Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

      

Greentech Energy - generalforsamlig 2011


41636 collersteen 25/4 2011 10:55
Oversigt

Hermed et hurtigt referat af Generalforsamling i Greentech Energy Systems d.19. april 2011.

Fremmødet var ikke imponerende trods den nye (og dyrere?) lokation på det fine Marriott hotel.
Der blev kørt en præsentation igennem, som dog ikke var særlig lang - den er vedhæftet i bunden af indlægget. Som det ses er fokus lagt på at Greentechs troværdighed skal genskabes og det var i det hele taget et gennemgående tema sammen med oprydning.

Best. Formand Peter Høstgaard-Jensen startede kort med et lille overblik over de store linjer i selskabets udvikling. Jeg har skrevet 2 citater ned:
"Hårdtarbejdende nye direktion" og "Opnå større grad af troværdighed"
Det var ikke noget nyt eller revolutionerende i PH's tale, men han gav hurtigt ordet videre til CEO Pallavicini, som fortalte at der var forberedt en lille præsentation i 3-4 etaper:

1) CEO beretter om overordnede linjer og tiltag siden italienerne tog over
2) Vice CEO E. de Blasio beretter mere detaljeret om udviklingen i projekterne
3) CFO Mark Fromholt om den økonomiske udvikling
4) CEO om fremtiden

1 Pallavicini:

Han gjorde som sagt et stort nummer ud af det store arbejde med at genskabe GES' troværdighed - ikke blot overfor investorer, men i ligeså høj grad over samarbejdspartnere, banker, m.v. I sammenhæng med dette blev der ikke lagt fingre imellem hvor dårligt stort set ALT fra fortiden i GES var. Dårlige projekter, ingen vind, dårlige aftaler med "thieves and crooks", etc. Ifm. med de mange aftaler man har opsagt blev det bl.a. sagt "We'll have a very tough appoach, we will go to court, we will not pay these guys any more more money". Her kan det så nævnes at han i punkt 4 fortalte om kontrakten på civil works på Messina (som jeg mener var med Vito Nicastri) var aftalt til ca. 9 mio euro, men at der var kommet ekstra-regninger i en lind strøm, således at den samlede regning gik fra 9 til 12 til 19 til 21 mio euro. Han pointerede så at det var for "simpelt" civil works arbejde og at man der normalt max kan forvente 30% afvigelse fra tilbuddet. Så det var et eksempel på en af de bad guys som de har smidt ud og ikke vil samarbejde med mere, for "we are not mafia guys" - og så vidt jeg lige kan læse af mine noter ikke ville betale en rød reje mere. Der var vist betalt 1,5mio eur på en ekstraregning på 4,8mio eur som de nu kæmper om. Der var som sagt masser af snak om fortiden og hvor skod det hele havde været, men at de nu havde ryddet helt op og var i gang med at positionere GES igen som et internationalt, diversificeret og troværdigt vedvarende energiselskab.

Inden vi går videre kan vi lige putte et sidste citat ind fra CEO:
"I would not have invested 1 euro in these projects" - det var så stort set hele Greentechs Italienske og Tyske portefølje han kommenterede på.

I øvrigt sagde han også, at det var ganske imponerende at GES havde rejst projekter på Sardinien og Sicilien som nok var de 2 værste steder i Italien - han lod i hvert fald forstå at en normal italiener holdt sig langt væk fra de 2 øer....!!!

Efter alle de rædselshistorier om hvor dårligt det hele var fortalte han så hvad de havde gjort siden de tog over for at genskabe troværdighed og repositionere selskabet. Bl.a. havde de holdt mange møder med bankerne, EDF EN, PGE (Polen), m.fl. og "the banks respected GES now"... hvad det så end betyder konkret?

