Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

      

Lidt om mine investeringer, pt 2


35958 freja 14/11 2010 20:04
Oversigt

Så har lidt at fortælle om mine aktieinsteringer.

Som jeg fortalte i mit første indlæg om mine investeringer, så har jeg topotarget i min porteføjle, samt danske bank, og så carlsberg A.
Jeg valgte at sælge mine carlsberg a aktier, da jeg ikke havde så mange af dem, og ikke inden for en kort periode, ca. 1 år, kunne se hvordan jeg skulle få købt op til et ønsket antal.

Nu har jeg så snart det antal af topotarget jeg sigter efter, og skal have en ny aktie at købe op i. Og der må jeg indrømme at jeg nok har forelsket mig lidt i Group 4 Security. Efter hvad jeg har kunne læse, så er det et firma som ikke lige går ned eller har nogle skeletter gemt i skabene. Regnskaberne ser pæne ud, og det virker som en stabil aktie.

Med hensyn til topotarget så må jeg indrømme, at selv om jeg handler langsigtet så rystede jeg lidt på hånden da aktien i den forløbende uge faldt meget. Men jeg er sikker på, at inden for de næste par år, så kommer den til at stige igen.

Jeg hælder også lidt til at købe i DSV, men der har jeg noget tvivl om firmaet. Regnskabet ser for mit vedkommende godt ud, men jeg har en følelse af, at der er noget galt i det. Men det kan måske have noget at gøre med jeg er så ny i det med at købe aktier og være aktiv i undersøgelser af hvad et firma kan, regnskab og alt hvad der høre med sig.
15/11 2010 10:09 Conner 135970Mht DSV, så taler jeg ind i mellem med en speditør. Han siger, at de ikke kan få lastbiler nok, så der er altså gang i den. Omvendt så siger han også, at de ikke tjener penge.

Lidt modstridende, men det hænger sammen med noget kontraktkørsel, som er underskudsgivende.

Blot et lille indspark herfra.

Mvh15/11 2010 10:41 freja 035972Det er rart at høre der er nogle problemer. Men det at de ikke tjerne penge på deres kørelser, er måske noget de burde gøre noget ved. Ellers vil det jo ende galt.15/11 2010 11:15 Conner 035973Jeg bør måske lige sige, at han ikke er hos DSV, men hos en konkurent. Om det ender galt ?. Det kommer an på hvor lange kontrakterne er, og om hvor sultne de forskellige aktører er. Man kan vel forestille sig, at de i en periode vil køre gratis, for at holde maskinen kørende. Udefra kommende faktorer gør så måske, at det i en periode ligefrem giver underskud.15/11 2010 11:46 johnsen 035976Jeg synes ikke det er rat at høre der er problemer.


Vedr. DSV vil du kunne få et godt indblik her:
http://www.stockblog.dk/?cat=515/11 2010 12:00 Conner 035977Nu har jeg lige skimmet det.

Et tilbagekøbsprogram er altid befordrende for kursen. Jeg antager, at man kan købe forholdsvis risikofrit.

En P/E på 19 er omvendt lidt høj i min verden, dermed anser jeg den for lidt høj værdisat. Så kan man altid rode med, om de kan skabe yderligere overskud, men det lader jeg jer om :-)15/11 2010 12:07 johnsen 035978umiddelbart burde et tilbage køb ikke have den store indflydelse, på nær signalværdien i det.

lidt klip:
Opkøb af egne aktier af Mikke fra ei:
Egentligt burde det jo slet ikke rokke ved aktiekursen, når en virksomhed opkøber egne aktier. I så fald havde man jo opfundet en pengemaskine... Godt nok bliver der færre cirkulerende aktier fra virksomheden, men omvendt falder virksomhedens værdi jo også med den for aktierne betalte værdi.

Der er dog nogle andre forhold som gør at kursen på sigt ofte stiger ved opkøb. Dels det teoretiske aspekt om at lånekapital er bedre end aktiekapital fordi virksomheden har fradragsret for renter, men ikke for udbytter. Dels er det et signal fra ledelsen om at aktien er købsværdig i aktuelle niveau (læs: billig) og dels efterspørger mange investorer at virksomhederne har dynamiske egenkapital/fremmedkapital forhold. Altså at man afstemmer kapitalstrukturen efter forholdene I stedet for blindt at "puge" pengene. At opkøb af egne aktier ofte foretrækkes frem for dividendebetalinger skyldes, at det giver nogle kosmetisk forbedrede nøgletal (f.eks. stiger EPS). Samtidig giver det investorer valgmuligheden mellem at sælge eller lade være - i modsætning til udbytter, som tilfalder alle. Dette kan have forskellige skattemæssige betydninger for investorerne.

