Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

Huntexil data misser primær endpoint . Hvad nu Neurosearch?


34774 troldmanden 14/10 2010 22:47
Oversigt

Huntexil data er kommet her til aften. Og det et par dage før end jeg regnede med (Lørdag)

Først lidt baggrundsviden

MermaiHD (det europæiske fase 3 forsøg) var på 26 uger, med 3 arme (Placebo, 45mg og 90mg) og indrullerede 437 patienter. Dvs ca 145 personer per arm

MerMaiHD missede det primære endpoint fordi der var 2 aktive arme og P værdien derfor skulle være under 0,025 mod normalen 0,05 for at opnå signifikans. Resultatet blev 0,042.

Det amerikanske studie hedder HART og er et fase 2 studie. Studiet varede 12 uger, med 4 arme (placebo, 22mg, 45mg og 90mg) og indrullerede 227 patienter. Dvs ca 60 personer per arm

HART var tiltænkt at skulle vise samme trend som MermaiHD. Ikke nødvendigvis signifikans. Men da først MermaiHD fejler primære endpoint blev betydningen af HART mindre idet der som grundregel ALTID kræves signifikans i det primære endpoint i fase 3 for at opnå godkendelse. Derfor har konsensus lige siden være at HART ville misse primær endpoint og et nyt fase 3 studie alt andet lige blev nødvendigt

I dag er HART data så kommet. Og ganske rigtigt så misser de det primære endpoint mms. P værdien var 0,078. En P værdi under 0,05 ville have betydet signifikans. Så det var faktisk relativt tæt på men stadig laaaaaangt fra

Ser man på den nominelle forbedring så ser det faktisk interessant ud

HART studiet gav på blot 12 uger en forbedring på -1,2 point på mms skalaen. MermaiHD gav efter 12 uger kun -0,6 point og efter 26 uger -1,0 point. Så selve den underliggende effekt var faktisk større for HART end for MermaiHD. Det er yderst overraskende.

TMS skalaen viste tilsvarende. HART -2,8 point, 12 uger MermaiHD -2,0 og 26 uger -3,0

Så overordnet set lidt overraskende positive tal.


MEN der er nogle lidt kringlede formuleringer som er lidt svært at finde rundt i. Og det er ikke kun Jyden her det kniber for idet jeg lige har haft en analytiker i røret der også er i tvivl. Det er følgende der driller


"For gruppen af patienter, der modtog Huntexil® (45 mg to gange dagligt), viste behandlingseffekten målt på mMS-skalaen ikke statistisk signifikans i forhold til placebo......"

Ok ikke signifikans i forhold til placebo på det primære endpoint. Så langt er jeg med. Men sætningen fortsætter så sådan her

".... men på det sekundære effektmål, den totale motorskala, TMS, sås en statistisk signifikant forbedring fra udgangsniveauet og til efter 12 ugers behandling."

Her bliver der så sagt der er signifikans på det sekundære men man bruger udgangsniveauet (niveau patienterne var på ved starten af studiet) som basis og nævner ikke placebojusteret? Hvis ikke der er tale om placebojusteret så er der ikke tale om ægte signifikans. Men det er uklart for mig og analytikeren om der er korrigeret for placebo her? Og det bliver ikke meget bedre idet afsnittet fortsætter således

"For både mMS og TMS sås, ved stigende dosis, en statistisk signifikant forbedring i ændringen fra udgangspunktet, hvilket understøtter, at der findes en tydelig dosis-virkning sammenhæng for Huntexil®."

Altså er der signifikans ved 90mg i BÅDE mms OG TMS men fra udgangspunktet. Og vi ved jo der ikke var signifikans i det primære placebojusterede mål mms. Så for mig at se blander de 2 ting sammen.

Jeg TROR det skal forstås sådan at der kun er signifikans når man ser på ændringen siden starten af studiet men MINUS korrektion for placebo. Hvis det er forstået korrekt så er det unødvendigt at have det afsnit med i dagens meddelelse. For det giver ingen mening at nævne en signifikans hvor placebo ikke er fratrukket

Ja HART har fejlet sit primære endpoint, og JA Huntexil skal alt andet lige gennem et nyt fase 3 forsøg.. MEN ovenfor nævnte data viser alligevel relativt klart at Neurosearch "blot" skal gentage forsøget med én dosis(90mg). Dvs P kravet kun vil være 0,05. Og de oprindelige MermaiHD data var P værdi på 0,042.

