Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

      

Lidt vrøvl om [FLS]


43432 Stockrosen 26/6 2011 21:26
Oversigt

Jævnligt prøver jeg at finde ud af, hvor mine aktier forsøger at forsvinde hen, og nu har jeg siden december 2010 set et forsvindingsnummer med FLS fra ca. 548 og til nu ca. 400!!

Lidt af en glidetur, og så bestemte jeg mig til (for mit eget bedste), at finde ud af, om
den ville fortsætte ned, eller det måske ville blive noget andet (snart). Så jeg tog mig den beslutning, der er det første der står på det beslutningsgrundlag, der blev lidt af week-end arbejdet, at få lidt overblik over hvad der sker ved Q2.

Egentlig var det lavet "kun" til mig selv, så det er skrevet som tænkt i arbejdsgangen, og
det var jo kun mig, der skulle finde en konklusion, men nu får i det som det blev til!!

I kan klare det med at læse slut konklusionen, men hvis i mener det er "crap", kan i læse
teksten, og finde ud af om det er blevet til på en kvalitativ måde.

Så jeg kopierer bare ind:

Jeg vil forsøge at tage temperaturen på FLSmidth (hvad kan vi vente os, af en kommende Q2 rapport)

Opgaven er at finde ud af, hvordan det går for FLS med at leve op til egne forventninger for 2011, her hvor vi om lidt går ud af Q2 2011. Jeg vil forholde mig til ordreindgang og omsætningsudviklingen, for at få et fingerpeg om hvordan det går, og ikke så meget EBITDA og EBIT (lader jeg FLS om).

Jeg er aktionær i FLSmidth, og har set på, at aktien er faldet fra kurs 548,-kr. i december 2010, og ned til nu kurs 400,-kr. her sent juni 2011. Det kunne jo være rart, om det snart kunne vende til noget "optrend", men det skal selvfølgelig basere sig på en positiv udvikling i FLSmidth, og det positive skal som minimum være, at FLS kan leve op til egne forventninger, eller ekstraordinært overgå dem.

Efter fremlæggelsen af FLS årsregnskabet for 2010, har jeg læst mange analytikeres vurderinger vedrørende regnskabet, og det har været skuffede forventninger på omsætningssiden, specielt inden for Cement, men også på EBIT i helheden.

Efter fremlæggelsen af Q1 2011 hed det: FLSmidth skuffer på såvel omsætning som indtjening! Det er ikke lige sådanne udsagn, der får vendt en aktiekurs til stigende trend.

At der så fra FLSmidth bliver givet en god medfølgende forklaring på, at den faldende omsætning inden for cement skyldes uroen i Nordafrika, og man af sikkerhedsmæssige årsager har valgt at periodeforskyde kontrakter, og altså også omsætning og indtjening, - det flytter ikke på opfattelsen. Det er altså ikke noget økonomi man går glip af, det kommer bare som senere omsætning og indtjening.

Det undgår også flere analytikeres opmærksomhed, der i Q1 2010 ligger en O&M kontrakt til 1,1 mia., og man nødvendigvis skal tage hensyn til den, når man laver sammenligningen Q1 2011 vs. Q1 2010. Nu kan man jo frygte, de laver det samme ved sammenligningen Q2 2011 vs. Q2 2010, for FLS har to O&M kontrakter i Q2 2010, men der er ingen i Q2 2011. FLSmidth lavede i alt fire femårige O&M kontrakter i 2010, med en samlet kontraktsum på 2,5 mia. DKK, og de vil så figurere på omsætningen indenfor cement i kontraktperioden over de fem år.

Til en start vil jeg kigge på FLSmidth`s samlede ordrebeholdning, for at se om den udvikler positivt, fra starten af 2010 og frem til slut Q1 2011.

Ordrebeholdningen er ved udgangen af 2009, DKK 21.194 mio.
Ordrebeholdningen er ved udgangen af 2010, DKK 23.708 mio.
Ordrebeholdningen ved udgangen af Q1 2011 DKK 24.033 mio.

Ordrebeholdningen er altså stigende, og antyder ordreindgangen arbejder positivt, til gunst for fremtidig omsætning.

Jeg vil forsøge at få overblik over ordreindgangen i 2010 splittet op i cement og mineral samt kvartaler. Det giver måske et overblik, der kan benyttes til noget estimeret, for det Q2 vi er i nu.

Ordreindgang 2010 for cement, opdelt i kvartaler.

