Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

Sanistål - vender det nu?


39257 butterboy 21/2 2011 13:50
Oversigt

Det har af mange grunde været hårde tider for Sanistål under krisen. Egenkapital er væk. Men det ser vel ud som om man overlever takket være et 550 mio. i ansvarlig kapital (lån), der skal tilbagebetales i 2013.

Den toppede jo ud over de 1200 i kurs før krisen og koster nu lidt over en 50er pr. aktie. Dvs en nedgang på 95 pct. Det er tæt på bunden. Såfremt de kommer til hægterne igen, så er er der vel en pæn kursgevinst i sigte. Omkostningerne er blevet barberet ned med over 500 mio. kr., de har vel fået (bedre) styr på de nye centrallagre, nogle ejendomme er blevet frasolgt mv

Jeg faldt over den her annonce/artikel - nu skal man ikke lægge for meget i det, men et lille varsel om forår på vej i Sanistål er det måske?

"Gennem årene har det nærmest været fast tradition, at Sanistål tog en gruppe nye elever ind hvert år i september. Men faktisk har Sanistål ikke søgt nye elever siden sommeren 2008.

I Sanistål-koncernen lægger man ikke skjul på, at det skyldes finans- og byggekrisen, der ramte grossisterne hårdt, og ud over at stoppe med at tage elever ind måtte Sanistål i efteråret 2008 og 2009 sige farvel til mere end hver tredje medarbejder. Men nu vejrer grossistvirksomheden forårsluft efter en periode, hvor også kunderne er begyndt at få optimismen tilbage.

"Ingen tvivl om, at der er optimisme i Sanistål - vi tror på, at der bliver brug for flere hænder i de kommende år. Derfor har direktionen også ønsket at fremtidssikre os gennem at få nye elever ind. Vismændene peger jo på, at vi kommer til at mangle arbejdskraft i løbet af få år, og selv om vi har en rigtig fornuftig aldersfordeling blandt medarbejderne i Sanistål, er der jo også medarbejdere over 60 år - som måske har været her i 40 år. Og de skal også på pension på et tidspunkt – og så skal de jo gerne have givet deres viden og erfaring videre til næste generation," slår Vibeke Ulsøe Rasmussen fast."


http://www.sanistaal.dk/da/menu/presse/presse/news/sanistaal-klar-til-nye-elever.html

Så det er høj risiko, og man kan vel næppe udelukke en emmission på et tidspunkt, men jeg tror på at de har rundet det værste. Egenkapital burde blive genetableret over nogle år, jf. slide 33
http://www.sanistaal.dk/fileadmin/user_upload/Regnskaber/Fondborsmedd/Praesentation_GF_2010.pdf

Der er årsregnskab om ca. 1 mdr. Fornuftige vil måske afvente dette. Jeg har dog nuppet en pæn bid idag, selv om vi er over i høj risiko-gruppen.21/2 2011 14:18 collersteen 239259I det segment har vi med lidt god vilje også 2 andre aktier som det er værd at kigge nærmere på.
Solar som er klassens duks med stor inst. opbakning og stor eksponering udenfor DK.
Og så er der AOJ som Sani jo sidder i fælden med 40% af.
AOJ synes jeg er spændende og umiddelbart mindre risky end Sani.... Og hvad sker der med AOJ når/hvis Sani finder en køber til de 40% - og evt. hele AOJ?

En hurtig indexeret graf over udviklingen fra boom-årene og til nu med udgangspunkt i AOJ (sort)...

SANI B.CO
21/2 2011 15:05 butterboy 039262God pointe. Jeg har også købt lidt op i AOJ idag. Var der ikke en anden spiller interesseret i AOJ? Lemvig-Müller eller sådan noget, men de måtte måske heller ikke købe?21/2 2011 15:59 collersteen 039268Jo Sani gav kurs 2000 for AOJ-posten i et fjendtlig forsøg på overtagelse.

