Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

Neurosearch får ny stor aktionær


47026 troldmanden 6/10 2011 14:43
Oversigt

Neuroseach har netop meddelt at Porter Orlin er nået op over 5% af Neurosearch. At der er nye investorer på vej ind forud for de skal træffe alvorlige beslutninge (ny Emission eller licensdel på Huntexil) er da umiddelbart et rigtig positivt signal. Spørgsmålet er dog om det har nogen betydning at det er en hege fond der er den nye ejer?

Hvad siger i?


http://www.proinvestor.com/aktienyt/576896/Storaktionaermeddelelse--Porter-Orlin-LLC6/10 2011 21:13 Fiskemanden 247043At en ny storinvestor køber STORT ind på disse niveaur vi nu har nået til ,betyder for mig at de har regnet på mulige fremtidsværdier i firmaet!
Og som du selv for længe siden har påtalt,har Huntexil et uerhørt stort potientale til at give overskud i forretningen !
At så verdenssituationen sammen med den alment rådende massehysteri omkring biotekinvestering,har fået folk til at "forære"sine aktier væk,har så tydeligt opfattedes af Porter O. Som et unikt tilfælde for på mellemlang sigt at score kassen,ligesom jeg selv vurderer det.
At der så råder lidt beslutsangst og finansieringspanik i ledelsesgangen på Neurosearch ,har jo bare spillet kortene på hånden af Porter O.
Der er i mine øjne absolut ingen retfærdiggørelse af den værdisætning som råder for Neuro S. Lige nu
Fase 3 forsøget ,med to adskilte arme og deraf følgende 5% signifikanskrav kan næsten kun mislykkes om der har foregået noget snyd og fuffens ved det tidligere fase 3 forsøg.
Derfor vil jeg roligt lægge penge på NeuroSearch videre udvikling af Huntexil !!!!
Og de mener tydeligvis detsamme,og ser en god forretning i det!
altså meget positivt at nogen anden har regnet på det og kommet frem til at der kan tjenes penge på investering i NeuroSearh
Om bare en brøkdel af de mulige 110000 patienter kommer i behandling,har du selv udregnet og påpeget det mulige overskud på sigt!
Om de vedholder ar selv stå for salget og derved bibeholde de gode marginaler vil markedseksponeringen sikkert øge hurtigt.
Huntingtonforeningen har jo allerede givet en god omtale g reklame for behandlingen og da det er en stærk forening vil det betyde meget at de stiller op bag lanceringen af Huntexil !
Panikken i markedet lige nu er hysterisk og den totale angst for finansiering har dog gjort at kurserne på næsten al biotek,og specielt Neurosearch har nået så lave niveauer at mange aktionærer bliver skræmt fra vid og sans og derfor slipper alt de har .
Derved er jo mulighederne for aftaler,rettede emissioner,eller NE blevet så forringede at selskaberne bliver presset til vanvittige beslutninger for at kunde gennemfør bare noget af det de vil.
Og det er lige det vi nu ser i Neurosearh,hvor man i panik prøver at holde liv i det vigtigste projekt man har,helt enkelt for at man føler sig ret sikre på at det går hjem.
Et sørgeligt faktum er bare at selv om det går hjem,og der bliver sorte tal på bundlinien bliver Neurosearch(eller nærmere de sørgelige rester,) et kedligt pharmaselskab uden større potientale da man så har fraskilt Dopidinerne som det eneste at satse på.
Derved forærer man hele den grundlæggende ionkanalforskning og de deraf afledte muligheder væk,da det efter sidste udmelding er svært at kræve nogen nævneværdig betaling for hele den forskning som aktionærerne gennem tiderne har lagt mange milliarder kr. til ???
Det er en muligtvis nødvendig,men ikke desto mindre sørgelig og kedlig udvikling som vi kunde have ønsket os at undgå og personligt håber jeg at der tænkes om og at andre muligheder for at fortsætte med hele pakken viser sig.
Selv om det betyder større risiko betyder det også større udviklingsmuligheder,når der først begynder at trille penge ind !
Kunde man ikke lave en rettet Emission type ECF(mener jeg det kaldes)
dvs at man udsteder aktier ved finansieringsbehov for fase tre fremskridning til en investor,der man ikke behøver at udstede alle om nu finansiering lykkes gennem andre aftaler,som for eksempel at sælge fra rettigheder til Asien,Indien blandt andet.
Så beholder man selv de bedste markeder ,det giver så mindre indtjening på Huntexil specifikt,men samtidigt beholder man de gode kort på hånden og kan udvikle videre på andre lovende projekter i fremtiden,for forhåbentlig er den nuværende negative Biotek trend snart en saga blot og investeringslysten vender tilbage.
At da ha solgt fra vigtige udviklingsprojekter når man får ABSOLUT dårligst betalt ,er vel en rigtig dårlig måde at forvalte penge og tillid fra os aktionærer ,på.
Så lad os da håbe på at flere får op øjnene igen for Neurosearch potientale og ikke lader sig hypnotisere af den almene Biotekpanik som har ramt markedet !
Vh. Fiskemanden7/10 2011 12:28 troldmanden 047056Hej fiskemanden

Tak for et godt indlæg.

Ja Neurosearch er fanget i en rigtig træls (er jo jyde fælde. De har et stof som med overvældende sandsynlighed kan godkendes men der skal et nyt forsøg til som koster en masse penge. Og i grove træk er der 2 finansierings muligheder.