Læg dertil et nyt fase 3 studie formentligt vil inkludere en korrektion for CAG i protokollen (CAG viser hvor hurtig patientens sygdom vil forværres) I MermaiHD studiet "glemte" de at få inkluderet denne korrektion i protokollen for det primære endpoint. Var den blot blevet specificeret så var P værdien 0,02 og dermed langt under et signifikans kravet på 0,05 ved et nyt studie

Summa sumarum. Stoffet lever stadig i bedste velgående. Der ER en klinisk meningsfuld effekt af stoffet. Men protokollen var ikke designet smart nok hvorfor de nu må ud i et nyt studie. Og det kommer til at koste kassen. Men de har stadig ret gode muligheder for at få deres første stof på markedet

Hvordan vil kursen reagere i morgen? Aner det faktisk ikke. Jeg kan argumentere for den både skal falde en del og stige lidt fordi det faktisk var bedre data end ventet. Men realistisk set så falder den i morgen. Og måske meget i panik timen. Jeg havde dog valgt at følge min sædvanlige strategi med at reducere op til vigtige data hvorfor jeg har solgt 43% ud i denne uge. Så sker der et stort fald i morgen så er jeg klar på sidelinjen

For øvrigt så er det ALTID en god regel at reducere op til vigtige data. Husk det TopoTarget aktionærer. Det er jer næste gang..... Og det er endnu vigtigere data end dagens HART data. Ergo mere op/ned.


Spørgsmålet for Neurosearch er hvad nu?

De har selv indikeret et nyt studie vil betyde 2 års forsinkelse. Men det kan jeg ikke rigtigt se. Uden et nyt studie så havde de filet NDA om ca 6 mdr.

Med et nyt studie så ser jeg tidslinjen nogenlunde sådan her

1/7 opstart fase 3.
12 mdr til at indrullere
6 mdr behandling
3 mdr topline
6 mdr filing af NDA.
10 mdr godkendelse

Dvs ca en forsinkelse på 30 mdr eller 2,5 år. En godkendelse kan så ske omkring medio 2014 mod ultimo 2011 hvis MermaiHD havde opnået signifikans.

Den nuværende likvide beholdning vil række til omkring årsskiftet 2012/13. Det vel at mærke uden nogen form for milestones fra de nuværende partner aftaler. Og lidt skal der nu nok falde af i den periode.

Så med det nuværende setup mangler de altså mindst 2 års kapital. Så derfor skal der nu ske flere ting

1. Udgifterne skal reduceres. Forsknings projekter der ligger udenfor partner aftaler og er langt fra en mulig klinisk kandidat skal lukkes ned. Og så skal der ryddes op i den kliniske pf hvor flere projekter allerede er sat på standby men alligevel koster ressourcer. Herunder Tesofensine

2. Selvom det var tanken at beholde ACR325 og ACR343 selv så skal der nu findes partner til disse 2 stoffer. Alene det vil betyde et års ekstra drift. Mere hvis partneren også køber nogle aktier til en præmie.

3. Deres 30% andel i Sophion skal sættes til salg. Det vil formentligt kunne indbringe 100-150 mio

4. I yderste konsekvens kan de sælge f.eks de europæiske rettigheder til Huntexil. Håber ikke det bliver nødvendigt. Men det bør kunne give sikre mindst 1 års ekstra drift

I morgen kl 1130 er der telefon konference. Så måske vi bliver en anelse klogere på hvad der nu skal ske. Men egentligt tror jeg de venter med strategi plan til Partik Dahlen er klar med sin 100 dags plan. Så i morgen er nok primært meget stringent fokusere på HART data og den process de nu står foran. (møde med myndighederne og design af nyt studie)

Vh
T.

PS en af de amerikanske Huntington foreninger har været ude med en kort kommentar. Nedenstående er fra en af deres tilknyttede forskere

HART results are in - ACR16
Posted by: Marsha (IP Logged)
Date: October 14, 2010 01:23PM

[www.hdsa.org]

Either Fred Taubman (HDSA) or I (or both) will be in touch with Neurosearch for additional information and I will do a write up tomorrow.

