Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

      

TIL LEDELSEN I GENMAB


46650 ROI - David Mygind 24/9 2011 09:03
Oversigt

Til ledelsen i Genmab

Genmab er pt. et af de mere finansielt velpolstrede biotek selskaber i Danmark. Når værdien af en stærkt nedskrevet fabrik indregnes har den seneste tids kursfald har bragt markedsværdien ned omkring niveauet for virksomhedens kontantbeholdning.

Genmab har flere gange benyttet det velkendte IR trick hvor Jan Van De Winkel har annonceret at "..nu er selskabets markedsværdi så lav at et eventuelt opkøb er en reel risiko..". Derfor må en gentagelse af en sådan udmelding have en begrænset effekt.

Derimod ville udstedelsen af en pressemeddelelse der redegør for INTENTIONEN om at igangsætte et aktietilbagekøbsprogram være et rigtig stærkt signal. Det ville give markedet en ide om at markedsværdien er blevet for lav.

Som i kan forstå af ovenstående mener jeg at Genmab burde foretage opkøb af egne aktier. Jeg ser en række situationsspecifikke årsager der strækker sig vel udover de generiske årsager som normalt motiverer virksomheder til at opkøbe egne aktier i markedet.

Veloxis, Topo Target, Bavarian Nordic og NeuroSearch er også biotek virksomheder der handles til forbavsende lave markedsværdier. Min påstand er dog at ingen af disse virksomheder har de samme forudsætninger og muligheder for at drage fordel af et aktietilbagekøbsprogram.

Genmab har et større likvidt beredskab end de fleste andre biotekselskaber. Aktien er tiltagende illikvid og derved er der øgede muligheder for at påvirke kursudviklingen med begrænsede midler. Ledelsen forventer en række kurstriggere der bør komme før penge allokeret til opkøb af egne aktier skal bruges.

Iblandt de forestående kurstriggere repræsenterer muligheden for salg af virksomhedens fabrik det væsentligste element i forhold til lanceringen af et aktietilbagekøbsprogram. Genmab har desuden som det eneste danske biotek selskab et potentielt Blockbuster produkt på markedet. Udsigten til stigende royalties herfra gør virksomheden fundamentalt bedre rustet til at søsætte et aktietilbagekøbsprogram. Samtidig er Genmabs eksisterende partneraftaler og muligheder for nye potentielle partneraftaler så stærke at en aktiepost på op til 10 % af egne Aktie kan være et godt handelsredskab i forhandlingsøjemed.

Hvis ikke ledelsen allerede har beføjelser til at opkøbe egne aktier burde virksomheden afholde en ekstraordinærgeneralforsamling hvor tiltaget godkendes. Loven foreskriver at en virksomhed må opkøbe op til 10% af egne aktier. Det betyder at et forsvar af Genmabs aktuelle markedsværdi maksimalt ville trække 141 millioner DKK på selskabets kassebeholdning.

Min påstand er at alene udstedelsen af en snedigt formuleret pressemeddelelse der beskriver "intentionerne om aktietilbagekøb" ville kunne give et betragteligt kursløft. Hvis programmet så efterfølgende reelt vedtages og søsættes ville det kunne ligge en god og solid bund under aktien i en periode der burde strække sig frem til forekomsten af massive kurstriggere.

Aktietilbagekøb indenfor dansk biotek er uprøvet terræn, men som i kan forstå tror jeg virkelig på at der lige nu eksisterer en optimal mulighed for at teste konceptet.

Mvh

ROI24/9 2011 09:39 akademikeren 446652Hej ROI,

Det er en spændende argumentation, og 141 mill er omkring 10-12% af Genmabs kontantbeholdning. Imidlertid er det i mine øjne en umulig tanke givet at genmab fortsat brænder en masse penge af, så det er rimeligt svært at argumentere i det betimelige at købe egne aktier før man har skabt en forretning der løber rundt. Genmab er måske ikke så langt fra og de er som du siger dem med den største kontantbeholdning, samtidigt med at de er længst i deres udvikling i og med at de har et produkt på markedet.

Sålænge fabrikken ikke er solgt har man dog stadig aktiver der bløder og det skal håndteres først.