Q1 2010 ordreindgang DKK 2.834 mio. / inklusiv 1 stk. O&M kontrakt, Angola.

Q2 2010 ordreindgang DKK 3.346 mio. / inklusiv 2 stk. O&M kontrakter, Ægypten x2, Tunesien.

Q3 2010 ordreindgang DKK 1.618 mio.

Q4 2010 ordreindgang DKK 2.238 mio. / inklusiv 1 stk. O&M kontrakt, Ægypten.

Q1 2011 ordreindgang DKK 1.603 mio.

Så ses det tydeligt, hvilken betydning det har, om der er en O&M kontrakt i et kvartal eller ej. FLSmidth har jo allerede ved beretningen/årsregnskabet sagt, der vil blive færre O&M kontrakter i 2011, og måske slet ingen, og det er her jeg mener, at analytikerne skal være vågne i en sammenligning med kvartaler.

O&M (Drift og Vedligeholdsaftaler), FLS introducerede i 2006 et nyudviklet koncept for drifts og vedligehold på cement produktionslinjer, og den første O&M kontrakt blev indgået i 2007 i Ægypten, og denne kontrakt blev forlænget i 2010. I 2009 blev der indgået en kontrakt i Libyen, men i 2010 kom der et gennembrud, hvor der blev indgået fire femårige kontrakter i Afrika (Angola, Ægypten, Tunesien).

Det er så en eller flere af disse O&M kontrakter, der er periodeforskydning på (nævnt i 2011 Q1 rapporten).

Ordreindgang 2010 for mineral, opdelt i kvartaler.

Q1 2010 ordreindgang DKK 2.382 mio.
Q2 2010 ordreindgang DKK 4.197 mio.
Q3 2010 ordreindgang DKK 2.071 mio.
Q4 2010 ordreindgang DKK 2.332 mio.
Q1 2011 ordreindgang DKK 3.375 mio.

Her kan man så se Q2 skiller sig pænt ud med et højt ordreindtag, og splitter jeg op i annoncerede ordrer, og uannoncerede, vil man se, at godt nok figurerer der meget annonceret i kvartalet, men uannoncerede ordrer vægter højere.

Annoncerede ordrer Q2 2010 DKK 1.717 mio.
Uannoncerede ordrer Q2 2010 DKK 2.480 mio.

Det kan så være opmærksomheden værd, for når jeg senere forsøger at estimere Q2 2011, vil man se, der indtil nu kun er annonceret en mineralordre i Q2 2011 - kontraktsum 176 mio. (guldmine Canada). Ikke voldsomt når man sammenligner Q2 2010 vs. Q2 2011, men det kan sagtens komme til at være større end både Q1 2010 og Q3 2010 (men vi kender ikke størrelsen på de uannoncerede i Q2 2011).

Når jeg nu kan se en opdeling på ordreindgangen splittet i kvartaler og i cement og mineral, kan det måske være en fordel at se omsætningen på samme splittede måde.

Omsætning 2010 for cement, opdelt i kvartaler.

Q1 2010 omsætning DKK 2.426 mio.
Q2 2010 omsætning DKK 2.374 mio.
Q3 2010 omsætning DKK 2.272 mio.
Q4 2010 omsætning DKK 2.300 mio.
Q1 2011 omsætning DKK 1.935 mio. (det er så et kvartal med periodeforskydning pga. Nordafrika).

Man ser her, omsætningen i de enkelte kvartaler i 2010 ligger stabilt på et snit der hedder DKK 2.343 mio.

Omsætning 2010 for mineral, opdelt i kvartaler.

Q1 2010 omsætning DKK 1.836 mio.
Q2 2010 omsætning DKK 2.183 mio.
Q3 2010 omsætning DKK 2.618 mio.
Q4 2010 omsætning DKK 2.950 mio.
Q1 2011 omsætning DKK 2.199 mio.

Man ser her, omsætningen stiger pænt kvartal efter kvartal, og at Q1 2011 vs. Q1 2010 er pænt højere i en sammenligning. Det kan, hvis det mønster fortsætter igennem kvartalerne i 2011, blive udmærket for den samlede omsætning cement/mineral, hvis cement stadig er udsat for periodeforskydning i Q2, fra mere end et land i Nordafrika (Libyen), - så kan mineral opveje lidt i det forhold.