In the meantime you can read the press release above. The results are very similar to the European Phase III trial. Once again, they didn't meet the pre-specified endpoints for success. However, the results are definitely promising. It is difficult to know the correct dosage going in and it's not uncommon, especially with drugs that affect the central nervous system, to have to do another Phase III trial. I would imagine that they will be repeating the trial, this time with only the higher, more effective dose and using the total Motor Score on the UHDRS as the endpoint. Had they done so this time, both studies would have been deemed successful and regulatory approval sought.

I am encouraged. I was worried that the results wouldn't be this good. In the European trial, there was a temporary placebo effect which lasted almost 6 months, almost masking the treatment effect. With the HART trial being shorter, I was afraid any treatment effect might have been masked. It wasn't.14/10 2010 23:13 hall 034775Flot Flot Flot gennemgang.15/10 2010 00:02 Fiskemanden 034776God gennemgang T.!!

Angående statisk signifikans,placebojusteret,så virker det underforstået,men endnu engang ikke fortydliget nok!
De referer hele tiden til at det samstemmer med MermaiHD resultater og det tolker jeg som at de er placebojusteret?For at i næste mening gå videre med noget som ikke er justeret?Men det kunde have skrevets tydligere,men er en fejl som sker når man tror folk forstår?
Jeg må sige at jeg ikke helt forstår følgende :

"Det er væsentligt at bemærke, at de behandlingsmæssige effektstørrelser, der sås for både mMS og TMS i HART-studiet, er konsistente med resultaterne fra MermaiHD-studiet (se tabellen nedenfor): Tabel: Huntexil® (45 mg to gange dagligt) - effekt på mMS and TMS (gennemsnitlig placebo-korrigeret ændring; p-værdi) HART-studiet* MermaiHD-studiet efter 12 uger** MermaiHD-studiet efter 26 uger*** mMS -1,2 (p= 0,078) -0,6 (p= 0,2) -1,0 (p= 0,042) TMS -2,8 (p= 0,039) -2,0 (p= 0,032) -3,0 (p= 0,004) * ANCOVA (ITT, LOCF) justering for score i udgangspunkt, alder samt behandling ** MMRM (ITT, OC) justering for score i udgangspunkt, behandling med neuroleptika (ja/nej), køn, behandling, uge og vekselvirkning mellem behandling og uge *** ANCOVA (ITT, LOCF) justering for score i udgangspunkt, behandling med neuroleptika (ja/nej), køn samt behandling I HART-studiet viste behandling med Huntexil® (45 mg to gange dagligt) også at have signifikant effekt på patienternes balance og gang samt håndbevægelser. Der blev endvidere observeret en positiv tendens for TMS-komponenterne 'øjenbevægelser', 'dystoni' og 'chorea'. Generelt viste også disse resultater konsistens med observationerne fra MermaiHD-studiet. Effektmålene for kognition, affektive symptomer og overordnet funktion/velbefindende viste ikke statistisk signifikante ændringer. "
En tydeliggørelse af hvad der er placebokorrigerede resultater,og hvad der ikke er , kommer sikkert allerede i morgen!

Angående fremtiden,så tror jeg bestemt ikke de føler sig pressede til at give slip på nogen del af indtægterne fra Huntexil,derimod er løsningen med frasalg af Sophion,samtidigt med partneraftale en god mulighed,for at kapitalisere sig yderligere og evt kombinere det med en rettet emission.
Men der er jo ikke økonomisk panik lige nu så lad os bare vente lidt og se tiden an!
Jeg håber og venter på lidt positivt fra nye CEO,en når han melder sin plan ud !!!
V.h. Fiskemanden15/10 2010 00:14 troldmanden 034777Info fra en HART patient

Ok det er ikke direkte en HART patient men konen til en HART patient.

Og Maggie er en gæv, gæv kvinde der gennem hele forløbet har informeret om hendes mands sygdomsforløb og som har kæmpet en brav kamp for at få lov til at bruge Huntexil efter de har afsluttet det kliniske studie. For hendes mand oplevede en stor positiv effekt.