Når man generelt ikke ser aktietilbagekøb i biotek eller it virksomheder er det netop fordi de som udviklingsselskaber ikke er profitable og at en krone investeret i udvikling bør, hvis man er på rette spor, give et meget større afkst end aktietilbagekøb.

Men det er helt sikkert at dansk biotek i almindelighed og genmab i særdeleshed nu handles historisk lavt til lave multiple, hvis overhovedet nogen, af deres kontantbeholdning.

Markedet hader risiko nu og biotek er high high risk.

Et andet perspektiv er at ledelsen for så vidt - til en vis grænse - kan være ligeglade med aktiekursen, de skal drive en forretning eller rettere skabe den, alle kræfter ind på dette og så må mr. Market så følge med når eller hvis man lykkedes med sit forehavende.24/9 2011 11:46 ROI - David Mygind 146654Hej AKA

Jeg er udmærket klar over at tilstedeværelsen af Cash Burn gør det svært at argumenterer for tilbagekøb af egne aktier. Netop derfor er aktietilbagekøbsprogrammer uprøvet terræn i forhold til biotekindustrien. Men vi er i øjeblikket også i historiske tider hvor risiko aversionen er så høj at de gængse spilleregler for fundamentalværdiansættelse er sat ud af spil. Dermed er det måske også på tide at gøre op med præcis den opfattelse du repræsenterer.

Hvorfor skal Cash Burn være en forhindring for at lave aktietilbagekøb? Du har ret i at et umiddelbart logisk argument er at pengene er bedre brugt på værdiskabende forskning. Men det bliver de også hvis Genmab får gennemført aktietilbagekøbsprogrammet og et efterfølgende aktiesalg før selskabet står overfor behovet for at gennemføre en Emission. Alternativt kan man også sige at pengene indirekte vil blive brugt på forskning såfremt de tilbagekøbte aktier afsættes som en del af en strategisk partneraftale. En Emission er ikke nært forestående og det er altså kun gennemførelsen af en kapitaludvidelse der i mine øjne vil umuliggøre et aktietilbagekøb. Alle argumenter mod aktietilbagekøbsprogrammet vil ellers være generisk sammenlignelige med argumenter mod at store Bluechips gennemføre aktietilbagekøb.

Hele essensen i mit indlæg er netop at Genmab på banebrydende vis ville kunne forsvare et aktietilbagekøb og at lanceringen heraf helst skal ske før fabrikken bliver solgt. Jeg kan ikke se nødvendigheden af at håndtere et "blødende aktiv" før et tilbagekøb kan realiseres. Mængden af likvider har jo ingen direkte betydning for hvorvidt aktivet kan afsættes. Det er da korrekt at fabrikken dræner kassebeholdningen, men det er altså ikke denne post der bliver afgørende for at Genmab presses ud i en Emission. Derudover har Van Winkel netop forstærket retorikken omkring muligheden for et snarligt frasalg og det er præcis et af de afgørende argumenter for at jeg kommer med denne opfordring til ledelsen.

Yderligere argumentationer for lanceringen af intentionen om aktietilbagekøb ligger i markedets opfattelse af partnerskabsmuligheder samt salgspotentialet for Azerra. Da nutidsværdien af den fremtidige pengestrøm for Azerra, muligheden for en aftale på Daratumumab og en eventuel overraskelse omkring Zalutumumab er sat til nul kan et aktietilbagekøb kun være i aktionærernes interesse.

Om Genmab kan få et aktietilbagekøbsprogram godkendt blandt aktionærerne er naturligvis et åbent spørgsmål. Men blot signalværdien i udmeldingen af tanker omkring aktietilbagekøb ville være positivt for værdiansættelsen. Fra lanceringen af en pressemeddelelse der beskriver tankerne omkring et revolutionært biotek aktietilbagekøbsprogram og til at der faktisk indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling er der lang vej. Alternativt kan Genmab søsætte ideen med en lidt længere tidshorisont således at den først skal behandles på den ordinære generalforsamling til næste år. Det kan på ingen måder skade aktionærerne at virksomheden orienterer om sådanne planer.