Kigger jeg efter en gennemsnitlig stigningstakt gennem kvartalerne i 2010, ender jeg med DKK 371 mio., det bliver nok den jeg vil anvende i et estimat for Q2 2011.

Jeg vil nu også tage i betragtning, at FLS i Q1 2011 rapporten skriver, at omsætningen indenfor mineral i Q1 2010 var lav i forhold til forventningerne til helåret, og forventes således at stige i de kommende kvartaler.

Jamen der er jo ingen vej udenom at skulle til at kigge på Q2 2011 (hvis ovenstående skal have mening). Jeg vil som jeg har gjort til nu, holde Cembrit udenfor, og kun fokusere på cement og mineral, og jeg vil starte med cement.

FLS skriver i Q1 2011 rapporten:

Den aktuelle situation i flere nordafrikanske lande medfører forsinkelser på igangværende projekter og usikkerhed på kort sigt, men ændrer ikke FLSmidths langsigtede forventninger til regionen. Det vil jeg så naturligvis tage med i mine betragtninger, når jeg laver estimat for Q2 2011.

Jeg kan jo starte med at finde de annoncerede ordrer der er lavet bindende kontrakt på i Q2 2011.

Der er to ordrer annonceret:

1. Moderniseringsprojekt på cementfabrik i Rusland, kontraktsum DKK 400 mio.
2. En komplet cementfabrik i Nigeria, hvor der ikke oplyses nogen kontraktsum.

Så er jeg nødt til at forholde mig til, hvad jeg vedrørende Nigeria ordren kan læse i den nigerianske avis Vanguard, der ved kontraktunderskrivelses ceremonien refererer til, det er en ordre til en værdi af USD 500 mio., og ved en valutakurs der siger 5,2452 = DKK 2.622.600.000

Der er i samme artikel nævnt en førsteudbetaling for at starte op på USD 50 mio., og det er ved en omregning efter samme dollarkurs 5, 2452 = DKK 262.260.000

FLS oplyser selv i Årsrapporten 2010 om forudbetalinger på ordrekontrakter:

Ved indgåelse af større kontrakter giver kunderne typisk 10 - 25 pct. af den samlede kontraktsum i forudbetaling.

Finansieringen vedrørende Nigeria kontrakten er bragt på plads af FLS, og min vurdering er, at en ordre af denne kaliber, med en finansiering sikret af FLS, sandsynligvis har 10 pct. som forudbetaling. Men der er ikke nogen sikkerhed for, det er sådan det er, men er USD 50 mio. 10 pct. af kontraktsummen, ja så lyder kontrakten på USD 500 mio., men er de USD 50 mio. 25 pct. af kontraktsummen, ja så lyder kontrakten på USD 200 mio., eller omregnet efter 5,2452 = DKK 1.049.040.000. Her vil jeg nok mene, at når der i artiklen i Vanguard oplyses:

Abuja - An indigenous company, BUA Group, has embarked on the building of a $500 million cement plant at Okpella community in Edo.

Så er det på sin plads med rette at formode kontraktsummen er på ca. USD 500 mio., og det er det jeg vil estimere ud fra.

Det vil sige de annoncerede ordrer inden for cement i Q2 sammentalt udgør:

DKK 400 mio. + DKK 2.622.600.000 = DKK 3.022.600.000

Men der er også de uannoncerede ordrer inden for cement, og hvad vil de udgøre i Q2 2011?

Her vil jeg kigge på det nærmeste kvartal Q1 2011, som er berørt af periodeforskydning på kontrakter m.m.

Q1 2011 havde et samlet cement ordreindtag på DKK 1.603 mio., og der var annonceret en cementordre til Brasilien med en kontraktsum på DKK 180 mio. Den resterende del op til de 1.603 mio. er uannoncerede ordrer.

Uannoncerede ordrer indenfor cement Q1 2011 = DKK 1.423 mio.

Jeg vil ikke afvige fra dette beløb, men bare kopiere det til Q2 2011 som en realistisk gentagelse, selvom jeg formoder det endelige tal bliver lidt højere. Så et samlet estimat for cement Q2 2011 kalkuleres så til:

DKK 3.022.600.000 + DKK 1.423.000.000 = DKK 4.445.600.000 (runde tal DKK 4.445 mio.).

Vedrørende estimat for omsætningen indenfor cement, vil jeg henholde mig til FLS egne forventninger for helåret 2011 som er 9-10 mia., og det faktum FLS efter Q1 2011 fastholder forventningerne, på trods af den lavere omsætning i Q1 2011.