Ifm. repositionering var det vigtigt, at kunne konsolidere MonteGrighine ind i regnskabet - principielt er det jo blot et spgm. om regnskabsteknik, men det er vigtigt at kunne vise vækst i omsætning, produktion, etc. overfor investorer, analytikere, mv. hvis man vil fange deres opmærksomhed som energiselskab - ellers bliver man blot betragtet som et finansselskab. Groft sagt. Fremtidige projekter med EDF ville være på samme vilkår, så det har været vigtigt for dem at få det ændret, således at GES også kan konsolidere de projekter ind. Som jeg forstod det var man nået til enighed med EDF for ca. 14 dage siden om linjerne for en ny aftale. Og man havde også overtalt EDF til ikke at udnytte deres forkøbsret på Wojciechowo JV projektet. Ifm. EDF kom han også ind på at det var en vanvittig dårlig optionsaftale for GES, men at den selvfølgelig var indgået da GES var under stort pres. Optionsaftalen på 50% af fremtidige projekter til "indkøbspris + 50k bonus" EUR/mw betalte EDF 3 mio eur for og alene ved at træde ind i USTKA projektet ville den være tjent hjem - givet at godkendte projekter er 250-300k eur værd.

Endelig sluttede han sit første punkt af med at snakke om sol - de var "few days away" fra en fuld godkendelse af det projekt. Det blev så senere præciseret af Blasio til at det vil være fuldt godkendt indenfor 2 mdr og i drift ved udgangen af 2011. Det blev også af Blasio bemærket, at projektet brugte netadgangen fra Cagliari 1-2, hvilket ville give højere margin. Oveni blev det så også påpeget at det var på industriel zonet jord, hvilket gør at solafregningen er højere end ved et normalt solprojekt.

2 Blasio:

Man havde ansat en ny development director i Italien. Han er nævnt på præsentationen også.
Man har skåret til osv. og ved udgangen af 2011 vil man have opnået 1 mio euro i årlige besparelser.

Mht. Messina: Der har man ansat en ny Chief Administrator som er "reliable". Det blev så ikke sagt om det betød at den gamle havde været "unreliable"? Der har været en del problemer med en transformer-substation som GES har bygget selv i håbet at spare lidt penge ift. at lade netselskabet bygge den. Det skulle nu være på skinner og den vil blive overdraget (dvs. solgt) til netselskabet ved udgangen af 2011 for et encifret mio beløb i euro. Ca. det samme som konstruktionen har kostet. Til slut sagde han, at GES er "started to be respected as a good sponsor by the banks". Sponsor betyder i denne sammenhæng låntager.

Mht. Cagliari 2: Status på byggeri fremgår af slide. Byggeri færdigt 30. juni. Fuld operation i slutningen af november.

Mht. MG: Man har fået frigivet 19,7 mio eur som udestod fra projektfinansieringen, da de endelige overdragelsespapirer på projektet blev underskrevet og godkendt af bankerne. Man har som CEO sagde nået en aftale med EDF om co-manage for 2uger siden hvilket skulle betyde at man kan konsolidere MG fuldt ind i regnskabet. Endelig har man sparet 1,6mln eur på de afsluttende byggerier. Der var også lidt snak om at EDF-aftalen (den gamle) som jo gav EDF 100% management over den færdige park, også betød at Greentech brugte tid og ressourcer på at opbygge et fint og godt serviceteam på parken, som EDF så bare kom og hapsede, når den var færdigopført. Det er ikke en bæredygtig udvikling på sigt. MG vil omsætte for ca. 19mio eur i 2011.

Derefter snakkede Blasio kort om Polen og det fremgår også på slides at man er tæt på en finansieringsaftale med Raiffeisen Bank på 25/75 niveau, hvilket skal ses ift. at det "normally these days" er equity-andelen på over 30%. Indenfor 18-20 mdr regner man med at have 100mw godkendt.

Endelig snakkede han kort om growth som i de kommende 18-24mdr vil komme fra både opkøb men også greenfield projekter. CEO kommentede senere på det også, at når udviklingstiden i italien er op imod 8 år og 6 år i Polen, og fortiden jo har vist hvor kompliceret det er at bygge, så giver det mere mening også at tilkøbe færdige parker - for de er billige nu. Og underforstået kan købes til ca. samme pris som det koster GES selv at udvikle og bygge - derved sparer man besværet.