Sidenhen lykkedes det dem at lave en aftale med LM på kurs 2500. Konk.myndighederne godkendte ikke overtagelsen og det faldt derfor på jorden i løbet af 2009. Det faldt nok ganske belejligt for LM som end ikke gjorde sig ekstra anstrengelser for evt. at finde/forhandle en løsning med konk. myndighederne.

Taberne blev så Sani der sad tilbage med aktieposten til kurs 2000 købt på kredit.
Vinderen var Jan Sten Hansen (TeleFinans som nu har skiftet navn - det er et inv.selskab. Han var med i Danske Trælast i sin tid også) som havde købt AOJ hele vejen op fra 3-400 til kurs 1000 og var nået op på 1/3 af aktierne. Han investerede lidt i Sani på kurs 2-300 vist nok og ellers har man ikke set så meget til ham. Jeg kan ikke huske om han er gået ind i AOJ igen med en lille post - det kunne jeg godt tro at han er.

Bemærk den lille krølle at AOJ-aktierne er optaget i Sani's regnskaber til indre værdi (dvs. kurs 9-1000) - så kan man selv regne ud hvad det vil betyde for Sani's egenkapital på 0-100 mio kr hvis aktieposten skulle optages til kursværdi istedet for!!!21/2 2011 16:03 collersteen 039269Hov - det var i løbet af 2008 at handlen med LM faldt på jorden - hvilket grafen også tydeligt viser.
Den handlede i forvejen omkring 22-2300 så der var en pæn købstilbudsrabat, men risikoen var så også derefter og den faldt som en sten til kurs 13-1500 da meddelelsen om afslaget kom.

Telefinans hedder noget med PureInvest, finans eller noget i den stil idag.21/2 2011 14:37 HRmunk 039260Sanistaal har lukket sin kørselsafdeling, og placeret opgaven hos Danske Vognmænd. Det vil sige, kunderne kan når de placerer ordrer vælge andre hurtigere og dyrere løsninger, hvis de har brug for varerne nu og her.

To-lager strategien, hvor man nedlagde de 24 lagre skulle nu være på plads. Det og Danske vognmænd løsningen skulle efter sigende have nedbragt Sanistaals enhedsomkostninger betydeligt.21/2 2011 20:50 akademikeren 039273Jeg ville være lidt nervøs for det 550 millioner store lån. Det kan jo ikke betales af cashflow, så en emission må være uundgåelig.24/2 2011 13:07 collersteen 039399AKdemiker - har du smugkigget i meddelelsen?
Flot.

http://www.proinvestor.com/aktienyt/534153/2011-nr.-01---Sanistaal-AS-planlaegger-en-aktieemission-paa-DKK-550-mio.-og-indgaar-betinget-heraf-ny-bankaftale

Den konvertering kom noget hurtigere end ventet må man sige. Bemærk begrundelsen - den burde man måske så nok have set komme. Og så er der stadig 1,8mia i gæld efter konverteringen.

Bankerne sætter sig på 76% af selskabet så upsiden i nær fremtid må være væk nu, sådan som jeg lige ser det.24/2 2011 15:44 akademikeren 139403Læg også mærke til hvad Brødrene A leverer til balancen et minus. Det har (heller) ikke været pengene værd.

Det associerede selskab Brødrene A & O Johansen A/S bidrager med en resultatandel på
DKK -1,1 mio. i 2010 (9 mdr.) mod en effekt på DKK 1,1 mio. i 2009.

2009 var slem nok i forvejen.


Den økonomiske krise ramte i slutningen af 2008 Saniståls hovedmarkeder meget hårdt, og
omsætningen faldt drastisk fra januar 2009. Fra 2008 til 2010 blev omsætningen således re-
duceret med DKK 2,5 mia. svarende til 40%. Ledelsen reagerede og har fra 2008 til 2010
reduceret medarbejderstaben med 1.319 svarende til 46%, omkostningerne er reduceret med
DKK 465 mio. svarende til 32% og arbejdskapitalen er reduceret med DKK 771 mio. svaren-
de til 55%. Samtidig med at disse nødvendige reduktioner er gennemført, er hele Saniståls
logistiksystem effektiviseret gennem en centralisering af lagre og en outsourcing af distribu-
tionen. Samlet set har dette betydet, at selv om omsætningen er reduceret med 40%, så var
Saniståls kerneforretning i 2. halvår 2010 atter lønsom, og logistiksystemerne opdateret til
uden investeringer at håndtere en forøget omsætning, når markederne atter normaliseres.