Den eneste barriere for udførelsen af aktietilbagekøb er generalforsamlingens accept. Såfremt investorerne godkender et aktietilbagekøbsprogram er handlingsplanen relativt simpel. Problemet er bare at ledelsen konstant vil være i fare for at kunne anklages for ulovlig kursmanipulation gennem aktietilbagekøb på insiderviden. Men såfremt dette skulle komme på tale, så er det jo fordi en eller flere positive kurstriggere har udspillet sig relativt kort tid efter opkøbet. I et sådant scenarie vil relevansen af tilbagekøbet alligevel være mindre. Der er ingen skam at ledelsen får beføjelsen til at foretage aktietilbagekøb som den alligevel ikke fuldfører.

Jeg er som tidligere nævnt godt klar over at ideen er banebrydende. Men det er altså særlige tider vi er i og særlige tider kræver særlige virkemidler.

I øvrigt kan ledelsen under ingen omstændigheder være ligeglade med aktiekursen. En høj markedsværdi giver glade aktionærer og det er med til at sikre ledelsens og bestyrelsens levedygtighed i principal/agent forholdet mellem aktionærer, bestyrelse og ledelse. Der drages ofte paralleller mellem en lav markedsværdi og dårlig ledelse. Samtidig skader en lav markedsværdi virksomhedens image og i dette konkrete tilfælde sænker det Genmabs forhandlingsstyrke i forhold til potentielle samarbejdspartnere. Endeligt har ledelsen deres Warrant program og Van Winkel har jo i øvrigt også omkring 100.000 aktier så vidt jeg husker. Ledelsen er valgt af bestyrelsen og bestyrelsen er valgt af aktionærerne for at varetage deres interesse og en høj markedsværdi er i særdeleshed i aktionærernes interesse. At ledelsen skulle være ligeglade med aktionærernes interesser er kun gyldigt i en rendyrket akademisk diskussion baseret på et Stakeholder-teoretisk perspektiv!

Mvh

ROI24/9 2011 13:12 CHjortInvest 246656Neurosearch etablerer kerditfacilitet til opkøb af egne aktier
07-05-2009 - 14:00
Uden på nogen måde at ville drage paralleller Genmab og NeuroSearch imellem så...
Både kursudvikling og andre interessante ting om NeuroSearch taler da vist sit tydelige sprog!

Biotekselskabet Neurosearch etablerer en kreditfacilitet på 50 mio. kr. til finansiering af et program for opkøb af egne aktier til afdækning af fremtidige milepælsbetalinger. Kreditfaciliteten er etableret hos en bank på almindelige finansieringsvilkår med en garanteret løbetid på to år.

- Den primære baggrund for at etablere et aktieopkøbsprogram er, at Neurosearch inden for en overskuelig fremtid forventer at skulle indfri yderligere succesbetingede milepælsbetalinger i henhold til aftalen med sælgerne af Carlsson Research AB, som Neurosearch købte i 2006, forklarer Neurosearch.

Disse udskudte betalingsforpligtelser udgør samlet 200 mio. skr. fordelt på to lige store betalinger.

- Betalingerne knytter sig til henholdsvis det første kommercielle salg eller den første ansøgning om markedsregistrering af ACR16, der er i afsluttende fase III udvikling mod Huntingtons sygdom, og til første fase II-dosering med ACR325. I henhold til købsaftalen kan disse betalinger erlægges enten i NeuroSearch aktier eller ved kontant betaling, og en beholdning af egne aktier vil således kunne indgå i en sådan betaling, oplyses det.

20/3- 2009. NeuroSearch udsteder warrants på op til 17 mio. kr.


19/10-2009. Aktietilbagekøbsprogram indstilles. NS vil tegne aktier for 443 mio.
15/3-2010. Direktør og familie sælger aktier for millioner.
16/3-2010. Direktion, bestyrelse og ledelse udnytter optioner.
19/3-2010. Direktion og ledende medarbejdere sælger aktier
Osv., osv... osv kurs nu ca. 2 æbler og en gråpære....24/9 2011 16:10 Solsen 046659Nej eneste mulighed er, at Winkel virkelig tager dybt i lommerne og køber mange flere aktier i markedet og gerne sammen med den øvrige ledelse