3 Mark Fromholt:

CFO Mark gennemgik kort tallene og sagde at man var gået over til at opstille regnskabet i EURO bl.a. fordi størstedelen af GES' aktiviteter nu er i EURO. Ikke uvæsentligt tilføjede han at det også var af hensyn til "nuværende og forventelige fremtidige aktionærer" - så kan man jo selv tolke lidt på det, men det er vel et tegn på at man mener det seriøst med positionere selskabet overfor de institutionelle investorer. Ellers har jeg kun noteret et par tal for MG, som såfremt det var konsolideret i 2010 ville have bidraget med 5mio eur i omsætning og 3,3 mln i ebitda. For 2011 er tallene 10mln eur og 8mln eur.

4 Pallavicini:

Afsluttende snakkede han lidt om fremtiden - (det skal i øvrigt siges, at han som en del italienere jeg kender er meget god til at snakke længe).

"We have cleaned up the company, the balance sheet, etc" blev det bl.a. nævnt igen. Dernæst kom han ind på at der er lidt grøde i den vedvarende energisektor i europa, og at GES snart vil stå alene som et børsnoteret (i kbh), troværdigt, stort, vedvarende energiselskab. Om det er helt sandt skal jeg ikke kunne sige, men CEO nævnte at EDF nu er ved at tage 100% kontrol over EDF EN igen ( http://www.proinvestor.com/boards/41584/EDF---koebsti.. ), at ENEL's vedvarende energiselskab var en fiasko IPO der blev stoppet ned i halsen på de retailaktionærer, men her på det sidste er den gået fra kurs 1,60 eur til over 2. EDP er portugisisk ejet og tilbage er der så eksempelvis Alerion, men de har "no money, no liquidity and an Italian image" !!! (måske det var i denne sammenhæng at han også fik nævnt "full of crooks and thieves", men det skal jeg ikke kunne sige med sikkerhed. Det kan godt være bare om Italien/Italiensk projektudvikling i almindelighed).

Mht. vækst blev det også nævnt at man kunne bruge Greentech aktien som currency, men der blev ikke snakket om evt. kurser osv. Det var dog underforstået at for at dette kan lade sig gøre behøver man troværdighed og institutionel opbakning i aktien. Endelig sluttede han af med at sige lidt om Italien og støtteordningerne. Italien tænker kun 2mdr frem med den politik de fører pt. - de tænker slet ikke frem til 2020, hvor de kommer til at være på spanden og langt fra de mål der er sat.

Jeg har også skrevet "faster than you think" ned - jeg vil tro det var om hvor hurtigt Italien kan komme i problemer mht. energiforsyning, priser, m.v.

Det var sådan set hvad der blev gennemgået i store træk. Opsummerende blev "troværdighed", "oprydning" nævnt mange gange og at det fortidens aftaler virkelig var katastrofale.

I den ganske korte spørgetime blev der spurgt til priser på projekterne - man havde ikke de endelige tal endnu.

Omkring turbinepriserne kunne man nu være heldig at opnå 800-900k euro/MW

Projekterne (og pipelinen) blev endnu en gang kritiseret, og CEO fortalte, at der var alt for lidt vind. Mange steder "not even 1600 full load hours" per år. Og at der i bankernes budget nu kun var regnet med 1250 på MG. (i særklasse et dårligt projekt så, red.)

Cagliari 2 var kun 1400 hours i budgettet nu, men idet man havde investeret så meget allerede så kunne det ikke betale sig at skippe det. Der skulle kun investeres 15mln euro mere og med finansiering osv. når det var færdigt ville GES måske endda stå med penge i hånden. Projektet ville samlet løbe op i ca. 40mio eur!

Endelig blev det sagt, at EDF betalte 1,29 mio eur/mw på MG og at projektet stod i 1,4-1,5 mio euro.


Hvis I er nået herned til, vil jeg så bare lige slutte af med at sige, at jeg alt i alt sidder med en betryggende smag i munden. Italienerne har selv smidt en god sjat penge ind i selskabet og de har store planer og virker til at arbejde hårdt med at genskabe troværdigheden. Samtidig må jeg dog også indrømme, at de mange dårlige ting om fortiden var lidt rystende - selvom der måske også har været noget strategi/overdrivelse i at få fortiden til at se endnu dårligere ud. Generalforsamlingen har ikke ændret mit syn på selskabet i negativ retning og det er min overbevisning, at downside i aktien bliver mindre og mindre. Og med onsdagens melding om, at man vil tilbagekøbe egne aktier bliver der også sat handling bag ordene om at kursen skal finde et andet leje som ikke afspejler "krisestemning". Men om der går 1 - 6 eller 12 mdr før vi ser et acceptabelt niveau, som for mig nok ligger i de høje 20'ere pt er svært at sige. 2011 ser i hvert fald spændende ud med