Af nedenstående fremgår det der i dag har været en telefon konference hvor en lang række HART patienter har deltaget. Og som man kan læse så har de i overvejende rad haft en positiv oplevelse. Noget som data jo egentligt også indikere. Der var blot for få i hver arm til at opnå signifikans

Re: HART results are in - ACR16 Posted by: Maggie (IP Logged)
Date: October 14, 2010 04:58PM


My son and I participated in a conference call with HART and the trial participants from North America at the time the results were announced this morning. One exciting result for me will be an open label study. Only the largest dose of the drug 45mg twice a day will be given. (It helped the most in the trial). We could not get a time for the study to begin but they did say that it would be “soon”, whatever that means. The contracts with the clinics that did the original trial are being negotiated and they will most likely do this study. My feeling was that he was thinking weeks or a few months.

This study will take away the need for compassionate use for those of us on the conference call. We will learn which of the three doses we were given.

After a brief outline if the results, we were able to make comments and ask questions. Most of the people said that the drug had helped them. Some significantly. Several said that an obvious improvement in ability to chew and swallow food without choking and in the ability to speak more clearly was noticed. The major improvement as shown in the trial was the voluntary motor skills (as opposed to the involuntary motor movements.)

It was important that the drug was safe.15/10 2010 09:32 TheBekkers 034782Hej troldmanden

Det lader jo til, at NS allerede er i fuld gang med at planlægge et fase IV eller III forsøg mere, denne gang dog kun med 45 mg to gange om dagen - og med fokus på den totale motorscore. Så er det ligesom klart rent økonomisk, hvad det koster før produktet er endeligt godkendt. Men det store spørgsmål er jo så om det bliver betinget godkendt, eller der skal et nyt forsøg til. Den risiko må vi jo selv vælge at vurdere, når vi investerer mere eller mindre.

Vedr. selve resultaterne, så ser jeg dem som positive, idet der var en noget tydeligere effect sammenlignet med Mermaid. Når der laves metadata-analyser vil dette også ændre på signifikans niveauerne dels pga. de bedre resultater dels pga. det øgede antal observationer i den samlede pulje af forsøgspersoner. Men alt i alt positive resultater, der bestemt fortjener en pæn stigning.

TheBekkers15/10 2010 12:08 StBr 034785Link til side med optagelse fra telefonkonferencen:

http://webcast.zoomvision.se/denmark/clients/neurosearch/10_700/
15/10 2010 17:29 gentogen 234792Vedrørende Troldmandens meget interessante kommentar og læsning:

CITAT: ""MEN der er nogle lidt kringlede formuleringer som er lidt svært at finde rundt i. Og det er ikke kun Jyden her det kniber for idet jeg lige har haft en analytiker i røret der også er i tvivl. Det er følgende der driller


"For gruppen af patienter, der modtog Huntexil® (45 mg to gange dagligt), viste behandlingseffekten målt på mMS-skalaen ikke statistisk signifikans i forhold til placebo......"

Ok ikke signifikans i forhold til placebo på det primære endpoint. Så langt er jeg med. Men sætningen fortsætter så sådan her

".... men på det sekundære effektmål, den totale motorskala, TMS, sås en statistisk signifikant forbedring fra udgangsniveauet og til efter 12 ugers behandling."

Her bliver der så sagt der er signifikans på det sekundære men man bruger udgangsniveauet (niveau patienterne var på ved starten af studiet) som basis og nævner ikke placebojusteret? Hvis ikke der er tale om placebojusteret så er der ikke tale om ægte signifikans. Men det er uklart for mig og analytikeren om der er korrigeret for placebo her?""

Som jeg læser det, så er NS meget omhyggelige med at være tilpas kryptiske, så jeg GÆTTER PÅ, at det er helt og aldeles bevidst, at der bruges to forskellige formuleringer omkring udregning af signifikans, så derfor hælder jeg til Troldmandens negative udlægning.

Det virker mest af alt som om, de leder med lys og lygte i det uendelige mørke efter en eller anden kryptisk måde at få det til at se signifikant ud.19/10 2010 11:50 Darvin 034894Dine kommentarer omkring tolkning af teksten er jeg ikke enig I, idet de forekommer mig lidt for påvirkede af en sund skepsis.

Jeg har altid haft den allerstørste respekt for dine vurderinger og, må jeg indrømme, accepterer dem efterhånden uden videre. Det gjorde jeg også denne gang og se det er jo aldrig godt.