hilsen, Michael

Lidt om udbytter og opkøb af aktier fra Lån & Spar:
Udbyttebetaling har en signalværdi
Reelt er selskabernes udlodning ikke værdiskabende. Om man ejer aktier i et selskab med en pengekasse eller om man selv har pengekassen bør ikke gøre nogen forskel for formuen. Faktisk kan det pga. beskatningen af udbytte for private være en ufordel, at selskabet betaler dividende. Derfor foretrækker nogle selskaber at udlodde overskydende kapital gennem tilbagekøb af egne aktier. Teorien foreskriver, at når der er færre aktier om at eje et selskab vil værdien af den enkelte aktie stige. Udbyttebetalingerne bliver imidlertid tillagt en stor signalværdi, idet stigende udbytte ses som et håndfast tegn på, at ledelsen venter en høj indtjening i fremtiden, mens vigende udbytte ser et negativt signal. Typisk fastsætter ledelsen udlodningen som et procentinterval i forhold til indtjeningen det afsluttede regnskabsår.
15/11 2010 12:25 Conner 035980Jeg er ikke helt enig. Når en del ligger hos store investorer, som har dem som en fast bestanddel af porteføljen, så er der færre i fri handel. Et evt fald i kursen, vil sandsynligvis blive fanget at tilbagekøbsprogrammet. Dermed sagt at den nok ikke falder nævneværdigt i perioden, medmindre der sker fundementale ting. Derfor siger jeg, at den kan købes forholdsvis risikofrit.

Hvad siger du iøvrigt til prisfastsættelsen, er den dyr eller billig, eller måske lige tilpas.15/11 2010 12:36 akademikeren 035981Jeg mener også det er en ret fair vurdering at tilbagekøb vil lægge en hånd under kursudviklingen. Det har vi set i blandt andet coloplast. Men der er ingen garanti for stigninger, hvis selskabet udvikler sig dårligt, hvilket vi har set i Tryg.

Begge selskaber har igennem flere kvartaler kørt aktietilbagekøbs programmer.15/11 2010 13:18 johnsen 035985Tillykke I har lige opfundet en pengemaskine.

At der ligger en psykologisk effekt i form af signalværdien, kan der ikke stilles spørgsmål ved.

Omvendt er værdierne ikke i virksomheden, så hjælper et tilbagekøbsprogram ikke.

Gennem tiden har vi også set aktier der er faldet trods et tilbagekøb af aktier.15/11 2010 13:28 akademikeren 035986Det er nok mere en alt andet lige betragtning....hvis der er en permanent køberside som bliver suppleret af selskabet selv så bør det "alt andet lige" skaber en større efterspørgsel på samme udbud...og det ved vi jo godt hvad betyder15/11 2010 13:43 johnsen 035987jeg troede ikke du købte aktier på tilbagekøbsprogrammer, men på vækst og indtjening. Det bør alt andet være det der driver en kurs.15/11 2010 13:46 akademikeren 035988Det gør jeg heller ikke, jeg køber kun på vækst og indtjening og nu også dividende . Jeg bruger dog af og til insiderkøb og tilbagekøbsprogrammer til at stive min beslutning af med.

Men vi to, der ikke er uenige om meget, er heller ikke uenige denne gang om at et tilbagekøbsprogram ikke kan stå alene. Derfor også min reference til Tryg, hvor det ikke har hjulpet.15/11 2010 14:39 Conner 035992Hvis vi nu antager en virksomhed har 1000 stk aktier a kr. 100. Virksomheden udbetaler nu udbytte f.eks 10% = kr. 10. Der forsvinder altså kr. 100.000 værdi ud af virksomheden.

Lad os nu antage at virksomheden køber 100 aktier til kurs 500. Der er ingen værdi forsvundet, samtidig vil fremtidige udbytter på de 100 aktier som virksomheden købte blive i kassen.

Virksomheden har altså ikke fået flere eller færre værdier tilført, blot flyttet lidt på værdierne i balancen.

Da der nu kun er 900 aktier i omløb, er værdien af disse blevet forøget, i og med de 900 aktionærer også ejer hver deres del af de 100. Virksomhedens værdi har ikke ændret sig.

Der er blot blevet færre aktier i omløb. Det er altså ikke en pengemaskine. Hvis der er nogen der vil købe denne aktie, så er der blot færre potentielle sælger. Dette KAN drive kursen op, og dette KAN holde en hånd under kursen.
15/11 2010 18:43 johnsen 036003jamen du har jo fundet en pengemaskine.

Hvor er de penge som der annuleres aktier for? I min regnebog får man ikke i både pose og sæk.

At der ligger en psykologisk effekt i form af signalværdien, kan der ikke stilles spørgsmål ved, men en pengemakskine er det ikke.

15/11 2010 20:59 TeamGarlic 136009Der er så lige det forhold, at hvis virksomheden kan købe aktier tilbage på kurs under indre værdi, så har man i et kortvarigt scenarie skabt en "pengemaskine". Aktier som ligger med høj K/IV giver det dog umiddelbart ikke den store mening at købe tilbage i - pengene var måske bedre brugt på opkøb/ekspansion.

Der kommer dog et tidsperspektiv ind. De fleste virksomheder har det med at købe andre virksomheder når det går godt i konjunkturen i stedet for at gemme pengene til de dårlige tider og så købe billigt ind. Lidt lige som os investorer, der er tilstrækkelig kontrære (for ikke at sige mærkelige...)TRÅDOVERSIGT