1) Solprojekt, byggeri og i drift. (vi mangler detaljer om pris, afkast, etc førend vi kan vurdere om det er godt eller skidt. Med de oplistede fordele på projektet er GES dog måske lidt bedre stillede end andre solprojekter i Italien. EDF og Italierne har erfaring med solar)

2) Cagliari 2 i drift

3) Byggestart på 1-2 projekter i polen, hvis vi er heldige.

4) Evt. opkøb af kapacitet? (vi ved jo at italienerne selv har en pæn sjat og de bliver vel før eller siden lagt ind i GES. Udfra kurs og pris til den tid kan vi så se om de virkelig vil GES eller sig selv det godt.)

5) Afklaring om støtten i Italien. Det kan godt blive en gyser.


Det blev lidt hurtigt og ikke så sammenhængende. Håber det var læsbart alligevel, og at I fik noget ud af det.

Andre deltagere på GF? Kom endelig med kommentarer og rettelser. Ovenstående er jo blot mit (mere eller mindre farvede) indtryk fra GF. Troldmanden blev set på GF, men det vides endnu ikke om CEO, CFO, m.fl. er sluppet ud af Troldmandens krydsforhør...

God påske oppe fra korset.
Collersteen


Egne aktier http://www.proinvestor.com/aktienyt/546689/Greentech-..
Referat: http://www.proinvestor.com/aktienyt/546418/Referat-af..
pdfGES_GF_Presentation_20110419_final..25/4 2011 12:27 troldmanden 741638Tak for et fantastisk indlæg coller. Så kunne jeg jo næste godt have sparet mig selv at deltage....

Et par detaljer fra Troldmandens krydsforhør.

I tråd med hvad coller har nævnt om Pallavicini utilfredshed med den tidligere ledelses beslutninger så var Pallavicini heller ikke just begejstret for at GES havde valgt at bygge deres egen transformator station ved Missina. Det ville han aldrig have gjort og det kommer ikke til at ske igen. GES bruger nu en del ressourcer på at forhandle med Terna om at få dem til at købe den. Og det forventes at indbringe ca 5 mio euro ved udgangen af året. Præcis det samme som det har kostet at byge den

2 gange under selve præsentationen blev der nævnt 6 lande. Men officielt så har de kun aktiviteter i 5 lande. (Italien, Polen, DK, Tyskland og Norge) Så de kigger altså på et nyt land. Og det land er.........Spanien. Præcist hvad det er de kigger efter ved jeg ikke. Det vil nok være mest nærliggende at tænke sol projekter. Men Spanien reviderede bare deres afregningspris på sol (og vind) sidste år så det nu ikke længere er helt så attraktivt mere.

I Poloen er GES ved at indgå en større strategisk aftale med PGE, det statsejede polske energi selskab, som de allerede har en 50/50 samarbejde med om Wojciechowo der vil blive bygget i år. Det lød som om det både galdte nogle af de eksisterende projekter men også en række helt nye projekter som endnu ikke ses i pipelinen. Omend det egentligt betyder færre mw på GES bogen per projekt så ser jeg det som et rigtig godt streatetisk træk at få en endnu tættere relation til det polske energi selskab. Det vil alt andet lige speede processen op at have dem med som partner.

Som Coller nævnte så fortalte Pallavicini at prisen på nye vindmøller nu er faldet til 800-900.000 euro per mw. Og han sagde selv Vestas priser var faldet......

Til sammenligning så har GES betalt 1,04 mio eurp per mw for Nordex møllerne.....