De bruger ikke penge nu på køb af egne aktier !24/9 2011 17:02 ROI - David Mygind 046661Chjort omtaler lanceringen af et aktietilbagekøbsprogram fra Neurosearch. NeuroSearch har tidligere haft Danmarks dygtigste IR afdeling. Virksomheden har ved flere lejligheder formået at skabe en form for "Neuromania" hvor aktien uden et klart fundamentalt grundlag har svinget med 100 %. Det endda ved hjælp af halvsande historier publiceret i snedige vendinger i pressemeddelelser der er distribueret til inkompetente journalister som gentagende gange ukritisk har videreformidlet budskabet. Et rigtig godt eksempel herpå er artiklen "Kronjuvelen Stråler hos NeuroSearch" (http://www.business.dk/biotek/kronjuvelen-hos-neurose.. Denne artikel blev efterfulgt af et sandt festfyrværkeri af udtalelser hvor enhver aktionær med lidt dybere kendskab til virksomheden burde være klar over at der var tale om rent Spin. Som en indskudt bemærkning kan man jo konstatere at virksomhedens IR afdeling har haft lejlighed til at lære fra Asger Aamund der nok er Danmarks mest talentfulde erhvervsmand når det kommer til at skabe luftkasteller.

Der er store forskelle mellem NeuroSearch og Genmab. NeuroSearch har ikke et produkt på markedet der kan skabe fremtidig indtjening og samtidig har NeuroSearch ikke en pipeline der kan danne grundlaget for nye store nye partnerskabsaftaler. Derudover har NeuroSearch måtte tilkøbe virksomhedens mest håbefulde produktkandidat der endda har fejlet totalt hos EMA og FDA på grundlag af talentløs R&D eksekvering. Jeg forstår dog at Chjort ikke ligger op til en sammenligning mellem NeuroSearch og Genmab så derfor vil jeg ikke dvæle yderligere ved at påpege de meget markante forskelle der er mellem de to virksomheder. I sammenligningens tjeneste vil jeg slutteligt påpege at jeg er aktionær i begge virksomheder. Jeg har dog en meget forskellig indgangsvinkel til mine to investeringer.

Det aktietilbagekøbsprogram NeuroSearch etablerede blev efterfulgt af kurstigninger på omkring 30 %. At det så efterfølgende stod klart at der var tale om varm luft er ingen overraskelse da det jo ganske godt kendetegner NeuroSearch. I stedet blåstempler det muligheden for at Genmab måske kunne benytte samme "finte" som alternativ til igen at trække opkøbsrisiko-kortet.

Jeg ser at Solsen nøgternt konstaterer at "..De bruger ikke penge nu på køb af egne aktier..". Det regnede jeg sådan set heller ikke med. Jeg ser det endda som højst usandsynligt at virksomheden vælger at gøre det, men det forhindre mig jo ikke i at opfordre til det, da jeg mener det ville være en god ide.

Det er helt forfejlet opfattelse at virksomheden skal bruge penge på opkøb af egne aktier. De allokerer finansielle ressourcer midlertidigt i et værdipapir som gerne skulle give et afkast der i sidste ende forbedre likviditeten og dermed bliver værdiskabende.

Jeg er godt klar over at man ikke kan drage en parallel mellem opkøb af egne aktier og investering i eksempelvis Obligationer. Men det ændrer altså ikke på at Genmab kun anbringer/investerer pengene i stedet for at "bruge" dem. Det ændre heller ikke på det faktum at der går lang tid før virksomheden oplever likviditetsmangel og at den dermed kan afsætte aktierne igen før behovet for en Emission opstår.

Solsen har fuldstændig ret i at det ville være en bedre og nemmere løsning at understøtte kursen ved hjælp af massive indsider køb. Men det er jo lidt som at sammenligne æbler og bananer. Dog vil jeg da gerne istemme og jeg støtter derfor op om forslaget og opfordre ledelsen til at opkøbe med arme og ben. Som aktionær må jeg dog ydmygt konstatere at min indflydelse ikke rækker til at kunne diktere ledelsens private dispositioner.

Mvh

ROI24/9 2011 17:33 Solsen 046666Hvis Genmab opkøber egne aktier og ikke får solgt fabrik vil der snart opstå et emissionsspøgelse der vil være altødelæggende for kursen !

Ikke nogen god ide.