Jeg har efter nogle dage genlæst og vendt teksten fra selskabsmeddelelsen. Her vil jeg iøvrigt gerne anbefale, at man læser selve meddelelsen og ikke avisgengivelser, selvom de er enslydende. Der kan altid være smændringer I opstilling eller andet. Den er gengivet nedenfor.

Det er dit (meget afgørende) afsnit omkring formuleringermne jeg tænker på. Jeg vil gerne erindre om forskellige udsagn som f.eks. “brændt barn skyr ilden” og “ulven kommer”. Jeg tror du, akkurat som alle vi andre, er for meget påvirket af det faktum, at Neurosearch tidligere har informeret dårligt - ja I foråret ligefrem fejlorienteret.

Når jeg læser med åbne og forhåbentlig fordomsfrie øjne, kan jeg kun se en klodset tekst og ikke andet end det. Der er helt klart tale om dårligt informationsmateriale, måske materiale skrevet under tidspres. Man burde altid have en til at læse kritisk korrektur på en sådan tekst. Virkelig ringe Neurosearch !
Troldmand prøv lige at læse det igen.

---

Det korte af det lange er, at jeg læser den på den måde at placeboordet på uheldig vis har sneget sig ind I afsnit to. Det burde enten have været udeladt helt eller med alle steder.
Jeg kan nemlig kun læse det således, at placebo er underforstået som led I resultaterne. Dette er tilfældet I faktaboksen og der er iøvrigt sammenhæng mellem denne og den indledende tekst, hvor tallene også gengives. “Det primære effektmål, den modificerede motorskala, mMS, der måler frivillig motorisk function, viste en forbedring på 1,2 points (p=0,078)”
De skriver jo ligeud at det er placebo-korrigeret. Sammenholder man dette er der også en klar sammenhæng til det omtalte afsnit.

Det at de ikke nævner “Placebojusteret” alle steder skal efter min opfattelse ikke udlægges som forskellige skalaer. Kun som et klodset skriv.

Dette betyder at der er signifikans malt på TMS placebo – korrigeret. Dette er vigtigt.

---

Konklusionen er derfor klart den at Huntexil lever I bedste velgående og ovenikøbet er kommet styrket ud af studiet.
Patientgruppen er stort set uden alternative behandlingstilbud, stoffet er nu dokumenteret veltolereret (vigtigt) og man misser primært pga et for optimistisk studiedesign. Havde man lagt CAG korrektionen ind I designet var vi I mål.

Tænker man nu på bl.a. Genmab og Ofatumumab og Zalutumumab kombineret med patientgruppen er der store sandsynlighed end før HART for at man opnår en markedsføringstilladelse. Om det bliver betinget eller med et mindre fase 3 studie er nu spørgsmålet.

Jeg tror mere og mere på stoffet og valgte dagen I går til at supplere I Neuro.

---

Tekstafsnittet er her:

HART-studiets primære effektmål (endpoint) var ændringen fra udgangsniveauet til efter 12 ugers behandling målt på den modificerede motorskala, mMS, der er en del af den totale motorskala, TMS, der indgår i UHDRS (Unified Huntington's Disease Rating Scale).

For gruppen af patienter, der modtog Huntexil® (45 mg to gange dagligt), viste behandlingseffekten målt på mMS-skalaen ikke statistisk signifikans i forhold til placebo, men på det sekundære effektmål, den totale motorskala, TMS, sås en statistisk signifikant forbedring fra udgangsniveauet og til efter 12 ugers behandling.

For både mMS og TMS sås, ved stigende dosis, en statistisk signifikant forbedring i ændringen fra udgangspunktet, hvilket understøtter, at der findes en tydelig dosis- virkning sammenhæng for Huntexil®.

Det er væsentligt at bemærke, at de behandlingsmæssige effektstørrelser, der sås for både mMS og TMS i HART-studiet, er konsistente med resultaterne fra MermaiHD- studiet (se tabellen nedenfor):14.10.2010 Selskabsmeddelelse nr. 21-10 Side 2 af 4
Tabel: Huntexil® (45 mg to gange dagligt) – effekt på mMS and TMS (gennemsnitlig placebo-korrigeret ændring; p-værdiTRÅDOVERSIGT