Den samlede omsætning indenfor cement, var i Q1 2011 på DKK 1.935 mio.

Der mangler således for resterende del af året DKK 7.065 mio. op til 9 mia., og ligeligt fordelt på de resterende tre kvartaler, udgør det DKK 2.355 mio. pr. kvartal, hvilket vil sige omsætningen fra Q1 2011 til Q2 211 skal stige med DKK 420 mio.

Customer Service andelen af den samlede cement omsætning i Q1 2011 udgjorde DKK 669 mio., som var en stigning på 5 pct. vs. Q1 2010 DKK 638 mio. - Ser jeg på stigningen i Customer service andelen mellem Q1 og Q2 i 2010, udgjorde den DKK 143 mio. til DKK 781 mio., eller en stigning på 22,41 %, så jeg indlægger en stigning på Customer service på 20 % fra Q1 2011 til Q2 2011.

DKK 669 mio. + 20 % = DKK 134 mio.

De DKK 134 mio. er så en del af den forventede stigning på DKK 420 mio., og de resterende DKK 286 mio., vil jeg mene klart kommer hjem på omsætningen, da både Ægypten og Tunesien i Nordafrika, er væsentligt mere rolige end i Q1 2011 (må virke på noget kontraktligt periodeforskudt).

Det bliver altså et estimat for den samlede cement omsætning i Q2 2011 på minimum DKK 2.355 mio., hvilket ikke ligger langt fra den gennemsnitlige omsætning over kvartalerne i 2010 på DKK 2.343 mio.

For Q2 2011 kommer estimaterne så til at se ud som:

Samlede estimerede ordreindgang for cement Q2 2011 DKK 4.445 mio.

Samlede estimerede omsætning for cement Q2 2011 DKK 2.355 mio.

Så skal der laves det samme estimerede overblik over mineral afdelingen.

Ordreindgang estimeret for Q2 2011

Indtil nu er der i Q2 2011 annonceret 1. mineralordre til Canada med en kontraktsum på DKK 176 mio., og det er så det tal der er at regne med for annoncerede mineral ordrer i Q2 2011.

Annoncerede mineralordrer Q2 2011 DKK 176 mio.

Uannoncerede ordrer er lidt svære at skyde sig ind på, men ser jeg på kvartalerne henover 2010 og Q1 i 2011 ser det ud som følger.

Q1 2010 uannoncerede mineralordrer DKK 1.595 mio.
Q2 2010 uannoncerede mineralordrer DKK 2.480 mio.
Q3 2010 uannoncerede mineralordrer DKK 2.071 mio.
Q4 2010 uannoncerede mineralordrer DKK 1.943 mio.
Q1 2011 uannoncerede mineralordrer DKK 2.675 mio.

Jeg mener her at kunne se, at Q2 er et udmærket kvartal, og at investeringslysten og investeringsbehovet er mærkbart større i Q1 2011 vs. Q1 2010. Det vil jeg tage højde for (på en eller anden måde).

Q1 2010 virker som det svageste kvartal, og Q2, Q3, Q4 på ca. 2,1 mia. i snit, og så et boom i Q1 2011 på ca. 600 mio. oven i de 2,1 mia.

Jeg vil holde mig på niveauet i Q1 2011, og estimere uannoncerede mineralordrer i Q2 til DKK 2.700 mio., ud fra Q2 ser ud til at være mere ordreaktivt på mindre ordrer end Q1 (2010).

Uannoncerede mineralordrer Q2 estimeres til 2.700 mio.

Det giver så en samlet estimeret ordreindgang i Q2 2011 på DKK 2.876 mio.

Omsætning estimeret for Q2 2011

FLSmidth forventer selv at have en mineralomsætning for helåret på DKK 10-11 mia., og FLS fastholder disse forventninger ved Q1 2011 rapporten.

Omsætningen i Q1 2011 udgør DKK 2.199 mio.

Der mangler altså minimum 7.801 mia. for de resterende 3 kvartaler, - i snit 2.600 mio. pr kvartal.

Ser jeg på omsætningen over kvartalerne i 2010, stiger omsætningen jævnt fra kvartal til kvartal, og det ses i en sammenligning med Q1 2010 vs. Q1 2011, hvor omsætningsstigningen er hele 20 pct., at der er aktivitet i mineral, og det skal så omsættes til 2011.