Det er blot at afvente med tålmodighed - desværre.25/9 2011 08:39 Sukkeralf 246676Jeg synes bestemt ikke Genmab står i en position, hvor det er fornuftigt selv at købe egne aktier.

Deres penge er øremærkede og de har i princippet kun til 2,5-3 år drift, hvilket bør være således økonomien er i et biotekselskab - speielt i disse tider, hvor pengene ikke hænger på træerne. Der skal tænkes langsigtet med penge i hånden og ikke på taget !

Nu er Genmab jo langt om længe ved at være vendt tilbage til, at gøre det de er bedst til. Det har været en dyr tur i Lisa-land ! Så skal man ikke sætte troværdigheden overstyr ved, at begynde at investere i sig selv.

Mvh
Sukkeralf25/9 2011 12:40 ROI - David Mygind 046681Dette svar skal ikke ses som et krampagtigt forsøg på at forsvare ideen om aktietilbagekøb. Tværtimod er det i samhørighed med hele denne tråd et oplæg til både debat og eftertanke. Da jeg lavede det oprindelige indlæg i starten af tråden var jeg godt klar over at ideen om aktietilbagekøb ville blive anset for at være på grænsen til vanvittig. Netop derfor valgte jeg også at fremhæve at ALENE offentliggørelse af INTENTIONEN om aktietilbagekøb ville have en værdiskabende effekt på linje med udtalelser som "..med den nuværende markedsværdi er vi i risiko for takeover..". Den opmærksomme læser vil også i flere af mine svar ovenfor kunne se en undertone der ligger op til at forslaget anskues som et forsøg på at skabe debat om investor marketing aspektet fremfor strategien.

Den direkte afvisning af konceptet kunne dog tyde på at der ved annonceringen af planen om et aktietilbagekøbsprogram ville opstå en værdidræbende effekt.

Når det er sagt bliver jeg alligevel nød til at gå yderligere i dybden med tanken. Sukkeralf skriver "..de har i princippet kun til 2,5-3 år drift, hvilket bør være således økonomien er i et biotekselskab - specielt i disse tider, hvor ikke hænger på træerne..".

Netop denne udtalelse mener jeg danner rammen om grundlaget for at man bør overveje et aktietilbagekøb. Jeg kan tillade mig at postulere dette ud fra ganske få antagelser.

Jeg mener ikke at Genmab vil være et dansk børsnoteret selskab hvis behovet for en Emission skulle opstå. Genmab vil senest blive opkøbt omkring emissionstidspunktet på grund af et totalt kollaps i aktiekursen.

Derudover anser jeg det for ganske usandsynligt at Genmab kommer i en situation hvor man løber tør for likvider indenfor de næste 2,5 til 3 år. Ledelsen ved godt at selskabet ikke overlever en Emission. Det bevises blandt andet af den resolutte handlingsvilje ved neddroslingen af zalutumumab.

Endeligt mener jeg at Genmab vil få indtægter fra partnerskabsaftaler som vil give nok likviditet til at selskabet overlever frem til Cash Burn stoppes af Royalties.

Hvis Genmab skulle komme i en situation hvor en Emission er eneste udvej så vil GSK igen træde til. I dette worst case scenario vil markedsværdien på Genmab være så lav at GSK helt sikkert gerne vil have fingre i de 10 % af aktiekapitalen som Genmab ville ligge inde med.

Man må naturligvis ikke glemme hvor attraktivt aktietilbagekøbet ville være hvis Genmab undgår emissionen og får bare lidt succes.

Dybest set vil jeg være lidt fræk og påstå at man bør udtræde omgående som aktionær hvis man ikke tror at Genmab kan overleve et midlertidigt aktietilbagekøb. Med den overbevisning har man nemlig ikke ret gode odds for at værdien af ens investering udvikler sig positivt i det næste lange stykke tid.

Mvh

ROI25/9 2011 13:15 Solsen 046683Jamen jeg synes også det er synd, at Genmab ikke kan købe deres egne aktier nu.

Udnyt situationen ved selv at købe en bunke de billige aktier, du mener, der er på markedet25/9 2011 16:25 akademikeren 146687Genmab er et af de få selskaber der ikke har lavet en Emission i sin levetid. Det er kun hvis man katagoriserer transaktionen med GSK som en Emission at der dukker flere aktier i den sammenhæng.