1) en ny Emission som muligvis vil betyde op mod en fordobling af aktiekapitalen eller 2) salg af Huntexil rettighederne som betyder at NPV for stoffet falder med 60-80% fordi de i stedet for en ca 90% Margin kun vil opnå omkring 20% royalties.

Så det er altså 2 rigtig dumme løsningsmuligheder de står overfor.
7/10 2011 15:20 Fiskemanden 047069Ja begge disse muligheder du nævner,vil jo kun forringe muligheden for værdiskabelse i fremtiden .
Derfor var mit ønske nemlig så også at man prøvede at finde en medfinansiær til fase 3 ,som skød til kapital mod at få ekslusive rettigheder i visse verdensdele,mens man selv beholdt retten i de største markeder, derved bibeholdes den store marginal på salget i stedet for royalties . En sådan aftale kunde selv ved ufordelagtig betalning,skabe lidt ro om fremtiden i selskabet,og sammen med en ECF Emission sikre økonomien frem til lancering af Huntexil.
Dette ville højst sandsynligt øge aktiekursen og da ECF 'en er skruet sådan sammen at man kun udsteder aktier ved behov og med en mindre rabat vurderet efter de seneste dages gennemsnitsvægtede kurs,ville udvandningen ikke blive lige så voldsom som ved en Fortegningsemission,helt enkelt for at kursen ikke påvirkes lige så negativt umiddelbart,men i stedet får chansen for at stige i stedet for.
At få Porter O. eller GSK til at deltage kunde være en mulighed men også andre investorer som ser potientalet i Huntexil.
Da de kan købe en mindre portion aktier ad gangen ,kan de selv vælge om de vil tage en hurtig profit på rabatten eller blive lang investor med henblik på senere indtjening alt efter om udstedende selskab er dygtige nok til at overbevise om gevinstmulighederne,og det burde ikke være svært at opstille et sådant regnestykke for Neurosearch som de kan præsentere for en kommende investor
Om man kombinerede dette med en mindre omkostningskontrol(=besparelse)kunde man måske bibeholde virksomheden nogenlunde i den struktur vi ser nu, og derved beholde det positive potientale som forskningen indeholder,også selv om de ikke på meget længe har fået noget nyt ind i pipeline.
Men med ro i økonomien ,stabil ledelse,og gennem at beholde gode medarbejdere(i stedet for at fyre eller sælge dem)skal der nok komme noget ud af det i fremtiden.
Det kræver dog at man sikrer udviklingen de nærmeste par år frem,så mon ikke man kan finde en investor som ser en god forretning i at købe sig ind i muligt fremtidigt overskud,om man bare får skruet det rigtigt sammen ?
Meeeeen......... OK!! Jeg ved at det er uerhørt svært og at det netop er derfor vi ikke ser så mange aftaler nu for tiden !!
Men så vil jeg også pointere, at hvor mange biotekfirmaer har allerede gennemført et fase 3 forsøg en gang og nået tydelig signifikans på deres produkt som sekundær endpoint og så laver om det ,nu med sekundært som primært !! Og vel at mærke veldokumenteret og tydeligt med minimal risiko for at fejle ved gentagelsen.
Ellers er jo selve fase 3 forsøgene meningsløse,om de ved en gentagelse giver anderledes resultater,så er det jo rene lotteriet !
Et sådant argument burde i sig selv give en mulighed for finansiering,mener jeg ,men hvad ved jeg ??? Jeg har jo taget groft fejl før !
Ville dog gerne se lidt mere kreativ tænkning omkring finansieringen ,end blot at nedlukke alt andet end Huntexil !
Jeg kan nemlig ikke se at det i sig ,er det som kan sikre driften fremover!7/10 2011 15:35 troldmanden 047071Der er ca 110.000 HD patienter på verdensbasis. Lundbecks stof som KUN må sælges i US bliver pt brugt af 3300 patiener og det sælger allerede for et 3-cifret mio beløb. I dollars.... Derfor kan jeg sagtens se at Huntexil i sig selv kan drie selskabet. MEN det er klart det havde været optimalt hvis der også var en reel forskningsafdeling til at føæde nye stoffer ind i pipeline. Mmen de har fået et vink med en vognstang om at hvis de gerne vil have flere penge så er det den model de nu ligger op til.

Jeg kender ikke lige ECF model du nævner. Men det er min opfattelse at de også drøfter muligheden for et reginalt salg af rettighederne. F.eks US for så selv at beholde resten af verden.7/10 2011 16:33 Fiskemanden 047077ECF modellen er egentlig en kreditfacilitet (equity credit facility) og ikke en egentlig Emission.
Modellen bygger på at en kreditgiver mod aktieudstedelse giver tilgang til kapital.
Man er ikke tvunget at udnytte hele faciliteten,og den kan benyttes som en løbende tilgang når kapitalbehovet opstår.
Man kan for eksempel ordne en kredit på 200 millioner som så hentes hjem efterhånden som egenkapitalen mindsker ,om man nu ikke kan lave aftaler eller på anden måde finansiere sit projekt.
For kreditgiveren gives så en rabat på aktietildelingen modsvarende en rimelig forrentning af kapitalet.
Fordelen for aktionærerne er at der ikke sker en unødig stor udvandning på forkert tidspunkt,og at om man finder anden finansiering er man ikke forbundet til at udstede alle aktierne for at udløse hele kreditten !
Det kræver så nok lige en ekstraordinær generalforsamling for godkendelse af aktieudvidelsen !7/10 2011 16:57 troldmanden 047080Ok tak for forklaring. Har faktisk set flere af den type i amerikansk biotech. Men det er efterhånden nogle år sidenTRÅDOVERSIGT