Ud fra omsætningsstigningen fra kvartal til kvartal i 2010 opgjort i DKK, har jeg fundet den gennemsnitlige stigningstakt, og den er kalkuleret til DKK 371 mio. Den stigningstakt vil jeg anvende over i 2011, men så reguleret med stigningsprocenten mellem Q1 2010 vs. Q1 2011, og den var 20 pct. - stigningstakten i 2011 bliver altså DKK 371 mio. + 20 % = 445 mio. (runde tal).

Så omsætningen i Q1 2011 DKK 2.199 mio. stiger i Q2 2011 med DKK 445 mio. til DKK 2.644 mio.

Sammenfatningen estimeret for Q2 2011 Cement og Mineral ser så ud som:

Estimeret samlet ordreindgang i Q2 2011 for cement DKK 4.445 mio.
Estimeret samlet ordreindgang i Q2 2011 for mineral på DKK 2.876 mio.
Estimeret omsætning i Q2 2011 for cement på DKK 2.355 mio.
Estimeret omsætning i Q2 2011 for mineral på DKK 2.644 mio.

Samlet estimeret ordreindgang Q2 2011 cement/mineral DKK 7.321 mio.

Samlet estimeret omsætning Q2 2011 cement/mineral DKK 4.999 mio.

Jeg mener selv det er konservative estimater, som muligvis bliver overgået, og specielt i "mineral".

Men hvad betyder det så for helheden, som er forventningerne for et helt år (Halvt år H1)

FLS forventer cement omsætter for 9 - 10 mia. DKK (H1 4,5 - 5,0 mia.)

Q1 realiseret cement omsætning DKK 1.935 mio.
Q2 estimeret cement omsætning DKK 2.355 mio.

I alt for Q1 & Q2 2011 DKK 4.290 mio. (Cement hænger stadig H1 med minus DKK 210 - 710 mio.)

FLS forventer mineral omsætter for 10-11 mia. DKK (H1 5 - 5,5 mia.)

Q1 realiseret mineral omsætning DKK 2.199 mio.
Q2 estimeret mineral omsætning DKK 2.644 mio.

I alt for Q1 & Q2 2011 DKK 4.843 mio. (mineral hænger stadig H1 med minus DKK 157 - 657 mio.)

Konklusionen ved H1 må være, forventningerne fastholdes for hele året, men ingen opjustering.

Ordrebeholdningen er steget kraftigt ved H1, hvilket lover godt for fremtidig omsætning. Ordrebeholdningen vil ved H1 komme tæt på "toppen" i 2008 ca. DKK 30.000 mio. (DKK 30 mia.).

Kommer der ro i Libyen, kan cement sagtens hente ind på efterslæbet, og den nye ordre i Nigeria vil bidrage positivt henover Q3 og Q4 2011.

FLS venter stigende mineral omsætning resterende del af 2011, og skal de nye Super Service Centre til at træde i karakter, bliver det nok også med stigende omsætning.

Summa Summarum: Det vil berolige aktiekursen!!(tror jeg)

Stock`
27/6 2011 20:35 Kristensen 043478Super godt og detaljeret gennemgang af FLS. Det bliver spændende at se hvor tæt på dine estimater kommer.

Thumbs up!27/6 2011 22:46 Stockrosen 043488Ja det bliver spændende, når vi når august.

Min mening er, det ikke kan blive en dårligere
oplevelse end estimaterne viser,og det var i den
retning, jeg gerne ville dække mig af om muligt.

Jeg er parat til at acceptere FLS overrasker, og
overgår mine forventninger og estimater.27/6 2011 23:34 troldmanden 043493wauw stockrosen. Det er nok et af de bedste indlæg der har været skrevet her på proinvestor. Tak for berigelsen og naturligvis et kæmpe point til dig.

Lav du bare flere af sådan analyser på resten af de aktier du har i din pf28/6 2011 20:08 Stockrosen 043515Tak for roserne Troldmanden!!

Jeg laver dem for mig selv, men i den her situation, var kvinden på "tøseweekend", og det
gav lidt frirum...(det tager tiden).

Men naturligvis, når det er noget der falder i
god jord, vil jeg naturligvis poste mit arbejde!

Så jow...

Stock`28/6 2011 23:09 troldmanden 043526Lækkert lækkert. Måske vi skulle lave en indsamling til en ny tur til din kone
29/6 2011 10:47 MadsK 0435442 Nyheder siden din analyse:

Ny ordre i Mineral divisionen:
http://www.proinvestor.com//finansnyhed/10304104/FLS-..