Pallavicini nævnte rigtig nok at det i bund og grund er nogle elendige projekter GES allerede har opstillet. Meeeen det er nu lidt for billigt udsagn. Jeg vil i stedet for sige det er de forkerte møller man har valgt at opstille. For selv på sits med meget dårlig vind kan det altså nu til dags lade sig gøre at nå op i omegnen af 2000 fuldlast timer hvis blot man benytter sig af lavvinds møller og ikke normale møller som Nordex 1,5mw. Så mulighederne er der altså. Såfremt de loikale myndigheder vil godkende disse lavvindsmøller som jo har en noget støre rotordiameter og dermed også en højere total højde.

Italien bør generelt kun være lavvindsmøller. Og da Pallavicini jo nævnte selv Vestas priser var faldet så tyder noget på de i de mindste har forhørt sig om muligheden. Og mon ikke det gælder specielt V100. V112 er desværre nok FOR stor til deres projekter

Det var så lige mit beskedne indput til collers fantastiske indlæg.

T.25/4 2011 13:10 troldmanden 441641Green wind energy

Glemte en væsentligt detalje.

På et par andre aktiesits har der i et stykke tid været spekulationer om GES overtagelse af det konkurs truede og børsnoterede selskab GWE. Jeg spurgte GES om det efterfølgende. Og jeg fik et meget klart og tydeligt svar. GES har IKKE været eller er i dialog med GWE. De finder det ikke specielt interessant. Man skal aldrig sige aldrig. Men som han nævnte så ser det skidt ud når en af de helt store spillere efter en grundig DD vælger helt at trække følehornene til sig. Så er det altså fordi der er noget helt galt.

Jeg hørte en spekulere i at Korral Partners muligvis har lavet en aftale med GWE om at hjælpe dem, og Korral så gerne ser GES overtage GWE. Så det er måske der spekulationerne på de andre sits stammer fra26/4 2011 19:49 Radek 041704Hej Collar,

Tak for et meget interessant indlæg. Respekt for at du gider referere GF til os, der ikke var med.
Tak for det.

Vedr din opsummering på GES (de 5 punkter), så er jeg meget enig i alle 5. Jeg har det imidlertid sådan, at pkt 5 vedr usikkerheden omkring støtten i Italien vejer meget tungt i forhold til de første 4 punkter. Det er virkelig mange penge, som GES har påtaget sig risiko for med deres storstilede projekter i Italien.

Som det jo tilsyneladende også nærmest er blevet sagt på GF, så er det jo helt ude i skoven at sætte vindmøller op i stor stil i Italien! DEt blæser jo næsten ikke! Og så har de endda valgt ikke at sætte lavvinds-møller op... Vi ved jo alle, at det i sin tid ikke spillede en rolle, om parkerne nogensinde ville tjene penge. De daværende storinvestorer gik ind i Italien for at tjene penge på kursstigninger grundet i statsstøtten. Den vakler nu... Det kan blive enormt dyrt for GES.

Jeg nærer dog stor tiltro til den nye linje, der er lagt, og jeg følger med fra sidelinjen, da jeg gerne vil være investor i GES (igen), men pt har jeg ikke kapital på kontoen til den slags risikobetonende investeringer.

DEt bedste til GES (og Collarsten),

Radek27/4 2011 22:37 collersteen 041758Hej Radek.

Man burde sætte sig ned og regne på en "break-even" afregningspris. Her kommer det jo GES tilgode at de faktisk er moderat gearede.

Mht. afregningspris har jeg hørt, at eksperternes skøn går fra omkring 14 til 18 eurocents afhængig af om det er de pessimistiske eller de optimistiske man har fat i. Det er vist også flertallets forventning, at man går over til en helt fast pris "statsgaranteret" i 2016. Måske endda før. De grønne certifikatpriser forventer man vil ligge omkring de 8 eurocents indtil videre - det skulle også være "ekspertudsagn" - inkl. EDF EN's.

Det er svært at spå om hvad der sker, men jeg tror nu ikke at man overnight vil cutte afregningerne så meget at vindpark-ejerne går konkurs - der er jo nok en del som er væsentlig mere gearede end ges. Selv ved 14 eurocents tror jeg nu nok at GES's vindparker kan løbe rundt.27/4 2011 11:05 Insolvens 041734Takker rigtig rigtig mange gange Coller.

Det var jo lige det, som jeg efterspurgte. Med fornemmelser, følelser og det hele. Super.

Mvh.

InsolvensTRÅDOVERSIGT