Som et led i fokuseringen på kerneforretningen blev det besluttet at frasælge og afvikle akti-
viteterne i datterselskabet Carl F International A/S. Denne aktivitet har samlet set givet et
væsentligt tab, men afviklingen er nu stort set afsluttet. Det samlede tab på erhvervelsen af
Carl F International A/S er i niveauet DKK 475 mio. inkl. renter af investeringen.

Investeringen i det associerede selskab Brødrene A & O Johansen A/S har siden købet i 2007
medført et regnskabsmæssigt tab på ca. DKK 270 mio. inkl. renter af investeringen.

Sanistål har således lidt betydelige kapitaltab og er derfor tynget af en utilstrækkelig kapitalisering og en uhensigtsmæssig kapitalstruktur. Derfor er der etableret en samlet løsningsmodel, som giver en væsentlig bedre kapitalisering (soliditeten øges fra -3% til 17%), fjerner usikkerheden om den finansielle opbakning til Selskabet og giver en årlig rentebesparelse på ca. DKK 35 mio.24/2 2011 23:17 collersteen 039419Lige et hurtigt og selverkendende interview med bestyrelsesformanden.

Det eneste man kan undre sig lidt over er at bankerne skifter hest midt i vadestedet, nu hvor de jo oprindeligt havde givet det ansvarlige lån til 2013.
Men okay - selvfølgelig også svært for dem at forlænge 1,8mia i kreditter med negativ egenkapital.
Det burde jo dog have ligget i kortene, da det jo egentlig har stået klart gennem det meste af 2010 at egenkapitalen ville blive negativ.
Mon ikke det også have hjulpet på sagen hvis man havde fået solgt de mange ejendomme fra i et hurtigere tempo - som jeg læser er der stadig for 220+ mio kr ejendomme til salg. Et lidt hurtige opsving havde nok også hjulpet på sagen, nu hvor virksomheden jo er ultratrimmet.

http://www.proinvestor.com/finansnyhed/10286880/Sanistaalfmd.:-Emission-skal-redde-os-efter-kaempebommerter


Alt i alt - ligner casen Sanistål H+H til forveksling. Dog blot endnu mere forgældet.
Surt for de eksisterende aktionærer at de må "give op" nu og lade sig udvande 1:5? eller 85% eller hvordan man nu siger det.2/3 2011 21:12 mrBlack 039673Men ejendommene kan vel kun reducere gæld givet at man sælger med profit.

Jeg ser at der står i meddelsen at
"Koncernens kapitalstruktur vil blive styrket mærkbart som følge af den foreslåede gældskonvertering.
Efter gennemførelsen heraf forventes en egenkapital i niveauet DKK 465 mio., og
den rentebærende gæld forventes at være i niveauet DKK 1.800 mio."

Hvis vi tager en EBITDA på 120m ifht 1800m får vi et meget gearet selskab selv efter kapital udvidelsen.

Det lyder skræmmende.2/3 2011 21:56 Franquin 039675Hvis de har ejendomme, der er fuldt belånt vil de eksempelvis have 100 kr i ejendomme under aktiver og 100 kr. i gæld under passiver. Når ejendommen bliver solgt vil de 100 kr. forsvinde fra regnskabet og gælden blive reduceret.

Så gælden kan godt reduceres selv om man ikke sælger med profit. Hvis man sælger med profit vil egenkapitalen stige.

Enig i at de stadig er for gearede efter min smag, når man ser hvilken branche de er i.TRÅDOVERSIGT