Der er ingen af de andre biotekselskaber som er blevet købt op selvom de har gennemført emissioner. Prøv blot at se på Veloxis som ligger i kurs 0,89 langt under emissionen på 1,2 og med en cashbeholdning der er større end selskabets markedsværdi eller tæt på.

Grundlæggende er det jo logisk at udviklingsselskaber, hvor man køber sig ind i fremtidig eksplosiv vækst, ikke har eller overhovedet bør have, musklerne til at købe egne aktier op. Så har man jo rejst for mange penge in the first place.

Jeg tror Genmab lige nu bliver styret efter at man ønsker en uændret cashposition som ikke er meget under en milliard. Det gør man netop i den erkendelse at markedet for kapital er frosset fast .

Det vi ser hos både Neuro og Genmab er at man så på et tidligere stadiger vil udlicentiere stofferne og på den måde skaffe penge til driften.

Det er i Genmab sammenhæng rimeligt skuffende at man ikke har fået større afkast af de mange cash milliarder, men omvendt kunne man jo have mistet penge på vilde spekulationer.

Men hvis man nu står og bruger 140 mill på aktietilbagekøb for derved at drive kursen op, så bliver nok rimelig upopulær hos aktionærerne hvis man 2 år senere skal ud og hente kapital igen. Alt i biotek og iøvrigt startup og IT handler om at preservere cash, ikke at bruge det på smarte kortsigtede finansielle disposition.

Biotek handler især i kræft handler om at bruge en helvedes masse millioner på forsøg i mange år, for at få et produkt der kan sælges for helvedes mange milliarder.

Alt derimellem er ventetid og tænders gnislen.25/9 2011 16:34 akademikeren 046689Det der iøvrigt overrasker mig mest ved branchen lige nu er, at vi ikke ser flere takeover bud på de danske biotekselskaber fra de internationalle pharmaselskaber.

Med GSK og Genmab er ligningen en lidt andet, fordi GSK elsker den model med at have biotekselskaber tilknyttet men stadig selvstændig, fordi de på den måde mener de får mere forskning, og bedre kvalitet, for pengene.

Men det overrasker mig at vi ikke ser dem købe mere op, eller andre selskaber der ønsker at køber.

I samme tid er både kurs, men også omsætning faldet, sådan at Genmab er meget langt fra at blive et C20 selskab igen. Faktisk må de ligge temmeligt langt derfra.25/9 2011 23:22 dohk 146694Synes jeg har spottet at det fleste aktuelle internationale opkøb, har været af biotekfirmaer som har pæn omsætning plus en fornuftig pipeline. Det er jo kun genmab der kan præstere det i DK, og de har som du skriver et tæt forhold til GSK, som kan li' hvad de har.
Længe har folk råbt opkøb af: Denderon, Vertex, Acorda og Human genome science, men intet sker...så merger-markede er måske også lidt fastfrosset pga. af høj valuering og manglede kredit.

Angående aktietilbagekøb, så er det ikke nyt for biotek. Biogen har gjort det for flere år siden, endda for lånte midler, men det er vel også nemt når man ser kassen bugne fra rituxan salg:-)26/9 2011 08:20 akademikeren 046696Havde man positiv drift ville jeg da klart anbefale et aktietilbagekøb, men det har Genmab som bekendt ikke.27/9 2011 21:05 turin 146765At der ikke er nogle take-overs på dansk biotek kan jo desværre også tolkes negativt. Det er en flok amatører, der i internationalt perspektiv ikke har det helt store at komme med, men som er gode til at markedsføre sig selv overfor lokale investorer med løfter om guld og grønne skove.

- kyniker28/9 2011 19:16 Sukkeralf 046795Synes ikke den betragtning holder Turin.

De fleste danske biotekselskaber har været ganske dygtige til at indgå samarbejdsaftale med flere af de store medicinalvirksomheder, så potentialet har været til stede.

Grunden til at vi ikke har set overtagelser beror måske mest af alt på, at ingen pt har udviklet nye teknologier, som de større pharmaceutiske virksomheder gerne vil have in-house.

Så længe det er enkelte lægemiddelkandidater, så ser man stort set altid kun licensaftaler.

Mvh
SukkeralfTRÅDOVERSIGT