalgrundlag til finansiering af de kommende ekspansionsplaner. GWM har naturligvis interesse i, at denne kapitalforhøjelse gennemføres til den lavest mulige kurs. Men øvrige aktionærer har interesse i en højere aktiekurs.
Udmeldes inden generalforsamlingen om et evt. købstilbud på Energia Verde og om ekstern finansiering af Cagliari, forventer vi, at markedet selv delvist løser problemet, ved at sende aktien i mindst 25-30. Hertil kommer, at GWM i god tid inden generalforsamlingen bør udmelde sine intentioner, herunder
om bestyrelsessammensætning, kapitalstruktur og strategisk fokus. Med en indre værdi pr. aktie over 40, vil en skæv kapitaludvidelse være til ugunst for aktionærerne på grund af udvanding.
Vi har i en tidligere analyse af de europæiske børsnoterede vindmølleselskaber påvist, at Greentech var markant undervurderet. Analysen viste, at Greentech målt på næsten alle ledder og kanter var markant lavere prissat end sammenlignelige selskaber som EDF Energie Nouvelles, Theolia, Alerion Energie og Iberdrola Renewables. Discounten på Greentech kan efter vores opfattelse forklares med mistillid til bestyrelsen, hvorfor en udskiftning umiddelbart er meget positiv.
Som oplyst i en update mail mandag har vi opjusteret vores kursmål for Greentech til kurs 35. Fremlægges en klar ekspansiv strategi med en plan for finansiering, indsættes en ny professionel bestyrelse med skarpe fagkompetencer og bliver de mindre aktionærer ikke kørt over i en kapitalforhøjelse, ser vi et
betydeligt højere kurspotentiale.
 24/9 2010 11:23 faurschou 633878Mægtig godt indlæg. Og det bliver rigtig spændende, hvad der sker op til og på EGF.
Jeg har luret lidt på TA'en, for at se på, hvor der kunne være et godt entry for min tredje og sidste position i GES. Lige nu skal aktien samle lidt kræfter efter at have ramt en gammel modstand i 22, men hvor langt blive dette retracement. Aktien steg fint under stigende volumen og falder nu under faldende volumen, hvilket gør, at jeg ikke forventer et længere retracement.
Jeg tror aktien bouncer på ma10. Dave Landry opererer med "Daylight", som en af de ting man skal lægge mærke til ved en aktie i optrend. Daylight er den afstand, der er fra ma10 til kursen. En aktie i stærk optrend vil bounce på ma10 og danne "Daylight" igen.
Samtidig har GES dannet et Bow tie, og ved en stigning efter dette retracement, så har vi en bekræftelse på Bow tie't.
Her mens jeg skriver, så er GES lige udsat for et mark down, så nu venter jeg på resultatet af dette lille shake out.

GES.CO
24/9 2010 13:01 doodha 033883I øvrigt har jeg set lidt på ma50 og ma200.
Ma50 er ret tydeligt stigende, mens ma200 flader ud og snart vil begynde at stige svagt.

Som jeg ser det, er det sandsynligt, at den stigende ma50 vil krydse op gennem en svagt stigende ma200 om en måneds tid: Golden Cross...!24/9 2010 20:03 doodha 633909Nogle funderinger:
Hvad kan vi (måske) forvente de næste 4-5 uger.

1. Opkøb af aktier op til GF - der kan blive run på op til registreringsdatoen 8/10
2. GES modtager et købstilbud på Energie Verde
3. Finansiering af Cagliari
4. GWM meddeler en ny perspektivrig strategi
5. Selve GF'en - forløb og ny bestyrelse

Der synes at være to hoved-scenarier:

A. Det italienske scenarie med GWM i spidsen
Med 21% af aktierne som udgangspunkt har GWM muligvis nok til at de kan få deres vilje - og de kan bare købe nogle flere, hvis det er nødvendigt. Opkøb vil skulle ske de næste to uger, frem til d. 8/10.

Perspektivet er den mere langsigtede strategi: Ny bestyrelse og at GES skal udvikle sig til en europæisk vind- og solgigant.

Risikoen er, at de vil foretage en kapitaludvidelse til kurs under indre værdi.

Det positive vejer nok højere end det negative.

Og det negative er ikke engang sikkert (GWM må kunne se deres interesse i at have et fortsat godt forhold til andre aktionærer; de vil ønske at der kommer så mange penge ind som muligt - og ikke kun at få aktierne så billigt som muligt ved en kapitaludvidelse). Hvis der ligefrem kommer et købstilbud på Energie Verde og finansiering af Cagliari falder på plads, bliver risikoen for en lav kurs ved kapitaludvidelse elimineret. (Vi skal næppe forvente, at Energie Verde bliver solgt - men købstilbuddet dokumenterer de reelle værdier.)

Dette er det mere langsigtede scenarie. Og nok det mest sandsynlige.

B. Det danske scenarie med Small-Cap i spidsen
Small-Cap alliancen har 10% af aktierne. Så dette scenarie indbefatter dels indgåelse af nyalliancer - og opkøb i stor stil.

Opkøb vil skulle ske de næste to uger, frem til d. 8/10.
Scenariet indbefatter, at GES får et købstilbud på Energie Verde og finansiering af Cagliari. Dette vil formentlig ske senere - men inden GF.

Dette scenarie bygger på den nuværende bestyrelses arbejde, og må formodes støttet af denne. Salg af Energie Verde og finansiering af Cagliari sikrer, at GES har rigeligt med penge, så der er ingen grund til en kapitaludvidelse.

Dette scenarie er noget mere eksplosivt på kort sigt end det italienske - p.gr.a. behovet for store opkøb.

C. Et tredje scenarie er hvis den anden (hemmelige) italienske bejler også melder sig på banen. Evt. via bl.a. køb af Small-Caps aktier.

D. Et fjerde scenarie er at der kommer et bud på hele GES - i så fald mest sandsynligt fra den hemmelige italienske bejler.27/9 2010 17:55 doodha 134016AktieUgebrevet kom med en update i dag lidt over kl. 15:

Update AktieUgebrevet: det stærke comeback i Greenetech de seneste timer viser med al tydelighed, at de seneste dages kursfald har været et mislykket forsøg på at presse aktien, så blandt andet det nye storaktionær GWM og muligvis andre kunne fortsætte storindkøbet på lavere kursniveauer.

Med 23 % af aktierne er GWM ikke stor nok til at kunne sætte sig på bestyrelsen ved den ekstraordinære generalforsamling den 15. oktober. Derfor skal de i markedet for at købe flere aktier. Det er en velkendt strategi, at presse mindre likvide aktier kunstigt ned for at ryste nervøse småaktionærer til at sælge. Vi ser de seneste kursfald som en glimrende mulighed for at komme ind i aktien eller supplere, før GWM fortsætte sin opkøb. Hertil kommer, at andre professionelle aktører kan vælge at gå ind i spillet om Greentech. Bl.a. bemærker vi, at svenske ABG Sundal har købt ganske agressivt op i løbet af formiddagen.TRÅDOVERSIGT