ATP sælger ud:
http://link.smartscreen.live.com/?l=http%3a%2f%2fhugi..29/6 2011 11:19 Stockrosen 043547Rart med den mineralordre,- den når lige med i Q2.

Dit link til ATP udsalg virker ikke, - men hvis ATP sælger ud, må der følge en forklaring med (jeg gerne ville have læst).

Jeg kan måske selv Google den frem i lyset.29/6 2011 11:21 collersteen 043548


29/6 2011 11:37 Stockrosen 043551Tak for den Collersteen!

Jeg fandt den på Nordnet, og min første tanke er bare, de er kommet under 5 pct., og det skal de jo meddele. Jeg læser det ikke som om, at de sælger af nogen speciel årsag.29/6 2011 11:53 collersteen 043552FLS fortsætter deres hot streak
FLSmidth har modtaget en ordre til en værdi af cirka DKK 670 mio. (cirka EUR 90
mio.) fra det marokkanske firma OCP Office Chérifien des Phosphates på levering
af udstyr til en fosfatterminal i havnen Jorf Lasfar beliggende ved
Atlanterhavskysten, omkring 120 km syd for hovedstaden Casablanca.
http://hugin.info/2106/R/1526870/462551.pdf29/6 2011 12:17 Stockrosen 043553Det er en god dag Collersteen!!

FLS har annonceret to ordrer, der samlet når tæt på 1 mia. - 931.310.000 DKK.

Nu flytter kursen sig også efter, det bliver et godt Q2, - og mon ikke der er travlhed med at lukke shorts (tror jeg).29/6 2011 15:08 turin 043559At ATP justerer på deres portefølje skal man ikke lægge så meget i. Der kan være mange grunde til at de sælger ud af FLS. Deres investeringspalette er jo langt bredere end bare aktier.

- turin30/6 2011 12:09 Stockrosen 043574Så trak FLS endnu en betydende ordre ind!

Det bliver altså et godt Q2 for FLSmidth.

FLS: FLSmidth opnår mineralordre i Latinamerika

10:36


Selskabsmeddelelse til Finanstilsynet nr. 17-2011, 30. juni 2011

FLSmidth har indgået en betydelig kontrakt på leverance af udstyr til en
kobbermine i Latinamerika.


Ordren omfatter bl.a. leverance af et mølleri bestående af verdens største
enkeltmølle til semi-autogenformaling samt adskillige kuglemøller.


Ordren understreger FLSmidths stærke engagement i dette betydningsfulde
kobbermarked og er en yderligere styrkelse af koncernens position som en
førende leverandør til industrien.


Teknologi og en lokal serviceorganisation var vigtige elementer i
beslutningen om at tildele denne leverance til FLSmidth. FLSmidth er stolt
over at kunne bistå kunderne lokalt, og vores fokus på lokal tilstedeværelse
og tæt kundekontakt har vist sig at være en succes, udtaler adm. koncernchef
Jørgen Huno Rasmussen.


Ordren vil bidrage positivt til FLSmidths indtjening indtil 2013.

30/6 2011 21:07 Stockrosen 043592Der bliver ikke oplyst meget om den nye
ordre i Latinamerika, men FLS oplyser selv
en af årsagerne til ordren kom hjem, og
siger det er på grund af, man har service på stedet.

Coppermining i Latinamerika, og de kendte
steder der er investeringsprojekter, er
Chile, Peru og Argentina, og det eneste
land FLS har Service Supercenter er Peru.

Et godt skud på et Minefirma, der er i den
anden ende af den indgåede ordre, må ud
fra tidligere samarbejde på kontarakt så
være "Xstrada", hvor FLS, Siemens og Bechtel har indgåede kontrakter på Xstrada
projektet Antapaccay i Cusco Region Peru.

http://www.e-mj.com/index.php/news/latin-america/446-..

Xstrada har et efterfølgende projekt i
Las Bambas, 150 km fra Antapaccay, og det
er coppermining - her har der også været
snak om FLS, Siemens og Bechtel skulle på
kontrakt, og der har været nævnt Q3 2011.

Men prøv at kigge på projekterne, og læs
lidt fra ca. side 67 (hvis interesseret)

http://www.xstrata.com/content/assets/pdf/xcu_speech_..

Det kan altså være en ganske pæn ordre!!

Stock`

TRÅDOVERSIGT